САЩ Щит за личните данни

Enterprise Holdings, Inc. е в съответствие с Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и Щита за личните данни в отношенията между Швейцария и САЩ, установени от Министерството на търговията на САЩ, относно събирането, използването и запазването на лична информация, прехвърлена от Европейския съюз и Швейцария към Съединените щати.  Enterprise Holdings, Inc. е удостоверила пред Министерството на търговията на САЩ, че се придържа към принципите на Щита за личните данни.  Ако има някакъв конфликт между условията в настоящата политика за поверителност и Принципите на Щита за личните данни, принципите на Щита за личните данни ще се разглеждат с предимство.  За да научите повече за програмата за Щита за личните данни и за да видите нашите сертификати, посетете https://www.privacyshield.gov/list.

Ако имате неразрешен въпрос относно защитата и използването на личните данни, на който не сме отговорили удовлетворително, свържете се (безплатно) с нашия партньор от трета страна по уреждане на спорове, базиран в САЩ, на https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

При определени условия, по-подробно описани на уебсайта на Щита за личните данни [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], можете да се позовете на обвързващ арбитраж, когато са изчерпани другите процедури за разрешаване на спорове. 

По отношение на личната информация, получена или прехвърлена съгласно Щита за личните данни, Enterprise Holdings, Inc. носи отговорност за третите страни, действащи като представител от нейно име, включително разпоредбите за отговорност за последващо прехвърляне в Принципите на Щита за личните данни, и е предмет на регулаторни правомощия за прилагане на Федералната търговска комисия на САЩ. 

Вашите права

Общ регламент относно защитата на данни на ЕС (ОРЗД) и Закон за защита на данните в Обединеното кралство

Ако ОРЗД или Законът за защита на данните в Обединеното кралство е приложим за Вашата трансакция в Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство или Швейцария, имате право на:

 • Отказ от някакво събиране или използване на Вашата лична информация, включително използването на бисквитки и подобни технологии и използването на Вашата лична информация за маркетингови цели, и анонимността на Вашата лична информация за анализи на данни;
 • Достъп до личната Ви информация, нейната поправка, ограничаване или възразяване срещу нейната обработка или в случай на изключения по закон, заявка за нейното изтриване;
 • Получаване на личната информация, която сте ни предоставили, за да я предаваме на друга компания;
 • Оттегляне на всяко предоставено съгласие; и
 • Където е приложимо, подаване на жалба до Вашия надзорен орган.
 • Свържете се с нашия служител по защита на личните данни (DPO@ehi.com) или изпратете оплакване относно поверителност чрез формата в нашия Глобален портал за поверителност.

Калифорния

Съгласно Закона за поверителност на потребителите в Калифорния (CCPA) жителите на Калифорния имат определени права по отношение на личната информация за тях, която сме събрали.  Ако сте жител на Калифорния, можете да упражнявате следните права по отношение на Вашата лична информация при спазване на определени изключения и ограничения:

 • Право на достъп до личната информация, която сме събрали за Вас, и да научите как събираме тази информация, целта, за която я събираме и видовете страни, на които може да сме я разкрили;

 • Право да коригирате неточна лична информация;

 • Право да изтриете личната информация, която сме събрали от Вас; 

 • Право да се откажете от продажбата(ите) на Вашата лична информация; и

 • Правото да не се прилага дискриминационно третиране за упражняването на [съответните] права за поверителност, предоставени от CCPA.

 • Вирджиния
 • Съгласно Закона за защита на потребителските данни на Вирджиния (CDPA) жителите на Вирджиния имат определени права по отношение на личната информация за тях, която сме събрали.  Ако сте жител на Вирджиния, можете да упражнявате следните права по отношение на Вашата лична информация при спазване на определени изключения и ограничения:
 • Право да потвърдите обработката и достъпа до Вашата лична информация; 

 • Право да коригирате неточна лична информация, която сме събрали от Вас; 

 • Право да изтриете личната информация, която сме събрали от Вас; и

 • Право да откажете таргетирана реклама. 

Вие също имате право да обжалвате решението, което сме взели във връзка с Вашето искане за права за поверителност. Моля, изпратете всички заявки за обжалване, като отговорите на съобщението за разрешаване на първоначалната Ви заявка или като ни изпратите имейл на privacyrequests@ehi.com.

Канада

Ако сте жител на Канада, имате право на:

 • Достъп до личната Ви информация и нейната поправка;
 • Оттегляне на всяко предоставено съгласие; и
 • Където е приложимо, подаване на жалба до Вашия надзорен орган.

 

Упражняване на Вашите права

 

Можете да упражнявате всички приложими права, описани по-горе, като получите достъп до нашия Глобален портал за поверителност на нашата страница Свържете се с нас.  Ако искате да подадете жалба до надзорен орган, в Европа можете да се свържете с необходимия надзорен орган. В Канада можете да се свържете със Службата на комисаря за защита на данните на Канада, като посетите https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp, или в офиса на Службата на комисаря за защита на данните на Канада, 30 Victoria Street, Gatineau, Квебек, K1A 1H3. 

Може да изискаме допълнителна информация от Вас, за да потвърдим самоличността Ви и местожителството Ви, преди да можем да обработим Вашата заявка.  За жители на Калифорния и Вирджиния, които желаят да упражняват права съгласно закона за поверителността на техния щат, може да се наложи да предоставите шофьорската си книжка или официален държавен документ за самоличност, за да предоставите доказателство за пребиваване.  Моля, не забравяйте да редактирате Вашата снимка и цялата идентифицираща информация, различна от Вашето име, адрес и номер на шофьорската книжка.  Запазваме си правото да забраним достъп до Вашата информация или да ограничим правата Ви (напр. ако такова разкриване е забранено от закона или ако има вероятност да бъдат нарушени правата на друго лице).  В някои случаи това може да означава, че ще задържим личната Ви информация дори ако оттеглите съгласието си.

Жителите на Калифорния могат да посочат упълномощен агент, който да направи заявка с оглед на CCPA от Ваше име, като попълнят и подпишат формуляра, достъпен тук.

Ако живеете в Британска Колумбия, Алберта или Квебек, моля, вижте следните ресурси. В Британска Колумбия можете да намерите информация за това как да упражните правата си на уебсайта на Службата на Британска Колумбия на Комисията за информация и поверителност. В Алберта можете да намерите информация за заявките за достъп тук и отправянето на оплаквания тук. В Квебек можете да намерите информация относно правата си за поверителност тук на уебсайта на Commission d'accès à l'information на Квебек

Маркетингови предпочитания

Имате възможност да се отпишете от съобщения за директен маркетинг от Enterprise Holdings и нашите дъщерни дружества, филиал и франчайзополучатели, като следвате инструкциите, дадени във всяко получено от Вас съобщение.  Можете също да се свържете директно с нас, използвайки връзката, посочена в горния край на тази страница.

Можете да се отпишете от показването на реклами, които виждате на непринадлежащи на Enterprise сайтове, като щракнете върху иконата за предпочитанията за реклами или чрез настройките за поверителност на сайта.