САЩ Щит за личните данни

Enterprise Holdings, Inc. участва и е удостоверила съответствието си със САЩ Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. Ние сме се ангажирали да прилагаме действащите принципи на рамковото споразумение, основани на Щита за личните данни, към всички лични данни, получени от Европейската икономическа зона, Обединеното кралство и Швейцария.

За да научите повече за Щита за личните данни и да видите нашите сертификати, посетете сайта за Списъка относно Щита за личните данни на Министерството на търговията на САЩ на https://www.privacyshield.gov/list. По отношение на личните данни, получени или прехвърлени съгласно Щита за личните данни, ние сме подвластни на правоприлагащите органи в САЩ. Федерална търговска комисия. В определени ситуации може да се наложи да разкрием лични данни в отговор на законосъобразни искания от обществени органи, включително за спазване на изискванията за национална сигурност или правоприлагане. 

Enterprise Holdings, Inc. отговаря за обработката на личните данни, които получава, съгласно Щита за личните данни, и ги предава впоследствие на трета страна, действаща като представител от нейно име. Enterprise Holdings, Inc. спазва принципите на Щита за личните данни за всички следващи трансфери на лични данни от Европейската икономическа зона, Обединеното кралство и Швейцария, включително разпоредбите за отговорност за следващи трансфери.

Ако имате неразрешен въпрос относно защитата и използването на личните данни, на който не сме отговорили удовлетворително, свържете се (безплатно) с нашия партньор от трета страна по уреждане на спорове, базиран в САЩ, на https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

При определени условия, по-подробно описани на уебсайта на Щита за личните данни [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], можете да се позовете на обвързващ арбитраж, когато са изчерпани другите процедури за разрешаване на спорове.

Вашите права

Общ регламент относно защитата на данни на ЕС (ОРЗД) и Закон за защита на данните в Обединеното кралство

Ако ОРЗД или Законът за защита на данните в Обединеното кралство е приложим за Вашата трансакция в Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство или Швейцария, имате право на:

 • Отказ от някакво събиране или използване на Вашата лична информация, включително използването на бисквитки и подобни технологии и използването на Вашата лична информация за маркетингови цели, и анонимността на Вашата лична информация за анализи на данни;
 • Достъп до личната Ви информация, нейната поправка, ограничаване или възразяване срещу нейната обработка или в случай на изключения по закон, заявка за нейното изтриване;
 • Получаване на личната информация, която сте ни предоставили, за да я предаваме на друга компания;
 • Оттегляне на всяко предоставено съгласие; и
 • Където е приложимо, подаване на жалба до Вашия надзорен орган.
 • Свържете се с нашия служител по защита на личните данни (DPO@ehi.com) или изпратете оплакване относно поверителност чрез формата в нашия Глобален портал за поверителност.

Калифорния

Съгласно Калифорнийския закон за защита на потребителите (CCPA) жителите на Калифорния имат определени права по отношение на личната информация за тях, която сме събрали.  Ако сте жител на Калифорния, можете да упражнявате следните права по отношение на Вашата лична информация при спазване на определени изключения и ограничения:

 • Право на достъп до личната информация, която сме събрали за Вас, и да научите как събираме тази информация, целта, за която я събираме и видовете страни, на които може да сме я разкрили;
 • Право да изтриете личната информация, която сме събрали от Вас; и
 • Право да се откажете от продажбата(ите) на Вашата лична информация, ако е приложимо.
 • Правото да не се прилага дискриминационно третиране за упражняването на [съответните] права за поверителност, предоставени от CCPA

Канада

Ако сте жител на Канада, имате право на:

 • Достъп до личната Ви информация и нейната поправка;
 • Оттегляне на всяко предоставено съгласие; и
 • Където е приложимо, подаване на жалба до Вашия надзорен орган.

 

Упражняване на Вашите права

 

Можете да упражнявате всички приложими права, описани по-горе, като получите достъп до нашия Глобален портал за поверителност на нашата страница Свържете се с нас.  Ако искате да подадете жалба до надзорен орган, в Европа можете да се свържете с необходимия надзорен орган. В Канада можете да се свържете със Службата на комисаря за защита на данните на Канада, като посетите https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp, или в офиса на Службата на комисаря за защита на данните на Канада, 30 Victoria Street, Gatineau, Квебек, K1A 1H3. 

Може да изискаме допълнителна информация от Вас, за да потвърдим самоличността Ви и местожителството Ви, преди да можем да обработим Вашата заявка.  За жителите на Калифорния, които желаят да упражняват правата си по CCPA, трябва да предоставят шофьорска книжка или официален държавен идентификационен документ, за да предоставят доказателство за пребиваване.  Моля, не забравяйте да редактирате Вашата снимка и цялата идентифицираща информация, различна от Вашето име, адрес и номер на шофьорската книжка.  Запазваме си правото да забраним достъп до Вашата информация или да ограничим правата Ви (напр. ако такова разкриване е забранено от закона или ако има вероятност да бъдат нарушени правата на друго лице).  В някои случаи това може да означава, че ще задържим личната Ви информация дори ако оттеглите съгласието си.

Жителите на Калифорния могат да посочат упълномощен агент, който да направи заявка с оглед на CCPA от Ваше име, като попълнят и подпишат формуляра, достъпен тук.

 

Маркетингови предпочитания

Имате възможност да се отпишете от съобщения за директен маркетинг от Enterprise Holdings и нашите дъщерни дружества, филиал и франчайзополучатели, като следвате инструкциите, дадени във всяко получено от Вас съобщение.  Можете също да се свържете директно с нас, използвайки връзката, посочена в горния край на тази страница.

Можете да се отпишете от показването на реклами, които виждате на непринадлежащи на Enterprise сайтове, като щракнете върху иконата за предпочитанията за реклами или чрез настройките за поверителност на сайта.