EU-U.S. Privacy Shield og Swiss-U.S. Privacy Shield

Enterprise Holdings deltager i og har certificeret overholdelse i forhold til EU-U.S. Privacy Shield Framework og Swiss-U.S. Privacy Shield Framework. Vi forpligter os til at behandle alle personlige data, der modtages fra henholdsvis EU-medlemslande, Storbritannien og Schweiz, i henhold til de gældende principper for hver Privacy Shield Framework.

Få mere at vide om Privacy Shield Framework, og se vores certificering på det  amerikanske handelsministeriums Privacy Shield-liste. Hvad angår oplysninger, der modtages eller overføres i henhold til de pågældende Frameworks, er vi underlagt de lovmæssige bestemmelser for håndhævelse fra U.S. Federal Trade Commission. I visse situationer kan vi blive pålagt at udlevere personlige oplysninger efter retsmæssig anmodning fra offentlige myndigheder, f.eks. i forbindelse med national sikkerhed eller håndhævelse af loven.  

Enterprise Holdings er ansvarlig for behandlingen af de personlige data, vi modtager, i henhold til hver Privacy Shield Framework, og efterfølgende overfører til en tredjepart, der fungerer som agent på deres vegne. Enterprise Holdings overholder Privacy Shield-principperne for alle videreførelser af personlige data fra EU, Storbritannien og Schweiz, herunder bestemmelserne for ansvar i forbindelse med videreførelse.

Hvis du har spørgsmål om beskyttelse af personlige oplysninger eller brug af data, som du ikke har fundet svar på, bedes du (uden beregning) kontakte vores tredjepartskonfliktløsningsudbyder, der er placeret i USA, på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under visse omstændigheder, der beskrives mere udførligt på Privacy Shield-websiden [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], er det muligt at påberåbe sig en bindende voldgiftsbestemmelse, når alle øvrige konfliktløsningsprocedurer ikke har ført til en afgørelse.