Αμερικανικό Πλαίσιο Ασπίδας Απορρήτου

Η Enterprise Holdings, Inc. συμμορφώνεται με το Πλαίσιο Ασπίδας Απορρήτου ΕΕ/ΗΠΑ και Ελβετίας/ΗΠΑ και το Πλαίσιο Ασπίδας Απορρήτου όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών πληροφοριών που μεταφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Η Enterprise Holdings, Inc. έχει λάβει πιστοποίηση από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ για την τήρηση των αρχών της Ασπίδας Απορρήτου.  Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και των αρχών της Ασπίδας Απορρήτου, υπερισχύουν οι αρχές της Ασπίδας Απορρήτου.  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα της Ασπίδας Απορρήτου και να δείτε την πιστοποίησή μας, ανατρέξτε στο https://www.privacyshield.gov/list.

Αν έχετε κάποιον ανεπίλυτο προβληματισμό σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο ή τη χρήση των προσωπικών δεδομένων στον οποίο δεν έχουμε ανταποκριθεί ικανοποιητικά, επικοινωνήστε (χωρίς χρέωση) με τον εξωτερικό μας συνεργάτη στις ΗΠΑ που είναι υπεύθυνος για την επίλυση διαφορών, στη διεύθυνση https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικότερα στον ιστότοπο της Ασπίδας Απορρήτου [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], μπορείτε να προσφύγετε σε δεσμευτική διαιτησία, αφού εξαντλήσετε τις άλλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών.