Αμερικανικό Πλαίσιο Ασπίδας Απορρήτου

Η Enterprise Holdings, Inc. συμμετέχει και έχει πιστοποιήσει τη συμμόρφωσή της με το αμερικανικό Πλαίσιο Ασπίδας Απορρήτου. Έχουμε δεσμευτεί να χειριζόμαστε όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία βάσει του αντίστοιχου Πλαισίου Ασπίδας Απορρήτου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρχές του Πλαισίου.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Πλαίσιο Ασπίδας Απορρήτου και να δείτε την πιστοποίησή μας, ανατρέξτε στη Λίστα της Ασπίδας Απορρήτου του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται ή μεταφέρονται σύμφωνα με τα συγκεκριμένα Πλαίσια, η εταιρεία μας υπόκειται στην κανονιστική εξουσία επιβολής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητηθεί από την εταιρεία να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα ανταποκρινόμενη σε νόμιμα αιτήματα από τις δημόσιες αρχές, καθώς και για σκοπούς συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις για ζητήματα εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου. 

Η Enterprise Holdings, Inc. είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει, δυνάμει του αντίστοιχου Πλαισίου Ασπίδας Απορρήτου, καθώς και για τη μετέπειτα διαβίβασή τους σε τρίτους που λειτουργούν ως αντιπρόσωποι για λογαριασμό της. Η Enterprise Holdings, Inc. συμμορφώνεται με τις αρχές της Ασπίδας Απορρήτου για όλες τις περαιτέρω μεταφορές προσωπικών δεδομένων από την Ε.Ε., το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί ευθύνης για την περαιτέρω μεταφορά.

Αν έχετε κάποιον ανεπίλυτο προβληματισμό σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο ή τη χρήση των προσωπικών δεδομένων στον οποίο δεν έχουμε ανταποκριθεί ικανοποιητικά, επικοινωνήστε (χωρίς χρέωση) με τον εξωτερικό μας συνεργάτη στις ΗΠΑ που είναι υπεύθυνος για την επίλυση διαφορών, στη διεύθυνση https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικότερα στον ιστότοπο της Ασπίδας Απορρήτου [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], μπορείτε να προσφύγετε σε δεσμευτική διαιτησία, αφού εξαντλήσετε τις άλλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών.