Πλαίσιο Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ/ΗΠΑ και Πλαίσιο Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ελβετίας/ΗΠΑ

Η Enterprise Holdings συμμετέχει σε και έχει πιστοποιήσει τη συμμόρφωσή της με το Πλαίσιο Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ/ΗΠΑ και το Πλαίσιο Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ελβετίας/ΗΠΑ. Έχουμε δεσμευτεί να χειριζόμαστε όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία βάσει του αντίστοιχου Πλαισίου Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρχές του Πλαισίου.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Πλαίσιο Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να δείτε την πιστοποίησή μας, ανατρέξτε στη Λίστα της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ εδώ. Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται ή μεταφέρονται σύμφωνα με τα συγκεκριμένα Πλαίσια, η εταιρεία μας υπόκειται στην κανονιστική εξουσία επιβολής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητηθεί από την εταιρεία να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα ανταποκρινόμενη σε νόμιμα αιτήματα από τις δημόσιες αρχές, καθώς και για σκοπούς συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις για ζητήματα εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου. 

Η Enterprise Holdings είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει, δυνάμει του αντίστοιχου Πλαισίου Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και για τη μετέπειτα διαβίβασή τους σε τρίτους που λειτουργούν ως αντιπρόσωποι για λογαριασμό της. Η Enterprise Holdings συμμορφώνεται με τις αρχές της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για όλες τις περαιτέρω μεταφορές προσωπικών δεδομένων από την Ε.Ε., το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί ευθύνης για την περαιτέρω μεταφορά.

Αν έχετε κάποιον ανεπίλυτο προβληματισμό σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο ή τη χρήση των προσωπικών δεδομένων στον οποίο δεν έχουμε ανταποκριθεί ικανοποιητικά, επικοινωνήστε (χωρίς χρέωση) με τον εξωτερικό μας συνεργάτη στις ΗΠΑ που είναι υπεύθυνος για την επίλυση διαφορών, στη διεύθυνση https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικότερα στον ιστότοπο της Ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], μπορείτε να προσφύγετε σε δεσμευτική διαιτησία, αφού εξαντλήσετε τις άλλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών.