Yhdysvaltain Privacy Shield -säädökset

Enterprise Holdings on sertifioinut noudattavansa Yhdysvaltain Privacy Shield Framework -periaatteita. Olemme sitoutuneet käsittelemään kaikkia sellaisia Euroopan unionin jäsenvaltioista, Isosta-Britanniasta ja Sveitsistä saatuja henkilökohtaisia tietoja, joihin sovelletaan Privacy Shield Framework -periaatteita, kyseisten periaatteiden mukaisesti.

Lisätietoja Privacy Shield Framework -periaatteista ja saamamme sertifioinnin löydät Yhdysvaltain kauppaministeriön Privacy Shield -luettelosta osoitteessa https://www.privacyshield.gov/list. Näiden Framework-periaatteiden mukaisesti saatujen tai siirrettyjen tietojen osalta tunnustamme Yhdysvaltain Federal Trade Commissionin sääntömääräiset täytäntöönpanovaltuudet. Tietyissä tilanteissa meitä vaaditaan ehkä luovuttamaan henkilötietoja lainmukaisten viranomaispyyntöjen vuoksi tai kansalliseen turvallisuuteen tai lainvalvontaan liittyvien vaatimusten täyttämiseksi. 

Enterprise Holdings Inc. on vastuussa saamiensa henkilötietojen käsittelystä Privacy Shield Framework -periaatteiden mukaisesti ja niiden myöhemmistä siirroista kolmannelle osapuolelle, joka toimii edustajana sen puolesta. Kaikissa EEA:sta, Isosta-Britanniasta ja Sveitsistä peräisin olevissa henkilötietojen siirroissa Enterprise Holdings Inc. noudattaa Privacy Shield -periaatteita sekä siirtoon liittyviä vastuuta koskevia säännöksiä.

Jos sinulla on ratkaisemattomia tietosuojaan tai tietojen käyttöön liittyviä huolia, joita emme ole käsitelleet tyydyttävästi, ota yhteys valitsemaamme yhdysvaltalaiseen erimielisyyksiä sovittelevaan kolmanteen osapuoleen (veloituksetta) osoitteessa https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

Tietyissä olosuhteissa, jotka on kuvattu tarkemmin Privacy Shield -sivustossa [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], voit vedota sitovaan välimiesmenettelyyn, jos muut riitojen ratkaisumenettelyt eivät ole tuottaneet tulosta.