Yhdysvaltain Privacy Shield -säädökset

Enterprise Holdings, Inc. noudattaa Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välisiä Privacy Shield Framework -periaatteita sekä Sveitsin ja Yhdysvaltain välisiä Privacy Shield Framework -periaatteita Yhdysvaltain kauppaministeriön ehdotuksen mukaisesti, jotka koskevat Euroopan unionista ja Sveitsistä Yhdysvaltoihin siirrettävien henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä.  Enterprise Holdings, Inc. on vahvistanut Yhdysvaltain kauppaministeriölle, että se noudattaa Privacy Shield -periaatteita.  Jos tämän tietosuojakäytännön ehdot ja Privacy Shield -periaatteet ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensisijaisesti Privacy Shield -periaatteita.  Lisätietoja Privacy Shield -ohjelmasta ja saamamme sertifikaatin löydät osoitteesta https://www.privacyshield.gov/list.

Jos sinulla on ratkaisemattomia tietosuojaan tai tietojen käyttöön liittyviä huolia, joita emme ole käsitelleet tyydyttävästi, ota yhteys valitsemaamme yhdysvaltalaiseen erimielisyyksiä sovittelevaan kolmanteen osapuoleen (veloituksetta) osoitteessa https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

Tietyissä olosuhteissa, jotka on kuvattu tarkemmin Privacy Shield -sivustolla [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], voit vedota sitovaan välimiesmenettelyyn, jos muut riitojen ratkaisumenettelyt eivät ole tuottaneet tulosta.

Enterprise Holdings Inc. on vastuussa saamiensa henkilötietojen käsittelystä Privacy Shield Framework -periaatteiden mukaisesti ja niiden myöhemmistä siirroista kolmannelle osapuolelle, joka toimii edustajana sen puolesta. Enterprise Holdings Inc. noudattaa Privacy Shield -periaatteiden mukaisia henkilötietojen siirtoon liittyviä vastuuta koskevia säännöksiä, ja se on Yhdysvaltojen lainsäädännön täytäntöönpanovaltuuksien alainen. Federal Trade Commissionin sääntömääräiset täytäntöönpanovaltuudet.