Sustav zaštite privatnosti SAD-a

Enterprise Holdings, Inc. pridržava se programa zaštite privatnosti EU – SAD i programa zaštite privatnosti Švicarska – SAD u skladu s propisima američkog Ministarstva trgovine, a po pitanju prikupljanja, upotrebe i zadržavanja osobnih podataka koji se prenose iz Europske unije i Švicarske u SAD.  Enterprise Holdings, Inc. potvrđuje američkom Ministarstvu trgovine kako se pridržava načela zaštite privatnosti.  U slučaju bilo kakvog sukoba između ovih pravila o zaštiti privatnosti i načela zaštite privatnosti, prednost će imati načela zaštite privatnosti.  Kako biste saznali više o programu zaštite privatnosti i pregledali naše certifikate, posjetite https://www.privacyshield.gov/list.

Ako imate neki neriješeni problem u vezi s privatnošću ili upotrebom podataka na koji nismo dali zadovoljavajući odgovor, obratite se našem neovisnom pružatelju usluga rješavanja sporova (besplatno) sa sjedištem u SAD-u na adresu https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

U određenim slučajevima koji su pobliže opisani na web-mjestu o sustavu zaštite privatnosti [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], možete pokrenuti obvezujuću arbitražu ako iscrpite druge mogućnosti sporenja. 

S obzirom na osobne podatke primljene ili prenesene u skladu s okvirom Privacy Shield, tvrtka Enterprise Holdings, Inc. odgovorna je za treće strane koje djeluju kao agenti u njezino ime, uključujući odredbe o odgovornosti za daljnji prijenos navedene u načelima Privacy Shield i podliježe regulatornim ovlastima SAD-a. Savezna trgovinska komisija.