Amerikaanse Privacy Shield

Enterprise Holdings, Inc. voldoet aan de Privacy Shield-raamovereenkomst tussen de EU en de VS en de Privacy Shield-raamovereenkomst tussen Zwitserland en de VS zoals uiteengezet door het Department of Commerce in de VS met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens die van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten worden overgedragen.  Enterprise Holdings, Inc. heeft bevestigd aan het U.S. Department of Commerce dat het de Privacy Shield Principles in acht neemt.  Bij een conflict tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacy Shield Principles, zijn de Privacy Shield Principles leidend.  Ga voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en onze certificering naar https://www.privacyshield.gov/list.

Als u een onopgelost probleem met privacy of gegevensgebruik hebt dat wij niet naar tevredenheid hebben behandeld, neem dan contact op met onze in de VS gevestigde, onafhankelijke mediator voor geschillen (gratis) via https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

Onder bepaalde voorwaarden, die uitgebreider worden beschreven op de Privacy Shield-website [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], kunt u verzoeken om een bindende uitspraak wanneer andere geschillenprocedures zonder resultaat zijn doorlopen. 

Met betrekking tot persoonlijke informatie die wordt ontvangen of overgedragen overeenkomstig het Privacy Shield Framework is Enterprise Holdings, Inc. verantwoordelijk voor de derde partijen die namens haar optreden als agent, inclusief de bepalingen inzake aansprakelijkheid voor verdere overdracht in de Privacy Shield Principles en is onderworpen aan de regelgevende handhavingsbevoegdheden van de V.S. Federal Trade Commission.