Amerikaanse Privacy Shield

Enterprise Holdings, Inc. neemt deel aan en is gecertificeerd voor naleving van de Europees-Amerikaanse Privacy Shield-raamovereenkomst. Wij verwerken alle persoonsgegevens verkregen uit de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland overeenkomstig de toepasbare principes van elke Privacy Shield-raamovereenkomst.

Ga voor meer informatie over de Privacy Shield-raamovereenkomsten en onze certificering naar de Privacy Shield List van het Amerikaanse ministerie van handel op https://www.privacyshield.gov/list. Met betrekking tot gegevens die zijn ontvangen of overgedragen krachtens deze raamovereenkomst zijn wij onderworpen aan de wettelijke bevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kunnen wij verplicht zijn persoonsgegevens te delen naar aanleiding van wettelijke verzoeken door overheidsinstanties, waaronder verzoeken in verband met de nationale veiligheid of ordehandhaving. 

Enterprise Holdings, Inc. is, krachtens elke Privacy Shield-raamovereenkomst, verantwoordelijk voor de verwerking van verkregen persoonsgegevens alsmede voor de daaropvolgende overdracht van deze gegevens aan derden die handelen namens Enterprise Holdings. Enterprise Holdings, Inc. voldoet aan de Privacy Shield-principes voor elke verdere overdracht van persoonsgegevens vanuit de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, waaronder de bepalingen betreffende aansprakelijkheid voor verdere overdracht.

Als u een onopgelost probleem met privacy of gegevensgebruik hebt dat wij niet naar tevredenheid hebben behandeld, neem dan contact op met onze in de VS gevestigde, onafhankelijke mediator voor geschillen (gratis) via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde voorwaarden, die uitgebreider worden beschreven op de Privacy Shield-website [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], kunt u verzoeken om een bindende uitspraak wanneer andere geschillenprocedures zonder resultaat zijn doorlopen.