U.S. Privacy Shield

Enterprise Holdings, Inc. overholder EU-US Privacy Shield-rammeverket og Swiss-US Privacy Shield-rammeverket som kunngjort av USAs handelsdepartement, når det gjelder innsamling, bruk og lagring av personopplysninger overført fra EU og Sveits til USA.  Enterprise Holdings, Inc. har sertifisert til USAs handelsdepartement at det overholder Privacy Shield-prinsippene.  Hvis det oppstår konflikter mellom vilkårene i disse retningslinjene for personvern og Privacy Shield-prinsippene, skal Privacy Shield-prinsippene gjelde.  Hvis du vil vite mer om Privacy Shield-programmet, og hvis du vil vise sertifiseringen vår, går du til https://www.privacyshield.gov/list.

Hvis du har et spørsmål vedrørende personvern eller personopplysninger som du mener vi ikke har dekket grundig nok, kan du kontakte vår USA-baserte tredjepartsleverandør av tvisteløsning (kostnadsfritt) på https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

I enkelte situasjoner, som er mer utfyllende beskrevet på Privacy Shield-nettstedet [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], kan du kreve bindende megling når andre prosedyrer for løsning av tvister ikke har ført frem. 

Når det gjelder opplysninger som mottas eller overføres i samsvar med Privacy Shield-rammeverkene, er Enterprise Holdings, Inc. ansvarlig for tredjeparter som handler på våre vegne, inkludert bestemmelsene om ansvar ved videreformidling i Privacy Shield-prinsippene, og vi er underlagt håndhevelsesmakten til U.S. Federal Trade Commission.