EU-U.S. Privacy Shield og Swiss-U.S. Privacy Shield

Enterprise Holdings deltar i og har fått sertifisert sin overholdelse av EU-U.S. Privacy Shield-rammeverket og Swiss-U.S. Privacy Shield-rammeverket. Vi forplikter oss til å behandle alle persondata som mottas fra EU-medlemsland, Storbritannia og Sveits, i henhold til hvert Privacy Shield-rammeverk, og i samsvar med de relevante prinsippene i rammeverket.

Hvis du vil vite mer om Privacy Shield-rammeverkene, og hvis du vil se sertifiseringen vår, går du til det amerikanske handelsdepartementets Privacy Shield-liste. Når det gjelder opplysninger som mottas eller overføres i samsvar med disse rammeverkene, er vi underlagt håndhevelsesmakten til den amerikanske Federal Trade Commission. I enkelte situasjoner kan vi måtte utlevere personlige opplysninger som svar på juridiske forespørsler fra offentlige myndigheter, blant annet for å oppfylle nasjonale sikkerhetskrav eller krav fra politiet.  

Enterprise Holdings er ansvarlig for å behandle de personlige opplysningene vi mottar, i henhold til hvert enkelt rammeverk for beskyttelse av personvern, og deretter overføringer til tredjeparter som handler på våre vegne. Enterprise Holdings overholder Privacy Shield-reglene for all videreformidling av personlige data fra EU, Storbritannia og Sveits, inkludert bestemmelsene om ansvar ved videreformidling.

Hvis du har et spørsmål vedrørende personvern eller persondata som du ikke føler vi har dekket grundig nok, kan du kontakte vår USA-baserte tredjepartsleverandør av disputtløsning (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

I enkelte situasjoner, som er mer utfyllende beskrevet på Privacy Shield-nettstedet [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], kan du kreve bindende megling når andre prosedyrer for løsning av tvister ikke har ført frem.