U.S. Privacy Shield

Enterprise Holdings, Inc. deltar i og har fått sertifisert sin overholdelse av EU-U.S. Privacy Shield-rammeverket. Vi forplikter oss til å behandle alle personopplysninger som mottas fra EAA, Storbritannia og Sveits, i henhold til hvert Privacy Shield-rammeverk, og i samsvar med de relevante prinsippene i rammeverket.

Hvis du vil vite mer om Privacy Shield-rammeverket, og hvis du vil vise sertifiseringen vår, går du til det amerikanske handelsdepartementets Privacy Shield-liste på https://www Når det gjelder opplysninger som mottas eller overføres i samsvar med disse rammeverkene, er vi underlagt håndhevelsesmakten til den amerikanske Federal Trade Commission. I enkelte situasjoner kan vi måtte utlevere personlige opplysninger som svar på juridiske forespørsler fra offentlige myndigheter, blant annet for å oppfylle nasjonale sikkerhetskrav eller krav fra politiet. 

Enterprise Holdings, Inc. er ansvarlig for å behandle de personlige opplysningene vi mottar, i henhold til hvert enkelt Privacy Shield-rammeverk, og deretter overføringer til tredjeparter som handler på våre vegne. Enterprise Holdings, Inc. overholder Privacy Shield-reglene for all videreformidling av personopplysninger fra EEA, Storbritannia og Sveits, inkludert bestemmelsene om ansvar ved videreformidling.

Hvis du har et spørsmål vedrørende personvern eller personopplysninger som du ikke føler vi har dekket grundig nok, kan du kontakte vår USA-baserte tredjepartsleverandør av tvisteløsning (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

I enkelte situasjoner, som er mer utfyllende beskrevet på Privacy Shield-nettstedet [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], kan du kreve bindende voldgift når andre prosedyrer for løsning av tvister ikke har ført frem.