USA Szwajcaria – USA

Enterprise Holdings, Inc. zachowuje zgodność z zasadami ramowymi Tarczy Prywatności Szwajcaria – USA oraz zasadami ramowymi Tarczy Prywatności ustalonymi przez amerykański Departament Handlu w związku z gromadzeniem, używaniem i przechowywaniem danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych.  Enterprise Holdings, Inc. posiada certyfikaty wydane przez amerykański Departament Handlu oświadczające, że zachowuje zgodność z zasadami ramowymi Tarczy Prywatności.  W przypadku wystąpienia konfliktu między warunkami niniejszej Polityki prywatności a ramowymi zasadami Tarczy Prywatności pierwszeństwo mają zasady Tarczy Prywatności.  Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności i zapoznać się z naszymi certyfikatami, odwiedź stronę https://www.privacyshield.gov/list.

W przypadku niewyjaśnionych wątpliwości dotyczących prywatności lub danych Klient powinien skontaktować się z firmą zewnętrzną w USA, świadczącą usługi mediacyjne (bezpłatnie), pod adresem https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

Pod pewnymi warunkami, dokładniej opisanymi na stronie internetowej programu Tarcza Prywatności [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], po wyczerpaniu innych procedur rozwiązywania sporów Klient może powołać się na wiążący arbitraż. 

W odniesieniu do danych osobowych otrzymywanych lub przekazywanych zgodnie z zasadami ramowymi Tarczy Prywatności firma Enterprise Holdings, Inc. jest odpowiedzialna za osoby trzecie działające jako agent w jej imieniu, w tym za dalsze przekazywanie danych zgodnie z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności ujętymi w zasadach Tarczy Prywatności, i podlega uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA.