USA Szwajcaria – USA

Enterprise Holdings, Inc. bierze udział w amerykańskim programie Tarcza Prywatności i działa zgodnie z jego zasadami. Z uwagi na uczestnictwo w programie Tarcza Prywatności zobowiązujemy się do postępowania ze wszystkimi danymi osobowymi uzyskanymi z krajów Unii Europejskiej (UE), Wielkiej Brytanii oraz ze Szwajcarii zgodnie z odpowiednimi zasadami każdego programu.

Aby dowiedzieć się więcej o ramowych zasadach Tarczy prywatności i zapoznać się z certyfikatem EHI, należy udać się na stronę Wykazu Podmiotów Uczestniczących w programie Tarczy Prywatności Departamentu Handlu znajdziesz na stronie https://www.privacyshield.gov/list. W odniesieniu do informacji otrzymanych lub przekazywanych zgodnie z zasadami ramowymi Enterprise Holdings podlega uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA. W określonych sytuacjach na Enterprise Holdings może być nałożone zobowiązanie do ujawnienia informacji osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym także w związku z bezpieczeństwem narodowym lub wymaganiami organów ścigania. 

W związku z uczestnictwem w programie Tarcza Prywatności Enterprise Holdings, Inc. odpowiada za przetwarzanie otrzymanych danych osobowych oraz za przekazywanie ich podmiotom zewnętrznym działającym jako agenci w imieniu Enterprise Holdings. Enterprise Holdings, Inc. zachowa zgodność z zasadami programu Tarcza Prywatności w przypadku wszystkich przyszłych transferów danych osobowych z UE, Wielkiej Brytanii oraz ze Szwajcarii, w tym z przepisami o odpowiedzialności dotyczącymi przyszłych transferów.

W przypadku niewyjaśnionych wątpliwości dotyczących prywatności lub danych Klient powinien skontaktować się z firmą zewnętrzną w USA, świadczącą usługi mediacyjne (bezpłatnie), pod adresem https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

Pod pewnymi warunkami, dokładniej opisanymi na stronie internetowej programu Tarcza Prywatności [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], po wyczerpaniu innych procedur rozwiązywania sporów Klient może powołać się na wiążący arbitraż.