Amerikanska Privacy Shield

Enterprise Holdings, Inc. efterlever EU-U.S. Privacy Shield Framework och Swiss-U.S. Privacy Shield Framework enligt U.S. Department of Commerce avseende insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från EU och Schweiz till USA.  Enterprise Holdings, Inc. har intygat till U.S. Department of Commerce att man följer Privacy Shield-principerna.  Om det finns konflikter mellan villkoren i den här sekretesspolicyn och Privacy Shield-principerna gäller Privacy Shield-principerna.  Om du vill ha mer information om Privacy Shield-programmet och visa vårt intyg går du till https://www.privacyshield.gov/list.

Om du har ett ärende som gäller integritet eller informationsanvändning som vi inte har löst på ett tillfredsställande sätt kontaktar du vår USA-baserade ombudsman (utan kostnad) på https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

Under vissa villkor, vilka beskrivs mer ingående på webbplatsen för Privacy Shield [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint] kan du åberopa bindande skiljedomsförfarande när övriga tvistelösningsförfaranden har uttömts. 

När det gäller personuppgifter som tas emot eller överförs i enlighet med Privacy Shield Framework ansvarar Enterprise Holdings, Inc. för tredje part som agerar ombud åt dem, inklusive ansvarsklausulerna för överföring till tredje part i Privacy Shield Principles, och omfattas av översyn från amerikanska handelskommissionen.