Amerikanska Privacy Shield

Enterprise Holdings Inc. är anslutna till och certifierade i enlighet med USA:s Privacy Shield-regelverk. Vi har förbundit oss att behandla all personlig information som samlas in i EAA-medlemsländer, Storbritannien och Schweiz enligt de tillämpliga reglerna i respektive Privacy Shield-regelverk.

Om du vill veta mer om Privacy Shield-regelverket och vårt intyg kan du besöka amerikanska handelsdepartementets Privacy Shield-lista på https://www.privacyshield.gov/list. När det gäller överföring eller insamling av information inom ramen för transatlantiska dataflöden Enterprise Holdings omfattas vi av översyn från amerikanska handelskommissionen. I vissa situationer kan vi behöva röja personuppgifter till följd av en lagenlig begäran om detta från myndigheter, samt i syfte att upprätthålla nationell säkerhet eller efterleva andra lagenliga krav. 

Inom ramen för varje Privacy Shield-regelverk är Enterprise Holdings Inc. ansvariga för behandlingen av den personliga information som erhålls och överförs till en tredje part som agerar för deras räkning. Enterprise Holdings Inc. följer Privacy Shield-reglerna för alla överföringar av personlig information från EEA, Storbritannien och Schweiz, inklusive ansvarsklausulerna för överföring till tredje part.

Om du har ett ärende som gäller sekretess eller informationsanvändning som vi inte har löst på ett tillfredsställande sätt kontaktar du vår USA-baserade ombudsman (utan kostnad) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under vissa villkor, vilka beskrivs mer ingående på webbplatsen för Privacy Shield [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint] kan du åberopa bindande skiljedomsförfarande när övriga tvistelösningsförfaranden har uttömts.