Privacy Shield-regelverket mellan EU och USA och Privacy Shield-regelverket mellan Schweiz och USA

Enterprise Holdings deltar i och är certifierade enligt Privacy Shield-regelverket mellan EU och USA och Privacy Shield-regelverket mellan Schweiz och USA. Vi har förbundit oss att behandla all personlig information som samlas in i EU-medlemsländer, Storbritannien och Schweiz enligt de tillämpliga reglerna i respektive Privacy Shield-regelverk.

Om du vill ha mer information om Privacy Shield-regelverket och vår certifiering läser du i det amerikanska handelsdepartementets Privacy Shield-lista. När det gäller överföring eller insamling av information inom ramen för transatlantiska dataflöden Enterprise Holdings omfattas vi av översyn från amerikanska handelskommissionen. I vissa situationer kan vi behöva röja personuppgifter till följd av en lagenlig begäran om detta från myndigheter, samt i syfte att upprätthålla nationell säkerhet eller efterleva andra lagenliga krav.  

Inom ramen för varje Privacy Shield-regelverk är Enterprise Holdings ansvariga för behandlingen av den personliga information som erhålls och överförs till en tredje part som agerar för deras räkning. Enterprise Holdings följer Privacy Shield-reglerna för alla överföringar av personlig information från EU, Storbritannien och Schweiz, inklusive ansvarsklausulerna för överföring till tredje part.

Om du har ett ärende som gäller sekretess eller informationsanvändning som vi inte har löst på ett tillfredsställande sätt kontaktar du vår USA-baserade ombudsman (utan kostnad) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under vissa villkor, vilka beskrivs mer ingående på webbplatsen för Privacy Shield [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint] kan du åberopa bindande skiljedomsförfarande när övriga tvistelösningsförfaranden har uttömts.