Změny těchto zásad

V případě potřeby budeme aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie, abychom mohli reagovat na změny našich postupů ochrany osobních údajů. Pokud provedeme nějaké zásadní změny, sdělíme vám je e-mailem (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu) nebo formou oznámení na těchto webových stránkách nebo jinak podle ustanovení zákona, než tato změna vejde v platnost. Doporučujeme vám pravidelnou kontrolu této stránky, kde naleznete nejnovější informace o našich postupech ochrany osobních údajů.