Wijzigingen in dit beleid

Wij passen ons privacy- en cookiebeleid zo aan dat veranderingen in onze privacyprocedures hierin worden weergegeven. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen, brengen wij u via e-mail (via het e-mailadres dat in uw account wordt vermeld) of via een kennisgeving op de site, dan wel op een andere wettelijk vereiste of toegestane wijze, op de hoogte van de wijziging voordat deze van kracht wordt. Wij raden u aan om van tijd tot tijd op deze site te controleren wat de meest recente informatie over onze privacyprocedures is.