Jak používáme informace o vás

Informace, které shromažďujeme o vás nebo získáme od vás, používáme, abychom vám mohli poskytovat služby a k následujícím účelům:

 • Kde je to nezbytné, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a poskytovat vám služby po dobu trvání smlouvy, včetně
  • K usnadnění vámi požadovaných transakcí, např. rezervace, půjčování nebo leasingu motorových vozidel.
  • K poskytování zákaznických služeb souvisejících s vašimi interakcemi s námi nebo k odpovědi na váš dotaz.
  • Registrace do našich věrnostních programů, abychom vám mohli odesílat nepropagační informace ohledně vašeho pokračujícího členství v těchto programech.
 • Kde je pro nás nezbytné pro udržení souladu s našimi zákonnými povinnostmi zahrnujícími
  • Sdílení informací o poloze vašeho vozidla s havarijními službami v případě, kdy je vozidlo účastníkem dopravní nehody.
  • Sdílení informací s vládou a regulačními orgány, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonný proces, povinnost nebo žádost.
 • Kde je to nezbytné pro naše legitimní zájmy, jak jsou uvedeny níže, a kde naše zájmy nejsou potlačeny vašimi právy na ochranu dat, včetně
  • Sdělení důležitých informací ohledně vašeho vypůjčení. Komunikace, které mají povahu transakcí, vám budou odeslány prostřednictvím e-mailu, zprávy SMS nebo telefonního hovoru. 
  • Podpory při poskytování lepších produktů a služeb: abyste například ohodnotili výkon našich pracovníků, kvalitu produktů a služeb a abyste nám pomohli zlepšit naše webové stránky, zařízení a služby.
  • Sestavování statistik a provádění analýz o používání našich webových stránek, produktů a služeb našimi zákazníky. Tyto statistiky se používají k tomu, abychom mohli v budoucnosti poskytovat lepší zákaznické služby, produkty a funkce vám a dalším zákazníkům.
  • Rozvíjení vašeho profilu a vašich interakcí s námi tak, aby bylo možné poskytovat přizpůsobené nabídky, příležitosti a služby, které vás mohou zajímat.
  • Ochrany vašich zákonných práv a zajištění zabezpečení našich sítí a majetku., včetně ochrany našich webových stránek před nevyžádanou poštou a zneužitím. Používáme například systém CCTV k zabezpečení našich prostorů a udržování seznamů Nepůjčovat u zákazníků, kteří neplatí nebo představují bezpečnostní rizika.
  • Sdílení vašich informací s třetími stranami, aby se zabránilo krádeži a k ochraně našich obchodních zájmů a práv, soukromí, bezpečnosti a majetku nebo majetku ve veřejném vlastnictví. To budeme provádět za účelem shromáždění neuhrazených faktur, aby bylo možné eliminovat odpovědnost za vaše pokuty (např. dopravní pokuty), a za účelem zpracování stížností.
  • Sdílení vašich informací se třetími stranami, abychom mohli využít dostupné opravné prostředky nebo omezit škody, které nám mohou vzniknout, a za účelem prosazení podmínek jakékoli smlouvy o vypůjčení nebo podmínek používání našich webových stránek. Budeme také poskytovat vaše informace třetím stranám, pokud by mohla být porušena práva jiné osoby.
  • Abychom mohli používat datové systémy vozidla k účelům uvedeným v části Data o vozidle výše
 • Kde jste k tomu poskytli souhlas, včetně následujících případů
  • Abyste nám mohli pomoci s výběrem nejvhodnějších vozidel, například vozidle vybavených adaptivním zařízením pro jízdu. V některých případech to bude vyžadovat, abychom odvodili nebo explicitně shromažďovali informace o vašem zdraví a fyzickém stavu.
  • Abychom vám mohli odesílat určité propagační a cílené marketingové informace, příležitosti a služby, které by vás mohly zajímat. To bude zahrnovat inovace pro připojení k našim věrnostním programům, ohlášení upgradů, elektronické zpravodaje a komunikaci ohledně nedokončeného online členského formuláře nebo rezervace. Některé z těchto nabídek budou přijímány ve formě reklamy na stránkách nepatřících společnosti Enterprise, včetně sociálních médií.
  • Abychom vám mohli posílat textového zprávy a poskytovat časově citlivá sdělení související s vaší transakcí (např. zpoždění na letištní pobočce v důsledku stavebních prací), s rozšířením možností vypůjčení, průzkumem zkušeností zákazníků, marketingovými propagačními akcemi (jako jsou kupóny, slevy, speciálními last minute nabídky) nebo informacemi o věrnostních programech a odměnách.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak budeme potřebovat pro naplnění našich obchodních účelů, jak je uvedeno níže:

 • Marketingové účely: Uchováváme data spojená se soubory cookie a dalšími online identifikátory až po dobu tří let. Uchováváme další marketingové informace, například údaje o e-mailovém předplatném nebo registraci k věrnostním programům po dobu až sedmi let po poslední interakci s námi.
 • Transakce půjčení: Uchováváme vaše data spojená s vaší smlouvou o vypůjčení po dobu až sedmi let od data vypůjčení ve shodě s dalšími místními zákonnými požadavky. Uchováváme záznamy o vámi provedených platbách po dobu dvou let od data transakce (v závislosti na místu vypůjčení).
 • Dotazy související se zákaznickými službami: Uchováváme obecné dotazy po dobu tří let, pokud nepodáte stížnost; v takovém případě uchováváme údaje o stížnosti po dobu sedmi let.

Spory a prosazování práva: Pokud budeme zahrnuti do sporů nebo vyšetřování vládními nebo regulačními orgány, budeme uchovávat data po dobu sporu nebo vyšetřování a pět let poté. Pokud bude urovnání znamenat, že musíme uchovávat data déle, budeme je uchovávat po dobu vyžadovanou institucí, která spravuje urovnání. Pokud poskytneme data policejním nebo soudním orgánům, budeme udržovat záznam o tomto po dobu jednoho roku po ukončení vyšetřování.