Jak používáme informace o vás

Informace, které shromažďujeme o vás nebo získáme od vás, používáme, abychom vám mohli poskytovat služby a k následujícím účelům:

Je-li to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou se řídí služby, které vám poskytujeme, včetně těchto účelů:

 • K poskytnutí pomoci s transakcemi, které si vy (nebo jiná osoba vaším jménem) vyžádáte, například rezervace, půjčení, zakoupení, leasing motorových vozidel, služby správy vozových parků nebo poskytnutí asistenční služby;
 • není-li podle platných právních předpisů nezbytný souhlas, pak ke sdělování důležitých informací týkajících se vaší rezervace, pronájmu, leasingu nebo zakoupení vozidla.  Tato sdělení mají povahu transakcí a budou vám odeslána prostřednictvím e-mailu, zprávy SMS nebo telefonního hovoru;
 • poskytování zákaznických služeb souvisejících s vašimi interakcemi s námi nebo k odpovědi na váš dotaz;
 • registrace do našich věrnostních programů, abychom vám mohli odesílat informace ohledně vašeho pokračujícího členství v těchto programech;
 • registrace do našich programů CarShare a Car Club, abychom vám mohli odesílat informace ohledně vašeho pokračujícího členství v těchto programech.

K dodržení našich zákonných povinností, pokud je to nutné, včetně

 • používání a sdílení informací o poloze vašeho vozidla s havarijními službami v případě, kdy je vozidlo účastníkem dopravní nehody;
 • Používat a sdílet informace s vládními a regulačními orgány, pokud to vyžaduje zákon, regulace provozu nebo v reakci na právní proces, povinnost nebo žádost, včetně kontroly vhodných sankčních seznamů nebo pro zachování veřejné bezpečnosti.

Kde je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy, jak jsou uvedeny níže, a kde nad našimi zájmy nepřevažují vaše práva na ochranu dat, včetně

 • sdělování důležitých informací o vašem pronájmu a poskytování vynikajících služeb. Tato sdělení, která mají povahu transakcí, vám budou odeslána prostřednictvím e-mailu, zprávy SMS nebo telefonního hovoru;
 • podpory při poskytování lepších produktů a služeb: abyste například ohodnotili výkon našich pracovníků, kvalitu produktů a služeb a abyste nám pomohli zlepšit naše webové stránky, zařízení a služby.  Není-li podle platných právních předpisů nezbytný souhlas, může být vaše zpětná vazba vyžádána prostřednictvím e-mailu, zprávy SMS nebo telefonního hovoru;
 • sestavování statistik a provádění analýz o používání našich webových stránek, produktů a služeb našimi zákazníky. Tyto statistiky se používají k tomu, abychom mohli v budoucnosti poskytovat lepší zákaznické služby, produkty a funkce vám a dalším zákazníkům;
 • Je-li to možné, rozvíjení vašeho profilu a vašich interakcí s námi tak, aby bylo možné poskytovat přizpůsobené nabídky, příležitosti a služby, které vás mohou zajímat. Abychom zlepšili váš zážitek z reklam, používáme sledování několika zařízení. To znamená, že sbíráme a kombinujeme data z různých zařízení, abychom vám zobrazovali relevantní reklamy související s vašimi zájmy;
 • ochrany našich zákonných práv a zajištění zabezpečení našich sítí a majetku, včetně ochrany našich webových stránek před nevyžádanou poštou a zneužitím. Budeme například používat kamerový systém k zajištění bezpečnosti našich prostor;
 • Abychom předešli ztrátám, budeme evidovat osoby, jejichž interakce s námi v minulosti naznačily, že mohou představovat riziko neplacení nebo bezpečnostní riziko;
 • přijímání, používání a sdílení vašich informací s třetími stranami, aby se zabránilo podvodu, a dále k ochraně našich obchodních zájmů a práv, soukromí, bezpečnosti a majetku nebo majetku v soukromém i veřejném vlastnictví. Budeme tak činit v reakci na žádosti orgánů pro prosazování práva, za účelem vymáhání neuhrazených faktur, aby bylo možné eliminovat odpovědnost za vaše pokuty (např. dopravní pokuty), a za účelem zpracování stížností;
 • pro účely prevence podvodů, ověření totožnosti a pravosti dokladů totožnosti, včetně dodatečných kontaktních bodů pro komunikaci ohledně pronájmu prostřednictvím osobních preferencí;
 • používání a sdílení vašich informací se třetími stranami, abychom mohli využít dostupné opravné prostředky nebo omezit škody, které nám mohou vzniknout, a za účelem prosazení podmínek jakékoli smlouvy o vypůjčení nebo podmínek používání našich webových stránek;
 • Abychom mohli využívat datové systémy vozidel pro účely uvedené v části Údaje o vozidle výše, např. k asistenci při navrácení vozidla o kterém se domníváme, že bylo odcizeno nebo zanecháno na místě, a abychom usnadnili vrácení vozidla (pokud je možné vrácení na dálku) a proces placení;
 • Nevyžadují-li platné zákony poskytnutí souhlasu, můžeme používat osobní údaje pro marketingové a propagační účely, abychom vám zobrazovali reklamy na produkty či služby odpovídající vašim zájmům na sociálních sítích a dalších webových stránkách. 
 • K přijímání, používání a sdílení vašich informací s třetími stranami za účelem prevence, odhalování a hlášení podvodů a ochrany našich obchodních zájmů a práv, soukromí, bezpečnosti a majetku nebo majetku v soukromém i veřejném vlastnictví. Budeme tak činit v reakci na žádosti orgánů pro prosazování práva, za účelem vymáhání neuhrazených faktur, aby bylo možné eliminovat odpovědnost za vaše pokuty (např. dopravní pokuty), a za účelem zpracování stížností.
 • K předávání vašich údajů, jak je popsáno v části „Globální přenosy dat a jejich zpracování“; a

 • K přijímání, používání a sdílení vašich údajů s třetími stranami za účelem prevence, odhalování a hlášení podvodů a ochrany našich obchodních zájmů a práv, soukromí, bezpečnosti a majetku nebo majetku v soukromém i veřejném vlastnictví. Budeme tak činit v reakci na žádosti orgánů pro prosazování práva, za účelem vymáhání neuhrazených faktur, aby bylo možné eliminovat odpovědnost za vaše pokuty (např. dopravní pokuty), a za účelem zpracování stížností.

Pokud jste udělili souhlas v souladu s požadavky právních předpisů platných ve vaší zemi, včetně

 • pomoci s výběrem nejvhodnějších vozidel, například vozidel vybavených zařízení pro úpravu řízení vozidla. V některých případech to bude vyžadovat, abychom odvodili nebo explicitně shromažďovali informace o vašem zdraví a fyzickém stavu;
 • posílání jednorázových bezpečnostních tokenů formou SMS;
 • v příslušných případech vyžádání vaší zpětné vazby e-mailem, SMS nebo telefonicky, abyste nám pomohli poskytovat lepší produkty a služby: abyste například ohodnotili výkon našich pracovníků, kvalitu produktů a služeb a abyste nám pomohli zlepšit naše webové stránky, zařízení a služby;
 • Je-li to relevantní, položení dotazu, zda si přejete dostávat e-mailem nebo SMS propagační nebo cílená marketingová sdělení, informace o příležitostech a službách, které by vás mohly zajímat. Sem budou patřit pozvánky k registraci do našich věrnostních programů, oznámení o upgradu, nabídky a slevy, internetová sdělení týkající se neúplných internetových členských formulářů nebo rezervací a nabídek týkajících se dalších služeb a produktů, které nabízíme. Abychom vylepšili váš zážitek z reklam využíváme sledování více zařízení. Díky tomu vám můžeme zobrazovat reklamy, které jsou relevantní pro vaše zájmy. Některé z těchto nabídek budou přijímány ve formě reklamy na stránkách nepatřících společnosti Enterprise, včetně sociálních médií či jiných digitálních platforem; 
 • Případně k použití informací o vozidle za účelem pomoci a správy transakcí, které jste odsouhlasili, a k plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o vypůjčení. 
 • můžete se kdykoli rozhodnout odvolat svůj souhlas, avšak toto odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před vaším odvoláním souhlasu.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud je budeme potřebovat pro naplnění našich obchodních účelů, jak je uvedeno níže:

Transakce půjčení

Uchováváme vaše údaje související s vaší smlouvou o vypůjčení po dobu až sedmi let od data vypůjčení nebo v souladu s našimi obchodními potřebami ve shodě s dalšími místními zákonnými požadavky. Uchováváme záznamy o vámi provedených platbách po dobu dvou let od data transakce (v závislosti na místu vypůjčení). 

Prodeje vozů

Uchováváme data spojená s prodejem vozidla po dobu až deseti let od data prodeje ve shodě s dalšími místními zákonnými požadavky.

Nároky

Uchováváme data spojená s nároky týkajícími se našich klientů nebo jiných osob po dobu trvání nároku a po dobu až deseti let od splnění naší povinnosti ve shodě s dalšími zákonnými požadavky.

Dotazy související se zákaznickými službami

Uchováváme obecné dotazy po dobu tří let, pokud nepodáte stížnost. V takovém případě uchováváme údaje o stížnosti po dobu sedmi let.

Marketingové a analytické účely

Uchováváme data spojená se soubory cookie a dalšími online identifikátory po dobu až tří let. Uchováváme další marketingové informace, například údaje o e-mailovém předplatném nebo registraci k věrnostním programům po dobu až sedmi let po poslední interakci s námi.

Spory a prosazování práva

Pokud budeme zapojeni do sporů nebo vyšetřování vládními nebo regulačními orgány, budeme uchovávat data po dobu sporu nebo vyšetřování a pět let poté. Pokud bude urovnání znamenat, že musíme uchovávat data déle, budeme je uchovávat po dobu vyžadovanou institucí, která spravuje urovnání. Pokud poskytneme data policejním nebo soudním orgánům, budeme o tom udržovat záznam po dobu jednoho roku po ukončení vyšetřování.