Промени в тези правила

При необходимост ще актуализираме правилата си за поверителност и правилата за бисквитки, за да отразяват промените в нашите практики за поверителност. Ако извършим съществени промени, ще Ви уведомим чрез имейл (изпратен на имейл адреса, посочен в акаунта Ви) или посредством известие, публикувано в този сайт, или по друг начин, както се изисква или позволява от закона, преди промените да влязат в сила. Препоръчваме Ви да преглеждате периодично този сайт за най-актуалната информация относно практиките ни за поверителност.