Jaké informace shromažďujeme

U všech transakcí:

Shromažďujeme:

KONTAKTNÍ ÚDAJE, včetně těchto údajů:

 • jméno;
 • adresa;
 • telefonní čísla;
 • e-mailové adresy.

V případě půjčení vozu

V případě půjčení vozu, a to i jako oprávněný další řidič, registrace u společnosti Enterprise nebo registrace do klubu CarShare nebo Car Club, můžeme shromažďovat:

Ověření kvalifikace a totožnosti řidiče, včetně těchto údajů:

 • informace o řidičském průkazu řidiče, včetně data narození a předložených fotografií vás a vašeho řidičského průkazu;
 • informace o pojištění;
 • cestovní pas;
 • doklad o pobytu;
 • osobní doporučení.

Údaje o transakci, včetně těchto údajů:

 • informace o pronájmu vozu;
 • místo pronájmu a vrácení;
 • datum pronájmu;
 • typ pronájmu a preference pro vaše vozidlo;
 • zakoupené doplňkové produkty;
 • letecká společnost a číslo letu;
 • Fotografie účtenek a/nebo stavu vozidla, které jste odeslali prostřednictvím funkce fotoaparátu dostupné v některých našich mobilních aplikacích a na webových stránkách;
 • fakturační údaje;
 • poplatky;
 • platby;
 • informace o kreditní kartě.

Informace o věrnostních programech a přidružených osobách, včetně těchto údajů:

 • informace o odměnách a věrnostních programech společností Enterprise, Alamo nebo National;
 • informace o internetovém účtu uživatele;
 • ID čísla firemních účtů;
 • členská čísla;
 • věrnostní letecké programy nebo partnerské programy v oblasti cestovního ruchu.

Informace o nárocích na pojistné plnění

 • Podrobné informace o nehodách našich vozidel, včetně údajů případných třetích stran, např. zúčastněných osob, svědků, a policejních zpráv.

Údaje o zdravotním stavu, včetně těchto údajů:

 • informace o vašich podstatných zdravotních potížích, díky kterým vám můžeme poskytnout zařízení pro úpravu řízení vozidla; nebo informace týkající se pojistných nároků z událostí, kdy došlo ke zranění.

Nepovinné informace, včetně těchto údajů:

 • kontaktní údaje pro mimořádné situace;
 • případné preference nebo zvláštní požadavky.
 • Osobní údaje sdílené v průběhu budování a udržování obchodního vztahu nebo jinak dobrovolně sdílené jednotlivci  

Kamerový systém a ostatní kamery

 • Videonahrávky z kamerového systému a/nebo fotografie, na kterých se nacházíte ve veřejných prostorách našich půjčoven (jsou-li k dispozici). 

Citlivé informace

Společnost Enterprise Holdings shromažďuje informace, které se podle různých státních zákonů o ochraně osobních údajů definují jako „citlivé osobní údaje“.  I když tyto zákony mohou poskytovat možnost požádat o vynětí těchto údajů, naše společnost používá a zveřejňuje tyto údaje pouze k účelům povoleným zákonem, které nevyžadují možnost požádat o vynětí. 

Při nákupu vozidla

Vedle kontaktních údajů, ověření totožnosti a údajů o kvalifikaci řidiče uvedených výše budeme v případě, že si zakoupíte vozidlo prostřednictvím Enterprise Car Sales a zažádáte o financování, taktéž shromažďovat:

Informace o finanční a osobní historii, včetně těchto údajů:

 • příjem;
 • historie úvěruschopnosti;
 • historie zaměstnání;
 • další osobní údaje nezbytné k vyplnění žádosti o úvěr.

Informace o transakci při prodeji automobilu, včetně těchto údajů:

 • zakoupené vozidlo;
 • kupní cena;
 • prodej starého vozu při nákupu nového;
 • zakoupené doplňkové produkty;

Když nás budete kontaktovat ohledně asistenční služby Accident Management Assistance

Vedle výše uvedených kontaktních údajů, informací o řidičském oprávnění, transakčních informací a údajů o vašem zdravotním stavu budeme v případě, že nás kontaktujete za účelem poskytnutí asistenční služby (kterou můžeme poskytovat jménem subjektu, který nám předá vaše údaje, ať už se jedná o vašeho pojistitele, výrobce, zaměstnavatele, prodejce, poskytovatele správy vozového parku nebo poskytovatele asistenčních služeb), shromažďovat taktéž:

informace o pojistných nárocích, včetně těchto informací:

 • podrobné informace o nehodách, včetně údajů případných třetích stran, např. zúčastněných osob, svědků, a policejních zpráv;
 • podrobné informace o pojištění;
 • informace o nehodě za účelem určení viníka;
 • údaje o vozidle;
 • údaje o nápravě úvěruschopnosti;
 • Podrobnosti informace o nezbytném rozsahu opravy vašeho vozidla a o případné potřebě náhradního vozidla.

Při používání našich webových stránek a mobilních aplikací

Shromažďujeme:

Informace o prohlížeči, včetně těchto údajů:

 • webové logy;
 • údaje o poloze.

Internetové a další aktivity, včetně:

 • Historie prohlížení nebo vyhledávání 
 • Informací týkající se vašich interakcí provedených pomocí našich webových stránek, mobilních aplikací, e-mailů nebo reklam

Informace o zařízení, včetně těchto údajů:

 • jedinečné identifikátory zařízení;
 • IP adresa;
 • operační systém;
 • přesné informace o poloze.

Údaje o poloze (jsou-li povolené a s vaším souhlasem) se používají k následujícím účelům: 

 • Naše webové stránky využívají tyto informace (jako je poštovní směrovací číslo, město, městská část nebo územní oblast) z vašeho zařízení k poskytování služeb, například nalezení pobočky nebo polohy.  

 • Při používání mobilního zařízení se informace o poloze a připojených zařízeních využívají k poskytování upozornění, nabídek, potvrzení údajů o stavu vypůjčení nebo poskytování dalších informací pro vylepšení vašeho zážitku. 

 • Povolení používání údajů o poloze vám může umožnit určit polohu vozidla, které vám bylo přiděleno, nebo urychlit vyzvednutí a vrácení povolením přístupu, když jste v blízkosti přiděleného vozidla (je-li k dispozici).  

Povolení používat kameru zařízení vám umožňují nahrát doklad totožnosti s fotografií a/nebo stav vozidla pro urychlené služby (je-li k dispozici).   

Povolení používat přesné informace o poloze zařízení, kameru nebo připojení Bluetooth lze kdykoli vypnout změnou nastavení v mobilní aplikaci nebo ve vašem zařízení.  Některé funkce nebo možnosti služeb nemusí být dostupné, pokud jsou tyto položky vypnuté. 

 

Údaje shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií automatického sběru dat

Nevyžadují-li platné zákony poskytnutí souhlasu, když navštěvujete naše webové stránky, používáte naše mobilní aplikace, otevíráte nebo klikáte na námi zaslané e-maily či interagujete s našimi reklamami, my a třetí strany, s nimiž spolupracujeme, automaticky shromažďujeme některé informace pomocí technologií, jako jsou cookies, webové signály, neviditelné soubory GIF, pixely, internetové tagy, webové logy a další nástroje sběru dat. Více informací naleznete v našich zásadách používání souborů cookie

Při účasti na průzkumech a propagačních akcích

Shromažďujeme:

 • marketingové preference;
 • zpětnou vazbu k poskytnutým službám.

Informace, které shromažďujeme od třetích stran

Další informace o vás a vaší domácnosti nám poskytují třetí strany, včetně následujících údajů:

 • Doporučující zdroje, jako jsou rezervační stránky třetích stran (které nám předají vaše obecné kontaktní informace a číslo rezervace, abychom mohli vypůjčení zařídit), váš zaměstnanec (obecné kontaktní informace), úvěrové odbory a váš poskytovatel pojištění (obecné kontaktní informace a údaje o zásadách), stránky určené k prodeji vozidel (které nám na vyžádání předají kontaktní informace, pokud projevíte zájem o určitý vůz na prodej);
 • naše programy „doporučte přítele“ nebo podobné (v případě potřeby);
 • hotel, letecká společnost a členské kluby, které nám poskytují obecné kontaktní informace a informace o rezervacích;
 • Třetí strany, které pro nás za účelem prevence podvodů zajišťují ověření totožnosti (a financí, je-li to relevantní) a osvědčení pravosti dokumentů;
 • Úvěroví a finanční partneři, včetně agentur pro hodnocení úvěruschopnosti, kteří zajišťují vyplnění žádostí o úvěr při financování nákupu vozidla nebo při žádání o pracovní účet půjčovny;;
 • Franšízy a poskytovatelé služeb, kteří nám poskytují informace ohledně našich transakcí půjčení;
 • poskytovatelé služeb, jako je zákaznická podpora (informace týkající se zákaznické podpory a vaše dotazy), bezpečnostní služby (záznamy vaší osoby z našeho kamerového systému) a poskytovatelé zákaznických průzkumů (vaše odpověď v rámci našich zákaznických průzkumů);
 • poskytovatelé marketingových služeb, kteří poskytují informace, aby nám pomohli lépe komunikovat naše produkty a služby, včetně služeb e-mailové akvizice, služeb datové hygieny, zprostředkovatelů datových služeb a partnerů a platforem pro účely průzkumu trhu.
 • Obsah zveřejněný na sociálních sítích

Naše vozidla

Připojená vozidla a telematické údaje

Naše vozidla mohou být vybavena telematickými zařízeními, jako jsou předinstalované datové záznamníky událostí, GPS zařízení, systémy OnStar® a další komunikační systémy, které mohou být připojeny k internetu nebo mobilním službám. Naše společnost (a někdy i výrobce vozidla a další oprávněné třetí strany) může shromažďovat informace z těchto telematických zařízení a dalších služeb a technologií a používat je a sdílet, jak je popsáno níže nebo jak je jinak uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Tyto informace jsou spojeny pouze s vozidlem a jsou uchovávány jako údaje zbavené informací umožňujících identifikaci nebo anonymizované údaje a budou propojeny pouze pro určité účely a v situacích popsaných níže.  S veškerými informacemi, které jsou s vámi spojeny, bude nakládáno jako s osobními údaji v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.  Jste odpovědní za informování cestujících a dalších řidičů, že se údaje o vozidle shromažďují a používají tak, jak je popsáno v této části.

Můžete se také rozhodnout přijmout nebo zakoupit volitelná zařízení, která vám umožní shromažďovat určité údaje o vozidle.  Viz podmínky a zásady ochrany osobních údajů výrobce. 

 

Používání telematických zařízení a dalších předinstalovaných služeb a technologií se řídí našimi smluvními podmínkami pro vypůjčení a v některých případech podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů výrobce vozidla a/nebo poskytovatele technologie.  Informace o systému OnStar jsou k dispozici na adrese www.onstar.com.  Informace o ostatních výrobcích vozidel naleznete zde.  Některé nebo všechny tyto funkce mohou být zapnuty po celou dobu, i když jsou ostatní služby nebo jiná média ve vozidle vypnuty.  Pokud si nejste jisti, zda vaše vypůjčené vozidlo obsahuje telematická zařízení nebo technologie či systémy, obraťte se na člena našeho týmu v půjčovně.

 

V závislosti na typu vypůjčení sbíráme a využíváme následující informace o vozidlech:

 • Informace o palivu: tyto údaje používáme k usnadnění evidence a vyúčtování poplatků za palivo.
 • Informace o počítadle ujeté vzdálenosti: tyto údaje používáme k usnadnění účtování poplatků za ujeté kilometry (v příslušných případech) a k usnadnění správy našeho vozového parku. 
 • Informace o diagnostice a výkonu vozidla: tyto údaje používáme k identifikaci potřeb údržby vozidel a ke správě vozového parku.   
 • Mobilní zařízení nebo spojení aplikací, které nám pomáhají vydávat určité příkazy vozidlu, abychom usnadnili nebo urychlili vaše vypůjčení nebo abychom usnadnili vaši transakci CarShare nebo Car Club
 • Informace o poloze: údaje o poloze vozidla shromažďujeme a používáme:
  • aby umožnily našim poskytovatelům asistenčních služeb poskytnout vám pomoc na silnici.
  • aby umožnily poskytovatelům pohotovostních služeb vyslat k vám pohotovostní službu.
  • aby nám pomohly při hledání vozidla, o kterém se důvodně domníváme, že je ztracené, odcizené nebo opuštěné.
  • abychom usnadnili stanovení času začátku a konce jízdy pro účely vyúčtování služeb CarShare a Car Club.  
 • Datové záznamníky událostí: v určitých případech můžeme tyto informace použít v souvislosti s vyšetřováním nehod a snahami souvisejícími s pojistnými událostmi. 
 • Zákonem vyžadované zveřejnění a mimořádné okolnosti: informace o vozidle, včetně informací o poloze, můžeme sdílet v případech, kdy nám to ukládá zákon, nebo za mimořádných okolností.  Ve Spojeném království a Evropské unii musí být navíc naše vozidla vybavena technologií eCall, která se aktivuje, pokud se vaše vozidlo stane účastníkem nehody. Funkce eCall automaticky zavolá havarijním službám a poskytne jim informace ohledně nehody. Budeme také používat, poskytovat a mít přístup k těmto informacím.   

Informace o vozidlech uchováváme na základě doby uchovávání v souladu s našimi obchodními potřebami a právními požadavky.  Tyto údaje můžeme používat a uchovávat i po skončení platnosti naší smlouvy s vámi.

Informační a zábavní systémy a aplikace výrobce vozidla

Pokud spárujete mobilní zařízení s navigací nebo informačními a zábavními systémy našich vozidel a rozhodnete se ve vozidle používat OnStar, Apple CarPlay, Android Auto nebo jiný podobný software či služby třetích stran, nebo pokud se rozhodnete používat jakékoli navigační funkce na informačních a zábavních systémech vozidla nebo jiného zařízení, mohou být vaše osobní údaje a další data přenesena a uložena v těchto systémech. Nemůžeme zaručit soukromí nebo důvěrnost těchto informací. Před vrácením vozidla byste měli všechny takové osobní informace a další údaje z těchto systémů nebo zařízení vymazat, abyste zabránili tomu, že se k těmto informacím dostanou další uživatelé vozidla.

Pokud si stáhnete mobilní aplikaci zpřístupněnou výrobcem vozidla nebo třetí stranou a zaregistrujete vozidlo do této aplikace, může vést používání této aplikace ke sdílení telematických údajů a ostatních informací (včetně údajů o poloze a osobních údajů) s výrobcem vozidla nebo jinou třetí stranou. Na vaše používání těchto aplikací se vztahují všeobecné obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů těchto aplikací třetích stran. Před vrácením vozidla byste měli aplikaci z mobilního zařízení odstranit nebo vozidlo z aplikace vymazat.

Věrnostní programy a upozornění na finanční pobídku

Máte možnost se zaregistrovat do některého z našich věrnostních programů. Tyto programy nabízí výhody vázané na vaše transakce s námi.

Neplatí žádná povinnost se do některého z těchto programů zaregistrovat, váš zaměstnavatel se však může rozhodnout naše věrnostní programy využít za účelem zjednodušení svých služebních cest. Pokud se vy nebo vaše společnost rozhodnete zaregistrovat do některého z těchto programů, můžete své členství kdykoli zrušit přes portál globálních zásad ochrany osobních údajů na naší stránce Kontaktujte nás. Nabízíme vám příležitost účastnit se mnoha věrnostních programů, včetně Alamo Insiders, Emerald Club a Enterprise Plus. Naše shromažďování určitých osobních údajů o vás, včetně jména, adresy, e-mailu, telefonního čísla, informací o řidičském průkazu řidiče, data narození, kreditní karty nebo dalších platebních informací, členství ve firmě a informací o programu Frequent Flyer (je-li k dispozici) nám umožňuje provozovat věrnostní programy a poskytovat účastníkům výhody, například slevy, kredity na vypůjčení a podporu týkající se vozidel. Můžete mít možnost propojit si účet ve věrnostním programu Enterprise s účtem, který máte u vybraných partnerů. Po propojení bude společnost Enterprise s partnerem sdílet vaše informace, jak je popsáno během propojování účtů.

Chcete-li si prohlédnout výhody a podmínky účasti ve věrnostních programech, včetně seznamu partnerských programů a výhod, nebo se zaregistrovat, navštivte stránky:

Získat vypůjčení vozidel za nízké ceny s programem Alamo Insiders – Alamo Rent a Car

Výhody klubu Emerald | Půjčovna National Car Rental

O programu Enterprise Plus | Společnost Enterprise Rent-A-Car

Program partnerských odměn | Alamo Rent a Car

Partnerské odměny | National Car Rental

 Programy partnerských odměn Enterprise | Enterprise Rent-A-Car

 

Množství a povahu těchto výhod určuje míra vaší účasti ve věrnostních programech společnosti Enterprise. Čas od času můžeme pozměnit podmínky účasti. Kategorie osobních údajů, které sdílíme pro účely marketingu

· Kontaktní informace

· Informace o zařízení

· Geolokace (pouze oblast)

· Preferované produkty

· Komerční přiřazení

· Informace o profesi

· Informace o transakcích

Kategorie třetích stran, které mohou získávat osobní údaje v souvislosti s vaším věrnostním účtem, naleznete v části S kým sdílíme informace uvedené výše.

Máte právo kdykoli odstoupit z věrnostních programů společnosti Enterprise prostřednictvím našeho formuláře se žádostí: Webový formulář na ochranu soukromí (onetrust.com). Dovolujeme si vás informovat, že můžeme pokračovat ve zpracovávání informací o vás v souvislosti s vašimi transakcemi u společnosti Enterprise. Pokud se rozhodnete své členství zrušit nebo pokud chcete využít právo na vymazání osobních údajů, nebudeme vám moci poskytnout všechny výhody věrnostních programů Enterprise nebo programů přidružených partnerů.

Rozdíly v cenách a službách, například slevy a kredity, které máte k dispozici prostřednictvím věrnostních programů společnosti, jsou založeny na našem důvodném vymezení hodnoty, kterou získáváme ze shromažďování a uchovávání osobních údajů o vás v souvislosti s provozováním našeho podnikání. Tato odhadovaná hodnota bere v úvahu mnoho faktorů schválených zákonem, včetně (mimo jiné) našich výdajů, které vznikly v důsledku shromažďování a zpracovávání údajů; našich výdajů, které vznikly v důsledku poskytování odměn, a odhadované mezní výnosy, které můžeme odvodit z informací souvisejících s konkrétním účastníkem věrnostních programů společnosti Enterprise.

 

Ochrana osobních údajů dětí

Naše webové stránky a online marketing nejsou zaměřeny na děti mladší 18 let ani nezletilé (podle věkové hranice ve vaší zemi) a společnost Enterprise Holdings vědomě neshromažďuje jejich osobní údaje. Pokud se přesto domníváte, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje, a chcete nám sdělit, že je máme vymazat, kontaktujte nás pomocí odkazu v horní části této stránky.