Jaké informace shromažďujeme

U všech transakcí:

Shromažďujeme:

KONTAKTNÍ ÚDAJE, včetně těchto údajů:

 • jméno;
 • adresa;
 • telefonní čísla;
 • e-mailové adresy.

V případě půjčení vozu

V případě půjčení vozu, a to i jako oprávněný další řidič, registrace u společnosti Enterprise nebo registrace do klubu CarShare nebo Car Club, můžeme shromažďovat:

Ověření kvalifikace a totožnosti řidiče, včetně těchto údajů:

 • informace o řidičském průkazu řidiče, včetně data narození a předložených fotografií vás a vašeho řidičského průkazu;
 • informace o pojištění;
 • cestovní pas;
 • doklad o pobytu;
 • osobní doporučení.

Údaje o transakci, včetně těchto údajů:

 • informace o pronájmu vozu;
 • místo pronájmu a vrácení;
 • datum pronájmu;
 • typ pronájmu a preference pro vaše vozidlo;
 • zakoupené doplňkové produkty;
 • letecká společnost a číslo letu;
 • fotografie, které zašlete přes funkci fotoaparátu, která je k dispozici v některých z našich mobilních aplikací a webových stránek;
 • fakturační údaje;
 • poplatky;
 • platby;
 • informace o kreditní kartě.

Informace o věrnostních programech a přidružených osobách, včetně těchto údajů:

 • informace o odměnách a věrnostních programech společností Enterprise, Alamo nebo National;
 • informace o internetovém účtu uživatele;
 • ID čísla firemních účtů;
 • členská čísla;
 • věrnostní letecké programy nebo partnerské programy v oblasti cestovního ruchu.

Informace o nárocích na pojistné plnění

 • Podrobné informace o nehodách našich vozidel, včetně údajů případných třetích stran, např. zúčastněných osob, svědků, a policejních zpráv.

Údaje o zdravotním stavu, včetně těchto údajů:

 • informace o vašich podstatných zdravotních potížích, díky kterým vám můžeme poskytnout zařízení pro úpravu řízení vozidla; nebo informace týkající se pojistných nároků z událostí, kdy došlo ke zranění.

Nepovinné informace, včetně těchto údajů:

 • kontaktní údaje pro mimořádné situace;
 • případné preference nebo zvláštní požadavky.

Při nákupu vozidla

Vedle kontaktních údajů, ověření totožnosti a údajů o kvalifikaci řidiče uvedených výše budeme v případě, že si zakoupíte vozidlo prostřednictvím Enterprise Car Sales a zažádáte o financování, taktéž shromažďovat:

Informace o finanční a osobní historii, včetně těchto údajů:

 • příjem;
 • historie úvěruschopnosti;
 • historie zaměstnání;
 • další osobní údaje nezbytné k vyplnění žádosti o úvěr.

Informace o transakci při prodeji automobilu, včetně těchto údajů:

 • zakoupené vozidlo;
 • kupní cena;
 • prodej starého vozu při nákupu nového;
 • zakoupené doplňkové produkty;

Když nás budete kontaktovat ohledně asistenční služby Accident Management Assistance

Vedle výše uvedených kontaktních údajů, informací o řidičském oprávnění, transakčních informací a údajů o vašem zdravotním stavu budeme v případě, že nás kontaktujete za účelem poskytnutí asistenční služby (kterou můžeme poskytovat jménem subjektu, který nám předá vaše údaje, ať už se jedná o vašeho pojistitele, výrobce, zaměstnavatele, prodejce, poskytovatele správy vozového parku nebo poskytovatele asistenčních služeb), shromažďovat taktéž:

informace o pojistných nárocích, včetně těchto informací:

 • podrobné informace o nehodách, včetně údajů případných třetích stran, např. zúčastněných osob, svědků, a policejních zpráv;
 • podrobné informace o pojištění;
 • informace o nehodě za účelem určení viníka;
 • údaje o vozidle;
 • údaje o nápravě úvěruschopnosti;
 • podrobné informace o nezbytném rozsahu opravy vašeho vozidla a o případné potřebě náhradního vozidla.

Při používání našich webových stránek a mobilních aplikací

Shromažďujeme:

Informace o prohlížeči, včetně těchto údajů:

 • webové logy;
 • údaje o poloze.

Informace o zařízení, včetně těchto údajů:

 • jedinečné identifikátory zařízení;
 • IP adresa;
 • operační systém;
 • přesné informace o poloze.

S vaším svolením získáme z vašeho mobilního zařízení přístup k údajům založeným na poloze, jako jsou přesné informace o poloze, PSČ (poštovní směrovací číslo), město, městská část nebo územní oblast. Tyto informace budeme používat k tomu, abychom vám poskytli upozornění související s našimi provozovnami, informace o vrácení, místní nabídky nebo jiné informace, které považujeme za užitečné pro zajištění kvalitnější služby pro vás. Pomocí údajů založených na poloze jsme schopni vás identifikovat pouze v případě, že povolíte našim mobilním aplikacím přístup ke službám určování polohy na svém zařízení. Informace o poloze se ukládají na dobu sedmi let. Tato data provozují naši poskytovatelé analytických služeb.

Naše aplikace bude s vaším souhlasem využívat funkci fotoaparátu na vašem zařízení.

Pokud jste nám v minulosti povolili využívání informací o poloze nebo funkce fotoaparátu na svém zařízení a chcete toto povolení odvolat, změňte příslušná nastavení ve svém zařízení.  

 

Soubory cookie a další sledovací technologie

My (a naši poskytovatelé služeb) používáme na svých webových stránkách soubory cookie a webové signály ke shromažďování informací za účelem uložení vašich preferencí, zvýšení spokojenosti uživatelů a přizpůsobení reklamy, která se vám zobrazuje, tak, aby pro vás byla co nejvíce relevantní.

Více informací o shromažďování informací na internetu a o tom, jak požádat o vynětí z jejich shromažďování, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie

Při účasti na průzkumech a propagačních akcích

Shromažďujeme:

 • marketingové preference;
 • zpětnou vazbu k poskytnutým službám.

Informace, které shromažďujeme od třetích stran

Další informace o vás a vaší domácnosti nám poskytují třetí strany, včetně následujících údajů:

 • doporučující zdroje, například online rezervační stránky třetí strany (která nám poskytuje obecné kontaktní informace a číslo potvrzení rezervace pro usnadnění pronájmu), váš zaměstnavatel (obecné kontaktní informace), úvěrové společnosti a poskytovatel pojištění (obecné kontaktní informace a informace o zásadách);
 • naše programy „doporučte přítele“ nebo podobné (v případě potřeby);
 • hotel, letecká společnost a členské kluby, které nám poskytují obecné kontaktní informace a informace o rezervacích;
 • třetí strany, které pro nás za účelem prevence podvodů zajišťují ověření totožnosti a osvědčení pravosti dokumentů;
 • úvěroví a finanční partneři, včetně agentur pro hodnocení úvěruschopnosti, kteří zajišťují vyplnění žádostí o úvěr při financování nákupu vozidla;
 • franšízy, které nám poskytují informace ohledně našich transakcí půjčení;
 • poskytovatelé služeb, jako je zákaznická podpora (informace týkající se zákaznické podpory a vaše dotazy), bezpečnostní služby (záznamy vaší osoby z našeho kamerového systému) a poskytovatelé zákaznických průzkumů (vaše odpověď v rámci našich zákaznických průzkumů);
 • poskytovatelé marketingových služeb, kteří poskytují informace, aby nám pomohli lépe komunikovat naše produkty a služby, včetně služeb e-mailové akvizice, služeb datové hygieny, zprostředkovatelů datových služeb a partnerů a platforem pro účely průzkumu trhu.
 • Obsah zveřejněný na sociálních sítích

Údaje o vozidle

Naše vozidla mohou být vybavena technologií, která sbírá a vysílá údaje z vašeho půjčeného vozu. Toto může zahrnovat informace posbírané datovými záznamníky události, GPS zařízeními, systémy OnStar® nebo jakoukoli další podobnou technologií. V případě, že jsou tyto technologie nainstalovány a že je to povoleno, umožní nám např. shromažďovat a používat například tyto informace:

 • přesné informace o poloze;
 • informace o nehodách;
 • informace o provozu vozidla, např. provozní stav, počet najetých kilometrů, tlak v pneumatikách a stav pohonných hmot a další diagnostické a výkonnostní informace.

Jakmile jsou tyto informace shromážděny, může dojít k jejich spojení s informacemi, které jste nám poskytli, aby bylo možné vytvořit informace o bezpečnosti, výkonu, a další podobné informace, tak abychom mohli zajistit co nejlepší služby. S informacemi můžeme také nakládat tak, že je po vypršení vaší smlouvy o vypůjčení uložíme.  Půjčení vozidla nám nebrání v tom, abychom získávali a používali údaje shromážděné z vozidla. Na používání datových systémů vozidla, které vám jsou k dispozici, se vztahují smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů zveřejněné poskytovatelem příslušných dat vozidla nebo výrobcem vozidla (v případě systému OnStar jsou informace dostupné na www.onstar.com), které mohou zahrnovat omezení systému a služeb, vyloučení záruky, omezení odpovědnosti, podmínky poskytovatele bezdrátových služeb, postupy ochrany soukromých údajů, popis použití a sdílení informací a povinnosti uživatele. Podívejte se na seznam výrobců, od kterých nakupujeme vozidla na stránce Výrobci vozidel.

Informace shromážděné z vypůjčeného vozu můžeme taktéž sdílet s třetími stranami tak, jak je to popsáno v těchto zásadách. 

Pokud jste členem našeho programu CarShare nebo Car Club, budeme taktéž shromažďovat údaje z vozidla, například zahájení a dokončení cesty, včetně informace o tom, že vaše cesta neskončila včas, včetně úspěšných a neúspěšných pokusů o otevření vozidla.

Pokud spárujete své mobilní zařízení se systémy satelitní navigace nebo informací a zábavy ve vypůjčeném voze, může docházet k přenosu vašich osobních údajů do těchto systémů a jejich uložení v těchto systémech. Nemůžeme zaručit soukromí či utajení těchto údajů a vy nesete odpovědnost za vymazání svých osobních údajů z těchto systémů před vrácením vozu.  V opačném případě budou mít k těmto údajům přístup následující uživatelé vozidla.

Pokud si stáhnete mobilní aplikaci zpřístupněnou výrobcem vozidla a zaregistrujete půjčené vozidlo do aplikace, může vést používání aplikace ke sdílení osobních údajů, údajů o vozidle, údajů o poloze a informací o stylu řízení s výrobcem vozidla. Na vaše používání těchto aplikací se vztahují všeobecné obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů výrobce vozidla.  Před vrácením vypůjčeného vozidla jste povinni smazat aplikaci nebo odstranit vypůjčené vozidlo z aplikace.

V Evropské unii musí být naše vozidla vybavena technologií eCall, která se aktivuje, pokud vaše vozidlo postihne nehoda. Funkce eCall automaticky zavolá havarijním službám a poskytne jim informace ohledně nehody. Budeme také používat, poskytovat a mít přístup k těmto informacím.   

Údaje o vozidle budou sdíleny s poskytovateli havarijních služeb a dalšími organizacemi, které asistují při reakci na nehody, poskytovateli telematických služeb nebo organizacemi, které mají zákonnou nebo smluvní povinnost poskytovat takovéto údaje.

 

Věrnostní programy

Máte možnost se zaregistrovat do některého z našich věrnostních programů.  Tyto programy nabízí výhody vázané na vaše transakce s námi.

Neplatí žádná povinnost se do některého z těchto programů zaregistrovat, avšak váš zaměstnavatel se může rozhodnout využít naše věrnostní programy za účelem zjednodušení svých služebních cest.  Pokud se vy nebo vaše společnost rozhodnete zaregistrovat do některého z těchto programů, můžete své členství kdykoli zrušit přes portál globálních zásad ochrany osobních údajů na naší stránce Kontaktujte nás.

 

Ochrana osobních údajů dětí

Naše webové stránky a online marketing nejsou zaměřeny na děti mladší 18 let ani nezletilé (podle věkové hranice ve vaší zemi) a společnost Enterprise Holdings vědomě neshromažďuje jejich osobní údaje. Pokud se přesto domníváte, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje, a chcete nám sdělit, že je máme vymazat, kontaktujte nás pomocí odkazu v horní části této stránky.