S kým informace sdílíme

Pobočky

Informace, které od vás a o vás shromáždíme, můžeme sdílet s našimi dceřinými společnostmi za účelem poskytování transakcí, o které jste požádali, a (s vaším souhlasem) pro marketingové účely. Seznam naleznete na stránce Dceřiné společnosti.  Seznam se čas od času mění. Měli byste web pravidelně navštěvovat a sledovat změny. Zaměstnanci našich dceřiných společností v odděleních IT, marketingu, provozů a zákaznických služeb mohou používat informace v souladu s popisem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů, včetně (vyžadují-li to platné zákony) zasílání informací o produktech a službách vaší osobě nebo k odpovědi na váš dotaz.

Franšízy

Povaha obchodních činností a operací vyžaduje sdílení informací o rezervacích s našimi franšízami („franšízy“).  Seznam naleznete na stránce Franšízy. Seznam se čas od času mění. Měli byste web pravidelně navštěvovat a sledovat změny.  U těchto transakcí je franšíza nezávislým správcem dat nebo odpovídajícím subjektem podle platných zákonů, a ta má vlastní zásady ochrany osobních údajů poskytovaných při vypůjčení. Doporučujeme vám prostudovat si ty zásady ochrany osobních údajů franšízy, které se vztahují na vaši transakci.

Informace o tom, kdo je správcem údajů nebo ekvivalentní společností podle platných zákonů s ohledem na vaše osobní údaje, naleznete na stránce Kontaktujte nás.

Zprostředkovatelé služeb

Abychom vyřídili vaši dohodu o vypůjčení vozidla, můžeme tak učinit přes zprostředkovatele služeb. Například, pokud si zarezervujete vozidlo a řidiče v zemích vyžadujících řidiče, zašleme informace o vaší rezervaci zprostředkovateli služeb v oněch zemích. Tam, kde mají vozidlo a služby řidiče k dispozici k vaší rezervaci, plní tyto služby společnost přisazená v době rezervace.  Ačkoliv jsou tyto společnosti k dispozici na webových stránkách našich značek, jedná se o nezávislé provozovatele.

U těchto transakcí je zprostředkovatel služeb nezávislým správcem dat nebo odpovídajícím subjektem podle platných zákonů, a ta má vlastní zásady ochrany osobních údajů poskytovaných při vypůjčení. Doporučujeme vám prostudovat si ty zásady ochrany osobních údajů zprostředkovatele, které se vztahují na vaši transakci.

Naši poskytovatelé služeb a obchodní partneři

Budeme sdílet vaše informace se třetími stranami, jako jsou například (1) poskytovatelé administrativní a technické podpory nebo náhrady pojištění a podnikového vypůjčení, kteří nám pomáhají zpracovávat vaši transakci a programy odměn u členů skupiny Enterprise Holdings, (2) společnosti, které našim jménem provádí průzkum zákazníků nebo spokojenosti, (3) poskytovatelé komunikačních služeb, kteří našim jménem odesílají e-maily nebo jiné marketingové informace a informace související se službami, (4) poskytovatelé zákaznické podpory, například poskytovatel našeho živého chatu, abychom vám mohli poskytovat zákaznické služby, (5) poskytovatelé služeb v rámci shromažďování údajů o dluzích, (6) zpracovatelé stížností, (7) poskytovatelé analytických služeb a technologie za účelem polohovacích služeb a k analýze, využití a správě našich dat, abychom mohli poskytovat, udržovat a vylepšovat naše služby, (8) naši reklamní a marketingoví partneři a média třetí strany, včetně sociálních médií, se kterými sdílíme souhrnné informace nebo informace zbavené identifikačních vlastností s cílem umožnit jim zasílat cílené reklamní zprávy naším jménem za účelem provedení analýzy našich dat, realizace služeb mobilní analýzy nebo k zachování a vylepšení našich služeb (tyto činnosti podléhají příslušným dohodám o mlčenlivosti).

Vládní úřady

Vaše osobní údaje mohou být také sdíleny s vládními úřady, jak je uvedeno výše.

Prodej, fúze nebo změna kontroly

Vaše osobní údaje mohou být také přeneseny do jiné společnosti, a to v případě přesunu, změny vlastnictví, reorganizace nebo přidělení celé společnosti Enterprise Holdings nebo její části či jejího majetku. K tomu dojde, pokud strany uzavřou smlouvu, podle níž bude shromažďování, používání a zveřejňování údajů omezeno na účely obchodní transakce včetně stanovení, zda je záhodno v obchodní transakci pokračovat. O každé takové změně vlastnictví nebo kontroly nad vašimi osobními informacemi budete upozorněni e-mailem nebo výrazným oznámením na našich webových stránkách po dobu třiceti (30) dnů nebo jinak podle ustanovení zákona.

Reference

Na našich webových stránkách můžeme zveřejnit reference zákazníků, které mohou obsahovat osobní údaje. K řízení tohoto procesu využíváme poskytovatele z řad třetích stran. Tento poskytovatel je odpovědný za získání vašeho souhlasu, odstranění obsahu na vaše požádání a zodpovězení jakýchkoli vašich dotazů.

 Widgety sociálních médií 

Na našich webových stránkách se mohou vyskytovat funkce sociálních médií, jako je tlačítko sociální sítě Facebook. Tyto funkce mohou shromažďovat vaši IP adresu, vámi navštívené stránky na našem webu, a mohou nastavit soubor cookie, aby funkce správně fungovala. Widgety a funkce sociálních médií provozuje třetí strana nebo jsou přímo provozovány námi. Vaše interakce s těmito funkcemi podléhají zásadám ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje. 

Pokud používáte některou z těchto stránek sociálních médií a nepřejete si, aby shromažďovaly data přes naši webovou stránku a propojily je s vašimi členskými daty, musíte se ze svého uživatelského účtu odhlásit, ještě než navštívíte naši webovou stránku a smazat příslušné soubory cookie. Můžete také zablokovat moduly plug-in pomocí doplňků prohlížeče. Více informací o používání modulů plug-in najdete na příslušných stránkách sociálních sítí nebo v našich zásadách použití souborů cookie.