S kým informace sdílíme

JJako globální poskytovatel přepravních řešení sdílíme vaše údaje, jak je uvedeno níže, abychom pro vás zajistili bezproblémovou zákaznickou zkušenost.  

Pobočky

Sdílíme vaše kontaktní údaje, kvalifikaci řidiče, informace o transakcích, věrnostních a partnerských programech, zdravotním stavu, nepovinné informace, informace o nárocích, finanční a osobní údaje týkající se prodeje vozideltransakční informace týkající se prodeje vozidel s našimi pobočkami v zájmu zajištění provedení transakcí, které jste si vyžádali, a (s vaším souhlasem, je-li to relevantní) pro marketingové účely. Seznam naleznete na stránce Dceřiné společnosti.  Seznam se čas od času mění. Měli byste web pravidelně navštěvovat a sledovat změny. Zaměstnanci našich dceřiných společností v odděleních IT, marketingu, provozu a zákaznických služeb mohou používat informace v souladu s popisem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů, včetně (vyžadují-li to platné zákony) zasílání informací o produktech a službách vaší osobě nebo k odpovědi na váš dotaz.

Franšízy

Povaha našeho podnikání a provozní činnosti vyžaduje, abychom sdíleli vaše kontaktní údaje, popř. informace o kvalifikaci řidiče, transakcích, věrnostních a partnerských programech a informace o zdravotním stavu s našimi franšízami („franšízy“).  Seznam naleznete na stránce Franšízy. Seznam se čas od času mění. Měli byste web pravidelně navštěvovat a sledovat změny.  U těchto transakcí je franšíza nezávislým správcem dat nebo subjektem v rovnocenné roli podle platných zákonů, a má vlastní zásady ochrany osobních údajů poskytovaných při vypůjčení. Doporučujeme vám prostudovat si ty zásady ochrany osobních údajů franšízy, které se vztahují na vaši transakci.

Informace o tom, kdo je správcem vašich osobních údajů nebo osobou v rovnocenném postavení podle platných právních předpisů, naleznete v informacích nazvaných Klíčové skutečnosti uvedených v rezervaci vašeho pronájmu, všeobecných podmínkách půjčení vozidla nebo na naší stránce Kontaktujte nás.

Zprostředkovatelé služeb

Transakce půjčení

Abychom vyřídili vaši dohodu o vypůjčení vozidla, můžeme tak v určitých zemích učinit přes zprostředkovatele služeb. Pokud si například zarezervujete vozidlo a řidiče v zemích vyžadujících řidiče, zašleme vaše kontaktní údaje a informace o transakcích zprostředkovateli služeb v oněch zemích. Tam, kde mají vozidlo a služby řidiče k dispozici pro vaši rezervaci, plní tyto služby společnost sdělená v době rezervace. Ačkoli jsou tyto společnosti k dispozici na webových stránkách našich značek, jedná se o nezávislé provozovatele. Doporučujeme vám prostudovat si zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na vaši transakci. Seznam naleznete na stránce Franšízy a zprostředkovatelé služeb.

Transakce prodeje vozů

K ocenění vozidla, které vyměňujete za nové, používá Car Sales vaše identifikační číslo vozidla (VIN) za účelem zjištění historie vozidla a vygenerování zprávy o hodnotě vašeho vozidla.  Poté, co si koupíte vozidlo na jedné z našich prodejních poboček Car Sales, a abychom mohli zajistit další volitelné možnosti týkající se vozidla, o které jste zažádali (kožená sedadla, tónovaná okna atd.), budeme sdílet vaše kontaktní údaje, popřípadě informace o prodeji vozidla se společnostmi, které tyto produkty nebo služby nabízí. U těchto transakcí je zprostředkovatel služeb nezávislým správcem dat nebo odpovídajícím subjektem podle platných zákonů a má vlastní zásady ochrany osobních údajů poskytovaných poskytovateli. Doporučujeme vám prostudovat si ty zásady ochrany osobních údajů zprostředkovatele, které se vztahují na vaši transakci.

Naši poskytovatelé služeb a obchodní partneři

Budeme sdílet vaše:

Kontaktní údaje, informace o kvalifikaci řidiče, transakcích, nárocích, finanční a osobní informace při prodeji vozidlainformace o transakcích při prodeji vozidla

 • poskytovatelé platebních, administrativních služeb a technické podpory;
 • poskytovatelé pojištění, zákazníci využívající firemní půjčení vozů nebo jiní zákazníci či partneři v zájmu zajištění opravy vozidla, půjčení vozidla a věrnostních programů se členy skupiny Enterprise Holdings;    
 • zprostředkovatelé odtahu;
 • poskytovatelé inkasních služeb;
 • agentury pro hodnocení úvěruschopnosti;
 • poskytovatelé služeb ověřování totožnosti a adresy;
 • zpracovatelé nároků;
 • výrobci vozidel a poskytovatelé oprav jejich vozidel a/nebo poskytovatelé asistenční služby;
 • poskytovatelé vozového parku;
 • ostatní poskytovatelé pro účely oprav vozidel a posouzení škody.

Informace o zdravotním stavu

 • zpracovatelé nároků;
 • poskytovatelé adaptivních přístrojů.

Kontaktní údaje a informace o transakcích

 • zpracovatelé mýtného a pokut.

Kontaktní údaje, informace o transakcích, věrnostních a partnerských programech:

 • pro poskytovatele pojištění, zákazníky využívající firemní půjčení vozů nebo jiné zákazníky či partnery v zájmu zajištění půjčení vozidla a věrnostních programů se členy skupiny Enterprise Holdings;
 • společnosti, které provádí zákaznický průzkum nebo průzkum spokojenosti naším jménem;
 • poskytovatelé komunikačních služeb, kteří vám naším jménem posílají e-mailová, SMS a jiná marketingová sdělení a sdělení týkající se služeb; v Evropské unii může společnost Twilio, náš poskytovatel komunikačních služeb, shromažďovat a zpracovávat určité informace od vás v pozici správce pro účely poskytování těchto služeb.   Pokud se chcete dozvědět více o postupech při zpracování údajů, navštivte oznámení společnosti Twilio o ochraně osobních údajů zde;
 • poskytovatelé zákaznické podpory, např. poskytovatel naší funkce živého chatu v zájmu poskytování zákaznických služeb.
 • Komerční partneři spravují svůj účet u nás, včetně úhrady částek, které mohou být společnosti Enterprise dlužné na základě smlouvy o vypůjčení nebo jiné smlouvy. Podrobnosti o jejich zásadách ochrany osobních údajů naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

Webové a mobilní informace

 • poskytovatelé analytických služeb a technologií pro naše služby založené na poloze a za účelem provedení analýzy, vylepšení a správy našich údajů v zájmu poskytování, udržování a zlepšování našich služeb;
 • partneři pro přehrávání relací ve webových a mobilních aplikacích nám umožňují si přehrát uživatelské relace, abychom mohli vylepšovat zážitek při prohlížení stránek a řešit problémy.

Anonymizované údaje a údaje zbavené informací umožňujících identifikaci

 • Naši reklamní a marketingoví partneři a externí mediální subjekty, včetně sociálních sítí, s nimiž sdílíme souhrnné údaje nebo údaje zbavené informací umožňujících identifikaci o našich zákaznících, abychom jim tak umožnili rozesílat cílená reklamní sdělení naším jménem (za podmínek smluv o zachování mlčenlivosti).

Vládní úřady

Vaše osobní údaje mohou být také sdíleny s vládními úřady, jak je uvedeno výše.

Prodej, fúze nebo změna kontroly

Vaše osobní údaje mohou být také přeneseny do jiné společnosti, a to v případě přesunu, změny vlastnictví, reorganizace nebo postoupení celé společnosti Enterprise Holdings nebo její části či jejího majetku. K tomu dojde, pokud strany uzavřou smlouvu, podle níž bude shromažďování, používání a zveřejňování údajů omezeno na účely této obchodní transakce včetně stanovení, zda je záhodno v obchodní transakci pokračovat. Vyžadují-li to zákony, o každé takové změně vlastnictví nebo kontroly nad vašimi osobními údaji budete informování e-mailem nebo výrazným oznámením na našich webových stránkách nebo jinak podle ustanovení zákona.

Reference

Na našich webových stránkách můžeme zveřejnit reference zákazníků, které mohou obsahovat vaše kontaktní údaje. K řízení tohoto procesu využíváme poskytovatele z řad třetích stran. Tento poskytovatel je odpovědný za získání vašeho souhlasu, odstranění obsahu na vaše požádání a zodpovězení jakýchkoli vašich dotazů.

Platformy a sítě sociálních médií

Některé z našich webových stránek obsahují funkce jako moduly plug-in, widgety a další nástroje poskytované třetími stranami, a může proto docházet ke sběru či sdílení informací mezi námi a danou třetí stranou. Na používání vašich údajů třetími stranami se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Jak je dále uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, je možné, že máte právo používání těchto technologií odmítnout.

Pokud používáte některou z těchto stránek sociálních sítí a nepřejete si, aby shromažďovaly data přes naši webovou stránku a propojily je s vašimi členskými daty, musíte se ze svého uživatelského účtu odhlásit, ještě než navštívíte naši webovou stránku, a smazat příslušné soubory cookie. Můžete také zablokovat moduly plug-in pomocí doplňků prohlížeče. Více informací o používání modulů plug-in najdete na příslušných stránkách sociálních sítí nebo v našich zásadách použití souborů cookie..