S kým informace sdílíme

JJako globální poskytovatel přepravních řešení sdílíme vaše údaje, jak je uvedeno níže, abychom pro vás zajistili bezproblémovou zákaznickou zkušenost.  

Pobočky

Sdílíme vaše kontaktní údaje, kvalifikaci řidiče, informace o transakcích, věrnostních a partnerských programech, zdravotním stavu, nepovinné informace, informace o nárocích, finanční a osobní údaje týkající se prodeje vozideltransakční informace týkající se prodeje vozidel s našimi pobočkami v zájmu zajištění provedení transakcí, které jste si vyžádali, a (s vaším souhlasem, je-li to relevantní) pro marketingové účely. Seznam naleznete na stránce Dceřiné společnosti.  Seznam se čas od času mění. Měli byste web pravidelně navštěvovat a sledovat změny. Zaměstnanci našich dceřiných společností v odděleních IT, marketingu, provozu a zákaznických služeb mohou používat informace v souladu s popisem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů, včetně (vyžadují-li to platné zákony) zasílání informací o produktech a službách vaší osobě nebo k odpovědi na váš dotaz.

Franšízy

Povaha našeho podnikání a provozní činnosti vyžaduje, abychom sdíleli vaše kontaktní údaje, popř. informace o kvalifikaci řidiče, transakcích, věrnostních a partnerských programech a informace o zdravotním stavu s našimi franšízami („franšízy“).  Seznam naleznete na stránce Franšízy. Seznam se čas od času mění. Měli byste web pravidelně navštěvovat a sledovat změny.  U těchto transakcí je franšíza nezávislým správcem dat nebo subjektem v rovnocenné roli podle platných zákonů, a má vlastní zásady ochrany osobních údajů poskytovaných při vypůjčení. Doporučujeme vám prostudovat si ty zásady ochrany osobních údajů franšízy, které se vztahují na vaši transakci.

Informace o tom, kdo je správcem vašich osobních údajů nebo osobou v rovnocenném postavení podle platných právních předpisů, naleznete v informacích nazvaných Klíčové skutečnosti uvedených v rezervaci vašeho pronájmu, všeobecných podmínkách půjčení vozidla nebo na naší stránce Kontaktujte nás.

Zprostředkovatelé služeb

Transakce půjčení

Abychom vyřídili vaši dohodu o vypůjčení vozidla, můžeme tak v určitých zemích učinit přes zprostředkovatele služeb. Pokud si například zarezervujete vozidlo a řidiče v zemích vyžadujících řidiče, zašleme vaše kontaktní údaje a informace o transakcích zprostředkovateli služeb v oněch zemích. Tam, kde mají vozidlo a služby řidiče k dispozici pro vaši rezervaci, plní tyto služby společnost sdělená v době rezervace. Ačkoli jsou tyto společnosti k dispozici na webových stránkách našich značek, jedná se o nezávislé provozovatele. Doporučujeme vám prostudovat si zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na vaši transakci. Seznam naleznete na stránce Franšízy a zprostředkovatelé služeb.

Transakce prodeje vozů

K ocenění vozidla, které vyměňujete za nové, používá Car Sales vaše identifikační číslo vozidla (VIN) za účelem zjištění historie vozidla a vygenerování zprávy o hodnotě vašeho vozidla.  Poté, co si koupíte vozidlo na jedné z našich prodejních poboček Car Sales, a abychom mohli zajistit další volitelné možnosti týkající se vozidla, o které jste zažádali (kožená sedadla, tónovaná okna atd.), budeme sdílet vaše kontaktní údaje, popřípadě informace o prodeji vozidla se společnostmi, které tyto produkty nebo služby nabízí. U těchto transakcí je zprostředkovatel služeb nezávislým správcem dat nebo odpovídajícím subjektem podle platných zákonů a má vlastní zásady ochrany osobních údajů poskytovaných poskytovateli. Doporučujeme vám prostudovat si ty zásady ochrany osobních údajů zprostředkovatele, které se vztahují na vaši transakci.

Naši poskytovatelé služeb a obchodní partneři

Budeme sdílet vaše:

Kontaktní údaje, informace o kvalifikaci řidiče, transakcích, nárocích, finanční a osobní informace při prodeji vozidlainformace o transakcích při prodeji vozidla

 • poskytovatelé platebních, administrativních služeb a technické podpory;
 • poskytovatelé pojištění, zákazníci využívající firemní půjčení vozů nebo jiní zákazníci či partneři v zájmu zajištění opravy vozidla, půjčení vozidla a věrnostních programů se členy skupiny Enterprise Holdings;    
 • zprostředkovatelé odtahu;
 • poskytovatelé inkasních služeb;
 • agentury pro hodnocení úvěruschopnosti;
 • poskytovatelé služeb ověřování totožnosti a adresy;
 • zpracovatelé nároků;
 • výrobci vozidel a poskytovatelé oprav jejich vozidel a/nebo poskytovatelé asistenční služby;
 • poskytovatelé vozového parku;
 • ostatní poskytovatelé pro účely oprav vozidel a posouzení škody.

Informace o zdravotním stavu

 • zpracovatelé nároků;
 • poskytovatelé adaptivních přístrojů.

Kontaktní údaje a informace o transakcích

 • zpracovatelé mýtného a pokut.

Kontaktní údaje, informace o transakcích, věrnostních a partnerských programech:

 • pro poskytovatele pojištění, zákazníky využívající firemní půjčení vozů nebo jiné zákazníky či partnery v zájmu zajištění půjčení vozidla a věrnostních programů se členy skupiny Enterprise Holdings;
 • společnosti, které provádí zákaznický průzkum nebo průzkum spokojenosti naším jménem;
 • poskytovatelé komunikačních služeb, kteří vám naším jménem posílají e-mailová, SMS a jiná marketingová sdělení a sdělení týkající se služeb; v Evropské unii může společnost Twilio, náš poskytovatel komunikačních služeb, shromažďovat a zpracovávat určité informace od vás v pozici správce pro účely poskytování těchto služeb.   Pokud se chcete dozvědět více o postupech při zpracování údajů, navštivte oznámení společnosti Twilio o ochraně osobních údajů zde;
 • poskytovatelé zákaznické podpory, např. poskytovatel naší funkce živého chatu v zájmu poskytování zákaznických služeb.
 • Komerční partneři spravují svůj účet u nás, včetně úhrady částek, které mohou být společnosti Enterprise dlužné na základě smlouvy o vypůjčení nebo jiné smlouvy. Podrobnosti o jejich zásadách ochrany osobních údajů naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

Webové a mobilní informace

 • poskytovatelé analytických služeb a technologií pro naše služby založené na poloze a za účelem provedení analýzy, vylepšení a správy našich údajů v zájmu poskytování, udržování a zlepšování našich služeb;
 • partneři pro přehrávání relací ve webových a mobilních aplikacích nám umožňují si přehrát uživatelské relace, abychom mohli vylepšovat zážitek při prohlížení stránek a řešit problémy.

Anonymizované údaje a údaje zbavené informací umožňujících identifikaci

 • Naši reklamní a marketingoví partneři a externí mediální subjekty, včetně sociálních sítí, s nimiž sdílíme souhrnné údaje nebo údaje zbavené informací umožňujících identifikaci o našich zákaznících, abychom jim tak umožnili rozesílat cílená reklamní sdělení naším jménem (za podmínek smluv o zachování mlčenlivosti).

Vládní úřady

Vaše osobní údaje mohou být také sdíleny s vládními úřady, jak je uvedeno výše.

Prodej, fúze nebo změna kontroly

Vaše osobní údaje mohou být také přeneseny do jiné společnosti, a to v případě přesunu, změny vlastnictví, reorganizace nebo postoupení celé společnosti Enterprise Holdings nebo její části či jejího majetku. K tomu dojde, pokud strany uzavřou smlouvu, podle níž bude shromažďování, používání a zveřejňování údajů omezeno na účely této obchodní transakce včetně stanovení, zda je záhodno v obchodní transakci pokračovat. O každé takové změně vlastnictví nebo kontroly nad vašimi osobními informacemi budete informováni e-mailem nebo výrazným oznámením na našich webových stránkách po dobu třiceti (30) dnů nebo jinak podle ustanovení zákona.

Reference

Na našich webových stránkách můžeme zveřejnit reference zákazníků, které mohou obsahovat vaše kontaktní údaje. K řízení tohoto procesu využíváme poskytovatele z řad třetích stran. Tento poskytovatel je odpovědný za získání vašeho souhlasu, odstranění obsahu na vaše požádání a zodpovězení jakýchkoli vašich dotazů.

Widgety sociálních sítí

Na našich webových stránkách se mohou vyskytovat funkce sociálních sítí, jako je tlačítko sociální sítě Facebook. Tyto funkce mohou shromažďovat vaši IP adresu, vámi navštívené stránky na našem webu a mohou nastavit soubor cookie, aby funkce správně fungovala. Widgety a funkce sociálních sítí provozuje třetí strana nebo jsou přímo provozovány námi. Vaše interakce s těmito funkcemi podléhají zásadám ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

Pokud používáte některou z těchto stránek sociálních sítí a nepřejete si, aby shromažďovaly data přes naši webovou stránku a propojily je s vašimi členskými daty, musíte se ze svého uživatelského účtu odhlásit, ještě než navštívíte naši webovou stránku, a smazat příslušné soubory cookie. Můžete také zablokovat moduly plug-in pomocí doplňků prohlížeče. Více informací o používání modulů plug-in najdete na příslušných stránkách sociálních sítí nebo v našich zásadách použití souborů cookie.

Prodej vašich údajů

Neprodáváme vaše osobní údaje třetím stranám.  Ačkoli vaše údaje neprodáváme, rezidenti podle nevadského práva mohou i přesto podat žádost, aby jejich údaje nebyly prodávány.  Pokud jste rezidentem Nevady, můžete toto právo uplatnit na našem portálu globálních zásad ochrany osobních údajů na naší stránce Kontaktujte nás.

Ačkoli vaše údaje neprodáváme, jak je běžné u společností působících on-line, některé části naší inzerce využívají informace shromážděné firmami z našich digitálních nástrojů, včetně IP adres, digitálních identifikátorů, informací o vašem prohlížení webu a o tom, jak komunikujete s našimi nástroji a reklamami, abychom vám tak v rámci internetu nabízeli relevantní reklamy a pro další analytické účely. Tyto společnosti mohou tyto údaje prodávat dalším společnostem pro reklamní a jiné účely.

Podle kalifornského zákona o ochraně spotřebitele mají rezidenti Kalifornie právo být vyjmuti z prodeje osobních údajů.  Rezidenti Kalifornie mohou toto právo uplatnit na adrese www.privacyrights.info a požádat tak o vyloučení z prodeje tohoto typu osobních údajů firmami, které jsou do této služby zapojeny.