Globální přenosy dat a jejich zpracování

Abychom mohli řádně fungovat a poskytovat vám globálně služby, mohou být informace, které nám poskytnete nebo které shromažďujeme, přenášeny subjekty po celém světě, případně jim přístupné, přičemž mezi ně patří:

Franšízy / Zprostředkovatelé služeb / Pracoviště vlastněná korporací

Pokud provedete rezervaci, kterou má zajistit franšíza nebo zprostředkovatel služeb v jiné zemi nebo pracoviště vlastněné společností Enterprise (například ve Spojených státech, Kanadě, Německu, Španělsku, Francii, Irsku a ve Velké Británii), přeneseme vaše osobní údaje franšíze, zprostředkovateli služeb nebo místní přidružené společnosti do dané země, aby se usnadnila požadovaná transakce.

Globální informační systémy společnosti Enterprise ve Spojených státech

Společnost Enterprise vede své globální informační systémy ve Spojených státech.  Pokud nám poskytnete nebo pokud shromáždíme osobní údaje o vás mimo Spojené státy, přeneseme je a budeme je spravovat ve Spojených státech.

Pokud předáváme vaše osobní údaje do Spojených států a zpracováváme je tam, činíme tak v souladu se standardními smluvními doložkami schválenými Evropskou komisí (nebo v souladu s jiným obdobným standardem platným ve vaší zemi) a udržujeme v platnosti svoji certifikaci v rámci Štítu na ochranu soukromí EU-USA (jak je popsán níže).

Poskytovatelé služeb z řad třetích stran

Využíváme poskytovatele služeb z řad třetích stran, kteří se nachází na místech mimo země, kde jsou pracoviště vlastněná korporací, jako jsou například call centra, zpracovatelé stížností a poskytovatelé IT služeb. Když předáváme vaše osobní údaje našim poskytovatelům služeb z řad třetích stran, kteří se nachází mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), používáme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

Navštivte stránku Kontaktujte nás a kontaktujte správce údajů pro vaši transakci.