Globální přenosy dat a jejich zpracování

Abychom mohli řádně fungovat a poskytovat vám globálně služby, informace, které nám poskytnete nebo které shromažďujeme, mohou být přenášeny nebo zpřístupněny subjekty po celém světě, včetně následujících:

  • Franšízy/pracoviště vlastněná korporací: Pokud provedete rezervaci, kterou má zajistit franšíza v jiné zemi nebo pracoviště vlastněné korporací Enterprise (například ve Spojených státech, Kanadě, Německu, Španělsku, Francii, Irsku a ve Velké Británii), přeneseme vaše osobní údaje do dané země, aby se usnadnila požadovaná transakce.
  • Globální informační systémy Enterprise ve Spojených státech: Společnost Enterprise spravuje své globální informační systémy ve Spojených státech.  Pokud nám poskytnete nebo pokud shromáždíme osobní údaje o vás mimo Spojené státy, přeneseme je a budeme je spravovat ve Spojených státech.
  • Pokud budeme přenášet vaše osobní údaje a zpracováváte je ve Spojených státech, budeme tak činit v souladu se štítem na ochranu soukromí a štítu Švýcarsko-USA, štítem na ochranu soukromí (viz níže) a standardními smluvními doložkami schválenými Evropskou komisí.
  • Poskytovatelé služeb z řad třetích stran: Využíváme poskytovatele služeb z řad třetích stran, kteří se nachází na místech mimo země, kde jsou pracoviště vlastněná korporací, jako jsou například call centra, zpracovatelé stížností a poskytovatelé IT služeb. Když přenášíme vaše osobní údaje našim poskytovatelům služeb z řad třetích stran, kteří se nachází mimo EHP, používáme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

Navštivte stránku Kontakty, a kontaktujte správce údajů pro vaší transakci.