Globální přenosy dat a jejich zpracování

Abychom mohli řádně fungovat a poskytovat vám globálně služby, mohou být informace, které nám poskytnete nebo které shromažďujeme, přenášeny subjekty po celém světě, případně jim přístupné, přičemž mezi ně patří:

Franšízanti/poskytovatelé plnění/provozovny ve vlastnictví společnosti

Pokud provedete rezervaci na službu, jejíž plnění má zajistit franšízant nebo poskytovatel plnění v jiné zemi nebo v provozovně vlastněné společností Enterprise (např. ve Spojených státech, Kanadě, Německu, Španělsku, Francii, Irsku a Spojeném království), předáme vaše osobní údaje našemu franšízantovi, poskytovateli plnění nebo místní pobočce v dané zemi, abychom usnadnili požadovanou transakci.

Globální informační systémy společnosti Enterprise ve Spojených státech

Společnost Enterprise vede své globální informační systémy ve Spojených státech.  Pokud nám poskytnete nebo pokud shromáždíme osobní údaje o vás mimo Spojené státy, přeneseme je a budeme je spravovat ve Spojených státech.

 V případě rezidentů Spojeného království, EHP a Švýcarska platí, že pokud předáváme vaše osobní údaje do Spojených států a zpracováváme je tam, činíme tak v souladu se standardními smluvními doložkami schválenými Spojeným královstvím a Evropskou komisí.

Poskytovatelé služeb třetích stran

Využíváme poskytovatele služeb z řad třetích stran, kteří se nachází na místech mimo země, kde jsou pracoviště vlastněná korporací, jako jsou například call centra, zpracovatelé stížností a poskytovatelé IT služeb. Při přenášení dat ze Spojeného království, EHP a Švýcarska se řídíme standardními smluvními doložkami schválenými Spojeným královstvím a Evropskou komisí.

Navštivte stránku Kontaktujte nás a kontaktujte správce údajů pro vaši transakci.

 

EU-U.S. Štít na ochranu soukromí EU-USA a štít na ochranu soukromí Švýcarsko-USA Privacy Shield

Společnost Enterprise nespoléhá na štít na ochranu soukromí, ale stále dodržuje závazky, které přijala při získání certifikace štítu na ochranu soukromí. Společnost Enterprise Holdings, Inc., dodržuje rámcová ustanovení štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA a rámcová ustanovení štítu na ochranu soukromí mezi Švýcarskem a USA, jak je stanovilo Ministerstvo obchodu USA, pokud jde o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů předávaných z Evropské unie a Švýcarska do Spojených států.  Společnost Enterprise Holdings, Inc., potvrdila Ministerstvu obchodu USA, že dodržuje zásady štítu na ochranu soukromí.  Pokud dojde k rozporu mezi podmínkami v těchto zásadách ochrany osobních údajů a zásadami štítu na ochranu soukromí, platí zásady štítu na ochranu soukromí.  Chcete-li o programu štítu na ochranu soukromí zjistit více nebo se podívat na naši certifikaci, navštivte web https://www.privacyshield.gov/list.

Pokud máte nevyřešený problém týkající se ochrany soukromí nebo používání údajů, který jsme uspokojivě nevyřešili, obraťte se na našeho nezávislého poskytovatele řešení sporů se sídlem v USA (zdarma) na adrese: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Za určitých podmínek, které jsou popsány na webu štítu na ochranu soukromí [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], můžete vyvolat závaznou arbitráž, pokud byly vyčerpány ostatní postupy řešení sporu.

Pokud jde o osobní údaje přijaté či přenesené v souladu s Principy štítu na ochranu soukromí, společnost Enterprise Holdings, Inc. je zodpovědná za třetí strany jednající jejím jménem jako zástupce, včetně ustanovení o odpovědnosti za další přenos v Principů štítu na ochranu soukromí, a společnost Enterprise Holdings Inc. podléhá regulatorním úřadům americké Federální obchodní komise (FTC).