Globální přenosy dat a jejich zpracování

Abychom mohli fungovat a poskytovat vám služby po celém světě, mohou být informace, které nám poskytnete nebo které shromažďujeme, přenášeny subjekty po celém světě a mohou jim být přístupné. Společnost Enterprise spravuje své globální informační systémy primárně ve Spojených státech.  Pokud nám poskytnete nebo pokud shromáždíme osobní údaje o vás mimo Spojené státy, přeneseme je a budeme je spravovat ve Spojených státech. V omezených případech však budou vaše osobní údaje shromažďovány mimo Spojené státy, včetně míst, kde je používáme pro další poskytovatele služeb, kterými jsou např. call centra podpory, zpracovatelé stížností a poskytovatelé IT služeb.  

Kde je to možné, společnost Enterprise využije standardní smluvní doložky nebo jiné schválené mechanismy pro přeshraniční přenos.  

Rámec ochrany osobních údajů pro EU – Spojené státy, rámec ochrany osobních údajů pro Spojené království – Spojené státy a rámec ochrany osobních údajů pro Švýcarsko – Spojené státy

Používáme a máme certifikát o tom, že dodržujeme rámec ochrany osobních údajů pro EU – Spojené státy, rámec ochrany osobních údajů pro Spojené království – Spojené státy a rámec ochrany osobních údajů pro Švýcarsko – Spojené státy („rámce“). Na všechny osobní údaje přijaté z členských států Evropské unie (EU), Spojeného království a Švýcarska se zavazujeme použít příslušné rámce ochrany osobních údajů a příslušné principy, které jsou v nich uvedeny. 

Další informace o rámci ochrany osobních údajů pro EU – Spojené státy a naši certifikaci naleznete na webových stránkách amerického ministerstva obchodu (https://www.dataprivacyframework.gov/s/). Kvůli informacím získaným nebo přeneseným v rámci ochrany osobních údajů pro EU – Spojené státy podléháme regulačním úřadům americké Federální obchodní komise. V určitých situacích může být nutné z naší strany odhalit osobní informace v rámci právních požadavků amerických orgánů veřejné správy, včetně požadavků na dodržení státní bezpečnosti nebo požadavků orgánů činných v trestném řízení.   

Společnost Enterprise Holdings nese odpovědnost za zpracování osobních údajů, které přijímá na základě rámce na ochranu soukromí a následně je předává třetím stranám jednajícím jejím jménem jako zástupce. Společnost Enterprise Holdings dodržuje zásady rámce na ochranu osobních údajů u všech dalších přenosů osobních údajů z EU, Spojeného království a Švýcarska, včetně ustanovení o odpovědnosti za další přenos. 

Pokud máte nevyřešený problém týkající se ochrany osobních údajů nebo jejich používání, který jsme uspokojivě nevyřešili, obraťte se na našeho nezávislého poskytovatele řešení sporů se sídlem v USA (zdarma) na adrese https://www.jamsadr.com/submit/. 

Za určitých podmínek, které jsou plně popsány na webových stránkách amerického ministerstva obchodu (https://www.dataprivacyframework.gov/s/), můžete využít závazného rozhodčího řízení, pokud byly vyčerpány ostatní postupy řešení sporu.  

 

Franšízanti / poskytovatelé plnění / provozovny ve vlastnictví společnosti

Pokud provedete rezervaci na službu, jejíž plnění má zajistit franšízant nebo poskytovatel plnění v jiné zemi nebo v provozovně vlastněné společností Enterprise (např. ve Spojených státech, Kanadě, Německu, Španělsku, Francii, Irsku a Spojeném království), předáme vaše osobní údaje našemu franšízantovi, poskytovateli plnění nebo místní pobočce v dané zemi, abychom usnadnili požadovanou transakci.

Navštivte stránku Kontaktujte nás a kontaktujte správce údajů pro vaši transakci.