Globální přenosy dat a jejich zpracování

 

Abychom mohli řádně fungovat a poskytovat vám globálně služby, informace, které nám poskytnete nebo které shromažďujeme, mohou být přenášeny nebo zpřístupněny subjekty po celém světě, včetně následujících:

  • Franšízy/pracoviště vlastněná korporací: Pokud provedete rezervaci, kterou má zajistit franšíza v jiné zemi nebo pracoviště vlastněné korporací Enterprise (například ve Spojených státech, Kanadě, Německu, Španělsku, Francii, Irsku a ve Velké Británii), přeneseme vaše osobní údaje do dané země, aby se usnadnila požadovaná transakce.
  • Globální informační systémy Enterprise ve Spojených státech: Společnost Enterprise spravuje své globální informační systémy ve Spojených státech. Pokud nám poskytnete nebo pokud shromáždíme osobní údaje o vás mimo Spojené státy, přeneseme je a budeme je spravovat ve Spojených státech.

Pokud budeme přenášet vaše osobní údaje a zpracováváte je ve Spojených státech, budeme tak činit v souladu se štítem na ochranu soukromí EU-USA, štítem na ochranu soukromí Švýcarsko-USA a standardními smluvními doložkami schválenými Evropskou komisí. Chcete-li o štítu na ochranu soukromí zjistit více nebo se podívat na naši certifikaci, navštivte stránku Seznamštítu na ochranu soukromí Ministerstva obchodu USA. Pokud jde o informace přijaté či přenesené v souladu s těmito štíty, podléháme regulatorním úřadům americké Federální obchodní komise (FTC). V určitých situacích můžeme být povinni sdělit osobní údaje v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci, například z důvodu národní bezpečnosti nebo prosazování práva.

Společnost Enterprise Holdings nese odpovědnost za zpracování osobních údajů, které přijímá na základě štítu na ochranu soukromí a následně je předává třetí straně jednající jejím jménem jako zástupce. Společnost Enterprise Holdings dodržuje zásady štítu na ochranu soukromí u všech dalších přenosů osobních údajů z EU a Švýcarska, včetně ustanovení o odpovědnosti za další přenos.

Za určitých podmínek, které jsou popsány na webu štítu na ochranu soukromí [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], můžete vyvolat závaznou arbitráž, pokud byly vyčerpány ostatní postupy řešení sporu.

  • Poskytovatelé služeb z řad třetích stran: Využíváme poskytovatele služeb z řad třetích stran, kteří se nachází na místech mimo země, kde jsou pracoviště vlastněná korporací, jako jsou například call centra, zpracovatelé stížností a poskytovatelé IT služeb. Když přenášíme vaše osobní údaje našim poskytovatelům služeb z řad třetích stran, kteří se nachází mimo EHP, používáme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.