Vaše práva

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), Ochrana osobních údajů ve Spojeném království, Obecný zákon o ochraně osobních údajů v Brazílii (LGPD) a Zákon na ochranu osobních údajů v Japonsku (APPI)

Pokud se na vaši transakci v Evropském hospodářském prostoru, Spojeném království, Švýcarsku, Brazílii nebo Japonsku vztahuje nařízení GDPR, Ochrana osobních údajů ve Spojeném království, LGPD nebo APPI, máte právo:

 • požádat o vynětí z určitého shromažďování nebo používání vašich osobních údajů, včetně používání souborů cookie a obdobných technologií a používání vašich osobních údajů pro marketingové účely, a anonymizace vašich osobních údajů pro účely datové analytiky;
 • na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, omezení zpracování nebo vznesení námitky proti zpracování nebo s výhradou zákonných výjimek požádat o jejich výmaz;
 • obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, pro účely jejich předání jiné společnosti;
 • odvolat své udělené souhlasy;
 • je-li to relevantní, podat stížnost u svého dozorového úřadu.
 • kontaktovat našeho pověřence (DPO@ehi.com) nebo podat stížnost ohledně ochrany osobních údajů prostřednictvím formuláře na našem portálu globálních zásad ochrany osobních údajů.

Kalifornie

Podle kalifornského zákona o soukromí spotřebitele (CCPA) mají rezidenti Kalifornie určitá práva v souvislosti se svými osobními údaji, které jsme shromáždili.  Pokud jste rezidentem Kalifornie, můžete uplatnit tato práva týkající se vašich osobních údajů s výhradou určitých výjimek a omezení:

 • právo na přístup k osobním údajům, které jsme o vás shromáždili, a informace o tom, jak tyto údaje shromažďujeme, jaký je účel jejich shromažďování a jakým typům subjektů je můžeme sdělit;

 • právo na opravu nepřesných osobních údajů;

 • právo na smazání osobních údajů, které jsme od vás shromáždili; 

 • právo požádat o vynětí z prodeje vašich osobních údajů, je-li to relevantní; a

 • právo nebýt vystaven diskriminačnímu jednání v rámci uplatňování [příslušných] práv na ochranu soukromí, která uděluje CCPA.

Virginie 

Podle virginského zákona o ochraně údajů spotřebitele (CDPA) mají rezidenti Virginie určitá práva v souvislosti se svými osobními údaji, které jsme shromáždili.  Pokud jste rezidentem Virginie, můžete uplatnit tato práva týkající se vašich osobních údajů s výhradou určitých výjimek a omezení:

 • právo na souhlas se zpracováním a přístup k vašim osobním údajům; 

 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, které jsme od vás shromáždili; 

 • právo na smazání osobních údajů, které jsme od vás shromáždili; a
 • právo požádat o vynětí z cílené reklamy. 

Máte také právo odvolat se proti rozhodnutí, které jsme učinili v souvislosti s vaší žádostí o právo na soukromí. Podejte všechny žádosti o odvolání, a to prostřednictvím odpovědi na komunikaci týkající se vaší původní žádosti, nebo nám napište e-mail na adresu privacyrequests@ehi.com.

 

 

Kanada

Pokud jste rezidentem Kanady, máte právo:

 • na přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu;
 • odvolat své udělené souhlasy;
 • je-li to relevantní, podat stížnost u svého dozorového úřadu.

 

Uplatňování vašich práv

Výše uvedená práva můžete uplatnit na našem portálu globálních zásad ochrany osobních údajů na naší stránce Kontaktujte nás.  Pokud si přejete podat stížnost k dozorovému orgánu, v Evropě se můžete obrátit na příslušný orgán. V Kanadě se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů v Kanadě navštívením stránky https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp nebo na adrese Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3. 

Je možné, že od vás budeme před zpracováním vašeho požadavku požadovat další informace za účelem ověření vaší totožnosti a místa bydliště.  V případě rezidentů Kalifornie a Virginie, kteří si přejí uplatnit práva v rámci státního zákona jejich země, můžete být požádání o předložení svého řidičského průkazu nebo státního úředního dokladu totožnosti a prokázat tak místo bydliště.  Nezapomeňte odstranit svoji fotografii a všechny identifikační údaje kromě svého jména, adresy a čísla řidičského průkazu.  Vyhrazujeme si také právo omezit přístup k vašim informacím nebo omezit vaše práva (např. pokud takové sdělení informací zakazuje zákon nebo pokud by tím mohla být porušena práva jiné osoby).  V některých případech to může znamenat, že budeme moci uchovávat vaše osobní údaje i po odvolání vašeho souhlasu.

Rezidenti Kalifornie mohou určit oprávněné zástupce, kteří budou provádět žádosti podle zákona CCPA jejich jménem. K tomu stačí vyplnit a podepsat formulář, který je k dispozici zde.

Pokud žijete v Britské Kolumbii, Albertě nebo Quebecu, podívejte se na následující zdroje. V Britské Kolumbii najdete informace o tom, jak uplatnit svá práva, na webových stránkách Úřadu komisaře pro informace a soukromí Britské Kolumbie. V Albertě najdete informace o žádostech o přístup zde a o podávání stížností zde. V Quebecu najdete informace o svých právech na ochranu soukromí na webových stránkách Commission d'accès à l'information Quebec.

 

Marketingové preference

Máte možnost odhlásit se z odběru přímé marketingové komunikace od společnosti Enterprise Holdings a našich dceřiných společností, poboček a franšíz s využitím pokynů uvedených v každém přijatém sdělení.  Můžete nás také přímo kontaktovat pomocí odkazu v horní části této stránky.

Máte možnost odhlásit zobrazení reklam, které vidíte na stránkách nepatřících společnosti Enterprise, kliknutím na ikonu volby reklamy v reklamě nebo pomocí nastavení ochrany osobních údajů na stránce.