Vaše práva

Další vaše práva mohou zahrnovat: 1) požádání o kopii vašich osobních údajů, 2) jejich opravení, 3) vymazání určitých kategorií nebo typů informací, 4) omezení určitého zpracování, 5) obdržení informací, které poskytujete ve strukturovaném nebo strojově čitelném formátu a 6) přenos některých takovýchto informací jiným organizacím.

Máte právo odmítnout zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů. Pokud jsme požádali o souhlas se zpracováním informací, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Tato práva můžete uplatnit na našem portálu globálních zásad ochrany osobních údajů na stránce Kontaktujte nás. Na vaši žádost odpovíme do 30 dnů nebo podle požadavků daných místními zákony.

Máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu ohledně zpracování vašich osobních údajů anebo způsobu, jak jsme reagovali na vámi vznesené záležitosti či jak jsme je řešili. V Evropě můžete kontaktovat potřebný dozorčí orgán. V Kanadě se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů v Kanadě navštívením stránky https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp nebo na adrese Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3.

Vyhrazujeme si právo neumožnit přístup k vašim informacím nebo omezit vaše práva (např. pokud poskytnutí zakazuje zákon nebo pokud by tím mohla být porušena práva jiné osoby). V některých případech to může znamenat, že budeme moci uchovávat vaše osobní údaje i po odvolání vašeho souhlasu.

Marketingové preference

Máte možnost odhlásit přímou marketingovou komunikaci od společnosti Enterprise Holdings a našich dceřiných společností, poboček a frančíz s využitím pokynů uvedených v každé obdržené komunikační zprávy.  Můžete nás také přímo kontaktovat pomocí odkazu v horní části této stránky.

Máte možnost odhlásit zobrazení reklam, které vidíte na stránkách nepatřících společnosti Enterprise, kliknutím na ikonu volby reklamy v reklamě nebo pomocí nastavení ochrany osobních údajů na stránce.