Vaše práva

Zákony Evropského hospodářského prostoru, Spojeného království, Švýcarska, Brazílie nebo Japonska o ochraně osobních údajů poskytují osobám, na které se vztahují, následující práva:

 • požádat o vynětí z určitého shromažďování nebo používání vašich osobních údajů, včetně používání souborů cookie a obdobných technologií a používání vašich osobních údajů pro marketingové účely, a anonymizace vašich osobních údajů pro účely datové analytiky;

 • na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, omezení zpracování nebo vznesení námitky proti zpracování nebo s výhradou zákonných výjimek požádat o jejich výmaz;

 • obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, pro účely jejich předání jiné společnosti;

 • Odvolejte poskytnutý souhlas (takové odvolání se nevztahuje na procesy provedené před tímto odvoláním);

Kalifornie

Rezidenti Kalifornie mají určitá práva v souvislosti se svými osobními údaji, které jsme shromáždili.  Pokud jste rezidentem Kalifornie, můžete uplatnit tato práva týkající se vašich osobních údajů s výhradou určitých výjimek a omezení:

 • právo na přístup k osobním údajům, které jsme o vás shromáždili, a informace o tom, jak tyto údaje shromažďujeme, jaký je účel jejich shromažďování a jakým typům subjektů je můžeme sdělit;

 • právo na opravu nepřesných osobních údajů;

 • právo na smazání osobních údajů, které jsme od vás shromáždili;

 • právo požádat o vynětí z prodeje či sdílení vašich osobních údajů, je-li to relevantní; a

 • právo nebýt vystaven diskriminačnímu jednání v rámci uplatňování  svých práv na ochranu soukromí.

Naše používání souborů cookie a dalších sledovacích technologií je kalifornskými zákony považováno za „prodej“ či „sdílení“ osobních údajů („sdílení“ v tomto kontextu označuje behaviorální reklamu s využitím cookies třetích stran). Odmítnout jej můžete kliknutím na tlačítko možností ochrany osobních údajů ve spodní části stránky, na které se nacházíte.  

 1. „Prodej“ či „sdílení“ se podle kalifornských zákonů vztahuje na sdělování osobních údajů spadajících do následujících kategorií: informace o zařízení a geolokační údaje.
 2. „Prodej“ či „sdílení“ se podle kalifornských zákonů vztahuje na sdělování osobních údajů třetím stranám spadajícím do následujících kategorií: sociální sítě a platformy.

 

 

Virginie, Colorado a Connecticut 

Pokud jste rezidentem Virginie, Colorada či Connecticutu, můžete uplatnit tato práva týkající se vašich osobních údajů s výhradou určitých výjimek a omezení:

 • právo na souhlas se zpracováním a přístup k vašim osobním údajům;

 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, které jsme od vás shromáždili;

 • právo na výmaz osobních údajů, které jsme od vás shromáždili; a

 • právo požádat o vynětí z cílené reklamy. 

Rezidenti Virginie, Colorada či Connecticutu mají také právo odvolat se proti rozhodnutí, které jsme učinili v souvislosti s jejich žádostí o právo na soukromí. Všechny žádosti o odvolání podávejte prostřednictvím odpovědi na komunikaci týkající se vaší původní žádosti nebo nám napište e-mail na adresu privacyrequests@ehi.com.

Nevada

 

Ačkoli vaše údaje neprodáváme, rezidenti podle nevadského práva mohou i přesto podat žádost, aby jejich údaje nebyly prodávány.  Pokud jste rezidentem Nevady, můžete toto právo uplatnit na našem portálu globálních zásad ochrany osobních údajů na naší stránce Kontaktujte nás.

 

Kanada

 

Pokud jste rezidentem Kanady mimo provincie Quebec, máte právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu;

 • odvolat své udělené souhlasy;

 • je-li to relevantní, podat stížnost u svého dozorového úřadu.

Quebec

 • Rezidenti provincie Quebec mají určitá práva v souvislosti se svými osobními údaji, které jsme shromáždili. Pokud jste rezidentem provincie Quebec, můžete uplatnit tato práva týkající se vašich osobních údajů s výhradou určitých výjimek a omezení: právo na přístup k osobním údajům, které jsme o vás shromáždili;

 • právo na opravu svých osobních údajů, pokud zjistíte, že jsou kterékoli z nich nepřesné, neúplné či zastaralé;

 • právo požádat o smazání osobních údajů, které jsme od vás shromáždili;

 • právo vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů, které jsou již nepřesné či nepotřebné, či jejich zpracovávání omezit; 

 • právo odvolat poskytnutý souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů; a

 • právo obdržet osobní údaje, které jsme od vás shromáždili, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

Uplatňování vašich práv

Výše uvedená práva můžete uplatnit na našem portálu globálních zásad ochrany osobních údajů na naší stránce Kontaktujte nás.  Pokud si přejete podat stížnost k dozorovému orgánu, v Evropě se můžete obrátit na příslušný orgán. V Kanadě se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů v Kanadě navštívením stránky https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp nebo na adrese Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3. 

Je možné, že od vás budeme před zpracováním vašeho požadavku požadovat další informace za účelem ověření vaší totožnosti a místa bydliště.  V případě rezidentů Kalifornie, Virginie, Colorada a Connecticutu, kteří si přejí uplatnit práva v rámci státního zákona o ochraně osobních údajů, platí, že můžete být požádáni o předložení svého řidičského průkazu nebo státního úředního dokladu totožnosti za účelem prokázání místa bydliště.  Nezapomeňte odstranit svoji fotografii a všechny identifikační údaje kromě svého jména, adresy a čísla řidičského průkazu.  Vyhrazujeme si také právo omezit přístup k vašim informacím nebo omezit vaše práva (např. pokud takové sdělení informací zakazuje zákon nebo pokud by tím mohla být porušena práva jiné osoby).  V některých případech to může znamenat, že budeme moci uchovávat vaše osobní údaje i po odvolání vašeho souhlasu.

Rezidenti Kalifornie mohou určit oprávněné zástupce, kteří budou provádět žádosti podle zákona CCPA jejich jménem. K tomu stačí vyplnit a podepsat formulář, který je k dispozici zde.

Pokud žijete v Britské Kolumbii, Albertě nebo Quebecu, podívejte se na následující zdroje. V Britské Kolumbii najdete informace o tom, jak uplatnit svá práva, na webových stránkách Úřadu komisaře pro informace a soukromí Britské Kolumbie. V Albertě najdete informace o žádostech o přístup zde a o podávání stížností zde. V Quebecu najdete informace o svých právech na ochranu soukromí na webových stránkách Commission d'accès à l'information Quebec.

 Globální kontroly ochrany osobních údajů

 

Obecně uznáváme komerčně uznávané signály preference výslovného odmítnutí jako např. Globální kontroly ochrany osobních údajů (Global Privacy Controls, GPC). Uznání tohoto signálu se vztahuje pouze na konkrétní zařízení a/nebo prohlížeč, který signál sděluje, a nepřenáší se na všechna zařízení/prohlížeče, které používáte k přístupu k námi poskytovaným službám.

 

Marketingové preference

Máte možnost odhlásit se z odběru přímé marketingové komunikace od společnosti Enterprise Holdings a našich dceřiných společností, poboček a franšíz s využitím pokynů uvedených v každém přijatém sdělení.  Můžete nás také přímo kontaktovat pomocí odkazu v horní části této stránky.

Zobrazování reklam, které se zobrazují na webech mimo společnost Enterprise, můžete odmítnout kliknutím na ikonu volby reklamy v reklamě nebo prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů na webu.