Kontakt z EHI

 

W przypadku pytań dotyczących prywatności i ochrony danych, wniosków o dostęp do danych lub kontakt ze specjalistą ds. prywatności, prześlij zapytanie za pomocą Globalnego Portalu Prywatności.

 

W przypadku wynajmu pojazdu lub korzystania z witryny internetowej lub jej wersji mobilnej w kraju wymienionym poniżej administratorem danych będzie wskazany poniżej podmiot właściwy dla danego kraju.

 

Kraj
Administrator danych
Dane kontaktowe
Stany Zjednoczone
Enterprise Holdings, Inc. Pytania dotyczące prywatności w przedsiębiorstwie
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
Kanada
Enterprise Rent-A-Car Canada Company Pytania dotyczące prywatności w przedsiębiorstwie
709 Milner Drive
Scarborough, Ontario M1B 6B6

Klienci z Kanady mogą także uzyskać pomoc w biurze Komisarza ds. Prywatności Kanady (pod numerem 1-800-282-1376) lub kontaktując się z odpowiednim komisarzem prowincji.
Wielka Brytania
Enterprise Rent-A-Car UK Limited Pytania dotyczące prywatności w przedsiębiorstwie
Enterprise House
Melburne Park,Vicarage Road
Egham Surrey TW20 9FB
Irlandia
ERAC Ireland Limited Pytania dotyczące prywatności w przedsiębiorstwie
Unit 4 Lyncon Court
Snugborough Road
Blanchardstown Business Park, Dublin 15
Niemcy
Enterprise Autovermietung Deutschland B.V. & Co. KG Pytania dotyczące prywatności w przedsiębiorstwie
Mergenthalerallee 42, 65760, Eschborn
Francja
Enterprise Holdings France S.A.S. Pytania dotyczące prywatności w przedsiębiorstwie
37 rue du Colonel Pierre Avia 75015, Paris
Hiszpania
Autotransporte Turistico Espanol, S.A. Pytania dotyczące prywatności w przedsiębiorstwie
Avenida del Ensanche de Vallecas 37, 28051 Madrid
W przypadku korzystania z witryny internetowej EHI lub jej wersji mobilnej, a także aplikacji mobilnej w krajach wymienionych poniżej (tj. z odpowiednim kodem kraju), administratorzy danych są wymienieni poniżej. W przypadku wypożyczenia pojazdu w jednym z tych krajów, administratorem danych związanych z tą transakcją będzie franczyzobiorca wskazany w umowie najmu
Kraj
Administrator danych
Dane kontaktowe
Albania, Austria, Belgia, Bośnia. Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Holandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy
EAN Data Services UK Limited Pytania dotyczące prywatności w przedsiębiorstwie
Enterprise House
Melburne Park,Vicarage Road
Egham Surrey TW20 9FB
Jeśli Klient mieszka w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i korzysta z funkcji przedpłaty, administratorem danych związanych z płatnością jest podmiot wskazany poniżej.
Kraj
Administrator danych
Dane kontaktowe
Europejski Obszar Gospodarczy
EAN Data Services UK Limited Pytania dotyczące prywatności w przedsiębiorstwie
Enterprise House
Melburne Park,Vicarage Road
Egham Surrey TW20 9FB
Jeśli Klient jest uczestnikiem programu Emerald Club w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, administratorem danych Klienta jest podmiot wskazany poniżej.
Kraj
Administrator danych
Dane kontaktowe
Europejski Obszar Gospodarczy, Szwajcaria
EAN Data Services UK Limited Pytania dotyczące prywatności w przedsiębiorstwie
Enterprise House
Melburne Park,Vicarage Road
Egham Surrey TW20 9FB
Dla wszystkich pozostałych lokalizacji na świecie, dla których EHI posiada strony internetowe, strony mobilne lub mobilne aplikacje, administratorem danych podawanych przez Klienta na nich lub za ich pomocą jest podmiot wskazany poniżej. Jeżeli Klient wypożycza pojazd w jednym z tych krajów, administratorem danych związanych z tą transakcją będzie franczyzobiorca wskazany w umowie wypożyczenia, a jego danymi kontaktowymi będą dane określone w tejże umowie.
Kraj
Administrator danych
Dane kontaktowe
Wszystkie inne lokalizacje na świecie
Enterprise Holdings, Inc. 
Pytania dotyczące prywatności w przedsiębiorstwie
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105

W przypadku konkretnych zapytań lub uwag dotyczących UE można skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych, pisząc na adres dpo@ehi.com