Jakie informacje zbieramy

 

Dane o Kliencie

Klient może udostępniać Enterprise Holdings określone informacje w związku z daną transakcją lub korzystaniem przez Klienta z witryn oraz placówek Enterprise Holdings. Zbieramy następujące rodzaje danych osobowych naszych Klientów:

 • imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia Klienta, numer prawa jazdy oraz datę jego ważności, dane kontaktowe w razie nagłych wypadków;
 • informacje o wynajmie pojazdu, w tym o miejscu, okresie i rodzaju wynajmu, oraz preferencjach Klienta w tym zakresie;
 • dane karty kredytowej Klienta, informacje związane z programami nagród uznaniowych Enterprise, Alamo lub National, dane konta online użytkownika, numery członkowskie/identyfikacyjne, dane dotyczące paszportu, a także informacje o członkostwie Klienta w programach dla stałych klientów prowadzonych przez linie lotnicze lub partnerów z biur podróży;
 • informacje o preferencjach Klienta w zakresie materiałów marketingowych podane przez Klienta lub zebrane na podstawie jego udziału w ankietach lub korzystania przez niego z ofert promocyjnych;
 • przesłane przez Klienta zdjęcia przedstawiające Klienta, jego prawo jazdy i paragony udostępnione za pomocą funkcji aparatu dostępnych w niektórych aplikacjach mobilnych i witrynach Enterprise Holdings;
 • informacje na temat stanu zdrowia, które pozwolą nam na dobranie odpowiednich dla Klienta urządzeń wspomagających prowadzenie samochodu; oraz
 • dane finansowe, które są konieczne do realizacji zakupu lub wynajmu pojazdu w punkcie Car Sales lub Fleet Management.

Zbieramy również dodatkowe informacje o Kliencie, przekazywane nam przez strony trzecie, takie jak:

 • źródła polecające, takie jak strony innych firm służące do dokonywania rezerwacji (skąd otrzymujemy ogólne dane kontaktowe oraz numer rezerwacji w celu usprawnienia procedury wynajmu), pracodawca Klienta (ogólne dane kontaktowe) oraz ubezpieczyciel (ogólne dane kontaktowe oraz informacje o stosowanych zasadach).
 • W stosownych przypadkach, nasze programy Poleć-Znajomym (ang. Refer-A-Friend);
 • hotele, linie lotnicze i programy lojalnościowe, które dostarczają nam ogólne dane kontaktowe i informacje dotyczące rezerwacji;
 • agencje sporządzające sprawozdania dotyczące kredytów, które w celu zapobiegania oszustwom przekazują nam informacje związane z tożsamością Klientów;
 • franczyzobiorcy, którzy dostarczają nam informacji dotyczących transakcji najmu;
 • dostawcy usług, takich jak obsługa klienta (informacje związane z obsługą klienta i zapytania przesyłane przez Klientów), firmy przeprowadzające ankiety wśród klientów (odpowiedzi Klienta w ankietach na temat obsługi) oraz dostawcy usług marketingowych (informacje pozwalające na lepszą prezentację naszych produktów i usług).

Za zgodą będziemy także korzystać z informacji o lokalizacji Klienta lub zbierać znaczniki lokalizacji na podstawie danych z urządzenia mobilnego Klienta lub na podstawie adresu IP Klienta. EHI będzie wykorzystywać te informacje do wysyłania powiadomień związanych z placówkami Enterprise Holdings, informacjami o zwrotach, ofertami lokalnymi lub innymi informacjami, które, jak sądzimy, podniosą jakość naszych usług. Enterprise Holdings nie używa tych informacji do konkretnego zlokalizowania Klienta z żadnego innego powodu niż w celu świadczenia usługi. Za zgodą Klienta nasza aplikacja będzie korzystać z kamery jego urządzenia. Jeśli Klient wyraził zgodę na korzystanie przez Enterprise Holdings z informacji o jego lokalizacji lub z kamery jego urządzenia i chce ją anulować, powinien zmienić ustawienia w swoim urządzeniu.

 

Działanie pojazdów i dane o lokalizacji

Nasze pojazdy mogą być wyposażone w samochodowy system telematyczny („System Telematyczny”). Niektóre lub wszystkie funkcje Systemu Telematycznego będą aktywne w trakcie okresów wynajmu pojazdu. Systemy Telematyczne mogą dostarczać EHI, ujawniać i udostępniać (1) informacje o lokalizacji, (2) powiadomienia o wypadkach i szczegóły dotyczące wypadku, (3) raporty na temat stanu technicznego, przebiegu, diagnostyki i wydajności pojazdów oraz (4) informacje na temat zachowania kierowcy („Dane Telematyczne”) w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

Wykorzystanie Danych Telematycznych podlega stosownym postanowieniom oraz zasadom ochrony prywatności obowiązującym u odpowiedniego dostawcy Systemu Telematycznego lub producenta pojazdu (w przypadku systemu OnStar informacje na ten temat są dostępne w witrynie www.onstar.com) i mogą obejmować ograniczenia systemu i usług, wyłączenia gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności, warunki dostawcy usług bezprzewodowych, praktyki dotyczące zachowania prywatności, charakterystykę wykorzystywania i udostępniania informacji, a także odpowiedzialność i obowiązki po stronie użytkownika. Zobacz listę producentów, od których kupujemy pojazdy na stronie Producenci Pojazdów.

EHI nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek dane pozostawione w pojeździe w wyniku jego użycia. Enterprise Holdings nie może zagwarantować prywatności ani poufności takich informacji i to obowiązkiem Klienta jest usunięcie tych danych przed zwróceniem pojazdu do EHI.

W Unii Europejskiej nasze pojazdy muszą być wyposażone w technologię eCall, która jest aktywowana, jeśli pojazd ulega wypadkowi. ECall wykonuje automatyczne połączenie i podaje informacje dotyczące wypadku służbom ratowniczym. EHI będzie również używać, ujawniać i korzystać z dostępu do tych informacji.

Dane Telematyczne będą przekazywane służbom ratunkowym oraz innym osobom lub podmiotom zaangażowanym w udzielanie pomocy w razie wypadku, operatorom usług telematycznych lub innym osobom lub podmiotom, w stosunku do których Enterprise Holdings ma obowiązek przekazania tego typu danych wynikający z umów lub przepisów prawa.

 

Prywatność dzieci

Witryny ani akcje marketingowe online udostępniane przez Enterprise Holdings nie są kierowane do dzieci, a Enterprise Holdings świadomie nie zbiera danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia lub osób niepełnoletnich w świetle przepisów prawa obowiązującego w kraju Klienta. Jeśli Klient obawia się, że jego dziecko podało EHI swoje dane osobowe, i chce zażądać ich usunięcia, powinien skontaktować się z EHI za pomocą łącza na górze tej strony.