Globalne przekazywanie i przetwarzanie danych

Abyśmy mogli działać i świadczyć usługi na całym świecie, informacje dostarczane przez Klientów lub gromadzone o Klientach mogą być przekazywane lub udostępniane przez podmioty z całego świata, do których zaliczają się:

Franczyzobiorcy / dostawcy usług realizacji / podmioty należące do korporacji

Jeśli Klient dokona rezerwacji, która ma zostać zrealizowana przez franczyzobiorcę lub dostawcę usług realizacji w innym kraju lub przez podmiot należący do korporacji Enterprise (np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Irlandii i Wielkiej Brytanii), przekażemy dane osobowe Klienta do franczyzobiorcy, dostawcy usług realizacji lub lokalnego partnera w tym kraju w celu usprawnienia przebiegu transakcji.

Globalne systemy informacyjne firmy Enterprise w Stanach Zjednoczonych

Przedsiębiorstwo utrzymuje swoje globalne systemy informatyczne w Stanach Zjednoczonych.  Jeśli Klient dostarcza nam danych lub jeśli gromadzimy dane osobowe o Kliencie poza Stanami Zjednoczonymi, dane te zostaną przekazane do Stanów Zjednoczonych i będą tam przechowywane.

Podczas przekazywania danych osobowych Klienta i przetwarzania ich w Stanach Zjednoczonych postępujemy zgodnie z zasadami określonymi w umowie i zgodnymi ze standardami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską (lub podobnymi standardami w zależności od kraju Klienta) oraz zachowujemy status certyfikacji w Stanach Zjednoczonych Zasady ochrony prywatności (opisane poniżej).

Usługodawcy zewnętrzni

Korzystamy z innych dostawców usług, którzy znajdują się poza krajami, w których mamy swoje oddziały, takich jak infolinia, podmioty rozpatrujące roszczenia oraz dostawcy technologii informacyjnych. W przypadku przekazania danych osobowych naszym usługodawcom zewnętrznym, którzy mają siedzibę poza EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Aby uzyskać informacje dotyczące administratora danych dla danej transakcji, należy odwiedzić stronę Kontakt.