Globalne przekazywanie i przetwarzanie danych

Abyśmy mogli działać i świadczyć usługi na całym świecie, informacje dostarczane przez Klientów lub gromadzone o Klientach mogą być przekazywane lub udostępniane przez podmioty z całego świata, do których zaliczają się:

  • Franczyzobiorcy/podmioty należące do korporacji: jeśli Klient dokona rezerwacji, która ma zostać zrealizowana przez franczyzobiorcę w innym kraju lub przez podmiot należący do korporacji Enterprise (np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Irlandii i Wielkiej Brytanii), przekażemy dane osobowe Klienta do tego kraju w celu usprawnienia przebiegu transakcji.
  • Enterprise Global Information Systems z siedzibą w Stanach Zjednoczonych: Enterprise utrzymuje swoje globalne systemy informacyjne w Stanach Zjednoczonych.  Jeśli Klient dostarcza nam danych lub jeśli gromadzimy dane osobowe o Kliencie poza Stanami Zjednoczonymi, dane te zostaną przekazane do Stanów Zjednoczonych i będą tam przechowywane.

Kiedy przekazujemy dane osobowe oraz przetwarzamy je w Stanach Zjednoczonych, działamy zgodnie z zasadami ramowymi Tarczy Prywatności UE – USA, zasadami ramowymi Tarczy Prywatności Szwajcaria – USA (opisanymi poniżej) oraz zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

  • Usługodawcy zewnętrzni: korzystamy z innych dostawców usług, którzy znajdują się poza krajami, w których mamy swoje oddziały, takich jak infolinia, podmioty rozpatrujące roszczenia oraz dostawcy technologii informacyjnych. W przypadku przekazania danych osobowych naszym usługodawcom zewnętrznym, którzy mają siedzibę poza EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Aby uzyskać informacje dotyczące administratora danych dla danej transakcji, należy odwiedzić stronę Kontakt.