Globalne przekazywanie i przetwarzanie danych

Abyśmy mogli działać i świadczyć usługi na całym świecie, informacje dostarczane przez Klientów lub gromadzone o Klientach mogą być przekazywane lub udostępniane przez podmioty z całego świata zgodnie z zasadami opisanymi poniżej:

Franczyzobiorcy / dostawcy usług realizacji / podmioty należące do korporacji

Jeśli Klient dokona rezerwacji, która ma zostać zrealizowana przez franczyzobiorcę lub dostawcę usług realizacji w innym kraju lub przez podmiot należący do korporacji Enterprise (np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Irlandii i Wielkiej Brytanii), przekażemy dane osobowe Klienta do franczyzobiorcy, dostawcy usług realizacji lub lokalnego partnera w tym kraju w celu usprawnienia przebiegu transakcji.

Globalne systemy informacyjne firmy Enterprise w Stanach Zjednoczonych

Firma Enterprise utrzymuje swoje globalne systemy informacyjne w Stanach Zjednoczonych.  Jeśli Klient dostarcza nam danych lub jeśli gromadzimy dane osobowe o Kliencie poza Stanami Zjednoczonymi, dane te zostaną przekazane do Stanów Zjednoczonych i będą tam przechowywane.

 W przypadku mieszkańców Wielkiej Brytanii, EOG i Szwajcarii przekazywanie przez nas danych osobowych Klienta i przetwarzanie ich w Stanach Zjednoczonych odbywa się zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Wielką Brytanię i Komisję Europejską.

Usługodawcy zewnętrzni

Korzystamy z innych dostawców usług, którzy znajdują się poza krajami, w których mamy swoje oddziały, takich jak infolinia, podmioty rozpatrujące roszczenia oraz dostawcy technologii informacyjnych. W przypadku przesyłania danych z Wielkiej Brytanii, EOG i Szwajcarii stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Wielką Brytanię i Komisję Europejską.

Aby uzyskać informacje dotyczące administratora danych dla danej transakcji, należy odwiedzić stronę Kontakt.

 

Tarcza Prywatności UE – USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria – USA

Firma Enterprise nie opiera się na Tarczy Prywatności, ale dotrzymuje zobowiązań, które podjęła, gdy uzyskała certyfikat Tarczy Prywatności. Enterprise Holdings, Inc. zachowuje zgodność z zasadami ramowymi Tarczy Prywatności UE–USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria–USA określonymi przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych.  Enterprise Holdings, Inc. posiada certyfikaty wydane przez amerykański Departament Handlu oświadczające, że zachowuje zgodność z zasadami ramowymi Tarczy Prywatności.  W przypadku wystąpienia konfliktu między warunkami niniejszej Polityki prywatności a ramowymi zasadami Tarczy Prywatności pierwszeństwo mają zasady Tarczy Prywatności.  Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności i zapoznać się z naszymi certyfikatami, odwiedź stronę https://www.privacyshield.gov/list.

W przypadku niewyjaśnionych wątpliwości dotyczących prywatności lub danych Klient powinien skontaktować się z firmą zewnętrzną w USA, świadczącą usługi mediacyjne (bezpłatnie), pod adresem https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

Pod pewnymi warunkami, dokładniej opisanymi na stronie internetowej programu Tarcza Prywatności [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], po wyczerpaniu innych procedur rozstrzygania sporów Klient może powołać się na wiążący arbitraż.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymywanych lub przekazywanych zgodnie z zasadami ramowymi Tarczy Prywatności firma Enterprise Holdings, Inc. jest odpowiedzialna za osoby trzecie działające jako agent w jej imieniu, w tym za dalsze przekazywanie danych zgodnie z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności ujętymi w zasadach Tarczy Prywatności, i podlega uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA.