Globalne przekazywanie i przetwarzanie danych

Abyśmy mogli działać i świadczyć usługi na całym świecie, informacje dostarczane przez Klientów lub gromadzone o Klientach mogą być przekazywane lub udostępniane przez podmioty z całego świata. Firma Enterprise utrzymuje swoje globalne systemy informacyjne głównie w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Klient dostarcza nam danych lub jeśli gromadzimy dane osobowe o Kliencie poza Stanami Zjednoczonymi, dane te zostaną przekazane do Stanów Zjednoczonych i będą tam przechowywane. Jednak w ograniczonych okolicznościach Twoje dane osobowe mogą być przechowywane poza Stanami Zjednoczonymi, w tym tam, gdzie korzystamy z usług niektórych dostawców, takich jak firmy call center, firmy przetwarzające roszczenia i dostawcy IT.

W stosownych przypadkach Enterprise korzysta ze standardowych klauzul umownych lub innych zatwierdzonych mechanizmów w zakresie transferów zagranicznych. W przypadku transferów danych z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych zapoznaj się z sekcją poniżej. Nie będziemy jednak polegać na szwajcarsko-amerykańskim programie Data Privacy Framework ani brytyjsko-amerykańskim Programie Data Privacy Framework do momentu ich wejścia w życie, mimo że do tego czasu będziemy stosować się do zawartych w nich zobowiązań.

Europejsko-amerykański program Data Privacy Framework, brytyjsko-amerykański program Data Privacy Framework oraz szwajcarsko-amerykański program Data Privacy Framework

Uczestniczymy w obowiązującym europejsko-amerykańskim programie Data Privacy Framework, brytyjsko-amerykańskim programie Data Privacy Framework oraz szwajcarsko-amerykańskim programie Data Privacy Framework („programy Framework”) i zachowujemy zgodność z ich zasadami. Z uwagi na uczestnictwo w programach Framework zobowiązujemy się do postępowania ze wszystkimi danymi osobowymi uzyskanymi z krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz ze Szwajcarii zgodnie z odpowiednimi zasadami każdego programu.

Aby dowiedzieć się więcej o europejsko-amerykańskim programie Data Privacy Framework i sprawdzić nasze certyfikaty, odwiedź witrynę Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (https://www.dataprivacyframework.gov/s/). W odniesieniu do informacji otrzymanych lub przekazanych na podstawie europejsko-amerykańskiego Programu Data Privacy Framework podlegamy przepisom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA. W niektórych sytuacjach możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania amerykańskich organów publicznych, np. aby spełnić wymogi dotyczące bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania praw.

W związku z uczestnictwem w programach Framework Enterprise Holdings odpowiada za przetwarzanie otrzymanych danych osobowych oraz za przekazywanie ich podmiotom zewnętrznym działającym jako agenci w imieniu Enterprise Holdings. Enterprise Holdings zachowa zgodność z zasadami programów Framework w przypadku wszystkich przyszłych transferów danych osobowych z UE, Wielkiej Brytanii oraz ze Szwajcarii, w tym z przepisami o odpowiedzialności dotyczącymi przyszłych transferów.

W przypadku niewyjaśnionych wątpliwości dotyczących prywatności lub danych Klient powinien skontaktować się z firmą zewnętrzną w USA, świadczącą usługi mediacyjne (bezpłatnie), pod adresem https://www.jamsadr.com/DPF-Dispute-Resolution.

Pod pewnymi warunkami, szerzej opisanymi na stronie Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (https://www.dataprivacyframework.gov/s/), Klient może powołać się na wiążący arbitraż po wykorzystaniu innych procedur rozstrzygania sporów,

Franczyzobiorcy / dostawcy usług realizacji / podmioty należące do korporacji

jeśli Klient dokona rezerwacji, która ma zostać zrealizowana przez franczyzobiorcę lub dostawcę usług realizacji w innym kraju lub przez podmiot należący do korporacji Enterprise (np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Irlandii i Wielkiej Brytanii), przekażemy dane osobowe Klienta do franczyzobiorcy, dostawcy usług realizacji lub lokalnego podmiotu stowarzyszonego w tym kraju w celu usprawnienia przebiegu transakcji.

Aby uzyskać informacje dotyczące administratora danych dla danej transakcji, należy odwiedzić stronę Kontakt.