Globalne przekazywanie i przetwarzanie danych

 

Abyśmy mogli działać i świadczyć usługi na całym świecie, informacje dostarczane przez Klientów lub gromadzone o Klientach mogą być przekazywane lub udostępniane przez podmioty z całego świata, do których zaliczają się:

  • Franczyzobiorcy/podmioty należące do korporacji: jeśli Klient dokona rezerwacji, która ma zostać zrealizowana przez franczyzobiorcę w innym kraju lub przez podmiot należący do korporacji Enterprise (np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Irlandii i Wielkiej Brytanii), przekażemy dane osobowe Klienta do tego kraju w celu usprawnienia przebiegu transakcji.
  • Enterprise Global Information Systems z siedzibą w Stanach Zjednoczonych: Enterprise utrzymuje swoje globalne systemy informacyjne w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Klient dostarcza nam danych lub jeśli gromadzimy dane osobowe o Kliencie poza Stanami Zjednoczonymi, dane te zostaną przekazane do Stanów Zjednoczonych i będą tam przechowywane.

Kiedy przekazujemy dane osobowe oraz przetwarzamy je w Stanach Zjednoczonych, działamy zgodnie z zasadami ramowymi Tarczy Prywatności UE–USA, z zasadami ramowymi Tarczy Prywatności Szwajcaria–USA oraz zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską. Aby dowiedzieć się więcej o ramowych zasadach Tarczy Prywatności i zapoznać się z certyfikatem EHI, należy udać się na stronę Wykazu Podmiotów Uczestniczących w Programie Tarczy Prywatności Departamentu Handlu USA.. W odniesieniu do informacji otrzymanych lub przekazywanych zgodnie z zasadami ramowymi Enterprise Holdings podlega uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA. W określonych sytuacjach na Enterprise Holdings może być nałożone zobowiązanie do ujawnienia informacji osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym także w związku z bezpieczeństwem narodowym lub wymaganiami organów ścigania.

W związku z uczestnictwem w programie Tarcza Prywatności Enterprise Holdings odpowiada za przetwarzanie otrzymanych danych osobowych oraz za przekazywanie ich podmiotom zewnętrznym działającym jako agenci w imieniu Enterprise Holdings. Enterprise Holdings zachowa zgodność z zasadami programu Tarcza Prywatności w przypadku wszystkich przyszłych transferów danych osobowych z UE oraz ze Szwajcarii, w tym z przepisami o odpowiedzialności dotyczącymi przyszłych transferów.

Pod pewnymi warunkami, dokładniej opisanymi na stronie internetowej programu Tarcza Prywatności [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], po wyczerpaniu innych procedur rozwiązywania sporów Klient może powołać się na wiążący arbitraż.

  • Usługodawcy zewnętrzni: korzystamy z innych dostawców usług, którzy znajdują się poza krajami, w których mamy swoje oddziały, takich jak infolinia, podmioty rozpatrujące roszczenia oraz dostawcy technologii informacyjnych. W przypadku przekazania danych osobowych naszym usługodawcom zewnętrznym, którzy mają siedzibę poza EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.