Prawa Klienta

Inne prawa Klienta obejmują: 1) wniosek o udostępnienie kopii danych osobowych Klienta, 2) poprawienie ich, 3) wniosek o usunięcie pewnych kategorii lub rodzaju informacji, 4) ograniczenie niektórych działań związanych z przetwarzaniem, 5) uzyskanie informacji w ustrukturyzowanym formacie zapisu maszynowego i 6) przesłanie niektórych z tych informacji innym organizacjom.

Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania informacji osobowych na podstawie swoich uzasadnionych interesów. Jeżeli zwróciliśmy się z prośbą o zgodę Klienta na przetwarzanie informacji, Klient ma prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

Prawa te można wyegzekwować z wykorzystaniem strony Kontakt dostępnej w Globalnym Portalu Prywatności. Enterprise Holdings odpowie na wniosek Klienta w ciągu 30 dni lub w terminie zgodnym z wymaganiami lokalnego prawa.

Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru dotyczącą sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych i/lub naszej reakcji na zgłoszony problem. Klienci z Europy mogą skontaktować się z odpowiednim organem nadzoru. Natomiast Klienci z Kanady mogą skontaktować się z Komisarzem ds. Prywatności Kanady pod adresem https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp lub w biurze Komisarza – 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3.

Enterprise Holdings zastrzega sobie prawo do nieudzielenia Klientowi dostępu do jego danych lub do ograniczenia jego praw (np. jeśli takie ujawnienie jest zabronione w świetle obowiązujących przepisów prawa lub jeśli w związku z takim ujawnieniem mogą zostać narażone prawa innej osoby). W niektórych przypadkach może to oznaczać, że jesteśmy w stanie zachować informacje osobowe Klienta, nawet jeśli wycofa on swoją zgodę.

Preferencje marketingowe

Klient może zrezygnować z wiadomości będących częścią marketingu bezpośredniego przesyłanych przez Enterprise Holdings lub przez nasze filie oraz naszych partnerów i franczyzobiorców, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej otrzymanej wiadomości.  Klient może również skontaktować się z nami bezpośrednio za pomocą łącza na górze tej strony.

Klient może zrezygnować z wyświetlania reklam widocznych w witrynach nienależących do Enterprise poprzez kliknięcie ikony wyboru reklam zawartej w reklamie lub poprzez ustawienia prywatności w witrynie.