Prawa Klienta

Przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Brazylii lub Japonii zapewniają następujące prawa dla podlegających im osób:

 • prawo do rezygnacji z niektórych sposobów gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych, w tym z korzystania z plików cookie i podobnych technologii oraz z wykorzystywania danych osobowych Klienta do celów marketingowych, a także z anonimizacji danych osobowych w celu analizy danych;

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa, żądania ich usunięcia;

 • prawo do otrzymania przekazanych nam danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie;

 • wycofać dowolną udzieloną zgodę (takie wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem) oraz

 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w stosownych przypadkach.

 • Klient może skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych (DPO@ehi.com) lub przesłać skargę dotyczącą ochrony prywatności za pośrednictwem naszego formularza w Globalnym Portalu Prywatności.

 

Kalifornia, Wirginia, Kolorado, Connecticut, Utah, Oregon i Teksas

Mieszkańcom stanów Kalifornia, Wirginia, Kolorado, Connecticut, Utah, Oregon i Teksas przysługują pewne prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych.  Jeśli Klient jest mieszkańcem któregokolwiek z tych stanów, może korzystać z następujących praw dotyczących jego danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków i ograniczeń:

 • prawo do potwierdzenia przetwarzania i dostępu do zebranych przez nas danych osobowych i poznania sposobu gromadzenia tych informacji, celu ich gromadzenia oraz rodzajów stron, którym możemy je ujawnić;

 • prawo do korygowania nieprawidłowych danych osobowych;

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, które zgromadziliśmy od Klienta;

 • prawo do niewyrażenia zgody na sprzedaż danych osobowych Klienta w celu personalizacji reklam; oraz

 • prawo do niestosowania dyskryminacyjnego traktowania przy skorzystaniu z ich praw do ochrony prywatności.

Udostępniamy dane osobowe w celach reklamy ukierunkowanej, ale nie angażujemy się w inny sposób w „sprzedaż” danych osobowych zgodnie z definicją prawa stanowego. Klient może zrezygnować z takiej „sprzedaży” lub udostępniania, klikając link „Opcje dot. prywatności” w stopce stron internetowych, które prowadzą do tych zasad.  Angażujemy się również w niektóre działania reklamowe w mediach społecznościowych, które traktujemy jako przetwarzanie do celów związanych z ukierunkowanymi reklamami zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności, oraz zapewniamy Klientowi możliwość rezygnacji. Aby zrezygnować z przetwarzania do celów związanych ukierunkowanymi reklamami, oprócz wyłączenia przycisku Reklamy na odwiedzanej stronie internetowej (za pomocą linku „Opcje dot. prywatności”), możesz przesłać wniosek tutaj.

Możemy udostępniać następujące kategorie danych osobowych platformom mediów społecznościowych i sieciom reklamowym do celów związanych z reklamą ukierunkowaną:

 • identyfikatory online,

 • informacje handlowe,

 • informacje o aktywności w internecie lub innej sieci elektronicznej,

 • nieprecyzyjne dane dotyczące geolokalizacji,

 • wnioski wyciągnięte z powyższych informacji. 

Mieszkańcy stanów Kolorado, Connecticut, Wirginia, Oregon i Teksas mają również prawo odwołać się od decyzji, którą podjęliśmy w sprawie wniosku dotyczącego praw do ochrony prywatności. Prosimy o przesyłanie wszystkich wniosków o odwołanie w odpowiedzi na wiadomość z decyzją dotyczącą pierwotnego wniosku lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres privacyrequests@ehi.com.

 

Nevada

Mimo że nie sprzedajemy danych Klienta, zgodnie z prawem stanu Nevada mieszkańcy mogą mimo to złożyć wniosek o zakazanie sprzedaży ich danych.  Mieszkańcy stanu Nevada mogą skorzystać z tego prawa w Globalnym Portalu Prywatności na stronie Kontakt.

 

Kanada

Osoby zamieszkałe w Kanadzie, poza prowincją Quebec, mają następujące prawa:

 • prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania;

 • prawo do wycofania wszelkich udzielonych zgód; oraz

 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w stosownych przypadkach.

   

Quebec

 • Mieszkańcom prowincji Quebec przysługują pewne prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych. Jeśli Klient jest mieszkańcem prowincji Quebec, może korzystać z następujących praw dotyczących jego danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków i ograniczeń: prawo dostępu do danych osobowych, które zebraliśmy na temat Klienta;

 • prawo do poprawiania swoich danych osobowych, jeśli okaże się, że którekolwiek z nich są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne;

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, które zgromadziliśmy od Klienta;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta, które nie są już dokładne lub niezbędne; 

 • prawo do wycofania zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych Klienta; oraz

 • prawo do otrzymywania danych osobowych, które zgromadziliśmy od Klienta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. 

   

Korzystanie z praw

Klient może skorzystać z przysługujących mu praw opisanych powyżej poprzez stronę Kontakt dostępną w Globalnym Portalu Prywatności.  Jeśli Klient chce złożyć skargę do organu nadzorczego, w Europie może skontaktować się z odpowiednim organem nadzorczym. Klienci z Kanady mogą skontaktować się z Komisarzem ds. Prywatności Kanady pod adresem https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp lub w biurze Komisarza – 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3. 

Zanim będziemy mogli przetworzyć wniosek Klienta, możemy wymagać od niego dodatkowych informacji w celu zweryfikowania jego tożsamości i miejsca zamieszkania.  W przypadku mieszkańców stanów Kalifornia, Wirginia, Kolorado i Connecticut, którzy chcą korzystać z praw wynikających z przepisów o ochronie prywatności w ich stanie, może być wymagane dostarczenie prawa jazdy lub oficjalnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wydanego przez stan w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania.  Należy pamiętać o usunięciu zdjęcia oraz wszystkich informacji umożliwiających identyfikację, innych niż imię i nazwisko, adres oraz numer prawa jazdy.  Zastrzegamy sobie również prawo do ograniczenia dostępu Klienta do jego danych lub do ograniczenia jego praw (np. jeśli takie ujawnienie jest zabronione w świetle obowiązujących przepisów prawa lub jeśli w związku z takim ujawnieniem mogą zostać narażone prawa innej osoby).  W niektórych przypadkach może to oznaczać, że jesteśmy w stanie zachować informacje osobowe Klienta, nawet jeśli wycofa on swoją zgodę.

Niektóre przepisy dotyczące prywatności pozwalają osobie fizycznej wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku w jej imieniu. Aby dowiedzieć się więcej i wyznaczyć autoryzowanego przedstawiciela, kliknij tutaj.

Mieszkańcy prowincji Kolumbia Brytyjska, Alberta oraz Quebec proszeni są o zapoznanie się z poniższymi materiałami. W przypadku Kolumbii Brytyjskiej informacje na temat egzekwowania swoich praw znajdziesz na stronie Urzędu Kolumbii Brytyjskiej ds. informacji i prywatności. W przypadku Alberty informacje na temat wniosków o dostęp znajdziesz tutaj, a informacje dotyczące składania skarg tutaj. W przypadku Quebecu informacje na temat polityki prywatności znajdziesz na stronie Commission d’accès à l’information Quebec dostępnej tutaj.

 

 Globalna kontrola prywatności

Ogólnie uznajemy powszechnie uznane sygnały wskazujące chęć rezygnacji (np. globalna kontrola prywatności (GPC)). Uznanie tego sygnału ma zastosowanie tylko do konkretnego urządzenia i/lub przeglądarki, która przekazuje sygnał i nie obejmuje wszystkich urządzeń/przeglądarek, z których Klient korzysta w celu uzyskania dostępu do świadczonych przez nas usług.

 

Preferencje marketingowe

Klient może zrezygnować z wiadomości będących częścią marketingu bezpośredniego przesyłanych przez Enterprise Holdings lub przez nasze filie oraz naszych partnerów i franczyzobiorców, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej otrzymanej wiadomości.  Klient może również skontaktować się z nami bezpośrednio za pomocą łącza na górze tej strony.

Klient może zrezygnować z wyświetlania reklam widocznych w witrynach nienależących do Enterprise poprzez kliknięcie ikony wyboru reklam zawartej w reklamie lub poprzez ustawienia prywatności w witrynie.