Prawa Klienta

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), Ochrona danych w Wielkiej Brytanii, Ogólne prawo o ochronie danych w Brazylii (LGPD) oraz Japońska ustawa o ochronie danych osobowych (APPI)

Jeśli RODO, Ochrona danych w Wielkiej Brytanii, LGPD lub APPI mają zastosowanie do transakcji w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Brazylii lub Japonii, obowiązują następujące prawa:

 • zrezygnować z gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych Klienta, w tym z korzystania z plików cookie i podobnych technologii oraz z wykorzystywania danych osobowych Klienta do celów marketingowych, a także z anonimizacji danych osobowych w celu analizy danych;
 • uzyskać dostęp do danych osobowych Klienta, poprawić je, ograniczyć ich przetwarzanie lub wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania, lub zażądać ich usunięcia z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem;
 • otrzymać przekazane nam dane osobowe w celu przekazania ich innej firmie;
 • wycofać wszelkie udzielone zgody; oraz
 • w stosownych przypadkach złożyć skargę do organu nadzorczego.
 • skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych (DPO@ehi.com) lub przesłać zażalenie w związku z zasadami ochrony prywatności za pośrednictwem naszego formularza na Globalnym portalu prywatności.

Kalifornia

Zgodnie z ustawą California Consumer Protection Act (CCPA) mieszkańcy stanu Kalifornia mają pewne prawa do danych osobowych, które zebraliśmy.  Jeśli Klient jest mieszkańcem stanu Kalifornia, może korzystać z następujących praw dotyczących jego danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków i ograniczeń:

 • prawo dostępu do zebranych przez nas danych osobowych i poznanie sposobu gromadzenia tych informacji, celu ich gromadzenia oraz rodzajów stron, którym możemy je ujawnić;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, które zgromadziliśmy od Klienta; oraz
 • prawo do rezygnacji z naszej sprzedaży danych osobowych Klienta, jeśli dotyczy.
 • prawo do niestosowania dyskryminacyjnego traktowania przy skorzystaniu z [odpowiednich] praw do ochrony prywatności przyznanych w ramach ustawy CCPA

Kanada

Osoby zamieszkałe w Kanadzie mają prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i poprawić je;
 • wycofać wszelkie udzielone zgody; oraz
 • w stosownych przypadkach złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

Korzystanie z praw użytkownika

Wszelkie właściwe prawa opisane powyżej można wyegzekwować z wykorzystaniem strony Kontakt dostępnej w Globalnym portalu prywatności.  W przypadku chęci złożenia skargi do organu nadzorczego, w Europie można skontaktować się z niezbędnym organem nadzorczym. Natomiast Klienci z Kanady mogą skontaktować się z Komisarzem ds. Prywatności Kanady pod adresem https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp lub w biurze Komisarza – 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3. 

 

Zanim będziemy mogli przetworzyć wniosek Klienta, możemy wymagać od niego dodatkowych informacji w celu zweryfikowania jego tożsamości i miejsca zamieszkania.  W przypadku mieszkańców stanu Kalifornia, którzy chcą skorzystać z przysługujących im praw na mocy ustawy CCPA, należy przedstawić prawo jazdy lub oficjalny dokument tożsamości w celu pokazania dowodu miejsca zamieszkania.  Należy pamiętać o redakcji zdjęcia i wszystkich informacji identyfikacyjnych innych niż imię i nazwisko, adres i numer prawa jazdy.  Enterprise Holdings zastrzega sobie również prawo do ograniczenia Klientowi dostępu do jego danych lub do ograniczenia jego praw (np. jeśli takie ujawnienie jest zabronione w świetle obowiązujących przepisów prawa lub jeśli w związku z takim ujawnieniem mogą zostać narażone prawa innej osoby).  W niektórych przypadkach może to oznaczać, że jesteśmy w stanie zachować informacje osobowe Klienta, nawet jeśli wycofa on swoją zgodę.

Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku w ramach ustawy CCPA w imieniu Klienta, wypełniając i podpisując formularz dostępny tutaj tutaj.

Jeśli mieszkasz w Kolumbii Brytyjskiej, Albercie lub Quebecu, zapoznaj się z poniższymi materiałami. W Kolumbii Brytyjskiej informacje na temat egzekwowania swoich praw znajdziesz na stronie Urzędu Kolumbii Brytyjskiej ds. informacji i prywatności. W Albercie informacje na temat próśb o dostęp znajdziesz tutaj, a informacje i składaniu skarg tutaj. W Quebecu informacje na temat polityki prywatności znajdziesz na stronie Commission d’accès à l’information Quebec.

Preferencje marketingowe

Klient może zrezygnować z wiadomości będących częścią marketingu bezpośredniego przesyłanych przez Enterprise Holdings lub przez nasze filie oraz naszych partnerów i franczyzobiorców, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej otrzymanej wiadomości.  Klient może również skontaktować się z nami bezpośrednio za pomocą łącza na górze tej strony.

Klient może zrezygnować z wyświetlania reklam widocznych w witrynach nienależących do Enterprise poprzez kliknięcie ikony wyboru reklam zawartej w reklamie lub poprzez ustawienia prywatności w witrynie.