Prawa Klienta

Przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Brazylii lub Japonii zapewniają następujące prawa dla podlegających im osób:

 • prawo do rezygnacji z niektórych sposobów gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych, w tym z korzystania z plików cookie i podobnych technologii oraz z wykorzystywania danych osobowych Klienta do celów marketingowych, a także z anonimizacji danych osobowych w celu analizy danych;

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa, żądania ich usunięcia;

 • prawo do otrzymania przekazanych nam danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie;

 • wycofać dowolną udzieloną zgodę (takie wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem);

 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w stosownych przypadkach.

 • Klient może skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych (DPO@ehi.com) lub przesłać skargę dotyczącą ochrony prywatności za pośrednictwem naszego formularza w Globalnym Portalu Prywatności.

Kalifornia

Mieszkańcom stanu Kalifornia przysługują pewne prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych.  Jeśli Klient jest mieszkańcem stanu Kalifornia, może korzystać z następujących praw dotyczących jego danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków i ograniczeń:

 • prawo dostępu do zebranych przez nas danych osobowych i poznania sposobu gromadzenia tych informacji, celu ich gromadzenia oraz rodzajów stron, którym możemy je ujawnić;

 • prawo do korygowania nieprawidłowych danych osobowych;

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, które zgromadziliśmy od Klienta;

 • prawo do niewyrażenia zgody na sprzedaż danych osobowych Klienta; oraz

 • prawo do niestosowania dyskryminacyjnego traktowania przy skorzystaniu z ich praw do ochrony prywatności.

Korzystanie przez nas z plików cookie lub innych technologii śledzenia jest uważane za „sprzedaż” lub „udostępnianie” zgodnie z kalifornijskim prawem o ochronie danych osobowych (w tym kontekście „udostępnianie” oznacza międzykontekstową reklamę behawioralną). Klient może z tego zrezygnować, klikając przycisk „Opcje prywatności” na dole odwiedzanej witryny internetowej.  

 1. Zgodnie z prawem stanu Kalifornia za „sprzedaż”/„udostępnianie” uznawane są następujące kategorie ujawnianych danych osobowych: informacje o urządzeniu i dane geolokalizacyjne.

 2. Zgodnie z prawem stanu Kalifornia za „sprzedaż”/„udostępnianie” uznawane są następujące kategorie stron trzecich, którym ujawniono dane osobowe: platformy i sieci mediów społecznościowych.

 

 

Wirginia, Kolorado i Connecticut 

Jeśli Klient jest mieszkańcem stanu Wirginia, Kolorado lub Connecticut, może korzystać z następujących praw dotyczących jego danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków i ograniczeń:

 • prawo do zatwierdzenia przetwarzania danych osobowych i dostępu do nich;

 • prawo do skorygowania nieprawidłowych danych osobowych, które zgromadziliśmy od Klienta;

 • prawo do usunięcia danych osobowych, które zgromadziliśmy od Klienta; oraz

 • prawo do niewyrażenia zgody na reklamy kierowane. 

Mieszkańcy stanów Kolorado, Connecticut i Wirginia mają również prawo odwołać się od decyzji, którą podjęliśmy w sprawie wniosku dotyczącego praw do ochrony prywatności. Prosimy o przesyłanie wszystkich wniosków o odwołanie w odpowiedzi na wiadomość z decyzją dotyczącą pierwotnego wniosku lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres privacyrequests@ehi.com.

Nevada

 

Mimo że nie sprzedajemy danych Klienta, zgodnie z prawem stanu Nevada mieszkańcy mogą mimo to złożyć wniosek o zakazanie sprzedaży ich danych.  Mieszkańcy stanu Nevada mogą skorzystać z tego prawa w Globalnym Portalu Prywatności na stronie Kontakt.

 

Kanada

 

Osoby zamieszkałe w Kanadzie, poza prowincją Quebec, mają następujące prawa:

 • prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania;

 • prawo do wycofania wszelkich udzielonych zgód; oraz

 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w stosownych przypadkach.

Quebec

 • Mieszkańcom prowincji Quebec przysługują pewne prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych. Jeśli Klient jest mieszkańcem prowincji Quebec, może korzystać z następujących praw dotyczących jego danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków i ograniczeń: prawo dostępu do danych osobowych, które zebraliśmy na temat Klienta;

 • prawo do poprawiania swoich danych osobowych, jeśli okaże się, że którekolwiek z nich są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne;

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, które zgromadziliśmy od Klienta;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta, które nie są już dokładne lub niezbędne; 

 • prawo do wycofania zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych Klienta; oraz

 • prawo do otrzymywania danych osobowych, które zgromadziliśmy od Klienta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. 

Korzystanie z praw

Klient może skorzystać z przysługujących mu praw opisanych powyżej poprzez stronę Kontakt dostępną w Globalnym Portalu Prywatności.  Jeśli Klient chce złożyć skargę do organu nadzorczego, w Europie może skontaktować się z odpowiednim organem nadzorczym. Klienci z Kanady mogą skontaktować się z Komisarzem ds. Prywatności Kanady pod adresem https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp lub w biurze Komisarza – 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3. 

Zanim będziemy mogli przetworzyć wniosek Klienta, możemy wymagać od niego dodatkowych informacji w celu zweryfikowania jego tożsamości i miejsca zamieszkania.  W przypadku mieszkańców stanów Kalifornia, Wirginia, Kolorado i Connecticut, którzy chcą korzystać z praw wynikających z przepisów o ochronie prywatności w ich stanie, może być wymagane dostarczenie prawa jazdy lub oficjalnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wydanego przez stan w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania.  Należy pamiętać o usunięciu zdjęcia oraz wszystkich informacji umożliwiających identyfikację, innych niż imię i nazwisko, adres oraz numer prawa jazdy.  Zastrzegamy sobie również prawo do ograniczenia dostępu Klienta do jego danych lub do ograniczenia jego praw (np. jeśli takie ujawnienie jest zabronione w świetle obowiązujących przepisów prawa lub jeśli w związku z takim ujawnieniem mogą zostać narażone prawa innej osoby).  W niektórych przypadkach może to oznaczać, że jesteśmy w stanie zachować informacje osobowe Klienta, nawet jeśli wycofa on swoją zgodę.

Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku w ramach ustawy CCPA w imieniu Klienta, wypełniając i podpisując formularz dostępny tutaj.

Mieszkańcy prowincji Kolumbia Brytyjska, Alberta oraz Quebec proszeni są o zapoznanie się z poniższymi materiałami. W przypadku Kolumbii Brytyjskiej informacje na temat egzekwowania swoich praw znajdziesz na stronie Urzędu Kolumbii Brytyjskiej ds. informacji i prywatności. W przypadku Alberty informacje na temat wniosków o dostęp znajdziesz tutaj, a informacje dotyczące składania skarg tutaj. W przypadku Quebecu informacje na temat polityki prywatności znajdziesz na stronie Commission d’accès à l’information Quebec dostępnej tutaj.

 Globalna kontrola prywatności

 

Ogólnie uznajemy powszechnie uznane sygnały wskazujące chęć rezygnacji (np. globalna kontrola prywatności (GPC)). Uznanie tego sygnału ma zastosowanie tylko do konkretnego urządzenia i/lub przeglądarki, która przekazuje sygnał i nie obejmuje wszystkich urządzeń/przeglądarek, z których Klient korzysta w celu uzyskania dostępu do świadczonych przez nas usług.

 

Preferencje marketingowe

Klient może zrezygnować z wiadomości będących częścią marketingu bezpośredniego przesyłanych przez Enterprise Holdings lub przez nasze filie oraz naszych partnerów i franczyzobiorców, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej otrzymanej wiadomości.  Klient może również skontaktować się z nami bezpośrednio za pomocą łącza na górze tej strony.

Klient może zrezygnować z wyświetlania reklam widocznych w witrynach nienależących do Enterprise poprzez kliknięcie ikony wyboru reklam zawartej w reklamie lub poprzez ustawienia prywatności w witrynie.