Komu będziemy udostępniać informacje

Jako globalny dostawca rozwiązań transportowych udostępniamy informacje o Kliencie w następujący sposób, aby zapewnić bezproblemową obsługę transakcji.  

Podmioty zależne

Udostępniamy dane kontaktowe Klienta, informacje o kwalifikacjach kierowców, informacje transakcyjne, informacje o lojalności i przynależności, informacje zdrowotne, informacje opcjonalne, informacje o roszczeniach, informacje finansowe i osobowe o sprzedaży samochodów oraz informacje transakcyjne o sprzedaży samochodów naszym filiom w celu dostarczenia żądanych przez Klienta transakcji oraz (za zgodą Klienta i w stosownych przypadkach) w celach marketingowych. Zobacz listę filii na stronie Filie.  Lista może okresowo ulegać zmianie, dlatego też należy regularnie przeglądać stronę w celu monitorowania tych zmian. Pracownicy naszych filii pracujący w działach IT, marketingu, operacyjnym oraz obsługi klienta będą wykorzystywać informacje dotyczące Klienta zgodnie z treścią niniejszych Zasad Ochrony Prywatności, w tym, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, do wysyłania Klientowi informacji dotyczących produktów i usług Enterprise Holdings lub w odpowiedzi na zapytania Klienta.

Franczyzobiorcy

Charakter działalności i operacji firmy wymaga od nas udostępnienia naszym franczyzobiorcom („Franczyzobiorcy”) danych kontaktowych Klienta oraz, w stosownych przypadkach, informacji o kwalifikacjach kierowcy, informacji transakcyjnych, lojalnościowych oraz o przynależności, a także (w stosownych przypadkach) jego informacji zdrowotnych.  Zobacz Listę franczyzobiorców na stronie Franczyzobiorcy. Lista może okresowo ulegać zmianie, dlatego też należy regularnie przeglądać stronę w celu monitorowania tych zmian.  W przypadku takich transakcji Franczyzobiorca jest niezależnym administratorem danych lub pełni równorzędną funkcję zgodnie z obowiązującym prawem i stosuje własne zasady ochrony prywatności w odniesieniu do danych dotyczących wynajmu dostarczanych Franczyzobiorcy przez Klienta. Klient powinien zapoznać się z obowiązującymi u Franczyzobiorcy zasadami ochrony prywatności, które mają zastosowanie do zawieranej przez Klienta transakcji.

Aby określić, kto jest administratorem danych lub jego odpowiednikiem na mocy obowiązującego prawa w odniesieniu do danych osobowych Klienta, należy zapoznać się z kluczowymi faktami zawartymi w rezerwacji wynajmu, warunkach wynajmu lub na naszej stronie Kontakt.

Zewnętrzni dostawcy usług

Transakcje wynajmu

W niektórych krajach w celu realizacji transakcji wynajmu pojazdu możemy skorzystać z usług dostawcy. Na przykład w przypadku gdy Klient dokona rezerwacji samochodu oraz kierowcy w krajach, gdzie kierowca jest wymagany, informacje kontaktowe i transakcyjne zostaną udostępnione odpowiedniemu dostawcy usług na terenie tego kraju. W przypadkach, gdzie możliwa jest rezerwacja usług wynajmu samochodu i kierowcy, świadczenie tych usług odbywa się przez firmę przedstawioną w momencie rezerwacji. Firmy te są niezależnymi operatorami udostępnianymi za pośrednictwem naszych stron internetowych marek. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności firmy obsługującej Twoją transakcję. Zobacz Listę franczyzobiorców i dostawców usług realizacji na stronie Franczyzobiorcy.

Transakcje sprzedaży pojazdu

W celu określenia wartości sprzedawanego pojazdu usługa Car Sales wykorzystuje numer identyfikacyjny samochodu Klienta (VIN), aby sprawdzić jego historię i przygotować raport dotyczący wartości.  Po zakupie pojazdu w jednym z naszych punktów sprzedaży samochodów, a także na życzenie Klienta, aby ułatwić korzystanie z dodatkowych opcji pojazdu (skórzane fotele, przyciemniane szyby itp.), udostępniamy dane kontaktowe oraz (w stosownych przypadkach) informacje dotyczące transakcji sprzedaży samochodu firmom dostarczającym te produkty lub usługi. W przypadku takich transakcji dostawca usług jest niezależnym administratorem danych lub pełni równorzędną funkcję zgodnie z obowiązującym prawem i stosuje własne zasady ochrony prywatności w odniesieniu do danych dostarczanych dostawcy usług przez Klienta. Klient powinien zapoznać się z obowiązującymi u zewnętrznego dostawcy usług zasadami ochrony prywatności, które mają zastosowanie do zawieranej przez Klienta transakcji.

Nasi dostawcy usług i partnerzy biznesowi

Udostępnimy:

Informacje kontaktowe Klienta, o kwalifikacjach kierowcy, transakcyjne, dotyczące roszczeń, finansowe i osobowe dotyczące sprzedaży samochodu, a także informacje transakcyjne dotyczące sprzedaży samochodu

 • Dostawcom usług płatniczych, administracyjnych i pomocy technicznej
 • Naszym klientom lub partnerom ds. wymiany ubezpieczeniowej, wynajmu firmowego lub innych w celu ułatwienia realizacji naprawy pojazdów, transakcji najmu i programów nagradzanie uczestników członkom grupy Enterprise Holdings    
 • Agentom ds. odzyskiwania pojazdów
 • Dostawcom usług windykacji wierzytelności
 • Agencjom ds. sprawozdawczości kredytowej
 • Dostawcom weryfikacji tożsamości i adresów
 • Podmiotom przetwarzającym roszczenia
 • Producenci pojazdów i ich usługodawcy zajmujący się naprawą lub pomocą drogową
 • Dostawcy floty
 • Inni usługodawcy zajmujący się naprawą pojazdów i wyceną uszkodzeń

Informacje zdrowotne

 • Podmiotom przetwarzającym roszczenia
 • Dostawcom urządzeń adaptacyjnych

Informacje kontaktowe i transakcyjne

 • Podmiotom przetwarzającym opłaty drogowe i wykroczenia

Informacje kontaktowe, transakcyjne, lojalnościowe i dotyczące przynależności:

 • W przypadku klientów lub partnerów ds. wymiany ubezpieczeniowej, wynajmu firmowego lub innych w celu ułatwienia realizacji transakcji wynajmu i programów nagradzanie uczestników członkom grupy Enterprise Holdings;
 • Firmom, które prowadzą badania klientów lub ankiety zadowolenia klientów w naszym imieniu;
 • Dostawcom usług telekomunikacyjnych, którzy wysyłają do Klienta w naszym imieniu wiadomości e-mail, SMS oraz inne informacje związane z marketingiem i usługami; w Unii Europejskiej, nasz dostawca usług komunikacyjnych, firma Twilio, może gromadzić i przetwarzać określone informacje od Klienta jako administrator w celu świadczenia tych usług.   Aby dowiedzieć się więcej na temat stosowanych przez nią praktyk w zakresie ochrony danych, należy odwiedź stronę z polityką prywatności Twilio dostępną tutaj.
 • Dostawcom usług wsparcia klienta, np. dostawcy funkcji czatu na żywo, w celu zapewnienia obsługi klienta;
 • Partnerzy z kontami handlowymi: do zarządzania ich kontem w Enterprise, w tym opłacania kwot, które mogą być nam należne zgodnie z umową najmu lub inną umową. Szczegółowe informacje na temat zasad ochrony prywatności można znaleźć w ich polityce prywatności.

Informacje sieciowe i mobilne

 • Dostawcom usług analitycznych i technologicznych dla usług opartych na lokalizacji oraz na potrzeby analizowania, ulepszania i zarządzania naszymi danymi w celu świadczenia, utrzymywania i ulepszania naszych usług;
 • Partnerzy w zakresie odtwarzania sesji aplikacji internetowych i mobilnych pozwalają nam na odtwarzanie sesji użytkowników w celu poprawy komfortu przeglądania i rozwiązywania problemów; oraz

Informacje zanonimizowane i zdezidentyfikowane

 • Naszym partnerom reklamowym i marketingowym oraz mediom zewnętrznym, w tym serwisom społecznościowym, którym udostępniamy zbiorcze lub zdezidentyfikowane informacje na temat naszych klientów, aby umożliwić im wysyłanie ukierunkowanych wiadomości reklamowych w naszym imieniu (zgodnie z umowami o zachowaniu poufności).

Władze rządowe

Dane osobowe Klienta mogą również zostać udostępnione władzom rządowym, jak opisano powyżej.

Sprzedaż, fuzja lub zmiana na stanowisku kierowniczym

Dane osobowe mogą również zostać przekazane innej firmie w przypadku cesji, zmiany własności, reorganizacji lub przeniesienia całości lub części działalności lub aktywów Enterprise Holdings. Może to nastąpić tylko wtedy, jeśli strony zawarły umowę, na mocy której zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji dotyczy celów związanych z transakcją biznesową, w tym z decydowaniem o realizacji transakcji biznesowej. W takim przypadku 30 dni przed taką zmianą struktury własności lub kontroli nad danymi osobowymi Klienta Klient otrzyma powiadomienie pocztą e-mail lub powiadomienie takie zostanie umieszczone w widocznym miejscu w witrynach Enterprise Holdings lub w inny sposób dozwolony przez prawo.

Referencje

Enterprise Holdings może publikować w swoich witrynach referencje swoich Klientów, które mogą zawierać dane Klienta. Zarządzanie tym procesem powierzyliśmy firmie zewnętrznej. Dostawca tej usługi jest w razie potrzeby odpowiedzialny za uzyskanie zgody Klienta, za usunięcie tych treści na jego żądanie oraz za udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania zadane przez Klienta.

Widżety mediów społecznościowych

Nasze strony internetowe mogą zawierać funkcje serwisów społecznościowych, takie jak przycisk serwisu Facebook. Funkcje te mogą gromadzić adresy IP odwiedzających, podstrony odwiedzane w naszej witrynie oraz mogą tworzyć pliki cookie potrzebne do prawidłowego działania funkcji. Funkcje mediów społecznościowych i widżety są przechowywane na serwerach firm zewnętrznych lub bezpośrednio na serwerze naszej witryny. Interakcje z tymi funkcjami podlegają zasadom ochrony prywatności obowiązującym w firmie, która je udostępnia.

Użytkownicy, którzy korzystają z serwisów mediów społecznościowych, ale nie chcą, aby ich dane były przekazywane za pomocą naszej witryny, powinni wylogować się ze swoich kont w mediach społecznościowych i usunąć odpowiednie pliki cookie przed odwiedzeniem naszej witryny. Wtyczki mediów społecznościowych można zablokować za pomocą dodatków do przeglądarki. Zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie lub przeczytaj informacje dotyczące wtyczek w serwisie mediów społecznościowych.

Sprzedawanie informacji Klienta

Nie sprzedajemy danych osobowych Klienta osobom trzecim.  Mimo że nie sprzedajemy danych Klienta, zgodnie z prawem stanu Nevada mieszkańcy mogą nadal złożyć wniosek o zakazanie sprzedaży ich danych.  Jeśli Klient jest mieszkańcem stanu Nevada, może on wyegzekwować to prawo w Globalnym Portalu Prywatności na stronie Skontaktuj się z nami.

Chociaż nie sprzedajemy danych Klienta, podobnie jak ma to zastosowanie w przypadku firm, które są obecne w Internecie, niektóre z naszych reklam wykorzystują informacje zebrane przez firmy z naszych właściwości cyfrowych, w tym adresy IP, identyfikatory cyfrowe, informacje o przeglądaniu stron internetowych, a także sposób interakcji Klienta z naszymi właściwościami i reklamami w celu dostarczenia Klientowi odpowiednich reklam w Internecie i do innych celów analitycznych. Przedsiębiorstwa te mogą sprzedawać te informacje innym przedsiębiorstwom w celach reklamowych i innych.

Zgodnie z ustawą California Consumer Protection Act mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych.  Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą skorzystać z tego prawa, odwiedzając stronę www.privacyrights.info i rezygnując ze sprzedaży tego typu danych osobowych przez firmy, które uczestniczą w narzędziu rezygnacji.