Komu będziemy udostępniać informacje

Podmioty zależne

Enterprise Holdings ujawnia zbierane od Klienta i dotyczące Klienta informacje swoim filiom w celu realizacji transakcji Klienta, a także (za jego zgodą) w celach marketingowych. Zobacz listę filii na stronie Filie.  Lista może okresowo ulegać zmianie, dlatego też należy regularnie przeglądać stronę w celu monitorowania tych zmian. Pracownicy naszych filii pracujący w działach IT, marketingu, operacyjnym oraz obsługi klienta będą wykorzystywać informacje dotyczące Klienta zgodnie z treścią niniejszych Zasad Ochrony Prywatności, w tym, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, do wysyłania Klientowi informacji dotyczących produktów i usług Enterprise Holdings lub w odpowiedzi na zapytania Klienta.

Franczyzobiorcy

Charakter działalności i procedur operacyjnych wymagają od nas udostępnienia danych na temat rezerwacji Klienta naszym franczyzobiorcom („Franczyzobiorcy”).  Zobacz Listę franczyzobiorców na stronie Franczyzobiorcy. Lista może okresowo ulegać zmianie, dlatego też należy regularnie przeglądać stronę w celu monitorowania tych zmian.  W przypadku takich transakcji Franczyzobiorca jest niezależnym administratorem danych lub pełni równorzędną funkcję zgodnie z obowiązującym prawem i stosuje własne zasady ochrony prywatności w odniesieniu do danych dotyczących wynajmu dostarczanych Franczyzobiorcy przez Klienta. Klient powinien zapoznać się z obowiązującymi u Franczyzobiorcy zasadami ochrony prywatności, które mają zastosowanie do zawieranej przez Klienta transakcji.

Aby dowiedzieć się, kto jest administratorem jego danych osobowych lub pełni równorzędną funkcję zgodnie z obowiązującym prawem, Klient powinien zapoznać się ze stroną Kontakt.

Zewnętrzni dostawcy usług

W celu realizacji transakcji wypożyczenia pojazdu możemy skorzystać z usług zewnętrznego dostawcy. Na przykład w przypadku gdy Klient dokona rezerwacji samochodu oraz kierowcy w krajach, gdzie kierowca jest wymagany, informacje o rezerwacji zostaną udostępnione odpowiedniemu dostawcy usług na terenie tego kraju. W przypadkach, gdzie możliwa jest rezerwacja usług wynajmu samochodu i kierowcy, świadczenie tych usług odbywa się przez firmę przedstawioną w momencie rezerwacji.  Mimo że nazwy tych firm znajdują się na naszych firmowych witrynach internetowych, firmy te są podmiotami niezależnymi.

W przypadku takich transakcji zewnętrzny dostawca usług jest niezależnym administratorem danych lub pełni równorzędną funkcję zgodnie z obowiązującym prawem i stosuje własne zasady ochrony prywatności w odniesieniu do danych dotyczących wynajmu dostarczanych zewnętrznemu dostawcy usług przez Klienta. Klient powinien zapoznać się z obowiązującymi u zewnętrznego dostawcy usług zasadami ochrony prywatności, które mają zastosowanie do zawieranej przez Klienta transakcji.

Nasi dostawcy usług i partnerzy biznesowi

Będziemy udostępniać informacje podmiotom trzecim, np.: (1) dostawcom usług pomocniczych w zakresie wypłat, w kwestiach administracyjnych i technicznych, partnerom zajmującym się zamianami ubezpieczenia, wynajmem korporacyjnym i innymi kwestiami oraz partnerom w celu usprawnienia przebiegu transakcji wynajmu i programów motywacyjnych dla członków grupy Enterprise Holdings; (2) spółkom, które prowadzą badania wśród klientów lub ankiety satysfakcji klienta w naszym imieniu; (3) dostawcom usług komunikacyjnych, którzy wysyłają Klientom w naszym imieniu wiadomości e-mail oraz inne wiadomości marketingowe lub związane ze świadczonymi usługami; (4) dostawcom usług z zakresu obsługi klienta, takim jak dostawcy usługi czatu na żywo, w celu zapewnienia obsługi klienta; (5) firmom windykacyjnym; (6) podmiotom rozpatrującym roszczenia oraz (7) dostawcom usług analitycznych i rozwiązań technologicznych dla usług opartych na informacjach o lokalizacji w celu analizy i wzbogacenia naszych danych oraz zarządzania nimi z myślą o świadczeniu, poprawie jakości i zachowaniu ciągłości naszych usług oraz (8) naszym partnerom reklamowym i marketingowym oraz ich mediom, w tym serwisom mediów społecznościowych, którym udostępniamy zagregowane lub anonimowe informacje o naszych klientach, aby umożliwić im wysyłanie ukierunkowych treści reklamowych w naszym imieniu (z zastrzeżeniem poufności umów, jeśli są wymagane).

Władze rządowe

Dane osobowe Klienta mogą również zostać udostępnione władzom rządowym, jak opisano powyżej.

Sprzedaż, fuzja lub zmiana na stanowisku kierowniczym

Dane osobowe mogą również zostać przekazane innej firmie w przypadku cesji, zmiany własności, reorganizacji lub przeniesienia całości lub części działalności lub aktywów Enterprise Holdings. Może to nastąpić tylko wtedy, jeśli strony zawarły umowę, na mocy której zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji dotyczy celów związanych z transakcją biznesową, w tym z decydowaniem o realizacji transakcji biznesowej. W takim przypadku 30 dni przed taką zmianą struktury własności lub kontroli nad danymi osobowymi Klienta Klient otrzyma powiadomienie pocztą e-mail lub powiadomienie takie zostanie umieszczone w widocznym miejscu w witrynach Enterprise Holdings lub w inny sposób dozwolony przez prawo.

Referencje

Enterprise Holdings może publikować w swoich witrynach referencje swoich Klientów, które mogą zawierać dane osobowe. Zarządzanie tym procesem powierzyliśmy firmie zewnętrznej. Dostawca tej usługi jest w razie potrzeby odpowiedzialny za uzyskanie zgody Klienta, za usunięcie tych treści na jego żądanie oraz za udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania zadane przez Klienta.

 Widżety mediów społecznościowych 

Nasze strony internetowe mogą zawierać funkcje serwisów społecznościowych, takie jak przycisk serwisu Facebook. Funkcje te mogą gromadzić adresy IP odwiedzających, podstrony odwiedzane w naszej witrynie oraz mogą tworzyć pliki cookie potrzebne do prawidłowego działania funkcji. Funkcje mediów społecznościowych i widżety są przechowywane na serwerach firm zewnętrznych lub bezpośrednio na serwerze naszej witryny. Interakcje z tymi funkcjami podlegają zasadom ochrony prywatności obowiązującym w firmie, która je udostępnia. 

Użytkownicy, którzy korzystają z serwisów mediów społecznościowych, ale nie chcą, aby ich dane były przekazywane za pomocą naszej witryny, powinni wylogować się ze swoich kont w mediach społecznościowych i usunąć odpowiednie pliki cookie przed odwiedzeniem naszej witryny. Wtyczki mediów społecznościowych można zablokować za pomocą dodatków do przeglądarki. Zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie lub przeczytaj informacje dotyczące wtyczek w serwisie mediów społecznościowych.