Szanujemy prywatność Klienta

Zapraszamy do naszego nowego Globalnego Centrum Zasad Ochrony Prywatności. Ma ono ułatwiać informowanie Państwa o naszych praktykach w zakresie zbierania i wykorzystywania danych. Mimo, iż nasze praktyki nie uległy zmianom, zaktualizowaliśmy zastrzeżenia, aby dostosować je do wymogów nowego europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

Zasady Ochrony Prywatności

Zapoznaj się z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności.

Zapoznaj się z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności.

Data ostatniej aktualizacji niniejszych zasad: 07 maja 2018 r.

Zasady Dotyczące Plików Cookie

Przeczytaj o naszych plikach cookie i innych podobnych technologiach na nas...

Przeczytaj o naszych plikach cookie i innych podobnych technologiach na naszych stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych oraz e-mailach, które od nas otrzymujesz.

Data ostatniej aktualizacji niniejszych zasad: 25 maja 2018 r.

 

Dane o Kliencie

Klient może udostępniać Enterprise Holdings określone informacje w związku z daną transakcją lub korzystaniem przez Klienta z witryn oraz placówek Enterprise Holdings. Zbieramy następujące rodzaje danych osobowych naszych Klientów:

 • imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia Klienta, numer prawa jazdy oraz datę jego ważności, dane kontaktowe w razie nagłych wypadków;
 • informacje o wynajmie pojazdu, w tym o miejscu, okresie i rodzaju wynajmu, oraz preferencjach Klienta w tym zakresie;
 • dane karty kredytowej Klienta, informacje związane z programami nagród uznaniowych Enterprise, Alamo lub National, dane konta online użytkownika, numery członkowskie/identyfikacyjne, dane dotyczące paszportu, a także informacje o członkostwie Klienta w programach dla stałych klientów prowadzonych przez linie lotnicze lub partnerów z biur podróży;
 • informacje o preferencjach Klienta w zakresie materiałów marketingowych podane przez Klienta lub zebrane na podstawie jego udziału w ankietach lub korzystania przez niego z ofert promocyjnych;
 • przesłane przez Klienta zdjęcia przedstawiające Klienta, jego prawo jazdy i paragony udostępnione za pomocą funkcji aparatu dostępnych w niektórych aplikacjach mobilnych i witrynach Enterprise Holdings;
 • informacje na temat stanu zdrowia, które pozwolą nam na dobranie odpowiednich dla Klienta urządzeń wspomagających prowadzenie samochodu; oraz
 • dane finansowe, które są konieczne do realizacji zakupu lub wynajmu pojazdu w punkcie Car Sales lub Fleet Management.

Zbieramy również dodatkowe informacje o Kliencie, przekazywane nam przez strony trzecie, takie jak:

 • źródła polecające, takie jak strony innych firm służące do dokonywania rezerwacji (skąd otrzymujemy ogólne dane kontaktowe oraz numer rezerwacji w celu usprawnienia procedury wynajmu), pracodawca Klienta (ogólne dane kontaktowe) oraz ubezpieczyciel (ogólne dane kontaktowe oraz informacje o stosowanych zasadach).
 • W stosownych przypadkach, nasze programy Poleć-Znajomym (ang. Refer-A-Friend);
 • hotele, linie lotnicze i programy lojalnościowe, które dostarczają nam ogólne dane kontaktowe i informacje dotyczące rezerwacji;
 • agencje sporządzające sprawozdania dotyczące kredytów, które w celu zapobiegania oszustwom przekazują nam informacje związane z tożsamością Klientów;
 • franczyzobiorcy, którzy dostarczają nam informacji dotyczących transakcji najmu;
 • dostawcy usług, takich jak obsługa klienta (informacje związane z obsługą klienta i zapytania przesyłane przez Klientów), firmy przeprowadzające ankiety wśród klientów (odpowiedzi Klienta w ankietach na temat obsługi) oraz dostawcy usług marketingowych (informacje pozwalające na lepszą prezentację naszych produktów i usług).

Za zgodą będziemy także korzystać z informacji o lokalizacji Klienta lub zbierać znaczniki lokalizacji na podstawie danych z urządzenia mobilnego Klienta lub na podstawie adresu IP Klienta. EHI będzie wykorzystywać te informacje do wysyłania powiadomień związanych z placówkami Enterprise Holdings, informacjami o zwrotach, ofertami lokalnymi lub innymi informacjami, które, jak sądzimy, podniosą jakość naszych usług. Enterprise Holdings nie używa tych informacji do konkretnego zlokalizowania Klienta z żadnego innego powodu niż w celu świadczenia usługi. Za zgodą Klienta nasza aplikacja będzie korzystać z kamery jego urządzenia. Jeśli Klient wyraził zgodę na korzystanie przez Enterprise Holdings z informacji o jego lokalizacji lub z kamery jego urządzenia i chce ją anulować, powinien zmienić ustawienia w swoim urządzeniu.

 

Działanie pojazdów i dane o lokalizacji

Nasze pojazdy mogą być wyposażone w samochodowy system telematyczny („System Telematyczny”). Niektóre lub wszystkie funkcje Systemu Telematycznego będą aktywne w trakcie okresów wynajmu pojazdu. Systemy Telematyczne mogą dostarczać EHI, ujawniać i udostępniać (1) informacje o lokalizacji, (2) powiadomienia o wypadkach i szczegóły dotyczące wypadku, (3) raporty na temat stanu technicznego, przebiegu, diagnostyki i wydajności pojazdów oraz (4) informacje na temat zachowania kierowcy („Dane Telematyczne”) w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

Wykorzystanie Danych Telematycznych podlega stosownym postanowieniom oraz zasadom ochrony prywatności obowiązującym u odpowiedniego dostawcy Systemu Telematycznego lub producenta pojazdu (w przypadku systemu OnStar informacje na ten temat są dostępne w witrynie www.onstar.com) i mogą obejmować ograniczenia systemu i usług, wyłączenia gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności, warunki dostawcy usług bezprzewodowych, praktyki dotyczące zachowania prywatności, charakterystykę wykorzystywania i udostępniania informacji, a także odpowiedzialność i obowiązki po stronie użytkownika. Zobacz listę producentów, od których kupujemy pojazdy na stronie Producenci Pojazdów.

EHI nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek dane pozostawione w pojeździe w wyniku jego użycia. Enterprise Holdings nie może zagwarantować prywatności ani poufności takich informacji i to obowiązkiem Klienta jest usunięcie tych danych przed zwróceniem pojazdu do EHI.

W Unii Europejskiej nasze pojazdy muszą być wyposażone w technologię eCall, która jest aktywowana, jeśli pojazd ulega wypadkowi. ECall wykonuje automatyczne połączenie i podaje informacje dotyczące wypadku służbom ratowniczym. EHI będzie również używać, ujawniać i korzystać z dostępu do tych informacji.

Dane Telematyczne będą przekazywane służbom ratunkowym oraz innym osobom lub podmiotom zaangażowanym w udzielanie pomocy w razie wypadku, operatorom usług telematycznych lub innym osobom lub podmiotom, w stosunku do których Enterprise Holdings ma obowiązek przekazania tego typu danych wynikający z umów lub przepisów prawa.

 

Prywatność dzieci

Witryny ani akcje marketingowe online udostępniane przez Enterprise Holdings nie są kierowane do dzieci, a Enterprise Holdings świadomie nie zbiera danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia lub osób niepełnoletnich w świetle przepisów prawa obowiązującego w kraju Klienta. Jeśli Klient obawia się, że jego dziecko podało EHI swoje dane osobowe, i chce zażądać ich usunięcia, powinien skontaktować się z EHI za pomocą łącza na górze tej strony.

 

Informacje, które zbieramy od Klienta lub o Kliencie, wykorzystujemy w celu świadczenia mu naszych usług i w następujących celach:

 • Jeżeli musimy zawrzeć umowę z Klientem oraz świadczyć usługi Klientowi przez czas trwania umowy, takie jak:
  • Pomaganie Klientowi w realizacji żądanych transakcji, takich jak rezerwacja, wynajem, kupno lub leasing pojazdów silnikowych.
  • zapewnienie obsługi Klienta związanej z interakcjami z EHI lub odpowiadanie na pytania Klienta;
  • rejestracja Klienta w naszych programach lojalnościowych oraz przesyłania informacji o treściach niepromocyjnych związanych ze stałym uczestnictwem Klienta w tych programach.
 • Jeżeli musimy spełnić obowiązek prawny:
  • w celu podzielenia się informacjami na temat lokalizacji pojazdu Klienta ze służbami ratowniczymi w przypadku, gdy Klient będzie uczestniczył w wypadku drogowym;
  • w celu podzielenia się informacjami z władzami i organami nadzoru, gdy jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na czynności, obowiązki lub żądania natury prawnej.
 • Jeżeli jest to konieczne z punktu widzenia naszych uzasadnionych interesów, wymienionych poniżej i jeżeli prawo do ochrony danych Klienta nie przeważa nad naszymi interesami:
  • w celu przekazania ważnych informacji na temat najmu, takich jak informacje o przybyciu oraz o zwrocie pojazdu. O przekazaniu tych informacji, które dotyczą transakcji, Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub przez SMS;
  • w celu udoskonalania produktów i usług Enterprise Holdings, np. aby poznać opinię Klienta na temat personelu, jakości produktów i usług, a także w celu poprawiania jakości usług, witryn i usprawniania pracy placówek Enterprise Holdings;
  • w celu tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania przez naszych Klientów z naszych witryn internetowych, produktów i usług. Statystyki te są wykorzystywane jedynie w celu poprawy obsługi klienta, produktów, ułatwień i funkcji, z myślą o naszych obecnych i przyszłych Klientach;
  • w celu stworzenia profilu użytkownika i jego interakcji z nami, abyśmy mogli opracowywać spersonalizowane oferty i usługi interesujące Klienta;
  • w celu ochrony naszych praw i zarządzania bezpieczeństwem naszych sieci i naszego mienia. Będziemy na przykład używać kamer monitorujących w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych lokali. Stworzymy także listę klientów, którym odmówimy wynajmu pojazdu w związku z nieuiszczeniem płatności lub stanowieniem zagrożenia;
  • w celu udostępniania informacji stronom trzecim, aby zapobiec oszustwom oraz chronić nasze lub publiczne interesy gospodarcze i prawa, prywatność, bezpieczeństwo i mienie. Takie działania mogą zostać podjęte, aby zebrać należności za nieopłacone rachunki, aby uniknąć odpowiedzialności za kary będące konsekwencją działań Klienta (np. wykroczenia w ruchu drogowym) oraz aby rozpatrzyć ewentualne roszczenia;
  • w celu udostępniania informacji stronom trzecim, aby móc zastosować dostępne środki odwoławcze lub ograniczyć szkody, jakie ponieśliśmy, a także aby wyegzekwować postanowienia umowy najmu lub warunki i postanowienia naszych witryn. Ujawnimy również informacje stronom trzecim, jeżeli inna osoba może znaleźć się w sytuacji naruszenia jej praw.
  • w celu umożliwienia nam zastosowania telematyki (np. do celów śledzenia przebiegu i lokalizacji w przypadku kradzieży, a także aby ostrzec nas o ewentualnym odinstalowaniu lub modyfikacji systemu telematyki);
 • Jeżeli Klient udzieli zgody:
  • w celu zapewnienia Klientowi najodpowiedniejszego pojazdu, np. zaopatrzonego w urządzenia wspomagające kierowanie samochodem. W niektórych przypadkach będzie to wymagało z naszej strony oceny lub bezpośredniego zebrania informacji na temat stanu zdrowia i kondycji fizycznej Klienta;
  • w celu przesyłania Klientowi wiadomości promocyjnych lub ukierunkowanych treści marketingowych, które mogą Klienta zainteresować. Mogą one zawierać zaproszenia do zapisania się do naszych programów lojalnościowych, uaktualnione zapowiedzi, elektroniczne biuletyny i informacje dotyczące niekompletnego wypełnienia formularza członkowskiego lub rezerwacji. Niektóre z tych ofert będą wyświetlane w postaci reklamy na innych witrynach, nienależących do EHI, w tym w mediach społecznościowych;
  • w celu przesyłania wiadomości tekstowych (SMS) służących przekazaniu ważnych informacji o terminach związanych z transakcją (np. opóźnienie budowy w oddziale lotniskowym) lub informacji związanych z przedłużonym terminem ofert promocyjnych, ankietami satysfakcji klienta, promocjami marketingowymi, takimi jak kupony, zniżki, oferty typu last-minute czy informacje lojalnościowe i nagrody.

 

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to potrzebne do wypełnienia naszych celów biznesowych, jak podano poniżej:

 • Cele marketingowe: przechowujemy dane związane z plikami cookie i innymi identyfikatorami online przez okres do trzech lat. Przechowujemy inne informacje marketingowe, takie jak wiadomości e-mail w sprawie subskrypcji i rejestracji w programach lojalnościowych przez okres do 7 lat, licząc od ostatniego podjęcia kontaktu z nami.
 • Transakcje najmu: przechowujemy dane związane z umową najmu przez okres do 7 lat od daty wypożyczenia, z zastrzeżeniem innych lokalnych wymogów prawnych. Prowadzimy ewidencję płatności dokonanych przez Klienta w ciągu 2 lat od daty transakcji (w zależności od miejsca najmu).
 • Zapytania związane z obsługą klienta: przechowujemy ogólne zapytania przez okres 3 lat, natomiast w przypadku złożenia skargi lub zażalenia przez Klienta dane te przechowywane są przez okres 7 lat.
 • Spory i egzekwowanie prawa: jeśli uczestniczymy w sporze sądowym, dochodzeniu rządowym lub dochodzeniu organów nadzoru, przechowujemy dane przez cały okres trwania sporu sądowego lub śledztwa, a następnie przez 5 lat. Jeśli zawarta ugoda wymaga przechowywania danych przez dłuższy okres, dane te przechowujemy przez cały czas realizacji postanowień ugody. Jeżeli przekazujemy dane organom ścigania, dane na ten temat przechowujemy przez okres 1 roku od zakończenia śledztwa.


Filie

Enterprise Holdings ujawnia zbierane od Klienta i dotyczące Klienta informacje swoim filiom w celu realizacji transakcji Klienta, a także (za jego zgodą) w celach marketingowych. Zobacz listę filii na stronie Filie.  Lista może okresowo ulegać zmianie, dlatego też należy regularnie zaglądać na stronę w celu monitorowania tych zmian. Pracownicy naszych filii pracujący w działach IT, marketingu, operacyjnym oraz obsługi klienta będą wykorzystywać informacje dotyczące Klienta zgodnie z treścią niniejszych Zasad Ochrony Prywatności, w tym, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, do wysyłania Klientowi informacji dotyczących produktów i usług Enterprise Holdings lub w odpowiedzi na pytania Klienta.

Franczyzobiorcy

Charakter działalności i procedur operacyjnych wymagają od nas udostępnienia danych na temat rezerwacji Klienta naszym franczyzobiorcom („Franczyzobiorcy”). Zobacz Listę franczyzobiorców na stronie Franczyzobiorcy. Lista może okresowo ulegać zmianie, dlatego też należy regularnie zaglądać na stronę w celu monitorowania tych zmian. W przypadku takich transakcji Franczyzobiorca jest niezależnym administratorem danych lub pełni równorzędną funkcję zgodnie z obowiązującym prawem i stosuje własne zasady ochrony prywatności w odniesieniu do danych dotyczących wynajmu dostarczanych Franczyzobiorcy przez Klienta. Klient powinien zapoznać się z obowiązującymi u Franczyzobiorcy zasadami ochrony prywatności, które mają zastosowanie do zawieranej przez Klienta transakcji. Aby dowiedzieć się, kto jest administratorem jego danych osobowych lub pełni równorzędną funkcję zgodnie z obowiązującym prawem, Klient powinien zapoznać się ze stroną Kontakt.

Nasi dostawcy usług i partnerzy biznesowi

Będziemy udostępniać informacje stronom trzecim, np.: (1) dostawcom usług pomocniczych w zakresie wypłat, w kwestiach administracyjnych i technicznych, partnerom zajmującym się zamianami ubezpieczenia, wynajmem korporacyjnym i innymi kwestiami oraz partnerom w celu usprawnienia przebiegu transakcji wynajmu i programów motywacyjnych dla członków grupy Enterprise Holdings, (2) spółkom, które prowadzą badania wśród klientów lub ankiety satysfakcji klienta w naszym imieniu, (3) dostawcom usług komunikacyjnych, którzy wysyłają Klientom w naszym imieniu wiadomości e-mail oraz inne wiadomości marketingowe lub związane ze świadczonymi usługami, (4) dostawcom usług z zakresu obsługi klienta, takim jak dostawcy usługi czatu na żywo, w celu zapewnienia obsługi klienta, (5) firmom windykacyjnym, (6) podmiotom rozpatrującym roszczenia oraz (7) naszym partnerom reklamowym i marketingowym oraz innych mediom, w tym serwisom mediów społecznościowych, którym udostępniamy zagregowane lub anonimowe informacje o naszych klientach, aby umożliwić im wysłanie treści reklamowych w naszym imieniu, a także analizę i poprawę naszych danych oraz zarządzanie nimi, świadczenie mobilnych usług analitycznych oraz utrzymanie i doskonalenie naszych usług (z zastrzeżeniem poufności umów, jeśli są wymagane).

Władze rządowe

Dane osobowe Klienta mogą również zostać udostępnione władzom rządowym, jak opisano powyżej.

Sprzedaż, fuzja lub zmiana na stanowisku kierowniczym

Dane osobowe mogą również zostać przekazane innej firmie w przypadku cesji, zmiany własności, reorganizacji lub przeniesienia całości lub części działalności lub aktywów Enterprise Holdings. Może to nastąpić, tylko jeśli strony zawarły umowę, na mocy której zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji dotyczy celów związanych z transakcją biznesową, w tym z decydowaniem o realizacji transakcji biznesowej. W takim przypadku 30 dni przed taką zmianą struktury własności lub kontroli nad danymi osobowymi Klienta Klient otrzyma powiadomienie pocztą e-mail lub powiadomienie takie zostanie umieszczone w widocznym miejscu w witrynach Enterprise Holdings lub w inny sposób dozwolony przez prawo.

Referencje

Enterprise Holdings może publikować w swoich witrynach referencje swoich Klientów, które mogą zawierać dane osobowe. Zarządzanie tym procesem powierzyliśmy stronie trzeciej. Dostawca tej usługi jest w razie potrzeby odpowiedzialny za uzyskanie zgody Klienta, za usunięcie tych treści na jego żądanie oraz za udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania zadane przez Klienta.

 

Abyśmy mogli działać i świadczyć usługi na całym świecie, informacje dostarczane przez Klientów lub gromadzone o Klientach mogą być przekazywane lub udostępniane przez podmioty z całego świata, do których zaliczają się:

 • Franczyzobiorcy/podmioty należące do korporacji: jeśli Klient dokona rezerwacji, która ma zostać zrealizowana przez franczyzobiorcę w innym kraju lub przez podmiot należący do korporacji Enterprise (np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Irlandii i Wielkiej Brytanii), przekażemy dane osobowe Klienta do tego kraju w celu usprawnienia przebiegu transakcji.
 • Enterprise Global Information Systems z siedzibą w Stanach Zjednoczonych: Enterprise utrzymuje swoje globalne systemy informacyjne w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Klient dostarcza nam danych lub jeśli gromadzimy dane osobowe o Kliencie poza Stanami Zjednoczonymi, dane te zostaną przekazane do Stanów Zjednoczonych i będą tam przechowywane.

Kiedy przekazujemy dane osobowe oraz przetwarzamy je w Stanach Zjednoczonych, działamy zgodnie z zasadami ramowymi Tarczy Prywatności UE–USA, z zasadami ramowymi Tarczy Prywatności Szwajcaria–USA oraz zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską. Aby dowiedzieć się więcej o ramowych zasadach Tarczy Prywatności i zapoznać się z certyfikatem EHI, należy udać się na stronę Wykazu Podmiotów Uczestniczących w Programie Tarczy Prywatności Departamentu Handlu USA.. W odniesieniu do informacji otrzymanych lub przekazywanych zgodnie z zasadami ramowymi Enterprise Holdings podlega uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA. W określonych sytuacjach na Enterprise Holdings może być nałożone zobowiązanie do ujawnienia informacji osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym także w związku z bezpieczeństwem narodowym lub wymaganiami organów ścigania.

W związku z uczestnictwem w programie Tarcza Prywatności Enterprise Holdings odpowiada za przetwarzanie otrzymanych danych osobowych oraz za przekazywanie ich podmiotom zewnętrznym działającym jako agenci w imieniu Enterprise Holdings. Enterprise Holdings zachowa zgodność z zasadami programu Tarcza Prywatności w przypadku wszystkich przyszłych transferów danych osobowych z UE oraz ze Szwajcarii, w tym z przepisami o odpowiedzialności dotyczącymi przyszłych transferów.

Pod pewnymi warunkami, dokładniej opisanymi na stronie internetowej programu Tarcza Prywatności [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], po wyczerpaniu innych procedur rozwiązywania sporów Klient może powołać się na wiążący arbitraż.

 • Usługodawcy zewnętrzni: korzystamy z innych dostawców usług, którzy znajdują się poza krajami, w których mamy swoje oddziały, takich jak infolinia, podmioty rozpatrujące roszczenia oraz dostawcy technologii informacyjnych. W przypadku przekazania danych osobowych naszym usługodawcom zewnętrznym, którzy mają siedzibę poza EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Inne prawa Klienta obejmują: 1) wniosek o udostępnienie kopii danych osobowych Klienta, 2) poprawienie ich, 3) wniosek o usunięcie pewnych kategorii lub rodzaju informacji, 4) ograniczenie niektórych działań związanych z przetwarzaniem, 5) uzyskanie informacji w ustrukturyzowanym formacie zapisu maszynowego i 6) przesłanie niektórych z tych informacji innym organizacjom.

Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania informacji osobowych na podstawie swoich uzasadnionych interesów. Jeżeli zwróciliśmy się o zgodę Klienta na przetwarzanie informacji, Klient ma prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

Prawa te można wyegzekwować z wykorzystaniem strony Kontakt dostępnej w Globalnym Portalu Prywatności. Enterprise Holdings odpowie na wniosek Klienta w ciągu 30 dni lub w terminie zgodnym z wymaganiami lokalnego prawa.

Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru dotyczącą sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych i/lub naszej reakcji na zgłoszony problem. Klient może równieżskontaktować się z naszym mediatorem w Stanach Zjednoczonych (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request Natomiast w Kanadzie Klient może skontaktować się z Komisarzem ds. Prywatności pod adresem https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp lub w biurze Komisarza – 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3.

Enterprise Holdings zastrzega sobie prawo do nieudzielenia Klientowi dostępu do jego danych lub do ograniczenia jego praw (np. jeśli takie ujawnienie jest zabronione w świetle obowiązujących przepisów prawa lub jeśli w związku z takim ujawnieniem mogą zostać narażone prawa innej osoby). W niektórych przypadkach może to oznaczać, że jesteśmy w stanie zachować informacje osobowe Klienta, nawet jeśli wycofa on swoją zgodę.

Preferencje marketingowe

Klient ma prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, jak również wobec profilowania, które przeprowadzamy w związku z marketingiem bezpośrednim. Klient może zrezygnować z wiadomości będących częścią marketingu bezpośredniego przesyłanych przez Enterprise Holdings lub przez nasze filie oraz naszych partnerów i franczyzobiorców, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej otrzymanej wiadomości. Klient może również skontaktować się z nami bezpośrednio za pomocą łącza na górze tej strony.

Klient może zrezygnować z wyświetlania reklam widocznych w witrynach nienależących do Enterprise poprzez kliknięcie ikony wyboru reklam zawartej w reklamie lub poprzez ustawienia prywatności w witrynie.

 

W razie potrzeby będziemy aktualizować nasze Zasady Ochrony Prywatności oraz Zasady Dotyczące Plików Cookie, aby uwzględniały one zmiany w zakresie ochrony prywatności. Jeśli Enterprise Holdings wprowadzi jakiekolwiek zasadnicze zmiany, przed wejściem takich zmian w życie powiadomi o nich Klienta w wiadomości e-mail (wysyłanej na adres podany na koncie Klienta), za pomocą powiadomienia w witrynie lub w inny sposób wymagany lub dozwolony przez prawo. Zachęcamy do okresowego odwiedzania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych zasad ochrony prywatności.