W jaki sposób używamy informacji o Kliencie

 

Informacje, które zbieramy od Klienta lub o Kliencie, wykorzystujemy w celu świadczenia mu naszych usług i w następujących celach:

 • Jeżeli musimy zawrzeć umowę z Klientem oraz świadczyć usługi Klientowi przez czas trwania umowy, takie jak:
  • Pomaganie Klientowi w realizacji żądanych transakcji, takich jak rezerwacja, wynajem, kupno lub leasing pojazdów silnikowych.
  • zapewnienie obsługi Klienta związanej z interakcjami z EHI lub odpowiadanie na pytania Klienta;
  • rejestracja Klienta w naszych programach lojalnościowych oraz przesyłania informacji o treściach niepromocyjnych związanych ze stałym uczestnictwem Klienta w tych programach.
 • Jeżeli musimy spełnić obowiązek prawny:
  • w celu podzielenia się informacjami na temat lokalizacji pojazdu Klienta ze służbami ratowniczymi w przypadku, gdy Klient będzie uczestniczył w wypadku drogowym;
  • w celu podzielenia się informacjami z władzami i organami nadzoru, gdy jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na czynności, obowiązki lub żądania natury prawnej.
 • Jeżeli jest to konieczne z punktu widzenia naszych uzasadnionych interesów, wymienionych poniżej i jeżeli prawo do ochrony danych Klienta nie przeważa nad naszymi interesami:
  • w celu przekazania ważnych informacji na temat najmu, takich jak informacje o przybyciu oraz o zwrocie pojazdu. O przekazaniu tych informacji, które dotyczą transakcji, Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub przez SMS;
  • w celu udoskonalania produktów i usług Enterprise Holdings, np. aby poznać opinię Klienta na temat personelu, jakości produktów i usług, a także w celu poprawiania jakości usług, witryn i usprawniania pracy placówek Enterprise Holdings;
  • w celu tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania przez naszych Klientów z naszych witryn internetowych, produktów i usług. Statystyki te są wykorzystywane jedynie w celu poprawy obsługi klienta, produktów, ułatwień i funkcji, z myślą o naszych obecnych i przyszłych Klientach;
  • w celu stworzenia profilu użytkownika i jego interakcji z nami, abyśmy mogli opracowywać spersonalizowane oferty i usługi interesujące Klienta;
  • w celu ochrony naszych praw i zarządzania bezpieczeństwem naszych sieci i naszego mienia. Będziemy na przykład używać kamer monitorujących w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych lokali. Stworzymy także listę klientów, którym odmówimy wynajmu pojazdu w związku z nieuiszczeniem płatności lub stanowieniem zagrożenia;
  • w celu udostępniania informacji stronom trzecim, aby zapobiec oszustwom oraz chronić nasze lub publiczne interesy gospodarcze i prawa, prywatność, bezpieczeństwo i mienie. Takie działania mogą zostać podjęte, aby zebrać należności za nieopłacone rachunki, aby uniknąć odpowiedzialności za kary będące konsekwencją działań Klienta (np. wykroczenia w ruchu drogowym) oraz aby rozpatrzyć ewentualne roszczenia;
  • w celu udostępniania informacji stronom trzecim, aby móc zastosować dostępne środki odwoławcze lub ograniczyć szkody, jakie ponieśliśmy, a także aby wyegzekwować postanowienia umowy najmu lub warunki i postanowienia naszych witryn. Ujawnimy również informacje stronom trzecim, jeżeli inna osoba może znaleźć się w sytuacji naruszenia jej praw.
  • w celu umożliwienia nam zastosowania telematyki (np. do celów śledzenia przebiegu i lokalizacji w przypadku kradzieży, a także aby ostrzec nas o ewentualnym odinstalowaniu lub modyfikacji systemu telematyki);
 • Jeżeli Klient udzieli zgody:
  • w celu zapewnienia Klientowi najodpowiedniejszego pojazdu, np. zaopatrzonego w urządzenia wspomagające kierowanie samochodem. W niektórych przypadkach będzie to wymagało z naszej strony oceny lub bezpośredniego zebrania informacji na temat stanu zdrowia i kondycji fizycznej Klienta;
  • w celu przesyłania Klientowi wiadomości promocyjnych lub ukierunkowanych treści marketingowych, które mogą Klienta zainteresować. Mogą one zawierać zaproszenia do zapisania się do naszych programów lojalnościowych, uaktualnione zapowiedzi, elektroniczne biuletyny i informacje dotyczące niekompletnego wypełnienia formularza członkowskiego lub rezerwacji. Niektóre z tych ofert będą wyświetlane w postaci reklamy na innych witrynach, nienależących do EHI, w tym w mediach społecznościowych;
  • w celu przesyłania wiadomości tekstowych (SMS) służących przekazaniu ważnych informacji o terminach związanych z transakcją (np. opóźnienie budowy w oddziale lotniskowym) lub informacji związanych z przedłużonym terminem ofert promocyjnych, ankietami satysfakcji klienta, promocjami marketingowymi, takimi jak kupony, zniżki, oferty typu last-minute czy informacje lojalnościowe i nagrody.

 

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to potrzebne do wypełnienia naszych celów biznesowych, jak podano poniżej:

 • Cele marketingowe: przechowujemy dane związane z plikami cookie i innymi identyfikatorami online przez okres do trzech lat. Przechowujemy inne informacje marketingowe, takie jak wiadomości e-mail w sprawie subskrypcji i rejestracji w programach lojalnościowych przez okres do 7 lat, licząc od ostatniego podjęcia kontaktu z nami.
 • Transakcje najmu: przechowujemy dane związane z umową najmu przez okres do 7 lat od daty wypożyczenia, z zastrzeżeniem innych lokalnych wymogów prawnych. Prowadzimy ewidencję płatności dokonanych przez Klienta w ciągu 2 lat od daty transakcji (w zależności od miejsca najmu).
 • Zapytania związane z obsługą klienta: przechowujemy ogólne zapytania przez okres 3 lat, natomiast w przypadku złożenia skargi lub zażalenia przez Klienta dane te przechowywane są przez okres 7 lat.
 • Spory i egzekwowanie prawa: jeśli uczestniczymy w sporze sądowym, dochodzeniu rządowym lub dochodzeniu organów nadzoru, przechowujemy dane przez cały okres trwania sporu sądowego lub śledztwa, a następnie przez 5 lat. Jeśli zawarta ugoda wymaga przechowywania danych przez dłuższy okres, dane te przechowujemy przez cały czas realizacji postanowień ugody. Jeżeli przekazujemy dane organom ścigania, dane na ten temat przechowujemy przez okres 1 roku od zakończenia śledztwa.