Вашите права

Общ регламент относно защитата на данни на ЕС (ОРЗД), Законът за защита на данните в Обединеното кралство, Общ закон за защита на данните на Бразилия (LGPD) и Закон за защита на личните данни в Япония (APPI)

Ако ОРЗД, Законът за защита на данните в Обединеното кралство, LGPD или APPI е приложим за вашата трансакция в Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство, Швейцария и Бразилия или Япония, имате право на:

 • Отказ от някакво събиране или използване на Вашата лична информация, включително използването на бисквитки и подобни технологии и използването на Вашата лична информация за маркетингови цели, и анонимността на Вашата лична информация за анализи на данни;
 • Достъп до личната Ви информация, нейната поправка, ограничаване или възразяване срещу нейната обработка или в случай на изключения по закон, заявка за нейното изтриване;
 • Получаване на личната информация, която сте ни предоставили, за да я предаваме на друга компания;
 • Оттегляне на всяко предоставено съгласие и
 • Където е приложимо, подаване на жалба до Вашия надзорен орган.
 • Свържете се с нашия служител по защита на личните данни (DPO@ehi.com) или изпратете оплакване относно поверителност чрез формата в нашия Глобален портал за поверителност.

Калифорния

Съгласно Калифорнийския закон за защита на потребителите (CCPA) жителите на Калифорния имат определени права по отношение на личната информация за тях, която сме събрали.  Ако сте жител на Калифорния, можете да упражнявате следните права по отношение на Вашата лична информация при спазване на определени изключения и ограничения:

 • Право на достъп до личната информация, която сме събрали за Вас, и да научите как събираме тази информация, целта, за която я събираме и видовете страни, на които може да сме я разкрили;
 • Право да изтрием личната информация, която сме събрали от Вас и
 • Право да се откажете от продажбата(ите) на Вашата лична информация, ако е приложимо.
 • Правото да не се прилага дискриминационно третиране за упражняването на [съответните] права за поверителност, предоставени от CCPA

Канада

Ако сте жител на Канада, имате право на:

 • Достъп до личната Ви информация и нейната поправка;
 • Оттегляне на всяко предоставено съгласие и
 • Където е приложимо, подаване на жалба до Вашия надзорен орган.

 

 

Упражняване на Вашите права

Можете да упражнявате всички приложими права, описани по-горе, като получите достъп до нашия Глобален портал за поверителност на нашата страница Свържете се с нас.  Ако искате да подадете жалба до надзорен орган, в Европа можете да се свържете с необходимия надзорен орган. В Канада можете да се свържете със Службата на комисаря за защита на данните на Канада, като посетите https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp, или в офиса на Службата на комисаря за защита на данните на Канада, 30 Victoria Street, Gatineau, Квебек, K1A 1H3. 

 

Може да изискаме допълнителна информация от Вас, за да потвърдим самоличността Ви и местожителството Ви, преди да можем да обработим Вашата заявка.  За жителите на Калифорния, които желаят да упражняват правата си по CCPA, трябва да предоставят шофьорска книжка или официален държавен идентификационен документ, за да предоставят доказателство за пребиваване.  Моля, не забравяйте да редактирате Вашата снимка и цялата идентифицираща информация, различна от Вашето име, адрес и номер на шофьорската книжка.  Запазваме си правото да забраним достъп до Вашата информация или да ограничим правата Ви (напр. ако такова разкриване е забранено от закона или ако има вероятност да бъдат нарушени правата на друго лице).  В някои случаи това може да означава, че ще задържим личната Ви информация дори ако оттеглите съгласието си.

 

Жителите на Калифорния могат да посочат упълномощен агент, който да направи заявка с оглед на CCPA от Ваше име, като попълнят и подпишат формуляра, достъпен тук.

 

Маркетингови предпочитания

Имате възможност да се отпишете от съобщения за директен маркетинг от Enterprise Holdings и нашите дъщерни дружества, филиал и франчайзополучатели, като следвате инструкциите, дадени във всяко получено от Вас съобщение.  Можете също да се свържете директно с нас, използвайкивръзката, посочена в горния край на тази страница.

Можете да се отпишете от показването на реклами, които виждате на непринадлежащи на Enterprise сайтове, като щракнете върху иконата за предпочитанията за реклами или чрез настройките за поверителност на сайта.