Вашите права

 

Други права, които имате, може да включват: 1) да поискате копие от личната си информация, 2) да нанесете поправки в него, 3) да изтриете дадени категории и типове информация, 4) да ограничите обработката, 5) да получите предоставената от Вас информация в структуриран, машинночитаем формат и 6) да прехвърлите част от тази информация на други организации.

Имате право на възражение срещу обработката на лична информация въз основа на нашите законни интереси. Когато сме поискали да дадете съгласието си за обработка на информацията, Вие имате право да го оттеглите по всяко време.

Можете да упражните тези права, като посетите нашия Глобален портал за поверителност на страницата „Свържете се с нас“. Ще отговорим на Вашето запитване в рамките на 30 дни или според законовото изискване.

Имате право да подадете жалба до надзорен орган относно нашата обработка на личната Ви информация и/или начина, по който сме отговорили или сме третирали повдигнат от Вас въпрос. Можете също да се свържете с нашия доставчик на услуги за разрешаване на спорове в САЩ (безплатно) на https://feedback-form.truste.com/watchdog/request, а в Канада можете да се свържете с Комисаря на Канада по защита на личните данни, като посетите https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.aspили службата на Комисаря на Канада по защита на личните данни на адрес: 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3.

Запазваме си правото да не разрешим достъп до Вашите данни или да ограничим правата Ви (напр. ако такова разкриване е забранено от закона или ако има вероятност да бъдат нарушени правата на друго лице). В някои случаи това може да означава, че ще задържим личната Ви информация дори ако оттеглите съгласието си.

Маркетингови предпочитания

Имате право на възражение срещу директния маркетинг, както и на профилирането, което извършваме за целите на директния маркетинг. Имате възможност да се отпишете от съобщения за директен маркетинг от Enterprise Holdings и нашите дъщерни дружества, филиал и франчайзополучатели, като следвате инструкциите, дадени във всяко получено от Вас съобщение. Можете също да се свържете директно с нас, използвайкивръзката, посочена в горния край на тази страница.

Можете да се отпишете от показването на реклами, които виждате на непринадлежащи на Enterprise сайтове, като щракнете върху иконата за предпочитанията за реклами или чрез настройките за поверителност на сайта.