С кого споделяме информацията

Като глобален доставчик на транспортни решения ние споделяме Вашата информация по следния начин, за да осигурим безпроблемни трансакции.  

Дъщерни дружества

Ние споделяме Вашата информация за контакт, квалификация на шофьора, трансакции, лоялност и партньорство, здравословно състояние, незадължителна информация, информация за искове, финансова и лична информация за продажба на автомобил и информация за сделките за продажба на автомобил с нашите филиали за предоставяне на заявените от Вас трансакции и (с Ваше съгласие и където е приложимо) за маркетингови цели. Вижте списъка на страница „Дъщерни дружества“.  Този списък се променя от време на време, затова трябва периодично да проверявате сайта за промени. Служителите от нашите дъщерни дружества в нашите отдели за ИТ, маркетинг, операции и обслужване на клиентите ще използват Вашата информация, както е посочено в тази политика за поверителност, включително, съгласно изискванията на приложимото законодателство, за да Ви изпращат информация относно продукти и услуги или в отговор на Ваше запитване.

Франчайзополучатели

Характерът на бизнеса и операциите изискват от нас да споделим Вашата информация за контакт и, когато е приложимо, квалификация на шофьора, трансакции, лоялност и партньорство и (ако е приложимо) информация за здравословно състояние с нашите франчайзополучатели („Франчайзополучатели“).  Вижте списъка на страница „Франчайзополучатели“. Този списък се променя от време на време, затова трябва периодично да проверявате сайта за промени.  При тези трансакции франчайзополучателят е независим администратор на данни или заема равностойна на тази длъжност според приложимото законодателство и може да спазва собствена политика за поверителност по отношение на данните за наемане, които предоставяте на франчайзополучателя. Препоръчваме Ви да прегледате политиката за поверителност на франчайзополучателя, която е приложима за Вашата трансакция.

За да идентифицирате кой е администраторът на данни или еквивалент съгласно приложимото законодателство по отношение на личната Ви информация, вижте информацията за основните факти, предоставена в резервацията Ви за наем, правилата и условията за наем или посетете страницата Свържете се с нас.

Доставчици за изпълнение

Трансакции за отдаване под наем

В някои държави може да използваме доставчик на услуги за изпълнение, за да извършим трансакцията за наетия ви автомобил. Например, ако направите резервация за автомобил и шофьор в държави, които изискват шофьор, ние ще изпратим вашата информация за контакт и трансакция на доставчика на услуги за изпълнение в тези държави. Когато услугите за автомобил и шофьор са ви предоставени за резервация, тези услуги се изпълняват от компанията, посочена по времето на резервацията. Въпреки че са достъпни през нашите фирмени уебсайтове, тези компании са независими оператори и ви препоръчваме да проверите политиката за поверителност на компанията, приложима към вашата трансакция. Потърсете списък в страницата „Франчайзополучател и доставчик на услуги за изпълнение“.

Трансакции за продажби на автомобили

За да предостави оценъчна стойност на превозното средство за бартер, Car Sales използва Вашия идентификационен номер на превозното средство (VIN), за да изготви отчет за историята и стойността на превозното средство.  След закупуването на автомобил от някое от нашите места за продажба на автомобили и по Ваше желание, за да улесним допълнителни опции за превозно средство (кожени седалки, тонирани стъкла и др.), ще споделим Вашата информация за контакт и (където е приложимо) информация за продажба на автомобил с компаниите, които предоставят тези продукти или услуги. При тези трансакции доставчикът за изпълнение е независим администратор на данни или заема равностойна на тази длъжност според приложимото законодателство и може да спазва собствена политика за поверителност по отношение на информацията, която предоставяте на доставчика. Препоръчваме Ви да прегледате политиката за поверителност на доставчика, която е приложима за Вашата трансакция.

Нашите доставчици на услуги и бизнес партньори

Ще споделим Вашата:

Информация за контакт, квалификация на шофьора, трансакции, информация за искове, финансова и лична информация за продажба на автомобил и информация за трансакциите за продажба на автомобил

 • Доставчици на платежни, административни и технически услуги
 • Нашето възстановяване при застраховка, корпоративен наем или други клиенти или партньори за улесняване на ремонта на превозни средства, трансакцията за наем и програмите за награди с членове на групата Enterprise Holdings    
 • Агенти за евакуиране на превозни средства
 • Доставчици за събиране на дългове
 • Агенции, изготвящи доклади за кредитен рейтинг
 • Доставчици за удостоверяване на самоличност и адрес
 • Лица, обработващи искове
 • Производители на автомобили и техните доставчици на ремонт на превозни средства и/или доставчици на пътна помощ
 • Доставчици на автопарк
 • Други доставчици за целите на ремонт на превозни средства и оценка на щетите

Информация за здравословно състояние

 • Лица, обработващи искове
 • Доставчици на адаптивни устройства

Информация за контакт и трансакциите

 • Лица, обработващи пътни такси и глоби

Информация за контакт, трансакции, лоялност и партньорство:

 • За възстановяване при застраховка, корпоративен наем или други клиенти или партньори за улесняване трансакцията за наем и програмите за награди с членове на групата Enterprise Holdings;
 • Компании, които провеждат проучвания за клиенти или проучвания за удовлетвореността от наше име;
 • Доставчици за комуникация, които изпращат имейли, текстови съобщения и други маркетингови и свързани с услуги комуникации до Вас от наше име; В Европейския съюз нашият доставчик на комуникации Twilio може да събира и обработва определена информация от Вас като администратор за предоставяне на тези услуги.   Моля, посетете известието за поверителност на Twilio тук, за да научите повече за техните практики за данни.
 • Доставчици за поддръжка на клиенти, като доставчикът на нашата функция за чат на живо, за да Ви предоставим клиентско обслужване;
 • Партньори с търговски акаунт за управляване на акаунта им при нас, включително плащане на суми, които може да се дължат на Enterprise съгласно споразумението за наем или друго споразумение. Моля, вижте тяхната политика за поверителност за подробности относно техните практики за поверителност.

Уеб и мобилна информация

 • Доставчици на анализи и технологии за услуги, базирани на местоположение, и за анализ, подобряване и управление на нашите данни с цел предоставяне, поддържане и подобряване на нашите услуги;
 • Партньорите за повторно възпроизвеждане на уеб и мобилни приложения ни позволяват да възпроизвеждаме повторно потребителски сесии, за да подобрим изживяването при сърфиране и да отстраним грешките; и

Анонимна и деидентифицирана информация

 • Нашите партньори за реклама и маркетинг и медийни собствености на трети страни, включително сайтове на социални мрежи, с които споделяме обобщена или деидентифицирана информация за нашите клиенти, за да им позволим да изпращат насочени рекламни съобщения от наше име (предмет на споразумения за поверителност, както е уместно).

Държавни органи

Вашата лична информация може да бъде споделяна също с държавни органи, както е посочено по-горе.

Продажба, сливане или промяна в управлението

Вашата информация може също да бъде прехвърлена към друга компания в случай на трансфер, смяна на собствеността, реорганизация или прехвърляне на част или цели бизнеси или активи на Enterprise Holdings. Това ще се случи, ако страните са сключили споразумение, съгласно което събирането, използването и разкриването на информацията се ограничава до тези цели на бизнес сделката, включително решението дали да се продължи с бизнес сделката, или не. Ако това се изисква от закона, ще бъдете уведомени по имейл или на видно място на нашите уебсайтове за всяка такава промяна в собствеността или контрола на Вашата лична информация или по друг начин, който може да се изисква или разрешава от закона.

Отзиви

Може да публикуваме на нашите уебсайтове клиентски отзиви, които може да съдържат информация за контакт. За управлението на този процес използваме доставчик от трета страна. Доставчикът носи отговорността да получи съгласието Ви, когато това е необходимо, да премахва съдържание по Ваше искане и да отговаря на въпросите, които задавате.

Платформи и мрежи на социалните медии

Някои от нашите уебсайтове разполагат с функции, като например плъгини, притурки или други инструменти, предоставени от трети страни, които могат да доведат до събиране или споделяне на информация между нас и третата страна. Използването на Вашата информация от третата страна не се регулира от тази политика за поверителност. Може да имате право да се откажете от използването на тези технологии, както е описано по-нататък в настоящата Политика за поверителност.

Ако използвате един от тези сайтове за социални мрежи и не искате те да събират данни през нашия уебсайт и да ги свързват към данните Ви за членство, трябва да излезете от потребителския акаунт, преди да посетите нашия уебсайт и да изтриете съответните бисквитки. Можете и да блокирате плъгини в социалните мрежи с добавки в браузъра. Вижте сайта на социалната мрежа за нейните инструкции за плъгини или вижте нашата Политика за бисквитки за повече информация.