С кого споделяме информацията

Дъщерни дружества

Споделяме информацията, която събираме от и за Вас, с нашите дъщерни дружества с цел да Ви предоставим заявените от Вас услуги и (с Ваше съгласие) за маркетингови цели. Вижте списъка на страница „Дъщерни дружества“.  Този списък се променя от време на време, затова трябва периодично да проверявате сайта за промени. Служителите от нашите дъщерни дружества в нашите отдели за ИТ, маркетинг, операции и обслужване на клиентите ще използват Вашата информация, както е посочено в тези правила за поверителност, включително, съгласно изискванията на приложимото законодателство, за да Ви изпращат информация относно продукти и услуги или в отговор на Ваше запитване.

Франчайзополучатели

Естеството на бизнеса и операциите изисква да споделяме информация за Вашите резервации и запазвания с нашите франчайзополучатели („Франчайзополучатели“).  Вижте списъка на страница „Франчайзополучатели“. Този списък се променя от време на време, затова трябва периодично да проверявате сайта за промени.  При тези трансакции франчайзополучателят е независим администратор на данни или заема равностойна на тази длъжност според приложимото законодателство и може да спазва собствени правила за поверителност по отношение на данните за наемане, които предоставяте на франчайзополучателя. Препоръчваме Ви да прегледате правилата за поверителност на франчайзополучателя, които са приложими за Вашата трансакция.

За да разберете кой администратор на данни или заемащ равностойна на тази длъжност според приложимото законодателство борави с Вашата лична информация, посетете страницата за връзка с нас.

Доставчици за изпълнение

Може да използваме доставчик за изпълнение, за да извърши трансакцията за наетия Ви автомобил. Например, ако направите резервация за автомобил и шофьор в държави, които изискват шофьор, ние ще изпратим информацията за резервацията Ви на доставчика за изпълнение в тези държави. Когато услугите за автомобил и шофьор са Ви предоставени за резервация, тези услуги се изпълняват от компанията, посочени по времето на резервацията.  Въпреки че са достъпни през нашите фирмени уебсайтове, тези компании са независими оператори.

При тези трансакции доставчикът за изпълнение е независим администратор на данни или заема равностойна на тази длъжност според приложимото законодателство и може да спазва собствени правила за поверителност по отношение на данните за наемане, които предоставяте на доставчика. Препоръчваме Ви да прегледате правилата за поверителност на доставчика, които са приложими за Вашата трансакция.

Нашите доставчици на услуги и бизнес партньори

Ние ще споделяме информацията за Вас с трети страни, като например (1) доставчици на платежни, административни услуги и услуги за техническа поддръжка или нашето възстановяване при застраховка, корпоративен наем или други клиенти или партньори за улесняване на трансакциите за наем и програмите за награди с членовете на групата Enterprise Holdings, (2) компании, провеждащи от наше име проучвания на клиентите или анкети за удовлетвореността им, (3) доставчици на комуникационни услуги, които Ви изпращат от наше име имейли и други съобщения, свързани с маркетинга или услугите, (4) доставчици на услуги за обслужване на клиентите, като доставчика на нашия чат на живо, за да се осигури Вашето обслужване, (5) доставчици на услуги по събирането на дълговете, (6) специалисти по обработване на искове, както, (7) доставчици на анализи и технология за услуги, базирани на местоположение, и за анализиране, подобряване и управляване на данните ни, за да предоставят, поддържат и подобряват услугите ни и (8) партньорите ни по рекламата и маркетинга и медийни оператори от трети страни, включително сайтове на социални медии, с които споделяме обобщена или анонимизирана информация за нашите клиенти, за да им помогнем да изпращат от наше име целенасочени рекламни съобщения (съобразно споразуменията за поверителност според случая).

Държавни органи

Вашата лична информация може да бъде споделяна също с държавни органи, както е посочено по-горе.

Продажба, сливане или промяна в управлението

Вашата информация може също да бъде прехвърлена към друга компания в случай на трансфер, смяна на собствеността, реорганизация или прехвърляне на част или цели бизнеси или активи на Enterprise Holdings. Това ще се случи, ако страните са сключили споразумение, съгласно което събирането, използването и разкриването на информацията се ограничава до тези цели на бизнес сделката, включително решението дали да се продължи, или не с бизнес сделката. В срок от тридесет (30) дни преди всякаква подобна промяна в собствеността или управлението на личните Ви данни или както се изисква или позволява от закона ще получите известие по имейл или ще бъде публикувано уведомление на видно място в уебсайтовете ни.

Отзиви

Може да публикуваме на нашите уебсайтове клиентски отзиви, които съдържат лична информация. За управление на този процес използваме доставчик-трета страна. Доставчикът носи отговорността да получи съгласието Ви, когато това е необходимо, да премахва съдържание по Ваше искане и да отговаря на въпросите, които задавате.

 Притурки за социални мрежи 

Нашият уебсайт може да включва функции за социални мрежи, като например Facebook бутона. Тези функции може да събират информация за Вашия IP адрес, страниците, които посещавате в нашия сайт и могат да настроят бисквитки, които да активират функцията, за да работи както трябва. Функциите за социални мрежи и притурките се хостват от трета страна или се хостват директно на нашия сайт. Взаимодействието Ви с тези функции се регулира от политиката за поверителност на компанията, която ги предоставя. 

Ако използвате един от тези сайтове за социални мрежи и не искате те да събират данни през нашия уебсайт и да ги свързват към данните Ви за членство, трябва да излезете от потребителския акаунт, преди да посетите нашия уебсайт и да изтриете съответните бисквитки. Можете и да блокирате социални приставки с добавки в браузъра. Вижте сайта за социални мрежи за техните инструкции за приставки или вижте нашите Правила за бисквитки за повече информация.