Глобални прехвърляния и обработка на данните

 

За да можем да оперираме и да Ви осигуряваме услуги в глобален мащаб, информацията, която сте ни предоставили или която сме събрали, може да бъде прехвърлена на или достъпна за юридически и физически лица по целия свят, включително:

  • Франчайзополучатели/обекти, които са корпоративна собственост: Ако направите резервация, която трябва да бъде изпълнена от франчайзополучател в друга държава или в обект, който е корпоративна собственост на Enterprise (напр. в САЩ, Канада, Германия, Испания, Франция, Ирландия и Обединеното кралство), ние ще прехвърлим личната Ви информация в тази държава, за да улесним извършването на исканата трансакция.
  • Глобални информационни системи на Enterprise, базирани в САЩ: Enterprise поддържа своите глобални информационни системи в САЩ. Ако Вие ни предоставите или ние съберем лична информация за Вас извън САЩ, ние ще прехвърлим и запазим тази информация в САЩ.

Когато прехвърляме и обработваме личната Ви информация в САЩ, ние правим това в съответствие с Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, Щита за личните данни в отношенията между Швейцария и САЩ и одобрените от Европейската комисия стандартни договорни клаузи. За да научите повече за Щита за личните данни и видите нашите сертификати, посетете Списък към Щита за личните данни на Министерството на търговията на САЩ. По отношение на личните данни, получени или прехвърлени съгласно Щита за личните данни, ние сме подвластни на правоприлагащите органи в САЩ. Федерална търговска комисия. В определени ситуации може да се наложи да разкрием лични данни в отговор на законосъобразни искания от обществени органи, включително за спазване на изискванията за национална сигурност или прилагане на закона.

Enterprise Holdings отговаря за обработката на личните данни, които получава, съгласно Щита за личните данни, и ги предава впоследствие на трета страна, действаща като представител от нейно име. Enterprise Holdings спазва принципите на Щита за личните данни за всички следващи трансфери на лични данни от ЕС и Швейцария, включително разпоредбите за отговорност за следващи трансфери.

При определени условия, по-подробно описани на уебсайта на Щита за личните [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], можете да се позовете на обвързващ арбитраж, когато са изчерпани другите процедури за разрешаване на спорове.

  • Трети страни-доставчици на услуги: Ние използваме трети страни-доставчици на услуги, които се намират извън държавите, където притежаваме корпоративна собственост, като например центрове за обаждания, специалисти по обработване на искове и ИТ доставчици. Когато прехвърляме личната Ви информация на трети страни-доставчици на услуги, които се намират извън ЕИП, ние използваме одобрените от Европейската комисия стандартни договорни клаузи.