Глобални прехвърляния и обработка на данните

За да можем да оперираме и да Ви осигуряваме услуги в глобален мащаб, информацията, която сте ни предоставили или която сме събрали, може да бъде прехвърлена на или достъпна за юридически и физически лица по целия свят, включително:

  • Франчайзополучатели/обекти, които са корпоративна собственост: Ако направите резервация, която трябва да бъде изпълнена от франчайзополучател в друга държава или в обект, който е корпоративна собственост на Enterprise (напр. в САЩ, Канада, Германия, Испания, Франция, Ирландия и Обединеното кралство), ние ще прехвърлим личната Ви информация в тази държава, за да улесним извършването на исканата трансакция.
  • Глобални информационни системи на Enterprise, базирани в САЩ: Enterprise поддържа своите глобални информационни системи в САЩ.  Ако Вие ни предоставите или ние съберем лична информация за Вас извън САЩ, ние ще прехвърлим и запазим тази информация в САЩ.

Когато прехвърляме и обработваме личната Ви информация в САЩ, ние правим това в съответствие с Щита за личните данни в отношенията между Швейцария и САЩ Щита за личните данни (описан по-долу) и одобрените от Европейската комисия стандартни договорни клаузи.

  • Трети страни-доставчици на услуги: Ние използваме трети страни-доставчици на услуги, които се намират извън държавите, където притежаваме корпоративна собственост, като например центрове за обаждания, специалисти по обработване на искове и ИТ доставчици. Когато прехвърляме личната Ви информация на трети страни-доставчици на услуги, които се намират извън ЕИП, ние използваме одобрените от Европейската комисия стандартни договорни клаузи.

Посетете страницата „Свържете се с нас“ за администратора на данни, приложим за Вашата трансакция.