Глобални прехвърляния и обработка на данните

За да можем да работим и да Ви осигуряваме услуги в глобален мащаб, информацията, която сте ни предоставили или която сме събрали, може да бъде прехвърлена на или достъпна за юридически и физически лица по целия свят, както е описано по-долу

Франчайзополучатели/доставчик на услуги за изпълнение/корпоративна собственост

Ако направите резервация, която трябва да бъде изпълнена от франчайзополучател или доставчик за изпълнение в друга държава или в обект, който е корпоративна собственост на Enterprise (напр. в САЩ, Канада, Германия, Испания, Франция, Ирландия и Обединеното кралство), ние ще прехвърлим личната Ви информация на нашия франчайзополучател, доставчик на услуги за изпълнение или местен филиал в тази държава, за да улесним извършването на исканата трансакция.

Глобални информационни системи на Enterprise със седалище в Съединените щати

Enterprise поддържа своите глобални информационни системи в Съединените щати.  Ако Вие ни предоставите или ние съберем лична информация за Вас извън САЩ, ние ще прехвърлим и запазим тази информация в САЩ.

 За жителите на Обединеното кралство, ЕИП и Швейцария – когато прехвърляме Вашата лична информация и я обработваме в Съединените щати, го правим в съответствие с одобрените от Обединеното кралство и Европейската комисия стандартни договорни клаузи.

Доставчици на услуги на трети страни

Ние използваме доставчици на услуги от трети страни, които се намират извън държавите, където притежаваме корпоративна собственост, като например центрове за обаждания, специалисти по обработване на искове и ИТ доставчици. За прехвърляне на данни извън Обединеното кралство, ЕИП и Швейцария използваме стандартни договорни клаузи, одобрени от Обединеното кралство и Европейската комисия.

Посетете страницата Свържете се с нас за администратора на данни, приложим за Вашата трансакция.

 

ЕС – САЩ Щит за личните данни между Швейцария и САЩ Щит за личните данни

Enterprise не разчита на Щита за защита на личните данни, но продължава да спазва ангажиментите, които пое, когато се сертифицира към Щита за защита на личните данни. Enterprise Holdings, Inc. е в съответствие с Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и Щита за личните данни в отношенията между Швейцария и САЩ, установени от Министерството на търговията на САЩ, относно събирането, използването и запазването на лична информация, прехвърлена от Европейския съюз и Швейцария към Съединените щати.  Enterprise Holdings, Inc. е удостоверила пред Министерството на търговията на САЩ, че се придържа към принципите на Щита за личните данни.  Ако има някакъв конфликт между условията в настоящата политика за поверителност и Принципите на Щита за личните данни, принципите на Щита за личните данни ще се разглеждат с предимство.  За да научите повече за програмата за Щита за личните данни и за да видите нашите сертификати, посетете https://www.privacyshield.gov/list.

Ако имате неразрешен въпрос относно защитата и използването на личните данни, на който не сме отговорили удовлетворително, свържете се (безплатно) с нашия партньор от трета страна по уреждане на спорове, базиран в САЩ, на https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

При определени условия, по-подробно описани на уебсайта на Щита за личните данни [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], можете да се позовете на обвързващ арбитраж, когато са изчерпани другите процедури за разрешаване на спорове.

По отношение на личната информация, получена или прехвърлена съгласно Щита за личните данни, Enterprise Holdings, Inc. носи отговорност за третите страни, действащи като представител от нейно име, включително разпоредбите за отговорност за последващо прехвърляне в Принципите на Щита за личните данни, и е предмет на регулаторни правомощия за прилагане на Федералната търговска комисия на САЩ.