Глобални прехвърляния и обработка на данните

За да можем да работим и да Ви осигуряваме услуги в глобален мащаб, информацията, която сте ни предоставили или която сме събрали, може да бъде прехвърлена на или достъпна за юридически и физически лица по целия свят. Enterprise поддържа своите глобални информационни системи главно в Съединените щати. Ако ни предоставите или ако ние съберем лична информация за Вас извън САЩ, ние ще прехвърлим и поддържаме Вашата лична информация в САЩ. Въпреки това, при ограничени обстоятелства, Вашите лични данни може да се съхраняват извън САЩ, включително там, където използваме определени доставчици на услуги, като центрове за обаждания, специалисти по обработване на искове и ИТ доставчици.

Когато е приложимо, Enterprise сключва Стандартни договорни клаузи или друг одобрен механизъм за трансгранични трансфери. За трансфери на данни от ЕС, Обединеното кралство и Швейцария към САЩ, моля, вижте раздела непосредствено по-долу. Ние обаче няма да разчитаме на Рамката за поверителност на данните между Швейцария и САЩ или между Обединеното кралство и САЩ докато не влязат в сила, но ние се придържаме към техните изисквани ангажименти в очакване да го направят.

Рамка за поверителност на данни между ЕС и САЩ, Рамка за поверителност на данни между Обединеното кралство и САЩ и Рамка за поверителност на данни между Швейцария и САЩ

Ние участваме и сме сертифицирали нашето съответствие с Рамката за поверителност на данните между ЕС и САЩ, Рамката за поверителност на данните между Обединеното кралство и САЩ и Рамката за поверителност на данните между Швейцария и САЩ („Рамките“). Ние се ангажираме да обработваме всички лични данни, получени от държавите-членки на Европейския съюз (ЕС), Обединеното кралство и Швейцария в съответствие с тези Рамки и техните приложими принципи.

За да научите повече за Рамката за поверителност на данните между ЕС и САЩ и за да видите нашето сертифициране, посетете уебсайта на Министерството на търговията на САЩ (https://www.dataprivacyframework.gov/s/). По отношение на информацията, получена или прехвърлена съгласно Рамката за поверителност на данните между ЕС и САЩ, ние сме обект на регулаторните правомощия за прилагане на Федералната търговска комисия на САЩ В определени ситуации може да се наложи да разкрием лична информация в отговор на законосъобразни искания от страна на публични органи на САЩ, включително за изпълнение на изискванията за национална сигурност или правоприлагане.

Enterprise Holdings отговаря за обработката на личните данни, които получава, съгласно Рамките, и ги предава впоследствие на трети страни, действащи като представители от нейно име. Enterprise Holdings спазва приложимите принципи на Рамките за всички следващи трансфери на лични данни от ЕС, Обединеното кралство и Швейцария, включително разпоредбите за отговорност за следващи трансфери.

Ако имате неразрешен въпрос относно защитата и използването на личните данни, на който не сме отговорили удовлетворително, свържете се (безплатно) с нашия партньор от трета страна по уреждане на спорове, базиран в САЩ, на https://www.jamsadr.com/DPF-Dispute-Resolution.

При определени условия, по-подробно описани на уебсайта на Министерството на търговията на САЩ (https://www.dataprivacyframework.gov/s/), може да се позовете на обвързващ арбитраж, когато са изчерпани другите процедури по разрешаване на спорове.

Франчайзополучатели/доставчици на услуги за изпълнение/обекти, които са корпоративна собственост 

Ако направите резервация, която трябва да бъде изпълнена от франчайзополучател или доставчик на услуги за изпълнение в друга държава или в обект, който е корпоративна собственост на Enterprise (напр. в САЩ, Канада, Германия, Испания, Франция, Ирландия и Обединеното кралство), ние ще прехвърлим личната Ви информация на нашия франчайзополучател, доставчик на услуги за изпълнение или местен филиал в тази държава, за да улесним извършването на исканата трансакция.

Посетете страницата Свържете се с нас за администратора на данни, приложим за вашата трансакция.