Глобални прехвърляния и обработка на данните

За да можем да работим и да Ви осигуряваме услуги в глобален мащаб, информацията, която сте ни предоставили или която сме събрали, може да бъде прехвърлена на или достъпна за юридически и физически лица по целия свят, включително:

Франчайзополучатели/доставчик на услуги за изпълнение/корпоративна собственост

Ако направите резервация, която трябва да бъде изпълнена от франчайзополучател или доставчик за изпълнение в друга държава или в обект, който е корпоративна собственост на Enterprise (напр. в САЩ, Канада, Германия, Испания, Франция, Ирландия и Обединеното кралство), ние ще прехвърлим личната ви информация на нашия франчайзополучател, доставчик на услуги за изпълнение или местен филиал в тази държава, за да улесним извършването на исканата трансакция.

Глобални информационни системи на Enterprise със седалище в Съединените щати

Enterprise поддържа своите глобални информационни системи в Съединените щати.  Ако Вие ни предоставите или ние съберем лична информация за Вас извън САЩ, ние ще прехвърлим и запазим тази информация в САЩ.

Когато прехвърляме Вашата лична информация и я обработваме в Съединените щати, ние правим това в съответствие с одобрените от Европейската комисия стандартни договорни клаузи (или друг подобен стандарт, приложим за Вашата държава) и поддържаме нашия статут на сертифициране в САЩ. Щита за личните данни (описан по-долу).

Доставчици на услуги на трети страни

Ние използваме доставчици на услуги от трети страни, които се намират извън държавите, където притежаваме корпоративна собственост, като например центрове за обаждания, специалисти по обработване на искове и ИТ доставчици. Когато прехвърляме личната Ви информация на трети страни-доставчици на услуги, които се намират извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), ние използваме одобрените от Европейската комисия стандартни договорни клаузи.

Посетете страницата Свържете се с нас за администратора на данни, приложим за Вашата трансакция.