Как използваме информацията за Вас

Ние използваме информацията, която събираме от и за Вас, за да Ви предоставим нашите услуги, както и за следните цели:

Където е необходимо за изпълнението на договор, който урежда услугите, които Ви предоставяме, включително

 •  За подпомагане на трансакциите, които Вие (или някой от Ваше име, чрез корпорация или друго юридическо лице) поискате, като резервиране, наемане, закупуване, отдаване под наем на моторни превозни средства, услуги за управление на парк или предоставяне на услуги за справяне със злополуки;
 • Освен в случаи, в които може да се изисква съгласие от приложимото законодателство, да съобщаваме важна информация относно Вашата резервация, наем, лизинг или закупуване на превозно средство.  Тези известия, които по принцип касаят трансакции, ще Ви бъдат изпратени чрез имейл, текстово съобщение или обаждания;
 • Да осигуряваме обслужване на клиентите, свързано с Вашите взаимодействия с нас, както и да отговорим на запитване;
 • Да Ви включим в нашите програми за лоялност и да Ви изпращаме информация във връзка с Вашето членство в тези програми;
 • За да Ви запишем в нашия бизнес CarShare и Car Club и да изпратим информация, свързана с текущото Ви членство в този бизнес.

Когато е необходимо да се съобразим със законово задължение, включително

 • Да използваме и споделяме със службите за спешна помощ информация за местоположението на превозното Ви средство, в случай че участвате в пътнотранспортно произшествие;
 • За използване и споделяне на информация с държавни и регулаторни органи, когато това се изисква от закона, правилата за движение или в отговор на съдебен процес, задължение или искане, включително проверка на списъци с подходящи санкции или за поддържане на обществената сигурност.

Когато го изискват нашите законни интереси, посочени по-долу, и когато Вашите права за защита на информацията нямат преимущество пред интересите ни, включително

 • За да съобщим важна информация за Вашия наем и да Ви осигурим страхотно обслужване. Тези известия, които по принцип касаят трансакции, ще Ви бъдат изпратени с имейл, текстово съобщение или обаждания;
 • За да ни съдействате да предоставяме по-добри продукти и услуги, например да оцените работата на екипа ни, да направите преценка на качеството на получаваните продукти и услуги, да ни помогнете да подобрим уебсайтовете, инструментите и услугите си.  Освен ако не се изисква съгласие от приложимото законодателство, Вашата обратна връзка може да бъде поискана чрез имейл, текстово съобщение или обаждане;
 • За събиране на статистически данни и анализ за използването от страна на клиентите ни на нашите уебсайтове, продукти и услуги. Тези статистически данни се използват само с цел да ни улеснят да осигурим по-добро клиентско обслужване, продукти, характеристики и функционалност за Вас и другите ни клиенти за в бъдеще;
 • Където е разрешено, да съставим профил за Вас и взаимодействията Ви с нас, за да можем да предложим подходящи оферти, възможности и услуги, които може да представляват интерес за Вас. За да подобрим Вашето изживяване с реклами, включително проследяване на различни устройства. Това означава, че можем да събираме и комбинираме данни от различните Ви устройства, за да Ви показваме реклами, които са подходящи за Вашите интереси; 
 • За защита на нашите законови права и управление на защитата на нашите мрежи и собственост, включително за защита на нашите уебсайтове от спам и злоупотреба. Например, ще използваме видеонаблюдение, за да гарантираме сигурността на нашите помещения;
 • За предотвратяване на загуби поддържаме запис на лица, чиито минали взаимодействия с нас показват, че могат да представляват риск от неплащане, риск за безопасността или риск от измама;
 • За целите на предотвратяване на измами, за проверка на самоличността и удостоверяване на документация, свързана с идентичността, както и допълнителни точки за контакт за комуникации, свързани с отдаване под наем чрез лични референции;
 • Да използваме и споделяме с трети страни информация за Вас, за да можем да предприемем необходимите действия или да ограничим щетите, които може да претърпим, и да наложим приложението на условията на дадено споразумение за отдаване под наем или правилата и условията на нашите уебсайтове;
 • За да ни позволи използването на системи за данни за превозни средства за целите, изброени в раздела „Данни за превозните средства“ по-горе, като например подпомагане при възстановяване на превозно средство, за което основателно смятаме, че е откраднато или изоставено; и за улесняване на процеса на връщане на превозното средство (където е налично дистанционно връщане) и целите на таксуването;
 • Освен в случаите, когато приложимото законодателство изисква съгласие, можем да използваме лична информация за маркетингови и промоционални цели, включително за рекламиране на продукти и/или услуги, от които смятаме, че може да се интересувате. Това може да включва свързване на дейността Ви в нашите уебсайтове и мобилни приложения.  - .; 
 • За да обобщаваме събраната за Вас лична информация и да я използваме за всякакви законни цели;
 • За да прехвърлим Вашите данни, както е описано в раздела „Глобални прехвърляния и обработка на данни“; и
 • За получаване, използване и споделяне с трети страни на информация за Вас с цел предотвратяване, откриване и докладване на измами и защита на нашите бизнес интереси, права, лична неприкосновеност, безопасност и имущество или на индивидуалните или обществените такива. Ще правим това в отговор на заявка за правоприлагане, за да събираме дължимото по неплатени сметки, да избягваме отговорността при глоби за извършени от Вас нарушения (напр. на законите за движението по пътищата), както и за целите на обработката на искове.

Където сте дали съгласие, както се изисква от приложимото законодателство на Вашата държава, включително

 • Да ни помогнете да осигурим най-подходящите за Вас превозни средства, например такива с приспособяеми устройства за шофиране. В някои случаи това ще наложи да направим изводи или специално да съберем информация за здравето и физическото Ви състояние;
 • Да изпратим маркери за сигурност за еднократно използване чрез текстово съобщение;
 • Където е приложимо да Ви поискаме обратна връзка по имейл, текстово съобщение или обаждане, за да ни съдействате да предоставяме по-добри продукти и услуги: например да оцените работата на екипа ни, да направите преценка на качеството на получаваните продукти и услуги, да ни помогнете да подобрим уебсайтовете, инструментите и услугите ни;
 • Където е приложимо, да изпращаме или да попитаме дали искате да получавате по имейл или текстово съобщение промоционални или насочени маркетингови комуникации, възможности и услуги, които могат да представляват интерес за Вас. Те може да включват покани за присъединяване към нашите програми за лоялност, съобщения за надграждане, оферти и отстъпки, онлайн комуникации относно непълен онлайн формуляр за членство или резервация и оферти, свързани с други услуги и продукти, които предлагаме; 
 • Когато е приложимо, за използване на информация за превозното средство за подпомагане и управление на трансакции, за които сте се съгласили, и за изпълнение на задълженията по Споразумението за наем; 
 • Можете да изберете да оттеглите съгласието си по всяко време; такова оттегляне, обаче, не засяга законността на обработката преди оттеглянето Ви.

 

Запазване на Вашата лична информация

Ще запазим личната Ви информация толкова дълго, колкото е необходимо за нашите бизнес цели, както е посочено по-долу:

Трансакции за отдаване под наем

Може да съхраняваме данните, свързани с Вашето споразумение за наем, до седем години от датата на наема или в съответствие с нашите бизнес нужди при спазване на други местни законови изисквания. Съхраняваме информация за плащанията, които сте извършили, в продължение на две години от датата на трансакцията (в зависимост от мястото, където е извършено наемането). 

Продажби на автомобили

Съхраняваме данните, свързани с продажбата на превозно средство до десет години от датата на продажбата при спазване на други местни законови изисквания.

Искове

Съхраняваме данните, свързани с искове, включващи нашите наематели или други физически лица за цялата трайност на иска и до десет години от сключване на нашето задължение при спазване на други законови изисквания

Въпроси, свързани с обслужване на клиенти

Запазваме общите запитвания за три години, освен когато сте направили оплакване, в който случай съхраняваме данните на оплакването за седем години.

Маркетингови и аналитични цели

Ние запазваме данни, свързани с бисквитки и други онлайн идентификатори, за до три години. Запазваме друга маркетингова информация, като имейл абонаменти и данни за членство в програми за лоялност, до седем години след последното Ви взаимодействие с нас.

Спорове и правоприлагане

Ако сме замесени в съдебен спор или държавно или регулаторно разследване, запазваме информацията по време на съдебния спор или разследването и за още пет години след това. Ако достигнато споразумение предвижда запазване на информацията за по-дълго време, тогава я запазваме за периода, наложен от споразумението. Ако дадем информация на правоприлагащи органи, съхраняваме отчет за това за една година след края на разследването.