Как използваме информацията за Вас

 

Ние използваме информацията, която събираме от и за Вас, за да Ви предоставим нашите услуги, както и за следните цели:

 • Когато трябва да сключим договор с Вас и да Ви предоставяме услуги през договорния период, включително:
  • За да Ви помагаме при заявените от Вас трансакции, като резервация, наемане, закупуване или вземане под наем на моторни превозни средства.
  • Да осигуряваме обслужване на клиентите, свързано с Вашите взаимодействия с нас, както и да отговорим на запитване.
  • Да Ви включим в нашите програми за лоялност и да Ви изпращаме непромоционална информация във връзка с Вашето членство в тези програми.
 • Когато е необходимо да се съобразим със законово задължение, включително:
  • Да споделяме със службите за спешна помощ информация за местоположението на автомобила Ви, в случай че участвате в пътнотранспортно произшествие.
  • Да споделяме информация с държавни и регулаторни органи, когато това се изисква от закона или в отговор на съдебен процес, задължение или искане.
 • Когато го изискват нашите законни интереси, посочени по-долу, и когато Вашите права за защита на информацията нямат преимущество пред интересите ни, включително:
  • Да съобщим важна информация за извършеното от Вас наемане, като например известия за пристигане или връщане. Тези известия, които по принцип касаят трансакции, ще Ви бъдат изпратени с имейл или SMS.
  • За да ни съдействате да предоставяме по-добри продукти и услуги, например да оцените работата на екипа ни, да направите преценка на качеството на получаваните продукти и услуги, да ни помогнете да подобрим уебсайтовете, инструментите и услугите си.
  • За събиране на статистически данни и анализ за използването от страна на клиентите ни на нашите уебсайтове, продукти и услуги. Тези статистически данни се използват само с цел да ни улеснят да осигурим по-добро обслужване, продукти, характеристики и функционалност за Вас и другите ни клиенти за в бъдеще.
  • Да съставим профил за Вас и взаимодействията Ви с нас, за да можем да предложим подходящи оферти, възможности и услуги, които може да представляват интерес за Вас.
  • Да защитаваме законните си права и да управляваме сигурността на мрежите и имуществото си. Например ние използваме камери за видеонаблюдение, за да обезпечим сигурността на нашите помещения, и водим списък „Да не се отдава под наем“ на клиенти, които не плащат задълженията си или представляват риск за безопасността.
  • Да споделяме с трети страни информация за Вас с цел предотвратяване на измами или защита на нашите бизнес интереси, права, лична неприкосновеност, безопасност и имущество или на обществените такива. Ще правим това, за да събираме дължимото по неплатени сметки, да избягваме отговорността при глоби за извършени от Вас нарушения (напр. на законите за движението по пътищата), както и за целите на обработката на искове.
  • Да споделяме с трети страни информация за Вас, за да можем да предприемем необходимите действия или да ограничим вредите, които може да претърпим, и да наложим приложението на условията на дадено споразумение за наем или правилата и условията на нашите уебсайтове. Ще споделяме също информация за Вас с трети страни, ако има опасност от нарушение на правата на други лица.
  • Да ни позволите да използваме телематика (например за да проследим километража и местонахождението в случай на кражба и да бъдем предупредени, че телематичните системи са премахнати или умишлено манипулирани).
 • Когато сте дали съгласието си, включително:
  • Да ни помогнете да осигурим най-подходящите за Вас превозни средства, например такива с приспособяеми устройства за шофиране. В някои случаи това ще наложи да направим изводи или специално да съберем информация за здравето и физическото Ви състояние.
  • Да Ви изпращаме промоционални или целенасочени маркетингови съобщения, известия за възможности и услуги, които може да представляват интерес за Вас. Те включват покани да се присъедините към нашите програми за лоялност, съобщения за обновления, електронни информационни бюлетини и съобщения, свързани с непопълнен изцяло онлайн формуляр за членство или резервация. Някои от тези оферти ще бъдат получени чрез реклами на непринадлежащи на Enterprise сайтове, включително в социалните медии.
  • Да Ви изпращаме текстови съобщения, за да Ви съобщим чувствителни към фактора време комуникации, свързани с Вашата трансакция (напр. забавяне поради строителни дейности в летищен клон), разширени възможности за наем, анкети за изживяване на клиенти, рекламни промоции като купони, отстъпки, специални оферти в последната минута или информация за лоялност и награди.

 

Запазване на Вашата лична информация

Ще запазим личната Ви информация толкова дълго, колкото е необходимо за нашите бизнес цели, както е посочено по-долу:

 • Маркетингови цели: Ние запазваме данни, свързани с бисквитки и други онлайн идентификатори за до три години. Запазваме друга маркетингова информация, като имейл абонаменти и данни за членство в програми за лоялност, за до 7 години след последното Ви взаимодействие с нас.
 • Трансакции при отдаване под наем: Ние запазваме данните, свързани с Вашия договор за наем, за до 7 години от датата на наемане в зависимост от други местни законови изисквания. Съхраняваме информация за плащанията, които сте извършили, в продължение на 2 години от датата на трансакцията (в зависимост от мястото, където е извършено наемането).
 • Запитвания, свързани с обслужването на клиентите: Запазваме общите запитвания за 3 години, освен когато сте направили оплакване, в който случай съхраняваме данните на оплакването за 7 години.
 • Спорове и правоприлагане: Ако сме замесени в съдебен спор или държавно или регулаторно разследване, запазваме информацията по време на съдебния спор или разследването и за още 5 години след това. Ако достигнато споразумение предвижда запазване на информацията за по-дълго време, тогава я запазваме за периода, наложен от споразумението. Ако дадем информация на правоприлагащи органи, съхраняваме отчет за това за една година след края на разследването.