Каква информация събираме

За всички трансакции:

Ние събираме:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ, включително:

 • Име
 • Адрес
 • Телефонни номера
 • Имейл адреси

При наемане

Когато наемате превозно средство, включително, когато сте добавен като придружаващ шофьор, абонирате се за Enterprise или се присъединявате към CarShare или Car Club, може да събираме:

Квалификации на шофьора и проверка на самоличност, включително:

 • Информация за шофьорска книжка, включително снимки, предоставени от Вас, или изображения за проверка
 • Застрахователна информация
 • Паспорт
 • Доказателство за пребиваване
 • Лични референции

Информация за трансакциите, включително:

 • Информация за отдадено под наем превозно средство
 • Местоположения за отдаване под наем и връщане
 • Дати на наемане
 • Вид отдаване под наем и предпочитание за Вашето превозно средство
 • Закупени спомагателни продукти
 • Авиолиния и номер на полет
 • Снимки на разписки и/или състоянието на превозното средство, които изпращате чрез функцията на камерата, достъпна в някои от нашите мобилни приложения и уебсайтовеИнформация за фактуриране
 • Такси
 • Плащания
 • Информация за кредитна карта

Информация за лоялност и партньорство, включително:

 • Информация за награди и лоялност на Enterprise, Alamo или National
 • Детайли за онлайн потребителски акаунт
 • Идентификационни номера на корпоративен акаунт
 • Членски номера
 • Редовни клиенти на авиокомпания или туристически партньори

Информация за искове

 • Информация, свързана с подробности за произшествия, свързани с нашите превозни средства, включително тази на трети страни, като например участващи лица, свидетели и полицейски доклади

Информация за здравословно състояние, включително:

 • Информация за съответни здравословни проблеми, които имате, която ни помага да Ви предоставим приспособяеми устройства за шофиране; или свързани с включващи искове наранявания

Незадължителна информация, включително:

 • Информация за контакт при спешни случаи
 • Всички предпочитания или специални изисквания, които може да имате
 • Лична информация, споделена в хода на изграждане и поддържане на бизнес отношения или по друг начин доброволно споделена от лицата   

Видеонаблюдение и други камери

 • Където е налично, видеозаписи и/или снимки от камери за видеонаблюдение в обществени зони на нашите офиси за отдаване под наем  

Чувствителна информация

Enterprise Holdings събира информация, която се определя като „чувствителна лична информация“ съгласно различни държавни закони за поверителност.  Въпреки че такива закони може да предоставят възможност за отказ за тази информация, ние използваме и разкриваме тази информация само за разрешени от закона цели, които не изискват възможност за отказ.  

 

При закупуване на превозно средство

В допълнение към посочената по-горе информация за контакт, проверка на самоличността и информация за квалификацията на шофьора, когато купувате превозно средство чрез Enterprise Car Sales и кандидатствате за финансиране, ние също ще събираме:

Информация за финансовата и личната история, включително:

 • Доход
 • Кредитна история
 • История на заетостта
 • Друга лична информация, необходима за попълване на заявлението за кредит

Информация за сделката за продажба на автомобил, включително:

 • Закупено превозно средство
 • Покупна цена
 • Бартер на превозни средства
 • Закупени спомагателни продукти

Когато се свързвате с нас за услуги за Помощ при справяне със злополуки

В допълнение към изброената по-горе информация за контакт, квалификация за шофиране, информация за трансакции и здравословно състояние, когато се свържете с нас за целите на съдействието при справяне със злополуки (които ние можем да администрираме от името на лице, което ни препраща Вашите данни, било то Вашият застраховател, производителят, работодател, търговец, доставчик на управление на автопарка или отговорно лице в случай на авария), ние също така ще събираме:

Информация за искове, включително:

 • Информация, свързана с подробности за произшествия, включително тази на трети страни, като например участващи лица, свидетели и полицейски доклади
 • Детайли за застраховка
 • Информация относно злополуката, за да се определи кой е виновен
 • Детайли за превозното средство
 • Детайли за кредитни ремонти
 • детайли относно необходимите ремонти за превозното Ви средство и последващите нужди от мобилност

Когато използвате нашите уебсайтове и мобилни приложения

Ние събираме:

Информация за браузъра, включително:

 • Уеб регистри
 • Геолокация

Интернет или други дейности, включително:

 • История на сърфиране или търсене 
 • Информация за Вашето взаимодействие с нашите уебсайтове, мобилни приложения, имейли или реклами.

Информация за устройството, включително:

 • Уникални идентификатори на устройства
 • IP адрес
 • Операционна система
 • Прецизна информация за геолокация

Информацията за местоположението (където е активирана и с Ваше разрешение) се използва за следните цели: 

 • Нашите уебсайтове използват информация за местоположение (като пощенски код, град, столичен район или географска област) от Вашето устройство, за да предоставят услуги, като намиране на клон или офис.  

 • Когато използвате мобилното си устройство, информацията за местоположението и връзките на устройството се използват, за да Ви се предоставят известия, оферти, да се потвърди информация за състоянието на отдаването под наем или да се предостави друга информация за подобряване на Вашето изживяване. 

 • Когато е налично, разрешаването на използване на информация за местоположение може да Ви позволи да намерите превозното средство, което Ви е определено, или да ускорите вземането и връщането, като разрешите достъп, когато сте в близост до определеното Ви превозно средство.  

 

Разрешенията за използване на камерата на устройството Ви позволяват да качите документа си за самоличност със снимка и/или състоянието на превозното средство за ускорени услуги (където е налично).   

Разрешенията за използване на точната информация за геолокация на Вашето устройство, камера или Bluetooth връзка могат да бъдат изключени по всяко време чрез промяна на настройките в мобилното приложение или на устройството Ви.  Някои функции или опции за услуги може да не са налични, когато тези елементи са изключени. 

Чрез нашето използване на бисквитки и други технологии за автоматизирано събиране на данни

Освен в случаите, когато приложимото законодателство изисква съгласие, когато посещавате нашите уебсайтове, използвате нашите мобилни приложения, отваряте или щраквате върху имейли, които Ви изпращаме, или взаимодействате с нашите реклами, ние или трети страни, с които работим, автоматично събираме определена информация, като използваме технологии, като бисквитки, уеб маяци, невидими GIF, пиксели, интернет тагове, логове на уеб сървъри и други инструменти за събиране на данни. За повече информация, моля, вижте Политиката за  Политика за бисквитки

Когато участвате в проучвания или промоции

Ние събираме:

 • Маркетингови предпочитания
 • Обратна връзка за предоставените услуги

Информация, която събираме от трети страни

Трети страни ни предоставят допълнителна информация за Вас или Вашето домакинство, включително:

 • Референтни източници, като сайтове на трети страни за онлайн резервация (които ни предоставят обща информация за контакт и номер за потвърждение на резервацията, за да се улесни отдаването под наем), Вашият работодател (обща информация за контакт), кредитни съюзи и застрахователят Ви (обща информация за контакт и информация за политика), сайтове за продажба на превозни средства (които ни предоставят, при Ваше искане, Вашата информация за контакт, когато питате за конкретно превозно средство за продажба)
 • Нашата програма Refer-A-Friend („Препоръчване на приятел“), където това е приложимо, или подобни програми;
 • Клубове на хотели, авиокомпании и други клубове с членство, които ни предоставят Вашата обща информация за контакт и информация за резервации;
 • Трети страни, които с цел предотвратяване на измами ни предоставят (ако е приложимо финансово) проверка на самоличност и удостоверяване на документи;
 • Кредитни и финансови партньори, включително агенции, изготвящи доклади за кредитен рейтинг, които улесняват попълването на заявления за кредит при финансиране на покупка на превозно средство или при кандидатстване за акаунт за бизнес наем.;
 • Франчайзополучатели и доставчици на услуги за изпълнение, които ни предоставят информация, свързана с извършени от вас наемания;
 • Доставчици на услуги, като поддръжка на клиенти (информация, свързана с обслужване на клиенти и запитвания, направени от Вас), услуги за сигурност (кадри от Вас от нашата система за видеонаблюдение) и доставчици на анкети за клиентите (Вашият отговор на нашите проучвания за обслужване на клиенти);
 • Маркетингови доставчици, които предоставят информация, която ни помага да представяме по-добре нашите продукти и услуги, включително услуги за събиране на електронна поща, услуги за поддръжка на данни, брокери на данни и партньори и платформи за проучване на пазара.
 • Съдържание за социалните медии, което сте предоставили на обществеността

Нашите превозни средства

Данни за свързани автомобили и телематични данни

Нашите превозни средства могат да бъдат оборудвани с телематични устройства, като предварително инсталирани устройства за запис на данни за събития, устройства със системи за глобално позициониране, OnStar® и други комуникационни системи, които могат да бъдат свързани с интернет, или клетъчни услуги. Ние (а понякога и производителят на превозното средство и други упълномощени трети страни) можем да събираме информация от тези телематични устройства и други услуги и технологии и да я използваме и споделяме, както е описано по-долу или както е посочено по друг начин в настоящата Политика за поверителност. Тази информация е свързана само с превозното средство и се поддържа като деидентифицирани или анонимизирани данни и ще бъде свързана само за целите и в ситуациите, описани по-долу.  Всяка информация, която е свързана с Вас, ще бъде третирана като лична информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност.  Вие сте отговорни за информирането на пътниците и другите шофьори, че данните за превозното средство се събират и използват, както е описано в този раздел.

Можете също да изберете да приемете или закупите допълнителни устройства, които Ви позволяват да събирате определени данни за превозното средство.  Моля, направете справка с общите условия и политиката за поверителност на производителя. 

Използването на телематични устройства и други предварително инсталирани услуги и технологии е предмет на нашите условия за наемане и, в някои случаи, на условията и политиката за поверителност на производителя на превозното средство и/или доставчика на технологията.  Информацията за OnStar е налична на www.onstar.com.  За други производители на превозни средства, моля, направете справка тук.  Някои или всички от тези функции могат да бъдат включени по всяко време дори когато други услуги или други мултимедии в автомобила са изключени.  Ако не сте сигурни дали Вашето превозно средство под наем съдържа телематични устройства или технологии или системи, моля, говорете с член на нашия екип в пункта за наемане.

Ние събираме и използваме данни за превозното средство, както следва:

 • Информация за горивото: Ние използваме тази информация, за да улесним записването и фактурирането на таксите за гориво.
 • Информация за километража: Използваме тази информация, за да улесним фактурирането за таксите за пробег (където е приложимо) и да ни помогне да управляваме нашия автопарк. 
 • Информация за диагностика и ефективност на превозното средство: Ние използваме тази информация, за да ни помогне да идентифицираме нуждите от поддръжка на превозното средство и да управляваме автопарка.   
 • Връзки с мобилно устройство или приложение, които ни помагат да издаваме определени команди към превозното средство, за да улесним или ускорим наемането Ви или да улесним Вашата трансакция в CarShare или Car ClubИнформация за местоположението: Ние събираме и използваме информация за местоположението на превозното средство за следните цели:
  • Разрешаване на нашите доставчици на пътна помощ да Ви предоставят пътна помощ.
  • Разрешаване на доставчиците на обслужване по спешност да Ви осигурят обслужване по спешност.
  • Помага ни да възстановим превозно средство, за което основателно смятаме, че е изгубено, откраднато или изоставено.
  • За улесняване на времето за стартиране и спиране за целите на фактурирането на CarShare и Car Club.  
 • Устройства за записване на данни за събития: В определени ситуации на искове можем да използваме тази информация във връзка с разследвания на произшествия и усилия, свързани с искове. 
 • Законно принудително разкриване и извънредни обстоятелства: Може да споделяме информация за превозното средство, включително информация за местоположението, когато това е законово принудено или при извънредни обстоятелства.  В допълнение, в Обединеното кралство и Европейския съюз се изисква нашите превозни средства да бъдат оборудвани с технология eCall, която се активира, ако превозното средство участва в пътнотранспортно произшествие. eCall ще се свърже автоматично със службите за спешна помощ и ще предаде информация за произшествието. Ние също ще използваме, оповестяваме и имаме достъп до тази информация.   

Ние съхраняваме информация за превозното средство въз основа на периоди на съхранение в съответствие с нашите бизнес нужди и законови изисквания.  Може да използваме и съхраняваме тези данни след изтичане на нашия договор с Вас.

Информационно-развлекателни системи и приложения на производители на превозни средства

Ако сдвоите мобилно устройство с навигационните или информационно-развлекателните системи на нашите превозни средства и изберете да използвате OnStar, Apple CarPlay, Android Auto или друг подобен софтуер или услуги на трети страни в превозното средство или ако изберете да използвате навигационни функции в информационно-развлекателните системи на превозното средство или друго устройство, Вашата лична информация и други данни може да се прехвърлят и да се съхраняват на тези системи. Не можем да гарантираме поверителността или конфиденциалността на такава информация. Трябва да изтриете цялата такава лична информация и други данни от тези системи или устройства, преди превозното средство да бъде върнато, за да се избегне достъпът до тази информация от следващи пътници в него.

Ако изтеглите мобилно приложение, предоставено от производител на превозно средство или друга трета страна, и регистрирате превозното средство в това приложение, използването от Ваша страна на приложението може да доведе до споделяне на телематични данни и друга информация (включително информация за местоположение и лична информация) с производител на превозно средство или друга трета страна. Използването от Ваша страна на тези приложения се регулира стриктно от общите условия и политиките за поверителност на мобилните приложения на трети страни. Преди да бъде върнато превозното средство, трябва или да премахнете приложението от мобилното си устройство, или да изтриете превозното средство от приложението.

 

Програми за лоялност и Известие за финансови стимули

 

Имате възможност да се запишете в една от нашите програми за лоялност. Тези програми предлагат предимства, свързани с Вашите трансакции с нас.

 

Няма задължение за присъединяване към някоя от тези програми; Вашият работодател, обаче, може да избере да използва нашата програма за лоялност, за да улесни програмата за пътуване на компанията. Ако Вие или Вашата компания решите да се регистрирате в някоя от тези програми, можете да прекратите членството си по всяко време, като отворите нашия Глобален портал за поверителност на нашата страница „Свържете се с нас“. Предлагаме Ви възможност да участвате в множество програми за лоялност, включително Alamo Insiders, Emerald Club и Enterprise Plus. Нашето събиране на определена лична информация за Вас, включително име, адрес, имейл, телефонен номер, информация за шофьорска книжка, дата на раждане, информация за кредитна карта или друга информация за плащане, принадлежност към компания и информация за програмата за редовни клиенти на авиокомпании (където е налична) ни позволява да управляваме програмите за лоялност и да предоставяме предимства на участниците, като отстъпки, кредити за наем и предимства за превозни средства. Може да имате опцията да свържете акаунт в програмата за лоялност на Enterprise с акаунт, който имате при избран партньор. Когато се свържат, Enterprise и партньорът ще споделят информация, както е описано по време на свързването на Вашите акаунти.

 

За да видите предимствата и условията за участие в програмите за лоялност, включително списък на участващите партньорски програми и предимства, или да се присъедините, моля, посетете:

Вземете ниски цени за автомобили под наем с Alamo Insiders –Alamo Rent a Car

Предимства с Emerald Club | National Car Rental

Относно Enterprise Plus | Enterprise Rent-A-Car

Програма „Партньорски награди“ | Alamo Rent a Car

Партньорски награди | National Car Rental

 Програми „Партньорски награди“ на Enterprise | Enterprise Rent-A-Car

Размерът и естеството на тези предимства ще се определят от степента на Вашето участие в програмите за лоялност на Enterprise. Възможно е периодично да коригираме условията за участие. Категории лична информация, споделена за насочена реклама

· Информация за контакт

· Информация за устройството

· Геолокация (само регион)

· Продуктови предпочитания

· Търговска принадлежност

· Професионална информация

· Информация за трансакции

За категории Трети страни, които могат да получат лична информация във връзка с Вашия акаунт за лоялност, моля, вижте раздела по-горе, озаглавен „С кого споделяме информацията“.

 

Можете да се оттеглите от програмите за лоялност на Enterprise по всяко време чрез нашия формуляр за заявка: Уеб формуляр за поверителност (onetrust.com). Моля, имайте предвид, че може да продължим да обработваме информация за Вас във връзка с трансакциите Ви с Enterprise. Ако решите да прекратите членството си или да упражните каквито и да е права за изтриване на Вашите лични данни, може да не сме в състояние да Ви предоставим всички предимства на програмите за лоялност на Enterprise или свързаните партньорски програми

 

Разликите в цените и услугите, като отстъпки и кредити, които са достъпни за Вас чрез програмите за лоялност на Enterprise, се основават на нашето разумно определяне на стойността, която получаваме от събирането и запазването на лична информация за Вас във връзка с управлението на нашия бизнес. Тази приблизителна стойност взема предвид различни фактори, както е разрешено от закона, включително (но не само) нашите разходи, направени при събирането и обработката на информацията, нашите разходи, направени при предоставянето на награди за Вас, и прогнозните пределни приходи, които можем да извлечем от информация, свързана с конкретен участник в програми за лоялност на Enterprise.

 

Поверителност на личните данни на деца

Нашите уебсайтове и онлайн маркетинг не са предназначени за – и Enterprise Holdings не събира преднамерено лична информация от – деца под 18 години или непълнолетни лица според законите на Вашата държава. Ако въпреки това смятате, че детето Ви ни е предоставило лична информация и искате да ни уведомите, за да я изтрием, се свържете с нас, като използвате връзката, посочена в горния край на тази страница.