Каква информация събираме

За всички трансакции:

Ние събираме:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ, включително:

 • Име
 • Адрес
 • Телефонни номера
 • Имейл адреси

При наемане

Когато наемате превозно средство, включително, когато сте добавен като придружаващ шофьор, абонирате се за Enterprise или се присъединявате към CarShare или Car Club, може да събираме:

Квалификации на шофьора и проверка на самоличност, включително:

 • Информация за шофьорската книжка, включително дата на раждане и снимки на Вас и шофьорската Ви книжка, които представяте.
 • Застрахователна информация
 • Паспорт
 • Доказателство за пребиваване
 • Лични референции

Информация за трансакциите, включително:

 • Информация за отдадено под наем превозно средство
 • Местоположения за отдаване под наем и връщане
 • Дати на наемане
 • Вид отдаване под наем и предпочитание за Вашето превозно средство
 • Закупени спомагателни продукти
 • Авиолиния и номер на полет
 • Снимки на разписки, които изпращате чрез функцията на камерата, достъпна в някои от нашите мобилни приложения и уебсайтове
 • Информация за фактуриране
 • Такси
 • Плащания
 • Информация за кредитна карта

Информация за лоялност и партньорство, включително:

 • Информация за награди и лоялност на Enterprise, Alamo или National
 • Детайли за онлайн потребителски акаунт
 • Идентификационни номера на корпоративен акаунт
 • Членски номера
 • Редовни клиенти на авиокомпания или туристически партньори

Информация за искове

 • Информация, свързана с подробности за произшествия, свързани с нашите превозни средства, включително тази на трети страни, като например участващи лица, свидетели и полицейски доклади

Информация за здравословно състояние, включително:

 • Информация за съответни здравословни проблеми, които имате, която ни помага да Ви предоставим приспособяеми устройства за шофиране; или свързани с включващи искове наранявания

Незадължителна информация, включително:

 • Информация за контакт при спешни случаи
 • Всички предпочитания или специални изисквания, които може да имате

При закупуване на превозно средство

В допълнение към посочената по-горе информация за контакт, проверка на самоличността и информация за квалификацията на шофьора, когато купувате превозно средство чрез Enterprise Car Sales и кандидатствате за финансиране, ние също ще събираме:

Информация за финансовата и личната история, включително:

 • Доход
 • Кредитна история
 • История на заетостта
 • Друга лична информация, необходима за попълване на заявлението за кредит

Информация за сделката за продажба на автомобил, включително:

 • Закупено превозно средство
 • Покупна цена
 • Бартер на превозни средства
 • Закупени спомагателни продукти

Когато се свързвате с нас за услуги за Помощ при справяне със злополуки

В допълнение към изброената по-горе информация за контакт, квалификация за шофиране, информация за трансакции и здравословно състояние, когато се свържете с нас за целите на съдействието при справяне със злополуки (които ние можем да администрираме от името на лице, което ни препраща Вашите данни, било то Вашият застраховател, производителят, работодател, търговец, доставчик на управление на автопарка или отговорно лице в случай на авария), ние също така ще събираме:

Информация за искове, включително:

 • Информация, свързана с подробности за произшествия, включително тази на трети страни, като например участващи лица, свидетели и полицейски доклади
 • Детайли за застраховка
 • Информация относно злополуката, за да се определи кой е виновен
 • Детайли за превозното средство
 • Детайли за кредитни ремонти
 • детайли относно необходимите ремонти за превозното Ви средство и последващите нужди от мобилност

Когато използвате нашите уебсайтове и мобилни приложения

Ние събираме:

Информация за браузъра, включително:

 • Уеб регистри
 • Геолокация

Информация за устройството, включително:

 • Уникални идентификатори на устройства
 • IP адрес
 • Операционна система
 • Прецизна информация за геолокация

С Вашето съгласие ще получим достъп до информация, базирана на местоположение, като например прецизна информация за геолокация, zip код, пощенски код, град, метрополна област или географски регион, от Вашето мобилно устройство. Ще използваме тази информация, за да изпращаме известия, свързани с нашите офиси, информация за връщане, местни оферти или друга информация, която може да е полезна, за да Ви предоставяме по-добри услуги. Ние сме в състояние да Ви идентифицираме, като използваме информацията, базирана на местоположението, само ако разрешите на нашите мобилни приложения достъп до услугите за местоположение на Вашето устройство. Информацията, базирана на местоположение, се запазва за седем години. Тези данни се хостват от нашите доставчици на аналитични услуги.

С Ваше съгласие нашето приложение ще използва камерата на устройството Ви.

Ако в предишен момент сте ни позволили да използваме информацията за местоположението Ви или камерата на устройството и сега искате да оттеглите разрешенията, моля, променете настройките от устройството си.  

 

Бисквитки и други технологии за проследяване

Ние (и нашите доставчици на услуги) използваме бисквитки и уеб маяци на нашите уебсайтове, за да събираме информация, да подобрим практическата работа на потребителя и да приспособим рекламите, които виждате, към тези, които са най-подходящи за Вас.

За повече информация относно събирането на онлайн информация и как да се откажете, моля, вижте нашата Политика за бисквитки

Когато участвате в проучвания или промоции

Ние събираме:

 • Маркетингови предпочитания
 • Обратна връзка за предоставените услуги

Информация, която събираме от трети страни

Трети страни ни предоставят допълнителна информация за Вас или Вашето домакинство, включително:

 • Референтни източници, като сайтове на трети страни за онлайн резервация (които ни предоставят обща информация за контакт и номер за потвърждение на резервацията, за да се улесни отдаването под наем), Вашия работодател (обща информация за контакт), кредитни съюзи и застрахователя Ви (обща информация за контакт и информация за политика);
 • Нашата програма Refer-A-Friend („Препоръчване на приятел“), където това е приложимо, или подобни програми;
 • Клубове на хотели, авиокомпании и други клубове с членство, които ни предоставят Вашата обща информация за контакт и информация за резервации;
 • Трети страни, които с цел предотвратяване на измами ни предоставят проверка на самоличност и удостоверяване на документи;
 • Кредитни и финансови партньори, включително агенции, изготвящи доклади за кредитен рейтинг, които улесняват попълването на заявления за кредит при финансиране на покупка на превозно средство;
 • Франчайзополучатели, които ни предоставят информация, свързана с извършени от Вас наемания;
 • Доставчици на услуги, като поддръжка на клиенти (информация, свързана с обслужване на клиенти и запитвания, направени от Вас), услуги за сигурност (кадри от Вас от нашата система за видеонаблюдение) и доставчици на анкети за клиентите (Вашият отговор на нашите проучвания за обслужване на клиенти);
 • Маркетингови доставчици, които предоставят информация, която ни помага да представяме по-добре нашите продукти и услуги, включително услуги за събиране на електронна поща, услуги за поддръжка на данни, брокери на данни и партньори и платформи за проучване на пазара.
 • Съдържание за социалните медии, което сте предоставили на обществеността

Данни на превозното средство

Нашите превозни средства може да са оборудвани с технология, която събира и изпраща данни от наетото от Вас превозно средство. Това може да включва информация, събрана от записващи устройства на данни от събития, устройства за глобално позициониране, OnStar® системи или всяка друга подобна технология. Когато е инсталирана и когато е допустима, тази технология ще ни позволи да събираме и използваме информация като:

 • прецизна информация за местоположението;
 • информация за сблъсък и
 • информация за експлоатацията на превозното средство, като работно състояние, пробег, налягане в гумите и състояние на горивото, както и друга диагностична и работна информация.

Щом веднъж е събрана тази информация тя може да се комбинира с информация, която сте ни предоставили, и да се използва за генериране на безопасност, ефективност и друга подобна информация, за да можем да предоставяме по-добри услуги. Начинът, по който събираме информация, може също така да включва съхраняването на тази информация след изтичането на споразумението Ви за отдаване под наем.  Наемането на превозно средство не ни забранява да получаваме и използваме данни, събрани от превозното средство. Вашето използване на Системите за данни на превозни средства, предоставено на Вас, се подчинява на правилата и условията и политиката за поверителност, публикувани от съответния доставчик на данните на превозното средство и/или производителя на превозното средство (в случая на OnStar информацията е налична на www.onstar.com), които може да включват ограничения на системата и на услугите, гаранционни изключения, ограничения на отговорността, условия на доставчика на безжични услуги, практики за поверителност, описания на използването и споделянето на информация и отговорности на потребителя. Вижте списъка на производителите, от които купуваме превозни средства, на страницата „Автомобилни производители“.

Използването на информация, събрана от превозното средство под наем, може да включва споделяне на информация с трети страни, както е описано в настоящата политика. 

Ако сте член на CarShare или Car Club, ние също така събираме данни от превозното средство, например кога сте започнали и приключили пътуването си, включително ако пътуването Ви не е приключило навреме, както и успехите и неуспехите при влизане в превозното средство.

Ако сдвоите мобилното си устройство със сателитната система за навигация или информация за развлечения на превозното средство, Вашата лична информация може да бъде прехвърлена и съхранявана в тези системи. Не можем да гарантираме поверителността или конфиденциалността на такава информация и Ваша отговорност е да изтриете личната си информация от тези системи, преди да върнете превозното средство.  В противен случай следващите потребители на превозното средство ще имат достъп до тази информация.

Ако изтеглите мобилно приложение, предоставено от производителя на превозното средство, и регистрирате превозното средство, отдадено под наем, в това приложение, използването на приложението може да доведе до споделяне на лични данни, информация за автомобила, информация за местоположението и характеристики на шофиране с производителя на превозното средство. Използването на тези приложения е строго уредено от правилата и условията и политиката за поверителност на производителя на превозното средство.  Преди да върнете отдаденото под наем превозно средство, Ваша отговорност е да премахнете приложението или да изтриете превозното средство под наем от приложението.

В Европейския съюз се изисква нашите автомобили да бъдат оборудвани с технология eCall, която се активира, ако превозното средство участва в пътнотранспортно произшествие. eCall ще се свърже автоматично със службите за спешна помощ и ще предаде информация за произшествието. Ние също ще използваме, оповестяваме и имаме достъп до тази информация.   

Данните за превозното средство ще бъдат споделени със службите за спешна помощ, други страни, оказващи помощ при произшествието, оператори на телематичната система или страни, с които имаме законово или договорно задължение да предоставяме такава информация.

 

Програми за лоялност

Имате възможност да се запишете в една от нашите програми за лоялност.  Тези програми предлагат предимства, свързани с Вашите трансакции с нас.

Няма задължение за присъединяване към някоя от тези програми; Вашият работодател, обаче, може да избере да използва нашата програма за лоялност, за да улесни програмата за пътуване на фирмата.  Ако Вие или Вашата компания решите да се регистрирате в някоя от тези програми, можете да прекратите членството си по всяко време, като отворите нашия Глобален портал за поверителност на нашата страница Свържете се с нас.

 

Поверителност на личните данни на деца

Нашите уебсайтове и онлайн маркетинг не са предназначени за – и Enterprise Holdings не събира преднамерено лична информация от – деца под 18 години или непълнолетни лица според законите на Вашата държава. Ако въпреки това смятате, че детето Ви ни е предоставило лична информация и искате да ни уведомите, за да я изтрием, се свържете с нас, като използвате връзката, посочена в горния край на тази страница.