Каква информация събираме

За всички трансакции:

Ние събираме:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ, включително:

 • Име
 • Адрес
 • Телефонни номера
 • Имейл адреси

При наемане

Когато наемате превозно средство, включително, когато сте добавен като придружаващ шофьор, абонирате се за Enterprise или се присъединявате към CarShare или Car Club, може да събираме:

Квалификации на шофьора и проверка на самоличност, включително:

 • Информация за шофьорската книжка, включително дата на раждане и снимки на Вас и шофьорската Ви книжка, които представяте.
 • Застрахователна информация
 • Паспорт
 • Доказателство за пребиваване
 • Лични референции

Информация за трансакциите, включително:

 • Информация за отдадено под наем превозно средство
 • Местоположения за отдаване под наем и връщане
 • Дати на наемане
 • Вид отдаване под наем и предпочитание за Вашето превозно средство
 • Закупени спомагателни продукти
 • Авиолиния и номер на полет
 • Снимки на разписки, които изпращате чрез функцията на камерата, достъпна в някои от нашите мобилни приложения и уебсайтове
 • Информация за фактуриране
 • Такси
 • Плащания
 • Информация за кредитна карта

Информация за лоялност и партньорство, включително:

 • Информация за награди и лоялност на Enterprise, Alamo или National
 • Детайли за онлайн потребителски акаунт
 • Идентификационни номера на корпоративен акаунт
 • Членски номера
 • Редовни клиенти на авиокомпания или туристически партньори

Информация за искове

 • Информация, свързана с подробности за произшествия, свързани с нашите превозни средства, включително тази на трети страни, като например участващи лица, свидетели и полицейски доклади

Информация за здравословно състояние, включително:

 • Информация за съответни здравословни проблеми, които имате, която ни помага да Ви предоставим приспособяеми устройства за шофиране; или свързани с включващи искове наранявания

Незадължителна информация, включително:

 • Информация за контакт при спешни случаи
 • Всички предпочитания или специални изисквания, които може да имате

При закупуване на превозно средство

В допълнение към посочената по-горе информация за контакт, проверка на самоличността и информация за квалификацията на шофьора, когато купувате превозно средство чрез Enterprise Car Sales и кандидатствате за финансиране, ние също ще събираме:

Информация за финансовата и личната история, включително:

 • Доход
 • Кредитна история
 • История на заетостта
 • Друга лична информация, необходима за попълване на заявлението за кредит

Информация за сделката за продажба на автомобил, включително:

 • Закупено превозно средство
 • Покупна цена
 • Бартер на превозни средства
 • Закупени спомагателни продукти

Когато се свързвате с нас за услуги за Помощ при справяне със злополуки

В допълнение към изброената по-горе информация за контакт, квалификация за шофиране, информация за трансакции и здравословно състояние, когато се свържете с нас за целите на съдействието при справяне със злополуки (които ние можем да администрираме от името на лице, което ни препраща Вашите данни, било то Вашият застраховател, производителят, работодател, търговец, доставчик на управление на автопарка или отговорно лице в случай на авария), ние също така ще събираме:

Информация за искове, включително:

 • Информация, свързана с подробности за произшествия, включително тази на трети страни, като например участващи лица, свидетели и полицейски доклади
 • Детайли за застраховка
 • Информация относно злополуката, за да се определи кой е виновен
 • Детайли за превозното средство
 • Детайли за кредитни ремонти
 • детайли относно необходимите ремонти за превозното Ви средство и последващите нужди от мобилност

Когато използвате нашите уебсайтове и мобилни приложения

Ние събираме:

Информация за браузъра, включително:

 • Уеб регистри
 • Геолокация

Информация за устройството, включително:

 • Уникални идентификатори на устройства
 • IP адрес
 • Операционна система
 • Прецизна информация за геолокация

С Вашето съгласие ще получим достъп до информация, базирана на местоположение, като например прецизна информация за геолокация, zip код, пощенски код, град, метрополна област или географски регион, от Вашето мобилно устройство. Ще използваме тази информация, за да изпращаме известия, свързани с нашите офиси, информация за връщане, местни оферти или друга информация, която може да е полезна, за да Ви предоставяме по-добри услуги. Ние сме в състояние да Ви идентифицираме, като използваме информацията, базирана на местоположението, само ако разрешите на нашите мобилни приложения достъп до услугите за местоположение на Вашето устройство. Информацията, базирана на местоположение, се запазва за седем години. Тези данни се хостват от нашите доставчици на аналитични услуги.

С Ваше съгласие нашето приложение ще използва камерата на устройството Ви.

Ако в предишен момент сте ни позволили да използваме информацията за местоположението Ви или камерата на устройството и сега искате да оттеглите разрешенията, моля, променете настройките от устройството си.  

 

Бисквитки и други технологии за проследяване

Ние (и нашите доставчици на услуги) използваме бисквитки и уеб маяци на нашите уебсайтове, за да събираме информация, да подобрим практическата работа на потребителя и да приспособим рекламите, които виждате, към тези, които са най-подходящи за Вас.

За повече информация относно събирането на онлайн информация и как да се откажете, моля, вижте нашата Политика за бисквитки

Когато участвате в проучвания или промоции

Ние събираме:

 • Маркетингови предпочитания
 • Обратна връзка за предоставените услуги

Информация, която събираме от трети страни

Трети страни ни предоставят допълнителна информация за Вас или Вашето домакинство, включително:

 • Референтни източници, като сайтове на трети страни за онлайн резервация (които ни предоставят обща информация за контакт и номер за потвърждение на резервацията, за да се улесни отдаването под наем), Вашия работодател (обща информация за контакт), кредитни съюзи и застрахователя Ви (обща информация за контакт и информация за политика);
 • Нашата програма Refer-A-Friend („Препоръчване на приятел“), където това е приложимо, или подобни програми;
 • Клубове на хотели, авиокомпании и други клубове с членство, които ни предоставят Вашата обща информация за контакт и информация за резервации;
 • Трети страни, които с цел предотвратяване на измами ни предоставят (ако е приложимо финансово) проверка на самоличност и удостоверяване на документи;
 • Кредитни и финансови партньори, включително агенции, изготвящи доклади за кредитен рейтинг, които улесняват попълването на заявления за кредит при финансиране на покупка на превозно средство;
 • Франчайзополучатели и доставчици на услуги за изпълнение, които ни предоставят информация, свързана с извършени от вас наемания;
 • Доставчици на услуги, като поддръжка на клиенти (информация, свързана с обслужване на клиенти и запитвания, направени от Вас), услуги за сигурност (кадри от Вас от нашата система за видеонаблюдение) и доставчици на анкети за клиентите (Вашият отговор на нашите проучвания за обслужване на клиенти);
 • Маркетингови доставчици, които предоставят информация, която ни помага да представяме по-добре нашите продукти и услуги, включително услуги за събиране на електронна поща, услуги за поддръжка на данни, брокери на данни и партньори и платформи за проучване на пазара.
 • Съдържание за социалните медии, което сте предоставили на обществеността

Нашите превозни средства

Данни за свързани автомобили и телематични данни

Нашите превозни средства могат да бъдат оборудвани с телематични устройства, като предварително инсталирани устройства за запис на данни за събития, устройства със системи за глобално позициониране, OnStar® и други комуникационни системи, които могат да бъдат свързани с интернет, или клетъчни услуги. Ние (а понякога и производителят на превозното средство и други упълномощени трети страни) можем да събираме информация от тези телематични устройства и други услуги и технологии и да я използваме и споделяме, както е описано по-долу или както е посочено по друг начин в настоящата Политика за поверителност. Тази информация е свързана само с превозното средство и се поддържа като деидентифицирани или анонимизирани данни и ще бъде свързана само за целите и в ситуациите, описани по-долу.  Всяка информация, която е свързана с Вас, ще бъде третирана като лична информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност.  Вие сте отговорни за информирането на пътниците и другите шофьори, че данните за превозното средство се събират и използват, както е описано в този раздел.

Можете също да изберете да приемете или закупите допълнителни устройства, които Ви позволяват да събирате определени данни за превозното средство.  Моля, направете справка с общите условия и политиката за поверителност на производителя. 

Използването на телематични устройства и други предварително инсталирани услуги и технологии е предмет на нашите условия за наемане и, в някои случаи, на условията и политиката за поверителност на производителя на превозното средство и/или доставчика на технологията.  Информацията за OnStar е налична на www.onstar.com.  За други производители на превозни средства, моля, направете справка тук.  Някои или всички от тези функции могат да бъдат включени по всяко време дори когато други услуги или други мултимедии в автомобила са изключени.  Ако не сте сигурни дали Вашето превозно средство под наем съдържа телематични устройства или технологии или системи, моля, говорете с член на нашия екип в пункта за наемане.

Ние събираме и използваме данни за превозното средство, както следва:

 • Информация за горивото: Ние използваме тази информация, за да улесним записването и фактурирането на таксите за гориво.
 • Информация за километража: Използваме тази информация, за да улесним фактурирането за таксите за пробег (където е приложимо) и да ни помогне да управляваме нашия автопарк. 
 • Информация за диагностика и ефективност на превозното средство: Ние използваме тази информация, за да ни помогне да идентифицираме нуждите от поддръжка на превозното средство и да управляваме автопарка.   
 • Информация, която да ни помогне да издадем определени команди на превозното средство, за да улесним Вашата трансакция за CarShare или Car Club: Например ние събираме информация, която ни позволява дистанционно да отключваме или заключваме вратите на превозното средство.
 • Информация за местоположението: Ние събираме и използваме информация за местоположението на превозното средство за следните цели:
  • Разрешаване на нашите доставчици на пътна помощ да Ви предоставят пътна помощ.
  • Разрешаване на доставчиците на обслужване по спешност да Ви осигурят обслужване по спешност.
  • Помага ни да възстановим превозно средство, за което основателно смятаме, че е изгубено, откраднато или изоставено.
  • За улесняване на времето за стартиране и спиране за целите на фактурирането на CarShare и Car Club.  
 • Устройства за записване на данни за събития: В определени ситуации на искове можем да използваме тази информация във връзка с разследвания на произшествия и усилия, свързани с искове. 
 • Законно принудително разкриване и извънредни обстоятелства: Може да споделяме информация за превозното средство, включително информация за местоположението, когато това е законово принудено или при извънредни обстоятелства.  В допълнение, в Обединеното кралство и Европейския съюз се изисква нашите превозни средства да бъдат оборудвани с технология eCall, която се активира, ако превозното средство участва в пътнотранспортно произшествие. eCall ще се свърже автоматично със службите за спешна помощ и ще предаде информация за произшествието. Ние също ще използваме, оповестяваме и имаме достъп до тази информация.   

Ние съхраняваме информация за превозното средство въз основа на периоди на съхранение в съответствие с нашите бизнес нужди и законови изисквания.  Може да използваме и съхраняваме тези данни след изтичане на нашия договор с Вас.

Информационно-развлекателни системи и приложения на производители на превозни средства

Ако сдвоите мобилно устройство с навигационните или информационно-развлекателните системи на нашите превозни средства и изберете да използвате OnStar, Apple CarPlay, Android Auto или друг подобен софтуер или услуги на трети страни в превозното средство, лична информация и други данни може да се прехвърлят от мобилното устройство и да се съхраняват в тези системи. Не можем да гарантираме поверителността или конфиденциалността на такава информация. Трябва да изтриете цялата такава лична информация и други данни от тези системи, преди превозното средство да бъде върнато, за да избегнете достъп до тази информация от следващи пътници в него.

Ако изтеглите мобилно приложение, предоставено от производител на превозно средство или друга трета страна, и регистрирате превозното средство в това приложение, използването от Ваша страна на приложението може да доведе до споделяне на телематични данни и друга информация (включително информация за местоположение и лична информация) с производител на превозно средство или друга трета страна. Използването от Ваша страна на тези приложения се регулира стриктно от общите условия и политиките за поверителност на мобилните приложения на трети страни. Преди да бъде върнато превозното средство, трябва или да премахнете приложението от мобилното си устройство, или да изтриете превозното средство от приложението.

 

Програми за лоялност

Имате възможност да се запишете в една от нашите програми за лоялност.  Тези програми предлагат предимства, свързани с Вашите трансакции с нас.

Няма задължение за присъединяване към някоя от тези програми; Вашият работодател, обаче, може да избере да използва нашата програма за лоялност, за да улесни програмата за пътуване на фирмата.  Ако Вие или Вашата компания решите да се регистрирате в някоя от тези програми, можете да прекратите членството си по всяко време, като отворите нашия Глобален портал за поверителност на нашата страница Свържете се с нас.

 

Поверителност на личните данни на деца

Нашите уебсайтове и онлайн маркетинг не са предназначени за – и Enterprise Holdings не събира преднамерено лична информация от – деца под 18 години или непълнолетни лица според законите на Вашата държава. Ако въпреки това смятате, че детето Ви ни е предоставило лична информация и искате да ни уведомите, за да я изтрием, се свържете с нас, като използвате връзката, посочена в горния край на тази страница.