Met wie wij informatie delen

Als wereldwijde aanbieder van vervoersoplossingen delen we uw informatie als volgt om een naadloze transactionele ervaring te bieden.  

Dochterondernemingen

Wij delen uw contactgegevens, kwalificatiegegevens van de bestuurder, transactie-, loyaliteits-, affiliatie-, gezondheids- enoptionele informatie, claiminformatie, financiële en persoonlijke informatie voor autoverkoop, en transactiegegevens met betrekking tot autoverkoop met onze dochterondernemingen voor het leveren van de transacties die u hebt aangevraagd en (met uw toestemming en waar van toepassing) voor marketingdoeleinden. Zie de pagina Dochterondernemingen voor een overzicht.  Dit overzicht kan van tijd tot tijd veranderen en u dient het regelmatig te controleren op wijzigingen. De werknemers van onze dochterondernemingen in de divisies IT, marketing, bedrijfsvoering en klantenservice gebruiken uw gegevens zoals is beschreven in dit privacybeleid, waaronder, indien vereist volgens de toepasselijke wetgeving, om aan u informatie te verzenden over producten en diensten of om uw vragen te beantwoorden.

Franchisenemers

De aard van de zaken en werkzaamheden vereist dat wij uw contactgegevens, en waar van toepassing kwalificatiegegevens van de bestuurder, transactie-, loyaliteits- en affiliatie- en (indien van toepassing) gezondheidsinformatie delen met onze franchisenemers ("franchisenemers").  Zie de pagina Franchisenemers voor een overzicht. Dit overzicht kan van tijd tot tijd veranderen en u dient het regelmatig te controleren op wijzigingen.  Voor deze transacties is de franchisenemer een onafhankelijke gegevensbeheerder of een equivalent hiervan krachtens de toepasselijke wet en hanteert deze zijn/haar eigen privacybeleid met betrekking tot de huurgegevens die u aan de franchisenemer verstrekt. Het verdient aanbeveling om u op de hoogte te stellen van het privacybeleid van de franchisenemer dat van toepassing is op uw transactie.

Om te bepalen wie de gegevensbeheerder of gelijkwaardig is volgens de toepasselijke wetgeving met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, raadpleegt u de belangrijkste feiten die worden vermeld in uw huurreservering, de huurvoorwaarden of gaat u naar de pagina Contact.

Fulfillment-providers

Huurtransacties

In een aantal landen kunnen we gebruik maken van een fulfillment-provider gebruiken om uw huurautotransactie uit te voeren. Als u bijvoorbeeld een auto en chauffeur reserveert in landen waar een chauffeur is vereist, sturen wij uw contact- en transactiegegevens naar de fulfillment-provider in die landen. In de gevallen waarin auto- en chauffeursdiensten beschikbaar worden gesteld om te reserveren, worden deze diensten geleverd door het bedrijf dat op het moment van reservering bekend is gemaakt. Hoewel deze bedrijven beschikbaar zijn via onze merkwebsites, werken zij onafhankelijk en raden wij u aan om het privacybeleid van het betreffende bedrijf dat uw transactie verzorgt, te raadplegen. Zie de pagina Franchisenemers en fulfillment-providers voor een lijst.

Autoverkooptransactie

Om een taxatiewaarde van een inruilvoertuig op te geven, gebruikt Car Sales uw voertuigidentificatienummer (VIN) om een voertuiggeschiedenis- en waarderapport van uw voertuig uit te voeren.  Nadat u een voertuig hebt gekocht bij een van onze autoverkooplocaties, en op uw verzoek, om extra voertuigopties (lederen stoelen, getinte ruiten, enz.) te vergemakkelijken, zullen we uw contactgegevens en (indien van toepassing) transactiegegevens over de autoverkoop delen met de bedrijven die deze producten of diensten leveren. Voor deze transacties is de fulfillment-provider een onafhankelijke gegevensbeheerder of een equivalent hiervan krachtens de toepasselijke wet en hanteert deze zijn/haar eigen privacybeleid met betrekking tot de gegevens die u aan de provider verstrekt. Het verdient aanbeveling om het privacybeleid van de provider te controleren dat van toepassing is op uw transactie.

Onze dienstverleners en zakenpartners

We delen de volgende gegevens:

Contactgegevens, kwalificatiegegevens van de bestuurder, transactionele informatie, informatie over claims, financiële en persoonlijke informatie over autoverkoop, en transactiegegevens voor autoverkoop

 • Betaalproviders, providers van administratieve en technische ondersteuning
 • Onze partners voor vervanging onder verzekering, zakelijke huur of andere klanten of partners die de voertuigreparatie, huurtransacties en loyaliteitsprogramma's met betrekking tot leden van de Enterprise Holdings-groep faciliteren    
 • Agenten voor het bergen van voertuigen
 • Incassobureaus
 • Kredietinformatiebureaus
 • Leveranciers van identiteits- en adresverificatie
 • Claimverwerkers
 • Autofabrikanten en hun aanbieders van autoreparaties en pechhulp
 • Aanbieders van wagenparken
 • Andere leveranciers voor het beoordelen van voertuigreparaties en -schade

Gezondheidsinformatie

 • Claimverwerkers
 • Leveranciers van hulpmiddelen

Contact- en  transactiegegevens

 • Tol- en boeteverwerkers

Contact-, transactie-, loyaliteits- en affiliatiegegevens:

 • Voor partners voor vervanging onder verzekering, zakelijke huur of andere klanten of partners die de huurtransacties en loyaliteitsprogramma's met betrekking tot leden van de Enterprise Holdings-groep faciliteren;
 • Bedrijven die namens ons klantonderzoek of tevredenheidsonderzoeken uitvoeren;
 • Communicatieproviders die namens ons e-mails, sms-berichten en andere marketing- en servicegerelateerde communicatie naar u verzenden; in de Europese Unie kan onze communicatieprovider, Twilio, bepaalde informatie van u verzamelen en verwerken als controller om deze services te kunnen leveren.   Zie hier de privacyverklaring van Twilio voor meer informatie over hun datapraktijken.
 • Aanbieders van klantenservices, zoals de aanbieder van onze live chat-functie;
 • Commerciële accountpartners om hun account bij ons te beheren inclusief de betaling van bedragen die aan Enterprise verschuldigd zijn op grond van de huurovereenkomst of een andere overeenkomst. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie over hun privacyprocedures.

Web- en mobiele informatie

 • Analyse- en technologieproviders voor locatiegebaseerde diensten en om onze gegevens te analyseren, verbeteren en beheren, om onze diensten op peil te houden en te verbeteren;
 • Partners voor het opnieuw afspelen van websessies en sessies in mobiele toepassingen stellen ons in staat gebruikerssessies opnieuw af te spelen om de browserervaring te verbeteren en fouten op te lossen; en

Geanonimiseerde informatie

 • Onze reclame- en marketingpartners en externe medialocaties, waaronder sites van sociale media, met wie wij verzamelde of geanonimiseerde informatie over onze klanten delen, om namens ons gerichte reclameboodschappen te verzenden (onder voorbehoud van eventuele vertrouwelijkheidsovereenkomsten).

Overheidsinstanties

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met overheidsinstanties, zoals hierboven beschreven.

Overname, fusie of verandering in de bedrijfsleiding

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden overgedragen aan een ander bedrijf in het geval van een overname, verandering van eigenaar, reorganisatie of cessie van (een deel van) de bedrijven of activa van Enterprise Holdings. Dit doet zich voor als de partijen een overeenkomst zijn aangegaan volgens welke het verzamelen, het gebruik en de openbaarmaking van de gegevens wordt beperkt tot de desbetreffende doeleinden van de zakelijke transactie, inclusief een vaststelling of de zakelijke transactie al dan niet doorgang zal vinden. Indien dit wettelijk vereist is, wordt u via e-mail of via een duidelijke kennisgeving op onze websites op de hoogte gebracht van een dergelijke verandering van eigendom van uw persoonlijke gegevens of het beheer hiervan, of op een andere wijze die de wet vereist of toestaat.

Aanbevelingen

Wij kunnen op onze websites aanbevelingen van klanten plaatsen die mogelijk contactgegevens bevatten. Wij gebruiken een externe aanbieder om dit proces te beheren. Deze aanbieder is verantwoordelijk voor het vragen van uw toestemming als dat nodig is, voor het verwijderen van inhoud op uw verzoek en het beantwoorden van mogelijke vragen die u hebt.

Socialemediaplatformen en -netwerken

Een aantal van onze websites hebben functies zoals plug-ins, widgets of andere hulpmiddelen ter beschikking gesteld door externe partijen, die kunnen leiden tot het verzamelen van informatie of het delen ervan tussen ons en de betreffende externe partij. Het gebruik van uw informatie door de externe partij valt niet onder dit privacybeleid. Mogelijk hebt u het recht om u af te melden voor deze technologieën, zoals nader beschreven in dit privacybeleid.

Als u een van deze sociale media-sites gebruikt en niet wilt dat deze gegevens via onze website verzamelt en aan uw ledengegevens koppelt, moet u zich afmelden bij uw gebruikersaccount voordat u onze website bezoekt en de relevante cookies verwijderen. U kunt ook plug-ins voor sociale media blokkeren met invoegtoepassingen (add-ons) voor de browser. Raadpleeg de sociale media-site voor hun plug-ininstructies of raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.