Met wie wij informatie delen

 

Dochterondernemingen

Wij delen de informatie die wij van en over u verzamelen met onze dochterondernemingen ("dochterondernemingen"), met als doel om u de transacties te bieden waarom u hebt verzocht of (met uw toestemming) voor marketingdoeleinden. Zie de pagina Dochterondernemingen voor een overzicht.  Dit overzicht kan van tijd tot tijd veranderen en u dient het regelmatig te controleren op wijzigingen. De werknemers van onze dochterondernemingen in de divisies IT, marketing, bedrijfsvoering en klantenservice gebruiken uw gegevens zoals is beschreven in dit privacybeleid, waaronder, indien vereist volgens de toepasselijke wetgeving, om aan u informatie te verzenden over producten en diensten of om uw vragen te beantwoorden.

Franchisenemers

De aard van de zaken en werkzaamheden vereist dat wij uw reserverings- en boekingsinformatie delen met onze franchisenemers ("franchisenemers").  Zie de pagina Franchisenemers voor een overzicht. Dit overzicht kan van tijd tot tijd veranderen en u dient het regelmatig te controleren op wijzigingen.  Voor deze transacties is de franchisenemer een onafhankelijke gegevensbeheerder of een equivalent hiervan krachtens de toepasselijke wet en hanteert deze zijn/haar eigen privacybeleid met betrekking tot de huurgegevens die u aan de franchisenemer verstrekt. Het verdient aanbeveling om u op de hoogte te stellen van het privacybeleid van de franchisenemer dat van toepassing is op uw transactie.

Bezoek de pagina Contact om te identificeren wie met betrekking tot uw persoonlijke gegevens de gegevensbeheerder of een equivalent hiervan is krachtens de toepasselijke wet.

Onze dienstverleners en zakenpartners

Wij delen uw gegevens met derden, zoals (1) aanbieders van betalingsondersteuning en administratieve en technische ondersteuning, of andere klanten en partners voor vervanging onder verzekering, zakelijke huur die de huurtransacties en loyaliteitsprogramma's met betrekking tot leden van de Enterprise Holdings-groep faciliteren, (2) bedrijven die namens ons klant- of tevredenheidsonderzoeken uitvoeren, (3) communicatie-aanbieders die namens ons e-mailberichten en andere marketing- en servicegerelateerde communicatie aan u verzenden, (4) aanbieders van klantenservices, zoals de aanbieder van onze live chat-functie, (5) incassobureaus, (6) claimverwerkers en (7) onze reclame- en marketingpartners en externe medialocaties, waaronder sites van sociale media, met wie wij verzamelde of geanonimiseerde informatie over onze klanten delen, om namens ons gerichte reclameboodschappen te verzenden, om onze gegevens te analyseren, te verbeteren en te beheren, om mobiele analytische diensten uit te voeren en onze diensten op peil te houden en te verbeteren (onder voorbehoud van eventuele vertrouwelijkheidsovereenkomsten).  

Overheidsinstanties

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met overheidsinstanties, zoals hierboven beschreven.

Overname, fusie of verandering in de bedrijfsleiding

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden overgedragen aan een ander bedrijf in het geval van een overname, verandering van eigenaar, reorganisatie of cessie van (een deel van) de bedrijven of activa van Enterprise Holdings. Dit doet zich voor als de partijen een overeenkomst zijn aangegaan volgens welke het verzamelen, het gebruik en de openbaarmaking van de gegevens wordt beperkt tot de desbetreffende doeleinden van de zakelijke transactie, inclusief een vaststelling of de zakelijke transactie al dan niet doorgang zal vinden. U wordt via e-mail of dertig (30) dagen lang via een duidelijke kennisgeving op onze websites op de hoogte gebracht van een dergelijke verandering van eigendom van uw persoonlijke gegevens of de zeggenschap hierover, of op een andere wijze die de wet vereist of toestaat.

Aanbevelingen

Wij kunnen op onze websites aanbevelingen van klanten plaatsen die mogelijk persoonlijke gegevens bevatten. Wij gebruiken een externe aanbieder om dit proces te beheren. Deze aanbieder is verantwoordelijk voor het vragen van uw toestemming als dat nodig is, voor het verwijderen van inhoud op uw verzoek en het beantwoorden van mogelijke vragen die u hebt.