Wereldwijde overdracht en verwerking van gegevens

Om u van dienst te kunnen zijn en u wereldwijd diensten te verlenen, kan de informatie die u ons verstrekt of die wij verzamelen, worden overgedragen of ingezien door entiteiten overal ter wereld. Enterprise onderhoudt zijn wereldwijde informatiesystemen met name in de Verenigde Staten.  Als u ons persoonlijke informatie over uzelf verstrekt of als wij deze buiten de VS verzamelen, zullen wij uw persoonlijke gegevens in de VS overdragen en bewaren. In beperkte omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens echter buiten de VS worden opgeslagen, inclusief wanneer we gebruik maken van bepaalde dienstverleners, zoals callcenterondersteuning, claimverwerkers en IT-providers.  

Waar van toepassing gaat Enterprise contractuele standaardclausules aan of een ander goedgekeurd mechanisme voor overdrachten over de grens.  

Europees-Amerikaanse Data Privacy Framework, Brits-Amerikaanse Data Privacy Framework en Zwitsers-Amerikaanse Data Privacy Framework

We nemen deel aan en hebben onze naleving gecertificeerd van het Europees-Amerikaanse Data Privacy Framework, het Brits-Amerikaanse Data Privacy Framework en het Zwitsers-Amerikaanse Data Privacy Framework (de 'Frameworks'). Wij verwerken alle persoonsgegevens verkregen uit lidstaten van de Europese Unie (EU), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland overeenkomstig de toepasbare principes van deze 'frameworks'. 

Om meer te weten te komen over het Europees-Amerikaanse Data Privacy Framework, en om onze certificering te bekijken, bezoekt u de website van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken: (https://www.dataprivacyframework.gov/s/) . Met betrekking tot informatie ontvangen of overgedragen op grond van het Europees-Amerikaanse Data Privacy Framework, zijn we onderworpen aan de regelgevende handhavingsbevoegdheden van de US Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan van ons worden verlangd dat we persoonlijke gegevens vrijgeven als reactie op wettige verzoeken van Amerikaanse overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan de nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.   

Enterprise Holdings is, krachtens elk framework, verantwoordelijk voor de verwerking van verkregen persoonsgegevens alsmede voor de daaropvolgende overdracht van deze gegevens aan derden die handelen namens Enterprise Holdings. Enterprise Holdings voldoet aan de principes van de frameworks voor elke verdere overdracht van persoonsgegevens vanuit de EU, het VK en Zwitserland, waaronder de bepalingen betreffende aansprakelijkheid voor verdere overdracht. 

Als u een onopgelost probleem met privacy of gegevensgebruik hebt dat wij niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, neem dan contact op met onze in de VS gevestigde, onafhankelijke mediator voor geschillen (gratis) via  https://www.jamsadr.com/submit/. 

Onder bepaalde voorwaarden, zoals vollediger beschreven op de website van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken (https://www.dataprivacyframework.gov/s/), kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere geschillenprocedures zijn uitgeput.  

 

Franchisenemers/fulfillment-providers/Eigen locaties van het bedrijf

Indien u een reservering boekt die moet worden uitgevoerd door een franchisenemer of fulfillment-provider in een ander land of een locatie die het eigendom is van Enterprise (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk), zullen wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan dat land om uw gevraagde transactie te faciliteren.

Ga naar de pagina Contact voor de verwerkingsverantwoordelijke van uw transactie.