Wereldwijde overdracht en verwerking van gegevens

Om u van dienst te kunnen zijn en u wereldwijd diensten te verlenen, kan de informatie die u ons verstrekt of die wij verzamelen, worden overgedragen of ingezien door entiteiten overal ter wereld, waaronder:

Franchisenemers/fulfillment-providers/Eigen locaties van het bedrijf

Indien u een reservering boekt die moet worden uitgevoerd door een franchisenemer of fulfillment-provider in een ander land of een locatie die het eigendom is van Enterprise (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk), zullen wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan dat land om uw gevraagde transactie te faciliteren.

Enterprise Global Information Systems gevestigd in de Verenigde Staten

Enterprise onderhoudt zijn wereldwijde informatiesystemen in de Verenigde Staten.  Als buiten de Verenigde Staten persoonlijke gegevens door u worden verstrekt of door ons worden verzameld, zullen wij uw persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten overdragen en onderhouden.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens overdragen en verwerken in de Verenigde Staten, doen we dit in overeenstemming met door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele clausules (of een andere vergelijkbare standaard zoals van toepassing op uw land) en behouden we onze certificatiestatus bij de VS Privacy Shield-raamovereenkomst (hieronder beschreven).

Externe dienstverleners

Wij maken gebruik van externe dienstverleners die buiten de landen gevestigd zijn waar wij bedrijfsvestigingen hebben, zoals ondersteuning door callcenters, claimverwerkers en IT-aanbieders. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze externe dienstverleners die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn, gebruiken wij standaardcontractclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Ga naar de pagina Contact voor de gegevensbeheerder die van toepassing is op uw transactie.