Wereldwijde overdracht en verwerking van gegevens

 

Om u van dienst te kunnen zijn en u wereldwijd diensten te verlenen, kan de informatie die u ons verstrekt of die wij verzamelen, worden overgedragen of ingezien door entiteiten overal ter wereld, waaronder:

  • Franchisenemers/locaties die het eigendom zijn van het bedrijf: indien u een reservering boekt die moet worden uitgevoerd door een franchisenemer in een ander land of een locatie die het eigendom is van Enterprise (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk), zullen wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan dat land om uw gevraagde transactie te faciliteren.
  • Enterprise Global Information Systems gevestigd in de Verenigde Staten: Enterprise onderhoudt zijn wereldwijde informatiesystemen in de Verenigde Staten. Als buiten de Verenigde Staten persoonlijke gegevens door u worden verstrekt of door ons worden verzameld, zullen wij uw persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten overdragen en onderhouden.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens overdragen en verwerken in de Verenigde Staten, doen wij dit in overeenstemming met de Privacy Shield-raamovereenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten, de Privacy Shield-raamovereenkomst tussen Zwitserland en de Verenigde Staten en standaardcontractclausules die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Ga voor meer informatie over de Privacy Shield-raamovereenkomst en om onze certificering te bekijken naar de Privacy Shield List van het Amerikaanse ministerie van handel. Met betrekking tot gegevens die zijn ontvangen of overgedragen krachtens deze raamovereenkomst zijn wij onderworpen aan de wettelijke bevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kunnen wij verplicht zijn persoonsgegevens te delen naar aanleiding van wettelijke verzoeken door overheidsinstanties, waaronder verzoeken in verband met de nationale veiligheid of ordehandhaving.

Enterprise Holdings is, krachtens elke Privacy Shield-raamovereenkomst, verantwoordelijk voor de verwerking van verkregen persoonsgegevens alsmede voor de daaropvolgende overdracht van deze gegevens aan derden die handelen namens Enterprise Holdings. Enterprise Holdings voldoet aan de Privacy Shield-principes voor elke verdere overdracht van persoonsgegevens vanuit de EU en Zwitserland, waaronder de bepalingen betreffende aansprakelijkheid voor verdere overdracht.

Onder bepaalde voorwaarden, die uitgebreider worden beschreven op de Privacy Shield-website [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], kunt u verzoeken om een bindende uitspraak wanneer andere geschillenprocedures zonder resultaat zijn doorlopen.

  • Externe dienstverleners: wij maken gebruik van externe dienstverleners die buiten de landen gevestigd zijn waar wij bedrijfsvestigingen hebben, zoals ondersteuning door callcenters, claimverwerkers en IT-aanbieders. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze externe dienstverleners die buiten de EER gevestigd zijn, gebruiken wij standaardcontractclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.