Wereldwijde overdracht en verwerking van gegevens

Om u van dienst te kunnen zijn en u wereldwijd diensten te verlenen, kan de informatie die u ons verstrekt of die wij verzamelen, worden overgedragen of ingezien door entiteiten overal ter wereld zoals hieronder beschreven

Franchisenemers/fulfillment-providers/Eigen locaties van het bedrijf

Indien u een reservering boekt die moet worden uitgevoerd door een franchisenemer of fulfillment-provider in een ander land of een locatie die het eigendom is van Enterprise (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk), zullen wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan dat land om uw gevraagde transactie te faciliteren..

Enterprise Global Information Systems gevestigd in de Verenigde Staten

Enterprise onderhoudt zijn wereldwijde informatiesystemen in de Verenigde Staten.  Als buiten de Verenigde Staten persoonlijke gegevens door u worden verstrekt of door ons worden verzameld, zullen wij uw persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten overdragen en onderhouden.

 Voor ingezetenen van het VK, de EER en Zwitserland geldt dat wanneer wij uw persoonlijke gegevens overdragen naar en verwerken in de Verenigde Staten, wij dit doen in overeenstemming met standaardcontractclausules die zijn goedgekeurd door het VK en de Europese Commissie.

Externe dienstverleners

Wij maken gebruik van externe dienstverleners die buiten de landen gevestigd zijn waar wij bedrijfsvestigingen hebben, zoals ondersteuning door callcenters, claimverwerkers en IT-aanbieders. Voor de overdracht van gegevens naar locaties buiten het VK, de EER en Zwitserland hanteren wij standaardcontractclausules die zijn goedgekeurd door het VK en de Europese Commissie.

Ga naar de pagina Contact voor de verwerkingsverantwoordelijke van uw transactie.

 

Europees-Amerikaanse Privacy Shield en Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield

Enterprise vertrouwt niet op Privacy Shield maar blijft zich houden aan de toezeggingen die wij hebben gedaan toen wij werden gecertificeerd voor Privacy Shield. Enterprise Holdings, Inc. voldoet aan de Privacy Shield-raamovereenkomst tussen de EU en de VS en de Privacy Shield-raamovereenkomst tussen Zwitserland en de VS zoals uiteengezet door het Department of Commerce in de VS met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens die van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten worden overgedragen.  Enterprise Holdings, Inc. heeft bevestigd aan het U.S. Department of Commerce dat het de Privacy Shield Principles in acht neemt.  Bij een conflict tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacy Shield Principles, zijn de Privacy Shield Principles leidend.  Ga voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en onze certificering naar https://www.privacyshield.gov/list.

Als u een onopgelost probleem met privacy of gegevensgebruik hebt dat wij niet naar tevredenheid hebben behandeld, neem dan contact op met onze in de VS gevestigde, onafhankelijke mediator voor geschillen (gratis) via https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

Onder bepaalde voorwaarden, die uitgebreider worden beschreven op de Privacy Shield-website [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], kunt u verzoeken om een bindende uitspraak wanneer andere geschillenprocedures zonder resultaat zijn doorlopen.

Met betrekking tot persoonlijke informatie die wordt ontvangen of overgedragen overeenkomstig het Privacy Shield Framework is Enterprise Holdings, Inc. verantwoordelijk voor de derde partijen die namens haar optreden als agent, inclusief de bepalingen inzake aansprakelijkheid voor verdere overdracht in de Privacy Shield Principles en is onderworpen aan de regelgevende handhavingsbevoegdheden van de VS. Federal Trade Commission.