Uw rechten

Uw andere rechten omvatten mogelijk: 1) vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens, 2) deze corrigeren, 3) bepaalde categorieën of soorten gegevens wissen, 4) bepaalde verwerking beperken, 5) de gegevens die u verstrekt in een gestructureerd, machineleesbaar formaat verkrijgen en 6) sommige van deze gegevens aan andere organisaties overdragen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens op basis van onze legitieme belangen. Wanneer wij uw toestemming hebben gevraagd om gegevens te verwerken, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

U kunt gebruik maken van deze rechten door naar het Global Privacy Portal op de contactpagina te gaan. Wij reageren binnen 30 dagen op uw verzoek, tenzij lokale wetgeving iets anders voorschrijft.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens en/of hoe wij hebben gereageerd op problemen die u bij ons hebt aangekaart en deze hebben afgehandeld. In Europa kunt u contact opnemen met de betreffende toezichthouder. In Canada kunt u contact opnemen met de Privacy Commissioner van Canada door naar https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp te gaan, of het kantoor van de Privacy Commissioner van Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3.

Wij behouden ons het recht voor om inzage in uw gegevens of uw rechten te beperken (bijvoorbeeld als een dergelijke openbaarmaking bij wet verboden is of als de rechten van een ander individu kunnen worden geschaad). In sommige gevallen kan dit betekenen dat, zelfs als u uw toestemming intrekt, wij uw persoonlijke gegevens mogen bewaren.

Marketingvoorkeuren

U kunt zich afmelden voor directmarketingcommunicatie van Enterprise Holdings en onze dochterondernemingen, partners en franchisenemers door de instructies uit te voeren in elk bericht dat u ontvangt.  U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen via de link bovenaan deze pagina.

U kunt zich afmelden voor display-advertenties die u ziet op andere sites dan Enterprise-sites, door in de advertentie op het pictogram van advertentiekeuzes te klikken of via de privacyinstellingen op de site.