Uw rechten

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en UK Data Protection

Als de AVG en/of UK Data Protection van toepassing is op uw transactie in de Europese Economische ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, hebt u het recht om:

 • Af te zien van het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, inclusief het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, en het anonimiseren van uw persoonlijke gegevens voor gegevensanalyses;
 • Uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan te beperken of er bezwaar tegen te maken, of, onderhevig aan uitzonderingen op grond van de wet, om verwijdering ervan aan te vragen;
 • De persoonlijke gegevens te ontvangen die u aan ons hebt verstrekt om deze naar een ander bedrijf te verzenden;
 • Alle verleende toestemming in te trekken; en
 • Indien van toepassing een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende instantie.
 • Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO@ehi.com) of dien een privacyklacht in via het formulier op ons Global Privacy Portal.

Californië

Op grond van de California Consumer Protection Act (CCPA) hebben inwoners van Californië bepaalde rechten met betrekking tot persoonlijke informatie over hen die we hebben verzameld.  Als u inwoner bent van Californië, kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen en beperkingen:

 • Recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld en hoe we deze gegevens verzamelen, ons doel bij het verzamelen ervan en de soorten partijen waaraan we deze gegevens mogelijk hebben verstrekt;
 • Recht om de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld te verwijderen; en
 • Recht om af te zien van onze verkoop van uw persoonlijke gegevens, indien van toepassing.
 • Het recht om geen discriminerende behandeling te ontvangen voor het uitoefenen van [de relevante] privacyrechten verleend door de CCPA

Canada

Als u in Canada woont, hebt u het recht om:

 • Uw persoonlijke gegevens in te zien en deze te corrigeren;
 • Alle verleende toestemming in te trekken; en
 • Indien van toepassing een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende instantie.

 

Uw rechten uitoefenen

 

U kunt van toepassing zijnde rechten uitoefenen door naar het Global Privacy Portal op de pagina Contact te gaan.  Als u een klacht wilt indienen bij een toezichthoudende instantie, kunt u in Europa contact opnemen met de betreffende toezichthoudende instantie. In Canada kunt u contact opnemen met de Privacy Commissioner van Canada door naar https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp te gaan, of het kantoor van de Privacy Commissioner van Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3. 

Mogelijk hebben we aanvullende informatie van u nodig om uw identiteit en verblijf te verifiëren voordat we uw verzoek kunnen verwerken.  Voor inwoners van Californië die hun rechten onder de CCPA willen uitoefenen, moet u uw rijbewijs of officiële identiteitsbewijs overleggen om een bewijs van verblijf te kunnen overleggen.  Zorg ervoor dat uw foto en alle identificerende informatie zichtbaar zijn, inclusief uw naam, adres en rijbewijsnummer.  Wij behouden ons ook het recht voor om inzage in uw gegevens of uw rechten te beperken (bijvoorbeeld als een dergelijke openbaarmaking bij wet verboden is of als de rechten van een ander individu kunnen worden geschaad).  In sommige gevallen kan dit betekenen dat, zelfs als u uw toestemming intrekt, wij uw persoonlijke gegevens mogen bewaren.

Inwoners van Californië kunnen een bevoegde instantie aanwijzen om namens u een CCPA-verzoek in te dienen door het formulier dat hier beschikbaar is in te vullen en te ondertekenen.

 

Marketingvoorkeuren

U kunt zich afmelden voor directmarketingcommunicatie van Enterprise Holdings en onze dochterondernemingen, partners en franchisenemers door de instructies uit te voeren in elk bericht dat u ontvangt.  U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen via de link bovenaan deze pagina.

U kunt zich afmelden voor display-advertenties die u ziet op andere sites dan Enterprise-sites, door in de advertentie op het pictogram van advertentiekeuzes te klikken of via de privacyinstellingen op de site.