Uw rechten

De wetgeving voor gegevensbescherming van de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk,  Zwitserland, Brazilië of Japan geven de volgende rechten aan personen die hieronder vallen:

 • Af te zien van het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, inclusief het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, en het anonimiseren van uw persoonlijke gegevens voor gegevensanalyses;

 • Uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan te beperken of er bezwaar tegen te maken, of, onderhevig aan uitzonderingen op grond van de wet, om verwijdering ervan aan te vragen;

 • De persoonlijke gegevens te ontvangen die u aan ons hebt verstrekt om deze naar een andpersoonlijke gegevenser bedrijf te verzenden;

 • Eventuele verleende toestemming intrekken (een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór uw intrekking); 

 • Indien van toepassing een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende instantie.

 • Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO@ehi.com) of dien een privacyklacht in via het formulier op ons Global Privacy Portal.

Californië

Ingezetenen van Californië hebben bepaalde rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens over hen die we hebben verzameld.  Als u inwoner bent van Californië, kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen en beperkingen:

 • Recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld en hoe we deze gegevens verzamelen, ons doel bij het verzamelen ervan en de soorten partijen waaraan we deze gegevens mogelijk hebben verstrekt;

 • Recht om foutieve persoonlijke gegevens te corrigeren;

 • Recht om de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld te verwijderen;

 • Recht om zich af te melden voor het door ons verkopen/delen van uw persoonlijke gegevens; en

 • Het recht om geen discriminerende behandeling te ontvangen voor het uitoefenen van hun privacyrechten.

Ons gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën wordt beschouwd als verkopen of delen van persoonlijke gegevens volgens de wet van Californië (in deze context gaat het om het 'delen' tussen verschillende contextuele advertenties). U kunt zich hiervoor afmelden door te klikken op de knop 'Privacykeuzes' onderaan de website die u bezoekt.  

 1. Het verstrekken van volgende categorieën persoonlijke gegevens wordt volgens de wet van Californië beschouwd als verkopen/delen: apparaatgegevens en geolocatiegegevens.
 2. Het verstrekken van persoonlijke gegevens aan de volgende categorieën externe partijen wordt volgens de wet van Californië beschouwd als verkopen/delen: socialemediaplatformen en -netwerken.

 

 

Virginia, Colorado en Connecticut 

Als u inwoner bent van Virginia, Colorado of Connecticut, kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen en beperkingen:

 • Het recht om de verwerking van en toegang tot uw persoonlijke gegevens te bevestigen;

 • Het recht om onnauwkeurige persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld te corrigeren;

 • Recht om de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld te verwijderen; en

 • Recht om af te zien van gerichte reclame. 

Inwoners van Colorado, Connecticut en Virginia hebben ook het recht in beroep te gaan tegen beslissingen die wij nemen in verband met uw verzoek om het uitoefenen van privacyrechten. Dien alle bezwaarschriften in door te reageren op het bericht waarin uw oorspronkelijke verzoek wordt beantwoord, of door ons te e-mailen op privacyrequests@ehi.com.

Nevada

 

Hoewel wij uw gegevens niet verkopen, kunnen inwoners volgens de wet van Nevada nog steeds een verzoek indienen om hun gegevens niet te laten verkopen.  Als u een inwoner van Nevada bent, kunt u dit recht uitoefenen via ons Global Privacy Portal op onze Contact-pagina.

 

Canada

 

Als u in Canada buiten Quebec woont, hebt u het recht om:

 • Uw persoonlijke gegevens in te zien en deze te corrigeren;

 • Alle verleende toestemming in te trekken; en

 • Indien van toepassing een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende instantie.

Quebec

 • Ingezetenen van Quebec hebben bepaalde rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens over hen die we hebben verzameld. Als u inwoner bent van Quebec, kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen en beperkingen: Recht op inzien van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld;

 • Recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren als u ontdekt dat deze onjuist, onvolledig of verouderd zijn;

 • Recht om de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld te verwijderen;

 • Recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens die niet meer juist of noodzakelijk zijn, en deze verwerking aan banden te leggen; 

 • Recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens in te trekken; en

 • Recht om de persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare indeling 

Uw rechten uitoefenen

U kunt bovenstaande van toepassing zijnde rechten uitoefenen door naar ons Global Privacy Portal op de pagina Contact te gaan.  Als u een klacht wilt indienen bij een toezichthoudende instantie, kunt u in Europa contact opnemen met de betreffende toezichthoudende instantie. In Canada kunt u contact opnemen met de Privacy Commissioner van Canada door naar https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp te gaan, of het kantoor van de Privacy Commissioner van Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3. 

Mogelijk hebben we aanvullende informatie van u nodig om uw identiteit en verblijf te verifiëren voordat we uw verzoek kunnen verwerken.  Voor inwoners van Californië, Virginia, Colorado en Connecticut die rechten willen uitoefenen op grond van de privacywetgeving van hun staat, kan het zijn dat zij hun rijbewijs of officiële identiteitsbewijs moet overleggen om een bewijs van verblijf te kunnen aantonen.  Zorg ervoor dat uw foto en alle identificerende gegevens met uitzondering van uw naam, adres en rijbewijsnummer onleesbaar zijn gemaakt.  Wij behouden ons ook het recht voor om inzage in uw gegevens of uw rechten te beperken (bijv. als een dergelijke openbaarmaking bij wet verboden is of als de rechten van een ander individu kunnen worden geschaad).  In sommige gevallen kan dit betekenen dat, zelfs als u uw toestemming intrekt, wij uw persoonlijke gegevens mogen bewaren.

Inwoners van Californië kunnen een bevoegde instantie aanwijzen om namens u een CCPA-verzoek in te dienen door het formulier dat hier beschikbaar is in te vullen en te ondertekenen.

Als u ingezetene bent van Brits-Columbia, Alberta of Quebec, raadpleeg dan de volgende bronnen. Voor British Columbia vindt u informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen op de website van de British Columbia Office van de Information and Privacy Commissioner. Voor Alberta vindt u hier informatie over toegangsverzoeken hier en over het indienen van klachten hier. In Quebec vindt u informatie over uw privacyrechten hier op de website van de Commission d’accès à l’information Quebec.

 Global Privacy Controls

 

Wij herkennen over het algemeen commercieel erkende voorkeurssignalen voor afmelding (bijv. Global Privacy Controls (GPC)). Herkenning van dit signaal vindt alleen plaats voor het specifieke apparaat dat en/of de specifieke browser die het signaal verzendt, en niet voor alle apparaten/browsers die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de diensten die wij aanbieden.

 

Marketingvoorkeuren

U kunt zich afmelden voor directmarketingcommunicatie van Enterprise Holdings en onze dochterondernemingen, partners en franchisenemers door de instructies uit te voeren in elk bericht dat u ontvangt.  U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen via de link bovenaan deze pagina.

U kunt zich afmelden voor display-advertenties die u ziet op andere sites dan Enterprise-sites, door in de advertentie op het pictogram van advertentiekeuzes te klikken of via de privacyinstellingen op de site.