Uw rechten

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, Britse verordening gegevensbescherming (UK Data Protection), Braziliaanse verordening gegevensbescherming (LGPD), en de Japanse verordening gegevensbescherming (APPI)

Als de AVG, UK Data Protection, LGPD of APPI van toepassing is op uw transactie in de Europese Economische ruimte, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Brazilië of Japan, hebt u het recht om:

 • Af te zien van het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, inclusief het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, en het anonimiseren van uw persoonlijke gegevens voor gegevensanalyses;
 • Uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan te beperken of er bezwaar tegen te maken, of, onderhevig aan uitzonderingen op grond van de wet, om verwijdering ervan aan te vragen;
 • De persoonlijke gegevens te ontvangen die u aan ons hebt verstrekt om deze naar een ander bedrijf te verzenden;
 • Alle verleende toestemming in te trekken; en
 • Indien van toepassing een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende instantie.
 • Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO@ehi.com) of dien een privacyklacht in via het formulier op ons Global Privacy Portal.

Californië

Op grond van de California Consumer Protection Act (CCPA) hebben inwoners van Californië bepaalde rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens over hen die we hebben verzameld.  Als u inwoner bent van Californië, kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen en beperkingen:

 • Recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld en hoe we deze gegevens verzamelen, ons doel bij het verzamelen ervan en de soorten partijen waaraan we deze gegevens mogelijk hebben verstrekt;

 • Recht om onnauwkeurige persoonlijke informatie te corrigeren

 • Recht om de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld te verwijderen; 

 • Recht om af te zien van onze verkoop van uw persoonlijke gegevens; en

 

 • Het recht om geen discriminerende behandeling te ontvangen voor het uitoefenen van [de relevante] privacyrechten verleend door de CCPA.

Virginia

Op grond van de Virginia Consumer Protection Act (CDPA) hebben inwoners van Virginia bepaalde rechten met betrekking tot persoonlijke informatie over hen die we hebben verzameld.  Als u inwoner bent van Virginia, kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen en beperkingen:

 • Het recht om de verwerking van en toegang tot uw persoonlijke gegevens te bevestigen; 

 • Het recht om onnauwkeurige persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld te corrigeren; 

 • Recht om de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld te verwijderen; en

 • Recht om af te zien van gerichte reclame. 

U hebt ook het recht in beroep te gaan op de beslissing die wij hebben genomen in verband met uw verzoek om privacyrechten. Stuur alle verzoeken om bezwaar in door te reageren op de mededeling waarin uw oorspronkelijke verzoek wordt beantwoord of door ons te e-mailen opprivacyrequests@ehi.com.

 

Canada

Als u in Canada woont, hebt u het recht om:

 • Uw persoonlijke gegevens in te zien en deze te corrigeren;
 • Alle verleende toestemming in te trekken; en
 • Indien van toepassing een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende instantie.

 

Uw rechten uitoefenen

 

U kunt van toepassing zijnde rechten uitoefenen door naar het Global Privacy Portal op de pagina Contact te gaan.  Als u een klacht wilt indienen bij een toezichthoudende instantie, kunt u in Europa contact opnemen met de betreffende toezichthoudende instantie. In Canada kunt u contact opnemen met de Privacy Commissioner van Canada door naar https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp te gaan, of het kantoor van de Privacy Commissioner van Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3. 

Mogelijk hebben we aanvullende informatie van u nodig om uw identiteit en verblijf te verifiëren voordat we uw verzoek kunnen verwerken.  Voor inwoners van Californië en Virginia die rechten willen uitoefenen op grond van de privacywetgeving van hun staat, kan het zijn dat u uw rijbewijs of officiële identiteitsbewijs moet overleggen om een bewijs van verblijf te kunnen aantonen.  Zorg ervoor dat uw foto en alle identificerende informatie zichtbaar zijn, inclusief uw naam, adres en rijbewijsnummer.  Wij behouden ons ook het recht voor om inzage in uw gegevens of uw rechten te beperken (bijv. als een dergelijke openbaarmaking bij wet verboden is of als de rechten van een ander individu kunnen worden geschaad).  In sommige gevallen kan dit betekenen dat, zelfs als u uw toestemming intrekt, wij uw persoonlijke gegevens mogen bewaren.

Inwoners van Californië kunnen een bevoegde instantie aanwijzen om namens u een CCPA-verzoek in te dienen door het formulier dat hier beschikbaar is in te vullen en te ondertekenen.

Als u ingezetene bent van Brits-Columbia, Alberta of Quebec, raadpleeg dan de volgende bronnen. In British Columbia vindt u informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen op de website van de British Columbia Office van de Information and Privacy Commissioner. In Alberta vindt u hier informatie over toegangsverzoeken en hier over het indienen van klachten. In Quebec vindt u informatie hier over uw privacyrechten op de website van Commission d’accès à l’information Quebec

 

Marketingvoorkeuren

U kunt zich afmelden voor directmarketingcommunicatie van Enterprise Holdings en onze dochterondernemingen, partners en franchisenemers door de instructies uit te voeren in elk bericht dat u ontvangt.  U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen via de link bovenaan deze pagina.

U kunt zich afmelden voor display-advertenties die u ziet op andere sites dan Enterprise-sites, door in de advertentie op het pictogram van advertentiekeuzes te klikken of via de privacyinstellingen op de site.