Hoe wij informatie over u gebruiken

Wij gebruiken de informatie die wij van u of over u verzamelen om u te voorzien van onze diensten en voor de volgende doeleinden:

Wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een contract dat de diensten beheert die we aan u leveren, inclusief

 • Ter ondersteuning van de transacties die u (of iemand namens u) aanvraagt, zoals het reserveren, huren, kopen, leasen van motorvoertuigen fleet management services of het aanbieden van diensten voor het ongevallenbeheer;
 • Belangrijke informatie over uw reservering, verhuur, lease of aankoop van een voertuig doorgeven, tenzij toestemming is vereist door de toepasselijke wetgeving.  Deze mededelingen zijn transactioneel van aard en zullen naar u worden verzonden via e-mail, sms of telefoongesprek;
 • Klantenservice bieden met betrekking tot uw interacties met ons of om uw vragen te beantwoorden;
 • U inschrijven in onze loyaliteitsprogramma's en informatie verzenden over uw lopende lidmaatschap van deze programma's;
 • U inschrijven voor onze CarShare- en Car Club-programma's en u informatie sturen over uw lopende lidmaatschap van deze programma's.

Waar nodig voor ons om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder

 • Informatie gebruiken en delen met hulpdiensten over de locatie van uw voertuig in het geval dat u betrokken bent bij een verkeersongeval;
 • Informatie gebruiken en delen met de overheid en regelgevende instanties indien vereist bij wet, verkeersregelgeving of als reactie op wettelijke processen, verplichtingen of verzoeken, inclusief het controleren van lijsten met passende sancties of voor het handhaven van de openbare veiligheid.

Waar dit nodig is voor onze legitieme belangen, zoals hieronder vermeld, en waar onze belangen niet in conflict zijn met uw gegevensbeschermingsrechten, waaronder

 • Belangrijke informatie over uw verhuur communiceren en u goede service bieden. Deze mededelingen, die transactioneel van aard zijn, zullen naar u worden verzonden via e-mail, sms of telefoongesprek;
 • Ons helpen u betere producten en diensten aan te bieden: bijvoorbeeld om de prestaties van onze medewerkers te evalueren, de kwaliteit van door u ontvangen producten en diensten te beoordelen en ons te helpen onze websites, faciliteiten en dienstverlening te verbeteren.  Uw feedback kan worden gevraagd via e-mail, sms of telefoongesprek, tenzij toestemming is vereist door de toepasselijke wetgeving.
 • Statistieken en analyses verzamelen over het gebruik door onze klanten van onze websites, producten en diensten. Deze statistieken worden alleen gebruikt om ons in staat te stellen in de toekomst een betere klantenservice en betere producten, functies en functionaliteit aan u en andere klanten te bieden;
 • Waar toegestaan, om een profiel van u en uw interacties met ons te ontwikkelen zodat wij op maat gemaakte aanbiedingen, mogelijkheden en diensten kunnen aanbieden die voor u interessant kunnen zijn. Om uw advertentie-ervaring te verbeteren, maken we gebruik van cross-device tracking. Dit betekent dat we gegevens van uw verschillende apparaten kunnen verzamelen en combineren om u advertenties te tonen die overeenkomen met uw interesses;
 • Om onze wettelijke rechten te beschermen en de beveiliging van onze netwerken en eigendommen te beheren, inclusief het beschermen van onze websites tegen spam en misbruik. We gebruiken bijvoorbeeld CCTV om de veiligheid van onze gebouwen te waarborgen;
 • Met het oog op schadepreventie houden we een overzicht bij van personen van wie uit eerdere interacties met ons is gebleken dat zij een betalings- of veiligheidsrisico kunnen vormen;
 • Uw gegevens ontvangen, gebruiken en delen met derden om fraude te voorkomen en onze zakelijke belangen en rechten, privacy, veiligheid en eigendommen of die van individuen of het publiek te beschermen. Wij doen dit op verzoek van wetshandhavingsinstanties, om onbetaalde rekeningen te innen, om aansprakelijkheid te vermijden voor boetes die aan u zijn opgelegd (bijvoorbeeld verkeersboetes) en voor de verwerking van claims.
 • Met het oog op fraudepreventie dient de identiteit te worden geverifieerd en identiteitsgerelateerde documentatie te worden geauthenticeerd, evenals aanvullende contactpunten voor communicatie met betrekking tot verhuur via persoonlijke referenties.
 • Uw gegevens gebruiken en delen met derden om ons toe te staan om verhaal te halen of eventueel geleden schade te beperken en om de naleving van de voorwaarden van een huurovereenkomst of van de algemene voorwaarden van onze websites te garanderen.
 • Om ons in staat te stellen om voertuigdataystemen te gebruiken voor doeleinden die in het bovenstaande hoofdstuk Voertuiggegevens worden vermeld, zoals het assisteren bij het terugvinden van een voertuig waarvan wij redelijkerwijs vermoeden dat het is gestolen of achtergelaten; en om het inleverproces van het voertuig (indien inleveren op afstand beschikbaar is) en factureringsdoeleinden te vergemakkelijken;
 • Met uitzondering van locaties waar toestemming wordt vereist door het toepasselijk recht kunnen wij persoonlijke gegevens gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden, om u advertenties te tonen voor producten en/of diensten die aansluiten bij uw interesses op socialemedia- en andere websites.
 • Om uw gegevens ontvangen, gebruiken en delen met derden om fraude te voorkomen, te ontdekken en te rapporteren en onze zakelijke belangen en rechten, privacy, veiligheid en eigendommen of die van individuen of het publiek te beschermen. Wij doen dit op verzoek van wetshandhavingsinstanties, om onbetaalde rekeningen te innen, om aansprakelijkheid te vermijden voor boetes die aan u zijn opgelegd (bijvoorbeeld verkeersboetes) en voor de verwerking van claims.
 • Uw gegevens overdragen zoals beschreven in het gedeelte 'Wereldwijde overdracht en verwerking van gegevens'; en

 • Om uw gegevens te ontvangen, te gebruiken en te delen met derden om fraude te voorkomen, te ontdekken en te rapporteren en onze zakelijke belangen en rechten, privacy, veiligheid en eigendommen of die van individuen of het publiek te beschermen. Wij doen dit op verzoek van wetshandhavingsinstanties, om onbetaalde rekeningen te innen, om aansprakelijkheid te vermijden voor boetes die aan u zijn opgelegd (bijvoorbeeld verkeersboetes) en voor de verwerking van claims.

Wanneer u toestemming hebt gegeven, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving van uw land, waaronder

 • Ons helpen u de meest geschikte voertuigen aan te bieden, zoals die met rijhulpmiddelen. In sommige gevallen zal het in dit verband voor ons nodig zijn om conclusies te trekken of expliciet informatie te verzamelen over uw gezondheid of lichamelijke conditie;
 • Eenmalige beveiligingstokens via sms verzenden
 • Indien van toepassing, u vragen om feedback via e-mail, sms of telefoongesprek, ons helpen u betere producten en diensten aan te bieden: bijvoorbeeld om de prestaties van onze medewerkers te evalueren, de kwaliteit van door u ontvangen producten en diensten te beoordelen en ons te helpen onze websites, faciliteiten en dienstverlening te verbeteren.
 • Indien van toepassing, u vragen of u aanbiedingen of gerichte marketingcommunicatie, kansen en diensten die voor u interessant kunnen zijn per e-mail of sms wilt ontvangen. Hiertoe behoren uitnodigingen om deel te nemen aan onze loyaliteitsprogramma's, aankondigingen van upgrades, aanbiedingen en kortingen, online communicatie over een onvolledig online lidmaatschapsformulier of reservering, en aanbiedingen met betrekking tot andere diensten en producten die we aanbieden. Om uw ervaring met advertenties te verbeteren, gebruiken we tracking op verschillende apparaten om u advertenties te tonen die overeenkomen met uw interesses. Sommige van deze aanbiedingen worden ontvangen via reclame op andere sites dan die van Enterprise, waaronder sociale media, of andere digitale platformen;
 • Waar van toepassing voor het gebruik van voertuiginformatie om transacties te ondersteunen en te beheren waarmee u akkoord bent gegaan en om verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst na te komen. 
 • U kunt er op elk moment voor kiezen uw toestemming in te trekken; een dergelijke intrekking heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming intrekt.

Bewaren van uw persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang wij aan onze zakelijke doeleinden moeten voldoen, zoals hieronder uiteengezet:

Huurtransacties

Wij bewaren de gegevens die aan uw huurovereenkomst zijn gekoppeld maximaal zeven jaar vanaf de huurdatum in overeenstemming met onze zakelijke behoeften of afhankelijk van andere lokale wettelijke vereisten. Wij bewaren vanaf de transactiedatum twee jaar uw betalingsgegevens (afhankelijk van de locatie van de huur). 

Car Sales

We bewaren de gegevens met betrekking tot de verkoop van een voertuig tot tien jaar na de datum van verkoop, afhankelijk van andere lokale wettelijke vereisten.

Claims

We bewaren de gegevens met betrekking tot claims waarbij onze huurders of andere personen zijn betrokken gedurende de levensduur van de claim en tot tien jaar na het aangaan van onze verplichting, onder voorbehoud van andere wettelijke vereisten

Vragen die zijn gerelateerd aan klantenservice

Algemene vragen bewaren wij drie jaar. Door u ingediende klachten bewaren wij zeven jaar.

Marketing- en analytische doeleinden

Wij bewaren maximaal 3 jaar de gegevens die zijn gekoppeld aan cookies en andere online identificatiemiddelen. Wij bewaren na uw laatste interactie met ons maximaal zeven jaar andere marketinginformatie, zoals e-mailabonnementen en inschrijfgegevens voor loyaliteitsprogramma's.

Geschillen en wetshandhaving

Als wij betrokken zijn bij rechtsgeschillen of overheids- of regelgevingsonderzoeken, bewaren wij de gegevens gedurende de gehele periode van de rechtsgeschillen en vijf jaar daarna. Als een schikking betekent dat wij gegevens langer moeten bewaren, bewaren wij de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het beheer van de schikking. Als wij gegevens verstrekken aan wetshandhavingsinstanties, bewaren wij een verslag hiervan tot één jaar na het eind van het onderzoek.