Dine rettigheder

EU's generelle databeskyttelsesregler (GDPR) og UK Data Protection

Hvis GDPR og/eller UK Data Protection gælder for din transaktion i det europæiske økonomiske samarbejdsområde, Storbritannien eller Schweiz, har du ret til at:

 • Fravælge indsamling eller brug af dine personlige oplysninger, herunder brug af cookies og lignende teknologier, og brugen af dine personlige oplysninger til marketingformål samt anonymisering af dine personlige oplysninger til dataanalyser;
 • Få adgang til dine personlige oplysninger, rette dem, begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af dem, eller anmode om, at de slettes, hvis der er lovhjemmel hertil;
 • Modtage de personlige oplysninger, du har givet os, for at sende dem til en anden virksomhed;
 • Trække et givet samtykke tilbage, og
 • Hvis det er relevant, indgive en klage til din tilsynsmyndighed.
 • Kontakt vores Data Protection Officer (DPO@ehi.com), eller send en erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger via vores globale portal for beskyttelse af personlige oplysninger -formular.

Californien

Ifølge California Consumer Protection Act (CCPA) har indbyggere i Californien visse rettigheder med hensyn til de personlige oplysninger, vi har indsamlet om dem.  Hvis du er bosiddende i Californien, kan du gøre brug af følgende rettigheder med hensyn til dine personlige oplysninger, med visse undtagelser og begrænsninger:

 • Ret til at få adgang til de personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig, og til at få at vide, hvordan vi indsamler disse oplysninger, vores formål med at indsamle dem og de typer af parter, vi har videregivet dem til;
 • Ret til at slette de personlige oplysninger, vi har indsamlet fra dig; og
 • Ret til at fravælge vores salg af dine personlige oplysninger, hvis det er relevant.
 • Retten til ikke at blive udsat for diskriminerende behandling for udøvelsen af [de relevante] rettigheder til beskyttelse af privatlivets fred, som er tildelt af CCPA

Canada

Hvis du er bosiddende i Canada, har du ret til at:

 • Få adgang til dine personlige oplysninger og rette dem;
 • Trække et givet samtykke tilbage, og
 • Hvis det er relevant, indgive en klage til din tilsynsmyndighed.

 

Udøvelse af dine rettigheder

Du kan udøve en hvilken som helst af de gældende rettigheder beskrevet ovenfor ved at gå ind på vores globale portal for beskyttelse af personlige oplysninger på siden Kontakt os.  Hvis du ønsker at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, kan du i Europa kontakte den relevante tilsynsmyndighed. I Canada kan du kontakte vores Privacy Commissioner of Canada ved at besøge https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp eller Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3. 

Vi kræver muligvis yderligere oplysninger fra dig for at bekræfte din identitet og dit opholdssted, før vi kan behandle din anmodning.  Indbyggere i Californien, der ønsker at udøve deres rettigheder i henhold til CCPA, skal udlevere deres kørekort eller officielle statsidentifikationsdokument for at kunne dokumentere deres bopæl.  Sørg for at redigere dit foto og alle identificerende oplysninger, bortset fra dit navn, din adresse og dit kørekortnummer.  Vi forbeholder os også ret til at indskrænke adgangen til dine oplysninger eller til at begrænse dine rettigheder (f.eks. hvis en sådan offentliggørelse vil være forbudt ved lov eller overtræder en anden persons rettigheder).  I nogle tilfælde betyder dette, at vi kan opbevare dine personlige oplysninger, selvom du trækker dit samtykke tilbage.

Indbyggere i Californien kan udpege en autoriseret repræsentant til at foretage en CCPA-anmodning på dine vegne ved at udfylde og underskrive den formular, der er tilgængelig her.

 

Præferencer for markedsføring

Du kan fravælge direkte markedsføring fra Enterprise Holdings og vores datterselskaber, søsterselskaber og Franchisetagere ved at følge instruktionerne i hver meddelelse, du modtager.  Du kan også kontakte os direkte via linket øverst på denne side.

Du kan fravælge at få vist annoncer på sider, der ikke er fra Enterprise, ved at klikke på ikonet for reklamevalg i annoncen eller via indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger på websiden.