Dine rettigheder

Databeskyttelseslovgivningen i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien, Schweiz, Brasilien eller Japan giver dækkede personer ret til at:

 • Fravælge indsamling eller brug af dine personlige oplysninger, herunder brug af cookies og lignende teknologier, og brugen af dine personlige oplysninger til marketingformål samt anonymisering af dine personlige oplysninger til dataanalyser;

 • Få adgang til dine personlige oplysninger, rette dem, begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af dem, eller anmode om, at de slettes, hvis der er lovhjemmel hertil;

 • Modtage de personlige oplysninger, du har givet os, for at sende dem til en anden virksomhed;

 • Trække dit samtykke tilbage (en sådan tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af behandlingen forud for tilbagetrækningen); 

Californien

Indbyggere i Californien har visse rettigheder i forhold til de personlige oplysninger om dem, som vi har indsamlet.  Hvis du er bosiddende i Californien, kan du gøre brug af følgende rettigheder med hensyn til dine personlige oplysninger, med visse undtagelser og begrænsninger:

 • Ret til at få adgang til de personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig, og til at få at vide, hvordan vi indsamler disse oplysninger, vores formål med at indsamle dem og de typer af parter, vi har videregivet dem til,

 • Ret til at rette unøjagtige personlige oplysninger,

 • Ret til at slette de personlige oplysninger, vi har indsamlet fra dig,

 • Ret til at fravælge vores salg/deling af dine personlige oplysninger, hvis det er relevant, og

 • Retten til ikke at blive udsat for diskriminerende behandling for udøvelsen af deres rettigheder i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger.

Vores brug af cookies eller andre sporingsteknologier betragtes som "salg" eller "deling" af personlige oplysninger i henhold til lovgivningen i Californien (i denne sammenhæng betyder "deling" tværkontekstuel adfærdsrelateret annoncering). Du kan fravælge dette ved at klikke på knappen "Valg vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger" nederst på det websted, du besøger.  

 1. Følgende kategorier af personlige oplysninger, der videregives, betragtes som "salg"/"deling" i henhold til lovgivningen i Californien: enhedsoplysninger og geolokationsdata.
 2. Følgende kategorier af tredjeparter, som personlige oplysninger er blevet videregivet til, betragtes som "salg"/"deling" i henhold til lovgivningen i Californien: sociale medieplatforme og -netværk.

 

 

Virginia, Colorado og Connecticut 

Hvis du er bosiddende i Virginia, Colorado eller Connecticut, kan du gøre brug af følgende rettigheder med hensyn til dine personlige oplysninger, med visse undtagelser og begrænsninger:

 • Ret til at bekræfte behandlingen af og adgangen til dine personlige oplysninger,

 • Ret til at rette unøjagtige personlige oplysninger, vi har indsamlet fra dig,

 • Ret til at slette de personlige oplysninger, vi har indsamlet fra dig, og

 • Ret til at fravælge målrettet annoncering. 

Indbyggere i Colorado, Connecticut og Virginia har ret til at appellere den beslutning, vi har truffet i forbindelse med din anmodning om beskyttelse af personlige oplysninger. Indsend alle appelanmodninger ved at besvare den meddelelse, der indeholder løsningen på din oprindelige anmodning, eller send en e-mail til os på privacyrequests@ehi.com.

Nevada

 

Selvom vi ikke sælger dine data, kan indbyggere i henhold til lovgivningen i Nevada stadig indsende en anmodning om ikke at få deres data solgt.  Hvis du er bosiddende i Nevada, kan du udøve denne ret ved at gå ind på vores globale portal for beskyttelse af personlige oplysninger på siden Kontakt os.

 

Canada

 

Hvis du er bosiddende i Canada andre steder end i Quebec, har du ret til at:

 • Få adgang til dine personlige oplysninger og rette dem;

 • Trække et givet samtykke tilbage, og

 • Hvis det er relevant, indgive en klage til din tilsynsmyndighed.

Quebec

 • Indbyggere i Quebec har visse rettigheder i forhold til de personlige oplysninger om dem, som vi har indsamlet. Hvis du er bosiddende i Quebec, kan du gøre brug af følgende rettigheder med hensyn til dine personlige oplysninger, med visse undtagelser og begrænsninger: Ret til at få adgang til de personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig,

 • Ret til at rette dine personlige oplysninger, hvis du opdager, at nogle af dem er unøjagtige, ufuldstændige eller forældede,

 • Ret til at anmode om, at vi sletter de personlige oplysninger, vi har indsamlet fra dig,

 • Ret til at gøre indsigelse mod og begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger, som ikke længere er nøjagtige eller nødvendige, 

 • Ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personlige oplysninger tilbage, og

 • Ret til at modtage de personlige oplysninger, vi har indsamlet fra dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format 

Udøvelse af dine rettigheder

Du kan udøve en hvilken som helst af de gældende rettigheder beskrevet ovenfor ved at gå ind på vores globale portal for beskyttelse af personlige oplysninger på siden Kontakt os.  Hvis du ønsker at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, kan du i Europa kontakte den relevante tilsynsmyndighed. I Canada kan du kontakte vores Privacy Commissioner of Canada ved at besøge https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp eller Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3. 

Vi kræver muligvis yderligere oplysninger fra dig for at bekræfte din identitet og dit opholdssted, før vi kan behandle din anmodning.  For indbyggere i Californien, Virginia, Colorado og Connecticut, som ønsker at udøve rettigheder i henhold til staternes lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du blive bedt om at fremvise dit kørekort eller officielt statsidentifikationsdokument for at kunne fremvise bevis for bopæl.  Sørg for at redigere dit foto og alle identificerende oplysninger, bortset fra dit navn, din adresse og dit kørekortnummer.  Vi forbeholder os også ret til at indskrænke adgangen til dine oplysninger eller til at begrænse dine rettigheder (f.eks. hvis en sådan offentliggørelse vil være forbudt ved lov eller overtræder en anden persons rettigheder).  I nogle tilfælde betyder dette, at vi kan opbevare dine personlige oplysninger, selvom du trækker dit samtykke tilbage.

Indbyggere i Californien kan udpege en autoriseret repræsentant til at foretage en CCPA-anmodning på dine vegne ved at udfylde og underskrive den formular, der er tilgængelig her.

Hvis du bor i British Columbia, Alberta eller Quebec, skal du se følgende ressourcer. I British Columbia kan du finde oplysninger om, hvordan du udøver dine rettigheder, på webstedet for Office of the Information and Privacy Commissioner i British Columbia. I Alberta kan du finde oplysninger om anmodninger om adgang her og om indgivelse af klager her. I Quebec kan du finde oplysninger om dine rettigheder i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger her på webstedet for Commission d’accès à l’information Quebec.

 Globale privatlivsindstillinger

 

Vi genkender generelt kommercielt anerkendte signaler for fravalgspræferencer (f.eks. GPC (Global Privacy Controls)). Genkendelse af dette signal gælder kun for den specifikke enhed og/eller browser, der sender signalet, og overgår ikke til alle enheder/browsere, som du bruger til at få adgang til de tjenester, vi leverer.

 

Præferencer for markedsføring

Du kan fravælge direkte markedsføring fra Enterprise Holdings og vores datterselskaber, søsterselskaber og Franchisetagere ved at følge instruktionerne i hver meddelelse, du modtager.  Du kan også kontakte os direkte via linket øverst på denne side.

Du kan fravælge at få vist annoncer på sider, der ikke er fra Enterprise, ved at klikke på ikonet for reklamevalg i annoncen eller via indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger på websiden.