Dina rättigheter

Europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den brittiska dataskyddslagen

Om GDPR och/eller den brittiska dataskyddslagen gäller för din transaktion inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz har du rätt att:

 • ·       Välja bort viss insamling eller användning av din personliga information, inklusive användning av cookies och liknande teknik samt användning av din personliga information i marknadsföringssyfte, och anonymisering av din personliga information för dataanalys.
 • ·       Få tillgång till din personliga information, korrigera den, begränsa eller invända mot bearbetningen av den eller begära att den ska raderas, i tillämpliga fall.
 • ·       Få den personliga information som du har tillhandahållit till oss i syfte att överföra den till ett annat företag.
 • ·       Återkalla ett eventuellt samtycke.
 • ·       I tillämpliga fall lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.
 • ·       Kontakta vårt dataskyddsombud (DPO@ehi.com) eller skicka in ett klagomål avseende sekretess med hjälp av formuläret på vår globala sekretessportal.

Kalifornien

Enligt California Consumer Protection Act (CCPA) har personer som är folkbokförda i Kalifornien vissa rättigheter beträffande personlig information som vi har samlat in om dem.  Om du är folkbokförd i Kalifornien kan du utöva följande rättigheter beträffande din personliga information, i enlighet med vissa undantag och begränsningar:

 • ·       Rätt att få tillgång till den personliga information som vi har samlat in om dig och att få veta hur vi samlar in sådan information, syftet med att samla in den och vilka parter vi kan ha delat den med.
 • ·       Rätt att radera den personliga information som vi har samlat in från dig.
 • ·       Rätt att stoppa försäljningen av din personliga information, i tillämpliga fall.
 • ·       Rätt att inte utsättas för diskriminerande behandling vid utövande av [gällande] sekretessrättigheter enligt CCPA

Kanada

Om du är folkbokförd i Kanada har du rätt att:

 • ·        Få tillgång till din personliga information och korrigera den.
 • ·       Återkalla ett eventuellt samtycke.
 • ·       I tillämpliga fall lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

Utöva dina rättigheter

 

Du kan utöva alla gällande rättigheter ovan via vår globala sekretessportal på sidan Kontakta oss.  Om du vill lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i Europa kontaktar du den tillämpliga tillsynsmyndigheten. I Kanada kontaktar du Canada Privacy Commissioner genom att gå till https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp eller genom att skriva till Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3, Kanada. 

Vi kan behöva ytterligare information från dig för att verifiera din identitet och hemvist innan vi kan behandla din begäran.  Personer som är folkbokförda i Kalifornien och vill utöva sina rättigheter enligt CCPA måste tillhandahålla sitt körkort eller officiell delstatsdokumentation som bevis på hemvist.  Utelämna ditt foto och all identifierande information, bortsett från namn, adress och körkortsnummer.  Vi förbehåller oss också rätten att begränsa åtkomsten till din information eller att begränsa dina rättigheter (t.ex. om sådant utlämnande av information är förbjudet enligt lag eller kränker en annan persons rättigheter).  I vissa fall kan det betyda att vi kan behålla dina personuppgifter även om du tar tillbaka ditt samtycke.

Personer som är folkbokförda i Kalifornien kan utse ett behörigt ombud som kan skicka in CCPA-begäran för annans räkning genom att fylla i och underteckna formuläret här.

 

Marknadsföringspreferenser

Du kan välja att sluta ta emot direktmarknadsföringskommunikation från Enterprise Holdings och våra dotterbolag, koncernbolag och franchisetagare genom att följa anvisningarna i varje meddelande som du får.  Du kan även kontakta oss direkt via länken längst upp på den här sidan.

Du kan välja att inte få se annonser på webbplatser som inte tillhör företaget genom att klicka på AdChoices-ikonen i annonsen eller via sekretessinställningarna för webbplatsen.