Dina rättigheter

Andra rättigheter som du kan ha inkluderar: 1) Be om att få tillgång till en utskrift av dina personuppgifter, 2) att korrigera informationen, 3) att ta bort vissa kategorier eller typer av information, 4) att begränsa viss bearbetning, 5) att få den information som du tillhandahållit i ett strukturerat och maskinläsbart format samt 6) att överföra en del av denna information till andra organisationer.

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på grundval av våra berättigade intressen. Då vi har bett om ditt samtycke till att behandla information har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att gå till vår globala sekretessportal på sidan Kontakta oss. Vi svarar på din förfrågan inom 30 dagar eller enligt lokal lagstiftning.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet gällande vår behandling av dina personuppgifter eller hur vi har svarat på eller hanterat ett problem som du har tagit upp med oss. I Europa kontaktar du den tillämpliga tillsynsmyndigheten. I Kanada kontaktar du Canada Privacy Commissioner genom att gå till https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp eller genom att skriva till Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3, Kanada.

Vi förbehåller oss rätten att inte tillåta åtkomst till din information eller att begränsa dina rättigheter (t.ex. om sådant utlämnande av information är förbjudet enligt lag eller kränker en annan persons rättigheter). I vissa fall kan det betyda att vi kan behålla dina personuppgifter även om du tar tillbaka ditt samtycke.

Marknadsföringspreferenser

Du kan välja att sluta ta emot direktmarknadsföringskommunikation från Enterprise Holdings och våra dotterbolag, koncernbolag och franchisetagare genom att följa anvisningarna i varje meddelande som du får.  Du kan även kontakta oss direkt via länken längst upp på den här sidan.

Du kan välja att inte få se annonser på webbplatser som inte tillhör företaget genom att klicka på AdChoices-ikonen i annonsen eller via sekretessinställningarna för webbplatsen.