Dina rättigheter

Dataskyddslagarna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien, Schweiz, Brasilien och Japan ger följande rättigheter till berörda personer:

 • Välja bort viss insamling eller användning av din personliga information, inklusive användning av cookies och liknande teknik samt användning av din personliga information i marknadsföringssyfte, och anonymisering av din personliga information för dataanalys.

 • Få tillgång till din personliga information, korrigera den, begränsa eller invända mot bearbetningen av den eller begära att den ska raderas, i tillämpliga fall.

 • Få den personliga information som du har tillhandahållit till oss i syfte att överföra den till ett annat företag.

 • Dra tillbaka ett samtycke (ett sådant återkallande påverkar inte lagenligheten i behandlingen innan du återkallar det).

 • I tillämpliga fall lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

 • Kontakta vårt dataskyddsombud (DPO@ehi.com)eller skicka in ett klagomål avseende sekretess med hjälp av formuläret på vår globala sekretessportal.

 

Kalifornien

Invånare i Kalifornien har vissa rättigheter avseende personuppgifter som vi har samlat in om dem.  Om du är folkbokförd i Kalifornien kan du utöva följande rättigheter beträffande dina personuppgifter, i enlighet med vissa undantag och begränsningar:

 • Rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har samlat in om dig och att få veta hur vi samlar in sådana uppgifter, syftet med att samla in dem och vilka parter vi kan ha delat dem med.

 • Rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

 • Rätt att radera de personuppgifter som vi har samlat in från dig.

 • Rätt att stoppa försäljning/delning av dina personuppgifter.

 • Rätt att inte utsättas för diskriminerande behandling vid utövande av deras sekretessrättigheter.

Vår användning av cookies eller annan spårningsteknik anses vara en ”försäljning” eller ”delning” enligt kalifornisk lag (i det här sammanhanget betyder ”delning” beteendestyrd marknadsföring mellan olika sammanhang) av personuppgifter. Du kan välja att inte delta genom att klicka på knappen ”Sekretessval” längst ned på den webbplats du besöker.  

 1. Följande kategorier av personuppgifter som lämnas ut räknas som ”försäljning”/”delning” enligt kalifornisk lag: enhetsinformation och geolokaliseringsdata.
 2. Följande kategorier av tredje parter till vilka personuppgifter delades räknas som ”försäljning”/”delning” enligt kalifornisk lag: plattformar och nätverk för sociala media.

 

Virginia, Colorado och Connecticut 

Om du är folkbokförd i Virginia, Colorado eller Connecticut kan du utöva följande rättigheter beträffande dina personuppgifter, med förbehåll för vissa undantag och begränsningar:

 • Rätt att godkänna behandlingen av och åtkomsten till dina personuppgifter.

 • Rätt att få felaktiga personuppgifter som vi har samlat in om dig rättade.

 • Rätt att radera de personuppgifter som vi har samlat in från dig.

 • Rätt att välja bort riktad reklam. 

Om du är folkbokförd i Virginia, Colorado eller Connecticut, har du även rätt att överklaga beslutet vi fattar i samband med din begäran om sekretessrättigheter. Skicka in alla överklagandeförfrågningar genom att svara på meddelandet du får som svar på den ursprungliga begäran eller skicka ett e-postmeddelande till privacyrequests@ehi.com.

 

Nevada

Trots att vi inte säljer dina uppgifter kan personer som är folkbokförda i Nevada ändå lämna in en begäran om att deras uppgifter inte ska säljas.  Om du är folkbokförd i Nevada kan du utöva denna rättighet via vår globala sekretessportal på sidan Kontakta oss.

 

Kanada

Om du är folkbokförd i Kanada, men ej i Quebec, har du rätt till följande:

 • Få tillgång till din personliga information och korrigera den.

 • Återkalla ett eventuellt samtycke.

 • I tillämpliga fall lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Quebec

 • Invånare i Quebec har vissa rättigheter avseende personuppgifter som vi har samlat in om dem. Om du är folkbokförd i Quebec kan du utöva följande rättigheter gällande dina personuppgifter, med förbehåll för vissa undantag och begränsningar: Rätt att komma åt de personuppgifter vi har samlat in om dig.

 • Rätt att korrigera dina personuppgifter om du upptäcker att någon av dem är felaktig, ofullständig eller inaktuell.

 • Rätt att begära att de personuppgifter som vi har samlat in från dig raderas.

 • Rätt att invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter som inte längre är korrekta eller nödvändiga. 

 • Rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter. Och

 • Rätt att få de personuppgifter vi har samlat in från dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. 

 

Utöva dina rättigheter

Du kan utöva alla gällande rättigheter ovan via vår globala sekretessportal på sidan Kontakta oss.  Om du vill lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i Europa kontaktar du den tillämpliga tillsynsmyndigheten. I Kanada kontaktar du Canada Privacy Commissioner genom att gå till https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp eller genom att skriva till Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3, Kanada. 

Vi kan behöva ytterligare information från dig för att verifiera din identitet och hemvist innan vi kan behandla din begäran.  Personer bosatta i Kalifornien, Virginia, Colorado och Connecticut som vill utöva sina rättigheter enligt delstatens sekretesslagstiftning kan behöva tillhandahålla körkort eller officiell delstatsdokumentation som bevis på hemvist.  Utelämna ditt foto och all identifierande information, bortsett från namn, adress och körkortsnummer.  Vi förbehåller oss också rätten att begränsa åtkomsten till dina uppgifter eller att begränsa dina rättigheter (t.ex. om sådant utlämnande av uppgifter är förbjudet enligt lag eller kränker en annan persons rättigheter).  I vissa fall kan det betyda att vi kan behålla dina personuppgifter även om du tar tillbaka ditt samtycke.

Personer som är folkbokförda i Kalifornien kan utse ett behörigt ombud som kan skicka in CCPA-begäran för annans räkning genom att fylla i och underteckna formuläret här.

Om du bor i British Columbia, Alberta eller Quebec hänvisar vi till följande resurser: British Columbia: information om hur du utövar dina rättigheter finns på webbplatsen för British Columbia Office of the Information and Privacy Commissioner. Alberta: information om hur du begär att få åtkomst till information finns här och information om hur du lämnar in klagomål finns här. Quebec: information om dina integritetsrättigheter finns på webbplatsen för Commission d’accès à l’information Quebec här.

Globala sekretesskontroller

Vi känner i allmänhet igen kommersiellt identifierade signaler om avanmälningspreferenser (t.ex. globala sekretesskontroller (GPC). Igenkänning av den här signalen gäller endast den specifika enheten och/eller webbläsaren som kommunicerar signalen och flyttas inte över till alla enheter/webbläsare som du använder för att få åtkomst till de tjänster vi tillhandahåller.

 

Marknadsföringspreferenser

Du kan välja att sluta ta emot direktmarknadsföringskommunikation från Enterprise Holdings och våra dotterbolag, koncernbolag och franchisetagare genom att följa anvisningarna i varje meddelande som du får.  Du kan även kontakta oss direkt via länken längst upp på den här sidan.

Du kan välja att inte få se annonser på webbplatser som inte tillhör företaget genom att klicka på AdChoices-ikonen i annonsen eller via sekretessinställningarna för webbplatsen.