Az Ön jogai

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az Egyesült Királyság Adatvédelmi Rendelete

Amennyiben a GDPR vagy az Egyesült Királyság Adatvédelmi Rendelete alkalmazandó az Ön által az Európai Gazdasági Térségben, az Egyesült Királyságban vagy Svájcban lebonyolított tranzakcióra, Önt a következő jogok illetik meg:

 • Visszautasíthatja személyes adatai bizonyos jellegű begyűjtését és felhasználását, beleértve a sütik és hasonló technológiák használatát, továbbá a személyes adatai marketingcélú felhasználását és adatelemzési célokból történő anonimizálását;
 • Hozzáférhet személyes adataihoz, helyesbítheti őket, kezelésüket korlátozhatja vagy kifogást emelhet ellene, illetve a törvény által megszabott mentességekre figyelemmel kérheti az adatok törlését;
 • Lekérheti a számunkra biztosított személyes adatokat annak érdekében, hogy továbbíthassa egy másik vállalatnak;
 • Visszavonhatja bármely beleegyezését; valamint
 • Adott esetben panaszt tehet valamely felügyeleti hatóságnál.
 • Vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel (DPO@ehi.com) vagy nyújtson be adatvédelmi panaszt a Globális adatvédelmi portálon elérhető űrlap használatával.

Kalifornia

A Kaliforniai Fogyasztói Adatvédelmi Törvény (CCPA) értelmében Kalifornia állam lakosait bizonyos jogok illetik meg a róluk általunk begyűjtött személyes adatokra vonatkozóan.  Amennyiben Ön kaliforniai lakos, az alábbi jogok illetik meg személyes adataira vonatkozóan (bizonyos kivételek és korlátozások mellett):

 • Jogosult hozzáférni az Önről általunk begyűjtött személyes adatokhoz, valamint tájékoztatást kapni ezen adatok begyűjtésének módjáról, a begyűjtés céljáról és azon felek típusairól, akikkel az adatokat megoszthattuk;
 • Jogosult törölni az Önről általunk begyűjtött személyes adatokat; valamint
 • Jogosult letiltani a személyes adatai általunk történő értékesítését (adott esetben).
 • Jogosult arra, hogy ne részesüljön hátrányosan megkülönböztető bánásmódban a CCPA által biztosított [releváns] adatvédelmi jogok gyakorlásáért

Kanada

Amennyiben Ön kanadai lakos, a következő jogok illetik meg:

 • Hozzáférhet személyes adataihoz és helyesbítheti azokat;
 • Visszavonhatja bármely beleegyezését; valamint
 • Adott esetben panaszt tehet valamely felügyeleti hatóságnál.

 

Az Önt megillető jogok gyakorlása

 

A fentiekben ismertetett jogokkal a Kapcsolat oldalon elérhető Globális adatvédelmi portálon élhet.  Amennyiben panaszt szeretne tenni valamely felügyeleti hatóságnál, Európában a megfelelő felügyeleti hatósággal veheti fel a kapcsolatot. Kanadában a kanadai adatvédelmi biztossal veheti fel a kapcsolatot az alábbi weboldalon: https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp vagy az alábbi címen: Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3. 

Kérése feldolgozása előtt további adatokat kérhetünk Öntől személyazonossága és lakhelye ellenőrzése érdekében.  Amennyiben Ön kaliforniai lakos, aki a CCPA által biztosított jogokkal kíván élni, lakóhelye igazolásához be kell mutatnia vezetői engedélyét vagy egy hivatalos állami azonosító okmányt.  Kérjük, ügyeljen arra, hogy a nevén, a címén és a vezetői engedély számán kívül minden személyazonosításra alkalmas adatot, többek között a fényképét is kitakarja.  Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy korlátozzuk az Ön adataihoz való hozzáférést, illetve hogy korlátozzuk az Ön jogait (például ha a közzétételt tiltják a jogszabályok, vagy ha ezzel sérülhetnek egy másik egyén jogai).  Bizonyos esetekben ez azt jelentheti, hogy még akkor is megőrizhetjük személyes adatait, ha Ön visszavonta a beleegyezését.

A kaliforniai lakosok kijelölhetnek egy meghatalmazott képviselőt, aki a nevükben CCPA-kérelmet nyújt be az alábbi weboldalon itt elérhető űrlap kitöltésével és aláírásával.

 

Marketingküldemények fogadására vonatkozó beállítások

Az egyes kézhez kapott kommunikációkban megtalálható utasításokat követve letilthatja az Enterprise Holdings vállalattól, leányvállalatainktól és franchise-tulajdonosainktól érkező direkt marketing kommunikációkat.  Közvetlenül is kapcsolatba léphet velünk az oldal tetején található hivatkozást követve.

A nem Enterprise oldalakon látható hirdetéseket a hirdetésen található Ad Choices ikonra kattintva vagy az oldal adatvédelmi beállításain keresztül tudja letiltani.