Az Ön jogai

Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR), az Egyesült Királyság adatvédelmi rendelete, a brazil általános adatvédelmi törvény (LGPD) és a japán személyes adatok védelméről szóló törvény (APPI)

Amennyiben a GDPR, az Egyesült Királyság adatvédelmi rendelete, az LGPD vagy az APPI alkalmazandó az Európai Gazdasági Térségben, az Egyesült Királyságban vagy Svájcban lebonyolított tranzakcióra, Önt a következő jogok illetik meg:

 • Visszautasíthatja személyes adatai bizonyos jellegű begyűjtését és felhasználását, beleértve a sütik és hasonló technológiák használatát, továbbá a személyes adatai marketingcélú felhasználását és adatelemzési célokból történő anonimizálását;
 • Hozzáférhet személyes adataihoz, helyesbítheti őket, kezelésüket korlátozhatja vagy kifogást emelhet ellene, illetve a törvény által megszabott mentességekre figyelemmel kérheti az adatok törlését;
 • Lekérheti a számunkra biztosított személyes adatokat annak érdekében, hogy továbbíthassa egy másik vállalatnak;
 • Visszavonhatja bármely beleegyezését; valamint
 • Adott esetben panaszt tehet valamely felügyeleti hatóságnál.
 • Vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel (DPO@ehi.com) vagy nyújtson be adatvédelmi panaszt a Globális adatvédelmi portálon elérhető űrlap használatával.

Kalifornia

A Kaliforniai Fogyasztói Adatvédelmi Törvény (CCPA) értelmében Kalifornia állam lakosait bizonyos jogok illetik meg a róluk általunk begyűjtött személyes adatokra vonatkozóan.  Amennyiben Ön kaliforniai lakos, az alábbi jogok illetik meg személyes adataira vonatkozóan (bizonyos kivételek és korlátozások mellett):

 • Jogosult hozzáférni az Önről általunk begyűjtött személyes adatokhoz, valamint tájékoztatást kapni ezen adatok begyűjtésének módjáról, a begyűjtés céljáról és azon felek típusairól, akikkel az adatokat megoszthattuk;

 • Jogosult helyesbíteni a pontatlan személyes adatokat

 • Jogosult törölni az Önről általunk begyűjtött személyes adatokat; 

 • Jogosult letiltani a személyes adatai általunk történő értékesítését; valamint

 

 • Jogosult arra, hogy ne részesüljön hátrányosan megkülönböztető bánásmódban a CCPA által biztosított [releváns] adatvédelmi jogok gyakorlásáért.

Virginia

A Virginiai Fogyasztói Adatvédelmi Törvény (CDPA) értelmében Virginia állam lakosait bizonyos jogok illetik meg a róluk általunk begyűjtött személyes adatokra vonatkozóan.  Amennyiben Ön virginiai lakos, az alábbi jogok illetik meg személyes adataira vonatkozóan (bizonyos kivételek és korlátozások mellett):

 • Jogosult jóváhagyni a személyes adatok feldolgozását és az azokhoz való hozzáférését; 

 • Jogosult helyesbíteni az Önről általunk begyűjtött pontatlan személyes adatokat; 

 • Jogosult törölni az Önről általunk begyűjtött személyes adatokat; valamint

 • Jogosult letiltani a célzott hirdetéseket. 

Jogosult továbbá az adatvédelmi jogaihoz kapcsolódó kérelme ügyében hozott döntésünk elleni fellebbezésre is. Kérjük, hogy fellebbezési kérelmeit az eredeti kérés megoldásáról szóló levelezésre válaszul küldje el, vagy küldjön nekünk e-mailt a privacyrequests@ehi.com címre.

 

Kanada

Amennyiben Ön kanadai lakos, a következő jogok illetik meg:

 • Hozzáférhet személyes adataihoz és helyesbítheti azokat;
 • Visszavonhatja bármely beleegyezését; valamint
 • Adott esetben panaszt tehet valamely felügyeleti hatóságnál.

 

Az Önt megillető jogok gyakorlása

 

A fentiekben ismertetett jogokkal a Kapcsolat oldalon elérhető Globális adatvédelmi portálon élhet.  Amennyiben panaszt szeretne tenni valamely felügyeleti hatóságnál, Európában a megfelelő felügyeleti hatósággal veheti fel a kapcsolatot. Kanadában a kanadai adatvédelmi biztossal veheti fel a kapcsolatot az alábbi weboldalon: https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp vagy az alábbi címen: Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3. 

Kérése feldolgozása előtt további adatokat kérhetünk Öntől személyazonossága és lakhelye ellenőrzése érdekében.  A kaliforniai és virginiai lakosoknak, akik a saját államuk adatvédelmi törvényeiben rögzített jogokat szeretnék gyakorolni, előfordulhat, hogy lakóhelyük igazolása érdekében be kell mutatniuk a vezetői engedélyüket vagy egy hivatalos állami személyazonosító okmányt.  Kérjük, ügyeljen arra, hogy a nevén, a címén és a vezetői engedély számán kívül minden személyazonosításra alkalmas adatot, többek között a fényképét is kitakarja.  Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy korlátozzuk az Ön adataihoz való hozzáférést, illetve hogy korlátozzuk az Ön jogait (például ha a közzétételt tiltják a jogszabályok, vagy ha ezzel sérülhetnek egy másik egyén jogai).  Bizonyos esetekben ez azt jelentheti, hogy még akkor is megőrizhetjük személyes adatait, ha Ön visszavonta a beleegyezését.

A kaliforniai lakosok kijelölhetnek egy meghatalmazott képviselőt, aki a nevükben CCPA-kérelmet nyújt be az alábbi weboldalon itt elérhető űrlap kitöltésével és aláírásával.

Ha Brit Kolumbiában, Albertában vagy Québecben él, tekintse meg az alábbi forrásokat. Brit Kolumbiában információkat találhat arról, hogyan gyakorolhatja jogait az információs és adatvédelmi biztos brit kolumbiai hivatalának weboldalán. Albertában információt találhat a hozzáférési kérdésekről itt, és a panasztételről itt. Québecben információt találhat az adatvédelmi jogairól itt, a Commission d’accès à l’information Quebec weboldalán.

 

Marketingküldemények fogadására vonatkozó beállítások

Az egyes kézhez kapott kommunikációkban megtalálható utasításokat követve letilthatja az Enterprise Holdings vállalattól, leányvállalatainktól és franchise-tulajdonosainktól érkező direkt marketing kommunikációkat.  Közvetlenül is kapcsolatba léphet velünk az oldal tetején található hivatkozást követve.

A nem Enterprise oldalakon látható hirdetéseket a hirdetésen található Ad Choices ikonra kattintva vagy az oldal adatvédelmi beállításain keresztül tudja letiltani.