Τα δικαιώματά σας

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ και προστασία δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Εάν η συναλλαγή σας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο υπόκειται στον ΓΚΠΔ ή στους νόμους περί προστασίας των δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Ελβετίας, έχετε το δικαίωμα:

 • να εξαιρεθείτε από κάποια συλλογή ή ορισμένες χρήσεις των προσωπικών πληροφοριών σας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, της χρήσης των προσωπικών πληροφοριών σας για σκοπούς μάρκετινγκ και της ανωνυμοποίησης των προσωπικών πληροφοριών σας για σκοπούς ανάλυσης δεδομένων,
 • να έχετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας, να τις διορθώσετε, να περιορίσετε ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους ή να ζητήσετε τη διαγραφή τους, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ισχύουν βάσει της νομοθεσίας,
 • να λάβετε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει σε εμάς ώστε να τις διαβιβάσουμε σε κάποια άλλη εταιρεία,
 • να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση είχατε παράσχει και
 • να υποβάλλετε καταγγελίες, όπου ισχύει, σε μια αρμόδια εποπτική αρχή.
 • Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας (DPO@ehi.com) ή υποβάλετε καταγγελία για την προστασία προσωπικών δεδομένων συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην Παγκόσμια Πύλη Απορρήτου της εταιρείας μας.

Καλιφόρνια

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών (CCPA) της Καλιφόρνια, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια έχουν ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες που τους αφορούν και τις οποίες συλλέγουμε.  Εάν διαμένετε στην Καλιφόρνια, μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα για τις προσωπικές πληροφορίες σας, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και περιορισμών:

 • το δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς και το δικαίωμα να γνωρίζετε τον τρόπο συλλογής αυτών των πληροφοριών, τον σκοπό για τη συλλογή τους και τους τύπους των τρίτων μερών στα οποία τις κοινοποιούμε,
 • το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει για εσάς,
 • το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από πωλήσεις των προσωπικών πληροφοριών σας, εφόσον ισχύουν, και
 • το δικαίωμα να μην έχετε διακριτική μεταχείριση για την άσκηση των [σχετικών] δικαιωμάτων απορρήτου, τα οποία προβλέπει ο Νόμος CCPA.

Καναδάς

Εάν διαμένετε στον Καναδά, έχετε το δικαίωμα:

 • να έχετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας και να τις διορθώσετε,
 • να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση είχατε παράσχει και
 • να υποβάλλετε καταγγελίες, όπου ισχύει, σε μια αρμόδια εποπτική αρχή.

 

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που έχετε όπως περιγράφονται παραπάνω από την Παγκόσμια Πύλη Απορρήτου που θα βρείτε στη σελίδα Επικοινωνία του ιστοτόπου μας.  Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε καταγγελία σε μια αρμόδια εποπτική αρχή, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την κατάλληλη εποπτική αρχή, εφόσον βρίσκεστε στην Ευρώπη. Στον Καναδά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων του Καναδά στη διεύθυνση https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp ή αποστέλλοντας επιστολή στο γραφείου του Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων του Καναδά, στη διεύθυνση Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3. 

Ενδέχεται να απαιτήσουμε πρόσθετες πληροφορίες από εσάς για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και την κατοικία σας πριν να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.  Οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει του CCPA, πρέπει να προσκομίσουν την άδεια οδήγησης ή ένα επίσημο αποδεικτικό έγγραφο της πολιτείας ως αποδεικτικό στοιχείο του τόπου διαμονής τους.  Φροντίστε να διαγράψετε τη φωτογραφία σας και όλες τις πληροφορίες αναγνώρισης, εκτός από το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό της άδειας οδήγησής σας.  Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση στις πληροφορίες σας ή τα δικαιώματά σας (π.χ. εάν μια τέτοια αποκάλυψη απαγορεύεται από τον νόμο ή εάν ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώματα άλλου προσώπου).  Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, ακόμα κι αν αποσύρετε τη συναίνεσή σας.

Οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας μπορούν να ορίσουν έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο που θα υποβάλει ένα αίτημα βάσει του Νόμου CCPA για λογαριασμό τους, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας τη σχετική φόρμα που είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Προτιμήσεις μάρκετινγκ

Θα έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τη λήψη υλικού επικοινωνίας άμεσου μάρκετινγκ από την Enterprise Holdings, τις θυγατρικές μας, τις συνεργαζόμενες εταιρείες και τους εξουσιοδοτημένους δικαιοδόχους μας ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν σε κάθε μήνυμα επικοινωνίας.  Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.

Μπορείτε να ακυρώσετε την προβολή διαφημίσεων σε σελίδες που δεν ανήκουν στην Enterprise κάνοντας κλικ στο εικονίδιο επιλογών διαφημίσεων μέσα στην ίδια τη διαφήμιση ή μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου της τοποθεσίας.