Τα δικαιώματά σας

Τα υπόλοιπα δικαιώματά σας μπορεί να περιλαμβάνουν: 1) το αίτημα λήψης αντιγράφου των προσωπικών πληροφοριών σας, 2) τη διόρθωση των πληροφοριών, 3) τη διαγραφή συγκεκριμένων κατηγοριών ή τύπων πληροφοριών, 4) τον περιορισμό συγκεκριμένων ενεργειών επεξεργασίας, 5) τη λήψη των πληροφοριών που παρέχετε σε δομημένη, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και 6) τη μεταφορά ορισμένων από αυτές τις πληροφορίες σε άλλους οργανισμούς.

Έχετε το δικαίωμα ένστασης κατά της επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας. Όπου έχουμε ζητήσει τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία πληροφοριών, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε αυτή τη συναίνεση οποιαδήποτε στιγμή.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα από την Παγκόσμια Πύλη Απορρήτου στη σελίδα Επικοινωνίας. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός 30 ημερών ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας.

Έχετε το δικαίωμα να κάνετε καταγγελία σε εποπτικές αρχές σχετικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλλουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας ή/και τον τρόπο με τον οποίο έχουμε ανταποκριθεί ή χειριστεί οποιοδήποτε ζήτημα μας έχετε γνωστοποιήσει. Στην Ευρώπη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια εποπτική αρχή. Στον Καναδά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων του Καναδά στη διεύθυνση https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp ή στο γραφείο του Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων του Καναδά, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μην επιτρέψουμε την πρόσβαση στις πληροφορίες σας ή να περιορίσουμε τα δικαιώματά σας (π.χ. αν η συγκεκριμένη αποκάλυψη απαγορεύεται από το νόμο ή αν υπάρχει περίπτωση να παραβιαστούν τα δικαιώματα άλλου ατόμου). Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, ακόμα κι αν αποσύρετε τη συναίνεσή σας.

Προτιμήσεις μάρκετινγκ

Θα έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τη λήψη υλικού επικοινωνίας άμεσου μάρκετινγκ από την Enterprise Holdings, τις θυγατρικές μας, τις συνεργαζόμενες εταιρείες και τους εξουσιοδοτημένους δικαιοδόχους μας ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν σε κάθε μήνυμα επικοινωνίας.  Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.

Μπορείτε να ακυρώσετε την προβολή διαφημίσεων σε σελίδες που δεν ανήκουν στην Επιχείρηση κάνοντας κλικ στο εικονίδιο επιλογών διαφημίσεων μέσα στην ίδια τη διαφήμιση ή μέσω των ρυθμίσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων της τοποθεσίας.