Τα δικαιώματά σας

Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την Προστασία δεδομένων (GDPR), Προστασία Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, Γενικός Νόμος της Βραζιλίας για την Προστασία Δεδομένων (LGPD) και Νόμος της Ιαπωνίας για την Προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών (APPI)

Αν η συναλλαγή σας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελβετία, στη Βραζιλία ή στην Ιαπωνία υπόκειται στον ΓΚΠΔ, στην Προστασία Δεδομένων του ΗΒ, στον LGPD ή στον APPI, έχετε το δικαίωμα να:

 • να εξαιρεθείτε από κάποια συλλογή ή ορισμένες χρήσεις των προσωπικών πληροφοριών σας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, της χρήσης των προσωπικών πληροφοριών σας για σκοπούς μάρκετινγκ και της ανωνυμοποίησης των προσωπικών πληροφοριών σας για σκοπούς ανάλυσης δεδομένων,
 • να έχετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας, να τις διορθώσετε, να περιορίσετε ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους ή να ζητήσετε τη διαγραφή τους, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ισχύουν βάσει της νομοθεσίας,
 • να λάβετε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει σε εμάς ώστε να τις διαβιβάσουμε σε κάποια άλλη εταιρεία,
 • να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση είχατε παράσχει και
 • να υποβάλλετε καταγγελίες, όπου ισχύει, σε μια αρμόδια εποπτική αρχή.
 • Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας (DPO@ehi.com) ή υποβάλετε καταγγελία για την προστασία προσωπικών δεδομένων συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην Παγκόσμια Πύλη Απορρήτου της εταιρείας μας.

Καλιφόρνια

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας του Απορρήτου των Καταναλωτών (CCPA) της Καλιφόρνια, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια έχουν ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες που τους αφορούν και τις οποίες συλλέγουμε.  Αν διαμένετε στην Καλιφόρνια, μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα για τις προσωπικές πληροφορίες σας, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και περιορισμών:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς και το δικαίωμα να γνωρίζετε τον τρόπο συλλογής αυτών των πληροφοριών, τον σκοπό για τη συλλογή τους και τους τύπους των τρίτων μερών στα οποία τις κοινοποιούμε,

 • Το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών πληροφοριών,

 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει για εσάς, 

 • Το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από πωλήσεις των προσωπικών πληροφοριών σας, εφόσον ισχύουν, και

 

 • Το δικαίωμα να μην έχετε διακριτική μεταχείριση για την άσκηση των [σχετικών] δικαιωμάτων απορρήτου, τα οποία προβλέπει ο Νόμος CCPA.

Βιρτζίνια

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων των Καταναλωτών (CDPA) της Βιρτζίνια, οι κάτοικοι της Βιρτζίνια έχουν ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες που τους αφορούν και τις οποίες συλλέγουμε.  Αν διαμένετε στην Βιρτζίνια, μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα για τις προσωπικές πληροφορίες σας, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και περιορισμών:

 • Το δικαίωμα επιβεβαίωσης της επεξεργασίας και της πρόσβασης στις προσωπικές σας πληροφορίες, 

 • Το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει για εσάς, 

 • Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει για εσάς και

 • Το δικαίωμα εξαίρεσης από στοχευμένες διαφημίσεις. 

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση για την απόφαση που έχουμε λάβει σχετικά με το αίτημά σας σχετικά με την προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για να υποβάλετε όλα τα αιτήματα προσφυγής, απαντήστε στην αρχική αίτηση ή στείλτε μας email στη διεύθυνση privacyrequests@ehi.com.

 

Καναδάς

Εάν διαμένετε στον Καναδά, έχετε το δικαίωμα:

 • να έχετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας και να τις διορθώσετε,
 • να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση είχατε παράσχει και
 • να υποβάλλετε καταγγελίες, όπου ισχύει, σε μια αρμόδια εποπτική αρχή.

 

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που έχετε όπως περιγράφονται παραπάνω από την Παγκόσμια Πύλη Απορρήτου που θα βρείτε στη σελίδα Επικοινωνία του ιστοτόπου μας.  Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε καταγγελία σε μια αρμόδια εποπτική αρχή, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την κατάλληλη εποπτική αρχή, εφόσον βρίσκεστε στην Ευρώπη. Στον Καναδά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων του Καναδά στη διεύθυνση https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp ή αποστέλλοντας επιστολή στο γραφείου του Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων του Καναδά, στη διεύθυνση Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3. 

Ενδέχεται να απαιτήσουμε πρόσθετες πληροφορίες από εσάς για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και την κατοικία σας πριν να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.  Για τους κατοίκους της Καλιφόρνια και της Βιρτζίνια που επιθυμούν να ασκήσουν δικαιώματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί απορρήτου της πολιτείας τους, ενδέχεται να σας ζητηθεί να προσκομίσετε την άδεια οδήγησης ή το επίσημο έγγραφο ταυτότητας της πολιτείας σας ως απόδειξη διαμονής.  Φροντίστε να διαγράψετε τη φωτογραφία σας και όλες τις πληροφορίες αναγνώρισης, εκτός από το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό της άδειας οδήγησής σας.  Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση στις πληροφορίες σας ή τα δικαιώματά σας (π.χ. εάν μια τέτοια αποκάλυψη απαγορεύεται από τον νόμο ή εάν ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώματα άλλου προσώπου).  Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, ακόμα κι αν αποσύρετε τη συναίνεσή σας.

Οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας μπορούν να ορίσουν έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο που θα υποβάλει ένα αίτημα βάσει του Νόμου CCPA για λογαριασμό τους, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας τη σχετική φόρμα που είναι διαθέσιμη εδώ.

Εάν ζείτε στη Βρετανική Κολομβία, στην Αλμπέρτα ή στο Κεμπέκ, ανατρέξτε στους παρακάτω πόρους. Στη Βρετανική Κολομβία, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες άσκησης των δικαιωμάτων σας στη διαδικτυακή τοποθεσία του Γραφείου Επιτρόπου Πληροφοριών και Απορρήτου της Βρετανικής Κολομβίας (British Columbia Office of the Information and Privacy Commissioner). Στην Αλμπέρτα, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα πρόσβασης εδώ και να κάνετε παράπονα εδώ. Στο Κεμπέκ, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα απορρήτου σας  εδώ, στη διαδικτυακή τοποθεσία της Επιτροπής Πρόσβασης Πληροφοριών του Κεμπέκ (Commission d’accès à l’information)

 

Προτιμήσεις μάρκετινγκ

Θα έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τη λήψη υλικού επικοινωνίας άμεσου μάρκετινγκ από την Enterprise Holdings, τις θυγατρικές μας, τις συνεργαζόμενες εταιρείες και τους εξουσιοδοτημένους δικαιοδόχους μας ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν σε κάθε μήνυμα επικοινωνίας.  Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.

Μπορείτε να ακυρώσετε την προβολή διαφημίσεων σε σελίδες που δεν ανήκουν στην Enterprise κάνοντας κλικ στο εικονίδιο επιλογών διαφημίσεων μέσα στην ίδια τη διαφήμιση ή μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου της τοποθεσίας.