Τα δικαιώματά σας

Οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας, της Βραζιλίας ή της Ιαπωνίας παρέχουν τα ακόλουθα δικαιώματα στα άτομα που καλύπτονται:

 • Τη δυνατότητα εξαίρεσής σας έως έναν βαθμό από τη συλλογή ή από ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης cookie και παρόμοιων τεχνολογιών, της χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς μάρκετινγκ και της ανωνυμοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς ανάλυσης δεδομένων,

 • Τη δυνατότητα πρόσβασης στις προσωπικές σας πληροφορίες, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσής τους, περιορισμού της χρήσης τους ή μη αποδοχής της επεξεργασίας τους ή τη δυνατότητα διαγραφή τους, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ισχύουν βάσει της νομοθεσίας,

 • Τη δυνατότητα λήψης των προσωπικών πληροφοριών που έχετε παράσχει σε εμάς στο πλαίσιο της μεταβίβασής τους σε κάποια άλλη εταιρεία,

 • Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση που παρέχεται (η εν λόγω ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας)

 • Τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών, όπου ισχύει, σε μια αρμόδια εποπτική αρχή.

 • Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας (DPO@ehi.com) ή υποβάλετε καταγγελία για παραβίαση απορρήτου συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην Παγκόσμια Πύλη Απορρήτου της εταιρείας μας.

Καλιφόρνια

Οι κάτοικοι της Καλιφόρνια έχουν ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες που τους αφορούν και τις οποίες συλλέγουμε.  Αν διαμένετε στην Καλιφόρνια, μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα για τις προσωπικές σας πληροφορίες, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και περιορισμών:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς και το δικαίωμα να γνωρίζετε τον τρόπο συλλογής αυτών των πληροφοριών, τον σκοπό για τη συλλογή τους και τους τύπους των τρίτων μερών στα οποία τις κοινοποιούμε,

 • Το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών πληροφοριών,

 • Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει για εσάς,

 • Το δικαίωμα εξαίρεσης από πωλήσεις/κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών, και

 • Το δικαίωμα μη διακριτικής μεταχείρισης για την άσκηση των δικαιωμάτων απορρήτου.

Η από μέρους μας χρήση cookie ή άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης θεωρείται "πώληση" ή "κοινοποίηση" σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνια (σε αυτό το πλαίσιο, "κοινοποίηση" σημαίνει συμπεριφορική διαφήμιση μεταξύ περιβαλλόντων) περί προσωπικών πληροφοριών. Για να εξαιρεθείτε, πατήστε το κουμπί "Privacy Choices" (Επιλογές απορρήτου) στο κάτω μέρος του ιστοτόπου που επισκέπτεστε.  

 1. Οι παρακάτω κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που γνωστοποιούνται θεωρούνται "πώληση"/"κοινοποίηση" σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνια περί πληροφοριών συσκευών και δεδομένων γεωγραφικής τοποθεσίας.

 2. Οι ακόλουθες κατηγορίες τρίτων μερών στα οποία αποκαλύπτονται προσωπικές πληροφορίες θεωρούνται "πώληση"/"κοινοποίηση" σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνια περί πλατφορμών και δικτύων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

 

Βιρτζίνια, Κολοράντο και Κονέκτικατ 

Αν διαμένετε στη Βιρτζίνια, στο Κολοράντο ή στο Κονέκτικατ, μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και περιορισμών:

 • Το δικαίωμα επιβεβαίωσης της επεξεργασίας και της πρόσβασης στις προσωπικές σας πληροφορίες,

 • Το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει για εσάς,

 • Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει για εσάς, και

 • Το δικαίωμα εξαίρεσης από στοχευμένες διαφημίσεις. 

Οι κάτοικοι του Κολοράντο, του Κονέκτικατ και της Βιρτζίνια έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την επανεξέταση της απόφασης που έχουμε λάβει σχετικά με το αίτημά σας για την προστασία των δικαιωμάτων απορρήτου σας. Για να υποβάλετε όλα τα αιτήματα επανεξέτασης, απαντήστε στην επικοινωνία για το αρχικό αίτημα ή στείλτε μας email στη διεύθυνση privacyrequests@ehi.com.

Νεβάδα

 

Παρόλο που δεν πωλούμε τα δεδομένα σας, οι κάτοικοι που υπόκεινται στη νομοθεσία της Νεβάδα μπορούν να υποβάλουν αίτημα σχετικά με τη μη πώληση των δεδομένων τους.  Αν διαμένετε στη Νεβάδα, μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα από την Παγκόσμια Πύλη Απορρήτου που θα βρείτε στη σελίδα Επικοινωνία.

 

Καναδάς

 

Αν διαμένετε στον Καναδά, έχετε το δικαίωμα:

 • Να έχετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας και να τις διορθώσετε,

 • Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση είχατε παράσχει, και

 • Να υποβάλλετε καταγγελίες, όπου ισχύει, σε μια αρμόδια εποπτική αρχή.

Κεμπέκ

 • Οι κάτοικοι του Κεμπέκ έχουν ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τις προσωπικές τους πληροφορίες που έχουμε συλλέξει. Αν διαμένετε στο Κεμπέκ, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και περιορισμών: Δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς,

 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε περίπτωση που ανακαλύψετε ότι κάποια από αυτές είναι ανακριβής, ελλιπής ή μη ενημερωμένη,

 • Δικαίωμα αιτήματος για διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει από εσάς,

 • Δικαίωμα άρνησης και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών που δεν είναι πλέον ακριβείς ή απαραίτητες, 

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, και

 • Δικαίωμα λήψης των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει από εσάς σε δομημένη, διαδεδομένη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή 

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που έχετε όπως περιγράφονται παραπάνω μεταβαίνοντας στην Παγκόσμια Πύλη Απορρήτου στη σελίδα Επικοινωνία.  Αν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σε μια αρμόδια εποπτική αρχή, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την κατάλληλη εποπτική αρχή, εφόσον βρίσκεστε στην Ευρώπη. Στον Καναδά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων του Καναδά στη διεύθυνση https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp ή στο γραφείο του Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων του Καναδά, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3. 

Ενδέχεται να απαιτήσουμε πρόσθετες πληροφορίες από εσάς για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και την κατοικία σας πριν να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.  Για τους κατοίκους της Καλιφόρνια, της Βιρτζίνια, του Κολοράντο και του Κονέκτικατ, που επιθυμούν να ασκήσουν δικαιώματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί απορρήτου της πολιτείας τους, ενδέχεται να σας ζητηθεί να προσκομίσετε την άδεια οδήγησης ή ένα επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης της πολιτείας ως αποδεικτικό στοιχείο του τόπου διαμονής.  Φροντίστε να διαγράψετε τη φωτογραφία σας και όλες τις πληροφορίες ταυτοποίησης, εκτός από το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό της άδειας οδήγησης.  Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση στις πληροφορίες σας ή τα δικαιώματά σας (π.χ. αν μια τέτοια αποκάλυψη απαγορεύεται από τον νόμο ή αν μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα άλλου προσώπου).  Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, ακόμα και αν αποσύρετε τη συναίνεσή σας.

Οι κάτοικοι της Καλιφόρνια μπορούν να ορίσουν έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο που θα υποβάλει ένα αίτημα βάσει του Νόμου CCPA για λογαριασμό τους, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας τη φόρμα που είναι διαθέσιμη εδώ.

Αν ζείτε στη Βρετανική Κολομβία, στην Αλμπέρτα ή στο Κεμπέκ, ανατρέξτε στους παρακάτω πόρους. Στη Βρετανική Κολομβία, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες άσκησης των δικαιωμάτων σας στον ιστότοπο του Γραφείου Επιτρόπου Πληροφοριών και Απορρήτου της Βρετανικής Κολομβίας (British Columbia Office of the Information and Privacy Commissioner). Στην Αλμπέρτα, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα πρόσβασης εδώ και να κάνετε καταγγελίες εδώ. Στο Κεμπέκ, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα απορρήτου εδώ στον ιστότοπο της Επιτροπής Πρόσβασης Πληροφοριών του Κεμπέκ (Commission d’accès à l’information).

 Παγκόσμιοι έλεγχοι απορρήτου (Global Privacy Controls - GPC)

 

Σε γενικές γραμμές, αποδεχόμαστε τα σήματα προτίμησης εξαίρεσης που αναγνωρίζονται σε εμπορικό επίπεδο (π.χ. Παγκόσμιοι έλεγχοι απορρήτου [Global Privacy Controls - GPC]). Η αναγνώριση αυτού του σήματος ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη συσκευή ή/και το πρόγραμμα περιήγησης που μεταδίδει το σήμα και όχι για όλες τις συσκευές/προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχουμε.

 

Προτιμήσεις μάρκετινγκ

Θα έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τη λήψη υλικού επικοινωνίας άμεσου μάρκετινγκ από την Enterprise Holdings, τις θυγατρικές μας, τις συνεργαζόμενες εταιρείες και τους εξουσιοδοτημένους δικαιοδόχους μας ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν σε κάθε μήνυμα επικοινωνίας.  Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.

Μπορείτε να ακυρώσετε την προβολή διαφημίσεων σε σελίδες που δεν ανήκουν στην Enterprise κάνοντας κλικ στο εικονίδιο επιλογών διαφημίσεων μέσα στην ίδια τη διαφήμιση ή μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου της τοποθεσίας.