Dine rettigheter

EUs generelle personvernforordning (GDPR), personvernregelverket i Storbritannia, den generelle personvernloven i Brasil (LGPD) og Japans lov om beskyttelse av personopplysninger (APPI)

Hvis GDPR, personvernregelverket i Storbritannia, LGPD eller APPI gjelder for din transaksjon i EØS, Storbritannia, Sveits, Brasil eller Japan, har du rett til følgende:

 • reservere deg mot innsamling eller bruk av personopplysninger, herunder bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi og bruk av personopplysninger for markedsføringsformål, og anonymisering av personopplysninger for dataanalyser
 • få innsyn i personopplysninger, rette dem, begrense eller motsette deg behandling av dem eller be om å få slettet med, med forbehold om lovfestede unntak
 • motta personopplysningene du ga til oss for å overføre dem til et annet selskap
 • trekke eventuelt samtykke du har gitt
 • klage til tilsynsmyndigheten hvis det er relevant
 • kontakte personvernombudet vårt (DPO@ehi.com) eller sende en personvernklage via skjemaet på vår globale personvernportal

California

Etter California Consumer Privacy Act (CCPA) har Californias innbyggere visse rettigheter med hensyn til personopplysninger som vi har samlet inn om dem.  Hvis du er innbygger i California, kan du utøve følgende rettigheter når det gjelder personopplysninger, med forbehold om visse unntak og begrensninger:

 • rett til å få innsyn i personopplysningene vi har samlet inn om deg, og få vite hvordan vi samler inn disse opplysningene, formålet med å samle dem inn og hvilke parter vi kan ha utlevert dem til

 • rett til å korrigere uriktige personopplysninger

 • rett til å slette personopplysningene vi har samlet inn fra deg 

 • rett til å reservere seg fra salg av personopplysninger

 

 • rett til ikke å bli forskjellsbehandlet ved utøvelse av [relevante] personvernrettigheter overført av CCPA.

Virginia

Etter Virginia Consumer Data Protection Act (VCDPA) har Virginias innbyggere visse rettigheter med hensyn til personopplysninger som vi har samlet inn om dem.  Hvis du er innbygger i Virginia, kan du utøve følgende rettigheter når det gjelder personopplysninger, med forbehold om visse unntak og begrensninger:

 • rett til å bekrefte behandlingen av og tilgangen til personopplysningene dine 

 • rett til å korrigere uriktige personopplysninger vi har samlet inn fra deg 

 • rett til å slette personopplysningene vi har samlet inn fra deg

 • rett til å velge bort målrettet annonsering. 

Du har også rett til å anke avgjørelsen vi har tatt i forbindelse med forespørselen din om personvernrettigheter. Send inn alle ankeforespørsler ved å svare på kommunikasjon i forbindelse med din opprinnelige forespørsel, eller send oss en e-post på privacyrequests@ehi.com.

 

Canada

Hvis du er bosatt i Canada, har du rett til å

 • få innsyn i personopplysninger og rette dem
 • trekke eventuelt samtykke du har gitt
 • klage til tilsynsmyndigheten hvis det er relevant

 

Rettighetsutøvelse

Du kan utøve alle gjeldende rettigheter beskrevet ovenfor, ved å gå til vår globale personvernportal på siden Kontakt oss.  Hvis du ønsker å klage til en tilsynsmyndighet, kan du i Europa kontakte vedkommende tilsynsmyndighet. I Canada kan du kontakte Privacy Commissioner of Canada ved å gå til https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp eller på adressen Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3, Canada. 

Vi kan kreve mer informasjon fra deg for å verifisere identiteten din og bostedet ditt før vi kan behandle forespørselen din.  Innbyggere i California og Virginia som ønsker å utøve sine rettigheter etter personvernlovgivningen i sin delstat, må fremlegge førerkort eller et offisielt delstatlig ID-dokument som bostedsbevis.  Sørg for å skjule bildet og all annen identifiserende informasjon enn navn, adresse og førerkortnummer.  Vi forbeholder oss retten til ikke å gi innsyn i opplysningene dine eller til å begrense rettighetene dine (f.eks. hvis slik utlevering er forbudt ved lov, eller hvis rettighetene til en annen person kan bli brutt).  I enkelte tilfeller kan dette bety at vi kan lagre de personlige opplysningene dine selv om du trekker samtykket.

Innbyggere i California kan utpeke en autorisert agent til å fremsette en CCPA-anmodning på dine vegne ved å fylle ut og undertegne skjemaet som er tilgjengelig her.

Hvis du bor i British Columbia, Alberta eller Quebec, kan du se følgende ressurser. I British Columbia kan du finne informasjon om hvordan du utøver rettighetene dine, på nettstedet til Office of the Information and Privacy Commissioner for British Columbia. I Alberta kan du finne informasjon om tilgangsanmodninger her, og innlevering av klager her. I Quebec finner du informasjon om rettigheter angående personvern her på nettstedet for Commission d’accès à l’information Quebec.

 

Markedsføringspreferanser

Du kan avstå fra direkte markedsføring fra Enterprise Holdings samt våre datterselskaper, partnere og franchisetakere ved å følge instruksjonene i meldingene du mottar.  Du kan også kontakte oss direkte via koblingen øverst på denne siden.

Du kan avstå fra visning av annonser du ser på nettsteder som ikke tilhører Enterprise, ved å klikke på ikonet for reklamevalg i annonsen, eller via personverninnstillingene på nettstedet.