Dine rettigheter

Personvernlovgivningen i EØS-området, Storbritannia, Sveits, Brasil eller Japan gir følgende rettigheter til dekkede personer:

 • reservering mot innsamling eller bruk av personopplysninger, herunder bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi og bruk av personopplysninger for markedsføringsformål, og anonymisering av personopplysninger for dataanalyser

 • innsyn i personopplysninger, rette dem, begrense eller motsette deg behandling av dem eller be om å få slettet, med forbehold om lovfestede unntak

 • mottak av personopplysningene du ga til oss for å overføre dem til et annet selskap

 • trekking av eventuelt samtykke du har gitt (tilbaketrekking som ikke påvirker behandlingens lovlighet før du trakk samtykket)

 • klaging til tilsynsmyndigheten hvis det er relevant

 • kontakt med personvernombudet vårt (DPO@ehi.com) eller sende en personvernklage via skjemaet på vår globale personvernportal

 

California, Virginia, Colorado, Connecticut, Utah, Oregon, og Texas 

Innbyggere i California, Virginia, Colorado, Connecticut, Utah, Oregon, og Texas har visse rettigheter med hensyn til personopplysninger om dem som vi har samlet inn.  Hvis du er innbygger i California, Virginia, Colorado eller Connecticut, kan du utøve følgende rettigheter når det gjelder personopplysninger, med forbehold om visse unntak og begrensninger:

 • rett til å bekrefte behandlingen og å få innsyn i personopplysningene vi har samlet inn om deg, og få vite hvordan vi samler inn disse opplysningene, formålet med å samle dem inn og hvilke parter vi kan ha utlevert dem til

 • rett til å korrigere uriktige personopplysninger

 • rett til å slette personopplysningene vi har samlet inn fra deg

 • rett til å reservere seg fra salg/deling av personopplysninger for målrettet annonsering

 • rett til ikke å bli forskjellsbehandlet ved utøvelse av personvernrettigheter

Vi deler personopplysninger med formål om målrettet annonsering, men deltar ellers ikke i salg av personopplysninger, slik loven krever det. Du kan reservere deg fra slikt salg eller deling ved å klikke på knappen for personvernvalg i bunnteksten til nettsidene som kobler til denne retningslinjen.  Vi deltar også i annonseringsaktiviteter for sosiale medier, som vi behandler som behandling for målrettet annonsering under gjeldende lovgivning for personvern, og gir deg muligheten til å reservere deg mot dette. For å reservere deg fra prosessering for målrettet annonsering, i tillegg til å merke av knappen for annonsering på nettsiden du besøker (via personvernvalg-lenken), kan du sende inn en forespørsel her.

Vi kan dele de følgende kategoriene av personopplysninger med plattformer for sosiale medier og reklamenettverk for målrettet annonsering:

 • nettidentifikatorer

 • kommersiell informasjon

 • informasjon om aktivitet på Internett eller andre elektroniske nettverk

 • upresis informasjon om geolokasjon

 • slutninger trukket fra den overnevnte informasjonen 

 

Innbyggere i Colorado, Connecticut, Virginia, Oregon og Texas har rett til å anke avgjørelsen vi har tatt i forbindelse med forespørselen din om personvernrettigheter. Send inn alle ankeforespørsler ved å svare på kommunikasjon i forbindelse med din opprinnelige forespørsel, eller send oss en e-post på privacyrequests@ehi.com.

 

Nevada

Selv om vi ikke selger opplysninger, kan innbyggere etter lovgivningen i Nevada fortsatt fremsette en anmodning om at opplysningene deres ikke blir solgt.  Hvis du er innbygger i Nevada, kan du utøve denne retten ved å gå til vår globale personvernportal på siden Kontakt oss.

 

Canada

Hvis du er bosatt i Canada, utenfor Québec, har du rett til å

 • få innsyn i personopplysninger og rette dem

 • trekking av eventuelt samtykke du har gitt

 • klaging til tilsynsmyndigheten hvis det er relevant

   

Québec

 • Innbyggere i Québec har visse rettigheter med hensyn til personopplysninger om dem som vi har samlet inn. Hvis du er innbygger i Québec, kan du utøve følgende rettigheter når det gjelder personopplysninger, med forbehold om visse unntak og begrensninger: rett til å få innsyn i personopplysningene vi har samlet inn om deg

 • rett til å korrigere personopplysninger hvis du oppdager at noen av dem er uriktige, ufullstendige eller utdaterte

 • rett til å be oss slette personopplysningene vi har samlet inn fra deg

 • rett til å ha innvendinger mot og begrense behandlingen av personopplysningene dine som ikke lenger er nøyaktig eller nødvendig 

 • rett til å trekke tilbake gitt samtykke for behandling av personopplysninger

 • rett til å motta personopplysningene vi har samlet inn fra deg i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format 

   

Rettighetsutøvelse

Du kan utøve alle gjeldende rettigheter beskrevet ovenfor, ved å gå til vår globale personvernportal på siden Kontakt oss.  Hvis du ønsker å klage til en tilsynsmyndighet, kan du i Europa kontakte vedkommende tilsynsmyndighet. I Canada kan du kontakte Privacy Commissioner of Canada ved å gå til https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp eller på adressen Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Québec, K1A 1H3, Canada. 

Vi kan kreve mer informasjon fra deg for å verifisere identiteten din og bostedet ditt før vi kan behandle forespørselen din.  Innbyggere i California, Virginia, Colorado og Connecticut som ønsker å utøve sine rettigheter etter personvernlovgivningen i sin delstat, må fremlegge førerkort eller et offisielt delstatlig ID-dokument som bostedsbevis.  Sørg for å skjule bildet og all annen identifiserende informasjon enn navn, adresse og førerkortnummer.  Vi forbeholder oss retten til ikke å gi innsyn i opplysningene dine eller til å begrense rettighetene dine (f.eks. hvis slik utlevering er forbudt ved lov, eller hvis rettighetene til en annen person kan bli brutt).  I enkelte tilfeller kan dette bety at vi kan lagre personopplysningene dine selv om du trekker samtykket.

Visse personvernlovgivninger tillater enkeltpersoner å utpeke en autorisert agent til å sende en forespørsel på deres vegne. Hvis du vil vite mer og utpeke en autorisert agent, hvis aktuelt, klikk her.

Hvis du bor i British Columbia, Alberta eller Québec, kan du se følgende ressurser. I British Columbia kan du finne informasjon om hvordan du utøver rettighetene dine, på nettstedet til Office of the Information and Privacy Commissioner for British Columbia. I Alberta kan du finne informasjon om tilgangsanmodninger her, og innlevering av klager her. I Québec finner du informasjon om rettigheter angående personvern her på nettstedet for Commission d’accès à l’information Québec.

 

 Global personvernkontroll

Generelt anerkjenner vi kommersielt anerkjente preferansesignaler for fravalg (f.eks. Global personvernkontroll (GPC)). Anerkjennelse av dette signalet gjelder bare til den spesifikke enheten og/eller nettleseren som kommuniserer signalet, og det gjelder ikke for alle enheter/nettlesere du bruker til å benytte tjenestene vi leverer.

 

Markedsføringspreferanser

Du kan velge bort direkte markedsføring fra Enterprise Holdings samt våre datterselskaper, partnere og franchisetakere ved å følge instruksjonene i meldingene du mottar.  Du kan også kontakte oss direkte via koblingen øverst på denne siden.

Du kan velge bort visning av annonser du ser på nettsteder som ikke tilhører Enterprise, ved å klikke på ikonet for reklamevalg i annonsen, eller via personverninnstillingene på nettstedet.