Global dataoverførsel og -behandling

For at kunne betjene dig og stille vores tjenester til rådighed på verdensplan kan de oplysninger, du giver os, eller som vi indsamler, overføres eller tilgås af selskaber i hele verden. Enterprise vedligeholder primært sine globale informationssystemer i USA. Hvis du giver os, eller hvis vi indsamler, personlige oplysninger om dig uden for USA, overfører vi og vedligeholder dine personlige oplysninger i USA. I begrænsede sammenhænge kan dine personlige oplysninger dog blive gemt uden for USA, herunder i tilfælde, hvor vi benytter bestemte tjenesteudbydere, f.eks. callcenter-support, skadesbehandlere og IT-udbydere.

Hvor det er relevant, indgår Enterprise standardkontraktbestemmelser eller en anden godkendt mekanisme for overførsler på tværs af grænser. For dataoverførsler fra EU, Storbritannien og Schweiz til USA, se venligst afsnittet umiddelbart herunder. Vi vil ikke være bundet af Swiss-U.S. Data Privacy Framework eller UK-U.S. Data Privacy Framework, indtil de træder i kraft, men vi overholder de påkrævede forpligtelser heri i forventning om, at de træder i kraft.

 

EU-U.S. Data Privacy Framework, UK-U.S. Data Privacy Framework og Swiss-U.S. Data Privacy Framework

Vi deltager i og har fået certificeret vores overholdelse i forhold til EU-U.S. Data Privacy Framework, UK-U.S. Data Privacy Framework og Swiss-U.S. Data Privacy Framework (“Rammeaftalerne”). Vi forpligter os til at behandle alle personlige data, der modtages fra henholdsvis EU-medlemslande, Storbritannien og Schweiz, i henhold til disse Rammeaftaler og deres gældende principper.

For at få mere at vide om EU-U.S. Data Privacy Framework og se vores certificering kan du gå til det amerikanske handelsministeriums hjemmeside (https://www.dataprivacyframework.gov/s/). Med hensyn til oplysninger, der modtages eller overføres i henhold til EU-U.S. Data Privacy Framework, er vi underlagt de lovmæssige bestemmelser for håndhævelse fra U.S. Federal Trade Commission. I visse situationer kan vi blive bedt om at videregive personlige oplysninger som svar på retmæssige anmodninger fra de amerikanske offentlige myndigheder, f.eks. i forbindelse med national sikkerhed eller håndhævelse af loven.

Enterprise Holdings er ansvarlig for behandlingen af de personlige data, vi modtager og efterfølgende overfører til tredjeparter, der fungerer som agent på deres vegne, i henhold til Rammeaftalerne. Enterprise Holdings overholder Rammeaftalernes relevante principper for alle overførsler af personlige data fra EU, Storbritannien og Schweiz, herunder bestemmelserne for ansvar i forbindelse med videreførelse.

Hvis du har spørgsmål om beskyttelse af personlige oplysninger eller brug af data, som du ikke synes, vi har givet tilfredsstillende svar på, bedes du (uden beregning) kontakte vores tredjepartudbyder af konfliktløsning med base i USA på https://www.jamsadr.com/DPF-Dispute-Resolution.

Under visse omstændigheder, der beskrives mere udførligt på det amerikanske handelsministeriums hjemmeside (https://www.dataprivacyframework.gov/s/), er det muligt at påberåbe sig en bindende voldgiftsbestemmelse, når der ikke findes yderligere konfliktløsningsprocedurer.

Franchisetager/tredjepartdudbyder/virksomhedsejet udlejningssted 

Hvis du foretager en reservation, der skal varetages af en franchisetager eller en tredjepartsudbyder i et andet land eller et Enterprise-virksomhedsejet udlejningssted (f.eks. i USA, Canada, Tyskland, Spanien, Frankrig, Irland eller Storbritannien), overfører vi dine personlige oplysninger til vores franchisetager, tredjepartsudbyder eller virksomhedsejer for at lette din transaktion.

Gå til siden Kontakt os for at finde den dataansvarlige, der er relevant for din transaktion.