Sådan bruger vi oplysninger om dig

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler fra dig eller om dig, til at levere vores tjenester til dig og til følgende formål:

Hvor det er nødvendigt for udførelsen af en kontrakt, som regulerer de tjenester, vi leverer til dig, herunder

 • Til at hjælpe med de transaktioner, som du (eller en person på dine vegne) anmoder om, f.eks. at reservere, leje, købe, lease motorkøretøjer, flådestyringstjenester eller at levere ulykkeshåndteringstjenester;
 • Medmindre det i henhold til gældende lovgivning kan kræves, at du giver samtykke til at videregive vigtige oplysninger om din reservation, leje, leasing eller køb af et køretøj.  Disse transaktionsmeddelelser vil blive sendt til dig via e-mail, sms eller telefon;
 • For at yde kundeservice i forbindelse med din interaktion med os eller for at besvare din henvendelse;
 • For at tilmelde dig vores kundeprogrammer og sende oplysninger vedrørende dit løbende medlemskab af disse programmer;
 • For at tilmelde dig CarShare og Car Club og sende oplysninger om dit fortsatte medlemskab heraf.

Hvor det er nødvendigt for os for at overholde en juridisk forpligtelse, herunder

 • For at bruge og dele oplysninger med redningstjenester om dit køretøjs placering i tilfælde af, at du bliver involveret i en trafikulykke;
 • For at bruge og dele oplysninger med myndigheder og lovgivende instanser, når lovgivning eller færdselslov kræver det, eller som svar på en retslig proces, forpligtelse eller anmodning, inklusive kontrol af passende sanktionslister eller af hensyn til den offentlige sikkerhed.

Hvor det er nødvendigt for vores legitime interesser som anført nedenfor, og hvor vores interesser ikke tilsidesættes af din ret til databeskyttelse, herunder

 • For at kommunikere vigtige oplysninger om din billeje og give dig god service. Disse transaktionsmeddelelser vil blive sendt til dig via e-mail, sms eller telefon;
 • For at hjælpe os med at tilbyde bedre produkter og tjenester, f.eks. for at evaluere vores medarbejdere, vurdere kvaliteten af modtagne produkter og tjenester og for at hjælpe os med at forbedre vores websites, faciliteter og tjenester.  Medmindre der kræves samtykke i henhold til gældende lovgivning, kan du blive anmodet om feedback via e-mail, sms eller telefon.
 • For at udarbejde statistikker og analyser om kundernes brug af vores websites, produkter og tjenester. Disse statistikker bruges udelukkende til at gøre det muligt for os at levere bedre kundeservice, produkter, funktioner og funktionalitet til dig og andre kunder i fremtiden;
 • For at udarbejde en profil om dig og dine interaktioner med os, hvis det er tilladt, så vi kan levere skræddersyede tilbud, muligheder og tjenester, der kan være interessante for dig. Vi benytter sporing på tværs af enheder for at forbedre din annonceoplevelse. Det betyder, at vi kan indsamle og kombinere data fra dine forskellige enheder, så vi viser dig annoncer, der er relevante for dine interesser;
 • For at beskytte vores rettigheder og administrere sikkerheden på vores netværk og ejendom, herunder beskytte vores websites mod spam og misbrug. Vi vil f.eks. bruge kameraovervågning for at sikre vores lokaler;
 • For at forebygge tab fører vi en fortegnelse over kunder, hvis tidligere interaktioner med os indikerer, at de kan udgøre en risiko for manglende betaling eller sikkerhed;
 • For at modtage, bruge og dele dine oplysninger med tredjeparter med henblik på at forebygge svindel og beskytte vores forretningsinteresser og rettigheder, privatliv, sikkerhed og ejendom eller individer og offentligheden. Dette vil vi gøre for at kunne besvare anmodninger fra politiet, opkræve ubetalte regninger, for at undgå ansvar for straf, du måtte pådrage dig (f.eks. trafikbøder) og til behandling af skadesanmeldelser;
 • For at forebygge svindel, kontrollere identitet og bekræfte identitetsrelateret dokumentation samt yderligere kontaktsteder i forbindelse med lejerelateret kommunikation via personlige referencer.
 • For at bruge og dele dine oplysninger med tredjeparter og dermed have mulighed for at anvende tilgængelige retsmidler eller begrænse skader, som vi måtte lide, og for at håndhæve vilkårene i enhver lejekontrakt eller vores websites vilkår og betingelser;
 • For at gøre det muligt for os at bruge køretøjets datasystemer til formål, der er angivet i afsnittet Køretøjsdata ovenfor, f.eks. hjælpe med at få et køretøj tilbage, som vi med rimelighed mener er stjålet eller forladt, og for at lette processen for aflevering af køretøjet (på steder, hvor fjernaflevering er tilgængeligt) samt til faktureringsformål;
 • Medmindre gældende lov kræver samtykke, kan vi bruge personlige oplysninger til marketing- og reklameformål for at vise dig reklamer for produkter og/eller tjenester, der er skræddersyet til dine interesser, på sociale medier og andre websteder. 
 • For at modtage, bruge og dele dine oplysninger med tredjeparter med henblik på at forebygge, registrere og rapportere svindel og beskytte vores forretningsinteresser og rettigheder, privatliv, sikkerhed og ejendom eller individer og offentligheden. Dette vil vi gøre for at kunne besvare anmodninger fra politiet, opkræve ubetalte regninger, for at undgå ansvar for straf, du måtte pådrage dig (f.eks. trafikbøder) og til behandling af skadesanmeldelser;
 • For at overføre dine data som beskrevet i afsnittet "Global dataoverførsel og -behandling" og

 • For at modtage, bruge og dele dine oplysninger med tredjeparter med henblik på at forebygge, registrere og rapportere svindel og beskytte vores forretningsinteresser og rettigheder, privatliv, sikkerhed og ejendom eller individer og offentligheden. Dette vil vi gøre for at kunne besvare anmodninger fra politiet, opkræve ubetalte regninger, for at undgå ansvar for straf, du måtte pådrage dig (f.eks. trafikbøder) og til behandling af skadesanmeldelser.

Hvor du har givet dit samtykke, som krævet af dit lands gældende lovgivning, herunder

 • For at hjælpe os med at give dig de bedst egnede køretøjer som f.eks. tilpassede kørselsenheder. I nogle tilfælde kan det kræve, at vi udleder eller udtrykkeligt indsamler oplysninger om dit helbred eller din fysiske tilstand;
 • Sådan sender du sikkerhedstokens til engangsbrug via sms
 • Hvor det er muligt, bede dig om feedback via e-mail, sms eller telefon for at hjælpe os med at tilbyde bedre produkter og tjenester, f.eks. for at evaluere vores medarbejdere, vurdere kvaliteten af modtagne produkter og tjenester og for at hjælpe os med at forbedre vores websites, faciliteter og tjenester.
 • Hvor det er relevant, spørge, om du ønsker at modtage tilbud og tjenester, der kan være af interesse for dig, via e-mail eller sms-kampagner eller målrettet marketingkommunikation. Disse vil omfatte invitationer til at deltage i vores loyalitetsprogrammer, opgraderingsmeddelelser, tilbud og rabatter, online kommunikation vedrørende en ufuldstændig online medlemsformular eller reservation og tilbud relateret til andre tjenester og produkter, vi tilbyder. Vi benytter sporing på tværs af enheder for at forbedre din annonceoplevelse og for at vise dig annoncer, der er relevante for dine interesser. Nogle af disse tilbud vil blive modtaget i annoncering på sider, der ikke er Enterprise-sider, herunder på sociale medier eller andre digitale platforme;
 • Hvor det er relevant, brug af køretøjsoplysninger med henblik på hjælp og administration af transaktioner, som du har accepteret, samt til at opfylde forpligtelser i henhold til lejeaftalen. 
 • Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, men det påvirker ikke lovligheden af behandlingen forud for tilbagetrækningen.

Opbevaring af dine personlige oplysninger

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forretningsformål som anført nedenfor:

Lejetransaktioner

Vi gemmer data knyttet til din lejeaftale i op til syv år fra datoen for lejen eller i overensstemmelse med vores forretningsbehov, med forbehold for andre lokale lovkrav. Vi gemmer oplysninger om de betalinger, du har foretaget, i to år fra datoen for transaktionen (afhængigt af udlejningsstedet). 

Car Sales

Vi opbevarer oplysningerne i forbindelse med salg af et køretøj i op til ti år fra salgsdatoen, dog med forbehold for andre lokale lovkrav.

Krav

Vi opbevarer data knyttet til krav, der involverer vores lejere eller andre personer, i kravets levetid og op til ti år fra vores forpligtelse, dog med forbehold for andre juridiske krav

Kundeservicerelaterede forespørgsler

Vi gemmer generelle forespørgsler i tre år, medmindre du indgiver en klage. I så fald gemmer vi klagedata i syv år.

Markedsføring og analytiske formål

Vi gemmer data knyttet til cookies og andre online-identifikatorer i op til tre år. Vi gemmer andre markedsføringsoplysninger, f.eks. e-mailabonnement og kundetilmeldingsdata i op til syv år efter din sidste interaktion med os.

Tvister og retshåndhævelse

Hvis vi er involveret i en retssag eller en offentlig eller retslig efterforskning, gemmer vi data under hele retssagen eller efterforskningen og i fem år derefter. Hvis et forlig betyder, at vi er nødt til at gemme data i længere tid, kan vi gemme data i den tid, der er nødvendig for at administrere forliget. Hvis vi leverer data til retshåndhævende myndigheder, gemmer vi en oversigt over disse data i et år efter udløbet af undersøgelsesperioden.