Σε ποιους κοινοποιούμε τις πληροφορίες 

Ως παγκόσμια εταιρεία παροχής λύσεων μεταφοράς, κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας όπως αναφέρεται παρακάτω, με στόχο να παρέχουμε μια απρόσκοπτη εμπειρία συναλλαγών.  

Θυγατρικές

Κοινοποιούμε στις θυγατρικές μας τα στοιχεία επικοινωνίας σας και πληροφορίες σχετικά με προσόντα οδήγησης, συναλλαγές, συμμετοχή σε προγράμματα αφοσίωσης και συνεργασίας, υγεία, προαιρετικές πληροφορίες, αξιώσεις, οικονομική κατάσταση και προσωπικές πληροφορίες για την αγορά οχήματος και πληροφορίες συναλλαγών που σχετίζονται με την αγορά οχήματος, προκειμένου να σας παρέχουμε τις συναλλαγές που έχετε ζητήσει και (εφόσον έχετε δώσει σχετική συγκατάθεση και στις περιπτώσεις όπου ισχύει) για σκοπούς μάρκετινγκ. Για τη σχετική λίστα, δείτε τη σελίδα των θυγατρικών μας.  Η λίστα μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα και θα πρέπει να την ελέγχετε περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Οι εργαζόμενοι στα τμήματα IT, μάρκετινγκ, επιχειρηματικών λειτουργιών και εξυπηρέτησης πελατών των θυγατρικών μας θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτό, αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβάνει την αποστολή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες ή απαντήσεων σε ερωτήσεις σας.

Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι

Λόγω της φύσης της επιχείρησης και των δραστηριοτήτων μας, είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, και εφόσον ισχύει πληροφορίες σχετικά με προσόντα οδήγησης, συναλλαγές, συμμετοχή σε προγράμματα αφοσίωσης και συνεργασίας και (εφόσον ισχύει) για την υγεία σας στους εξουσιοδοτημένους δικαιοδόχους μας ("Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι").  Για τη σχετική λίστα, δείτε τη σελίδα Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι. Η λίστα μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα και θα πρέπει να την ελέγχετε περιοδικά για τυχόν αλλαγές.  Για αυτές τις συναλλαγές, ο Εξουσιοδοτημένος δικαιοδόχος είναι ένας ανεξάρτητος υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων ή έχει ισοδύναμη αρμοδιότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μπορεί να εφαρμόζει τη δική του πολιτική απορρήτου σε σχέση με τα δεδομένα ενοικίασης που παρέχετε εσείς σε αυτόν. Συνιστάται να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου του Εξουσιοδοτημένου δικαιοδόχου που ισχύει για τη συναλλαγή σας.

Για να μάθετε ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή ο σχετικός αρμόδιος βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες σας, ανατρέξτε στα Βασικά στοιχεία για την ενοικίασή σας που παρέχονται με την κράτηση ενοικίασης που πραγματοποιήσατε, τους όρους και τις προϋποθέσεις ενοικίασης ή επισκεφτείτε τη σελίδα Επικοινωνία.

Πάροχοι διεκπεραίωσης

Συναλλαγές ενοικίασης

Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών διεκπεραίωσης για να εκτελέσουμε τη συναλλαγή ενοικίασής σας. Για παράδειγμα, αν κάνετε κράτηση για ένα αυτοκίνητο και έναν οδηγό σε χώρες που απαιτούν οδηγό, θα στείλουμε τα στοιχεία επικοινωνίας και τις πληροφορίες συναλλαγών σας στον πάροχο διεκπεραίωσης σε αυτές τις χώρες. Στις περιπτώσεις όπου διατίθενται υπηρεσίες αυτοκινήτων και οδηγών για να κάνετε κράτηση, οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από την εταιρεία που παρατίθεται τη στιγμή της κράτησης. Αν και διατίθενται μέσω των επώνυμων ιστοτόπων μας, αυτές οι εταιρείες είναι ανεξάρτητοι πάροχοι και σας ενθαρρύνουμε να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου της εταιρείας που θα διαχειριστεί τη συναλλαγή σας. Για τη σχετική λίστα, δείτε τη σελίδα Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι και πάροχοι υπηρεσιών διεκπεραίωσης.

Συναλλαγές πώλησης αυτοκινήτων

Για να παρέχει μια εκτιμώμενη αξία του οχήματος ανταλλαγής, η Car Sales χρησιμοποιεί τον Αριθμό Ταυτοποίησης Οχήματος (VIN) για να τρέξει το ιστορικό και να υποβάλει μια αναφορά αξίας σχετικά με το όχημά σας.  Αφού προβείτε στην αγορά ενός οχήματος από τις τοποθεσίες της επιχείρησής μας Car Sales και κατόπιν δικού σας αιτήματος, προκειμένου να διευκολύνουμε την επιλογή πρόσθετων χαρακτηριστικών του οχήματος (δερμάτινα καθίσματα, φιμέ τζάμια κ.λπ.), θα κοινοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και (εφόσον ισχύει) πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας για την αγορά οχήματος με τις εταιρείες που παρέχουν ανάλογα προϊόντα ή υπηρεσίες. Για αυτές τις συναλλαγές, ο πάροχος διεκπεραίωσης είναι ένας ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή έχει ισοδύναμη αρμοδιότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μπορεί να εφαρμόζει τη δική του πολιτική απορρήτου σε σχέση με τις πληροφορίες που παρέχετε εσείς στον εν λόγω πάροχο. Συνιστάται να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου του παρόχου που ισχύει για τη συναλλαγή σας.

Οι πάροχοι των υπηρεσιών μας και οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες

Θα κοινοποιούμε τις εξής πληροφορίες σας:

Στοιχεία επικοινωνίας, προσόντα οδήγησης, στοιχεία συναλλαγών, πληροφορίες για αξιώσεις, οικονομικές και προσωπικές πληροφορίες σχετικά με την αγορά οχήματος καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με συναλλαγές για την αγορά οχήματος

 • Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής, διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
 • Αντικαταστάτες ασφάλισης, εταιρικής ενοικίασης ή άλλοι πελάτες και συνεργάτες που διευκολύνουν την επισκευή οχημάτων, τις συναλλαγές ενοικίασης και τα προγράμματα ανταμοιβής των μελών του ομίλου Enterprise Holdings    
 • Συνεργάτες ανάκτησης οχημάτων
 • Πάροχοι υπηρεσιών συλλογής οφειλόμενων ποσών
 • Οργανισμοί αναφοράς πιστώσεων
 • Πάροχοι υπηρεσιών επαλήθευσης στοιχείων ταυτότητας και διευθύνσεων κατοικίας
 • Πάροχοι υπηρεσιών διεκπεραίωσης αξιώσεων
 • Κατασκευαστές οχημάτων και οι πάροχοι επισκευών ή/και οδικής βοήθειας με τους οποίους συνεργάζονται
 • Πάροχοι στόλου
 • Άλλοι πάροχοι υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και αξιολόγησης ζημιών

Πληροφορίες υγείας

 • Πάροχοι υπηρεσιών διεκπεραίωσης αξιώσεων
 • Πάροχοι προσαρμοζόμενων συσκευών

Στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες συναλλαγών

 • Πάροχοι υπηρεσιών διεκπεραίωσης διοδίων και κλήσεων

Στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες συναλλαγών και συμμετοχής σε προγράμματα αφοσίωσης ή συνεργασίας:

 • Για αντικαταστάτες ασφάλισης, εταιρικής ενοικίασης ή άλλους πελάτες και συνεργάτες που διευκολύνουν τις συναλλαγές ενοικίασης και τα προγράμματα ανταμοιβής των μελών του ομίλου Enterprise Holdings.
 • Εταιρείες που διενεργούν έρευνες απόψεων ή ικανοποίησης πελατών για λογαριασμό μας.
 • Πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνίας που σας αποστέλλουν email και άλλο υλικό που σχετίζεται με το μάρκετινγκ και τις υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πάροχος υπηρεσιών επικοινωνίας της εταιρείας μας, Twilio, ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται ορισμένες πληροφορίες που σας αφορούν ως υπεύθυνος επεξεργασίας για την παροχή αυτών των υπηρεσιών.   Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης των δεδομένων, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Twilio, που θα βρείτε εδώ.
 • Πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης πελατών, όπως ο πάροχος της δυνατότητας ζωντανής συνομιλίας, προκειμένου να σας παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών.
 • Σε συνεργάτες που διαθέτουν επαγγελματικό λογαριασμό σε εμάς, για τη διαχείριση αυτού του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής ποσών που ενδέχεται να οφείλονται στην Enterprise βάσει του συμβολαίου ενοικίασης ή άλλου συμβολαίου. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου τους, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου τους.

Πληροφορίες διαδικτύου και κινητών συσκευών

 • Πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης και τεχνολογίας για υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία και για την ανάλυση, τη βελτίωση και τη διαχείριση των δεδομένων μας με στόχο την παροχή, τη συντήρηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.
 • Οι συνεργάτες επανάληψης περιόδων λειτουργίας διαδικτύου και κινητών συσκευών που μας επιτρέπουν να επαναλάβουμε τις περιόδους σύνδεσης χρήστη για να βελτιώνουμε την εμπειρία περιήγησης και να αντιμετωπίζουμε σφάλματα και

Ανωνυμοποιημένες και μη προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες

 • Συνεργάτες διαφήμισης και μάρκετινγκ και τοποθεσίες πολυμέσων τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες κοινοποιούμε συγκεντρωτικές ή μη προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες για τους πελάτες μας και οι οποίες τους επιτρέπουν να αποστέλλουν στοχευμένα διαφημιστικά μηνύματα για λογαριασμό μας (βάσει των κατάλληλων συμφωνιών εμπιστευτικότητας).

Κρατικές υπηρεσίες

Οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί επίσης να κοινοποιηθούν σε κρατικές υπηρεσίες, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Πώληση, συγχώνευση ή αλλαγή διοίκησης

Οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί επίσης να μεταφερθούν σε άλλη εταιρεία σε περίπτωση μεταβίβασης, αλλαγής κυριότητας, αναδιοργάνωσης ή εκχώρησης του συνόλου ή μέρους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή των περιουσιακών στοιχείων της Enterprise Holdings. Αυτό θα συμβεί εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συνάψει συμφωνία δυνάμει της οποίας η συλλογή, η χρήση και η αποκάλυψη πληροφοριών περιορίζεται στους σκοπούς μιας επιχειρηματικής συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της απόφασής τους για το εάν θα προβούν ή δεν θα προβούν στην επιχειρηματική συναλλαγή. Για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή στον έλεγχο των προσωπικών σας πληροφοριών, θα ειδοποιηθείτε μέσω email ή με ειδική γνωστοποίηση που θα αναρτηθεί στις τοποθεσίες web μας για τριάντα (30) ημέρες ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να απαιτείται ή να επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Μαρτυρίες

Μπορούμε να δημοσιεύουμε μαρτυρίες πελατών στους ιστοτόπους μας, οι οποίες μπορεί να περιέχουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Για τη διαχείριση αυτής της διαδικασίας, χρησιμοποιούμε τρίτο πάροχο. Αυτός ο πάροχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη της συγκατάθεσής σας, όπως χρειάζεται σε κάθε περίπτωση, για την αφαίρεση περιεχομένου κατόπιν αιτήματός σας και για την παροχή απαντήσεων σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σας.

Γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης

Οι διαδικτυακές μας τοποθεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το κουμπί Facebook. Αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να συλλέγουν τη διεύθυνση IP σας και τις σελίδες που επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας και ενδέχεται να ορίσουν ένα cookie με σκοπό τη σωστή λειτουργία τους. Οι λειτουργίες και τα γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης φιλοξενούνται από τρίτο μέρος ή απευθείας στον ιστότοπό μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες διέπονται από την πολιτική απορρήτου της εταιρείας που τις παρέχει.

Εάν χρησιμοποιείτε κάποια από αυτές τις τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης και δεν επιθυμείτε να συλλέγει δεδομένα μέσω της διαδικτυακής μας τοποθεσίας και να τα συνδέει με τα δεδομένα σας ως μέλους, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό χρήστη σας πριν επισκεφτείτε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία και να διαγράψετε τα σχετικά cookies. Μπορείτε επίσης να μπλοκάρετε τις προσθήκες κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία κοινωνικής δικτύωσης για να δείτε τις οδηγίες του πρόσθετού της ή ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα Cookies.

Πώληση των πληροφοριών σας

Δεν θα προβούμε στην πώληση προσωπικών πληροφοριών σας σε τρίτα μέρη.  Παρόλο που δεν πραγματοποιούμε πωλήσεις των δεδομένων σας, οι κάτοικοι που υπόκεινται στη νομοθεσία της Νεβάδα μπορούν να υποβάλουν αίτημα σχετικά με τη μη πώληση των δεδομένων τους.  Αν διαμένετε στη Νεβάδα, μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα από την Παγκόσμια Πύλη Απορρήτου που θα βρείτε στη σελίδα Επικοινωνία.

Παρόλο που δεν πραγματοποιούμε πωλήσεις των δεδομένων σας, που αποτελεί μια συνήθη πρακτική των εταιρειών με παρουσία στο διαδίκτυο, ορισμένες από τις διαφημίσεις μας χρησιμοποιούν πληροφορίες που συλλέγονται από επιχειρήσεις από τις ψηφιακές μας ιδιότητες, όπως διευθύνσεις IP, ψηφιακά αναγνωριστικά, πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας στο διαδίκτυο και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τις ιδιότητες και τις διαφημίσεις μας, για την παροχή διαφημίσεων που σας αφορούν στο διαδίκτυο και για άλλους σκοπούς ανάλυσης. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να προβούν στην πώληση τέτοιων πληροφοριών σε άλλες επιχειρήσεις για διαφημιστικούς και άλλους σκοπούς.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών (CCPA) της Καλιφόρνια, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια έχουν το δικαίωμα να εξαιρεθούν από πωλήσεις των προσωπικών πληροφοριών τους.  Οι κάτοικοι της Καλιφόρνια μπορούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα από τη σελίδα www.privacyrights.info, στην οποία μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από πωλήσεις αυτού του τύπου των πληροφοριών από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο εργαλείο εξαίρεσης.