Σε ποιους κοινοποιούμε τις πληροφορίες 

Θυγατρικές

Κοινοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από και σχετικά με εσάς στις θυγατρικές εταιρείες μας με σκοπό την παροχή των συναλλαγών που ζητάτε και (με τη συναίνεσή σας) για σκοπούς μάρκετινγκ. Για τη σχετική λίστα, δείτε τη σελίδα των θυγατρικών μας.  Η λίστα μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα και θα πρέπει να την ελέγχετε περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Οι εργαζόμενοι στα τμήματα IT, μάρκετινγκ, επιχειρηματικών λειτουργιών και εξυπηρέτησης πελατών των θυγατρικών μας θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτό, αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβάνει την αποστολή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες ή απαντήσεων σε ερωτήσεις σας.

Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι

Η φύση της επιχείρησης και των λειτουργιών της απαιτεί την κοινοποίηση των πληροφοριών για τις κρατήσεις σας στους εξουσιοδοτημένους δικαιοδόχους μας ("Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι").  Για τη σχετική λίστα, δείτε τη σελίδα Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι. Η λίστα μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα και θα πρέπει να την ελέγχετε περιοδικά για τυχόν αλλαγές.  Για αυτές τις συναλλαγές, ο Εξουσιοδοτημένος δικαιοδόχος είναι ένας ανεξάρτητος υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων ή έχει ισοδύναμη αρμοδιότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μπορεί να εφαρμόζει τη δική του πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τα δεδομένα ενοικίασης που παρέχετε εσείς σε αυτόν. Συνιστάται να ελέγχετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Εξουσιοδοτημένου δικαιοδόχου που ισχύει για τη συναλλαγή σας.

Για να προσδιορίσετε ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή ποιος έχει την ισοδύναμη αρμοδιότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες σας, επισκεφθείτε τη σελίδα Επικοινωνία.

Πάροχοι διεκπεραίωσης

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε παρόχους διεκπεραίωσης για να εκτελέσουμε τη συναλλαγή ενοικίασής σας. Για παράδειγμα, αν κάνετε κράτηση για ένα αυτοκίνητο και έναν οδηγό σε χώρες που απαιτούν οδηγό, θα στείλουμε τα στοιχεία της κράτησής σας στον πάροχο διεκπεραίωσης σε αυτές τις χώρες. Στις περιπτώσεις όπου διατίθενται υπηρεσίες αυτοκινήτων και οδηγών για να κάνετε κράτηση, οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από την εταιρεία που παρατίθεται τη στιγμή της κράτησης.  Παρόλο που οι υπηρεσίες τους διατίθενται μέσω των διαδικτυακών τοποθεσιών μας, οι εταιρείες αυτές είναι ανεξάρτητοι πάροχοι.

Για αυτές τις συναλλαγές, ο πάροχος διεκπεραίωσης είναι ένας ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή έχει ισοδύναμη αρμοδιότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μπορεί να εφαρμόζει τη δική του πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τα δεδομένα ενοικίασης που παρέχετε εσείς σε αυτόν. Συνιστάται να ελέγχετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του παρόχου που ισχύει για τη συναλλαγή σας.

Οι πάροχοι των υπηρεσιών μας και οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες

Θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους, όπως (1) παρόχους υπηρεσιών πληρωμής, διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ή αντικαταστάτες ασφάλισης, εταιρικής ενοικίασης ή άλλους πελάτες ή συνεργάτες που διευκολύνουν τις συναλλαγές ενοικίασης και τα προγράμματα επιβράβευσης των μελών του ομίλου Enterprise Holdings, (2) εταιρείες που διενεργούν έρευνες απόψεων ή ικανοποίησης πελατών για λογαριασμό μας, (3) παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας που σας αποστέλλουν email και άλλο υλικό που σχετίζεται με το μάρκετινγκ και τις υπηρεσίες για λογαριασμό μας, (4) παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης πελατών, όπως ο πάροχος της δυνατότητας ζωντανής συνομιλίας που χρησιμοποιούμε, προκειμένου να σας παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών, (5) παρόχους υπηρεσιών συλλογής οφειλόμενων ποσών, (6) διεκπεραιωτές αξιώσεων, (7) παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης και τεχνολογίας για υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία και για την ανάλυση, τη βελτίωση και τη διαχείριση των δεδομένων μας με στόχο την παροχή, τη συντήρηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και (8) συνεργάτες διαφήμισης και μάρκετινγκ και τοποθεσίες πολυμέσων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες κοινοποιούμε συγκεντρωτικές ή μη προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες για τους πελάτες μας, οι οποίες τους επιτρέπουν να αποστέλλουν στοχευμένα διαφημιστικά μηνύματα για λογαριασμό μας (υποκείμενες σε κατάλληλες συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

Κρατικές υπηρεσίες

Οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί επίσης να κοινοποιηθούν σε κρατικές υπηρεσίες, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Πώληση, συγχώνευση ή αλλαγή διοίκησης

Οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί επίσης να μεταφερθούν σε άλλη εταιρεία σε περίπτωση μεταβίβασης, αλλαγής κυριότητας, αναδιοργάνωσης ή εκχώρησης του συνόλου ή μέρους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή των περιουσιακών στοιχείων της Enterprise Holdings. Αυτό θα συμβεί εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συνάψει συμφωνία δυνάμει της οποίας η συλλογή, η χρήση και η αποκάλυψη πληροφοριών περιορίζεται στους σκοπούς μιας επιχειρηματικής συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της απόφασής τους για το εάν θα προβούν ή δεν θα προβούν στην επιχειρηματική συναλλαγή. Για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή στον έλεγχο των προσωπικών σας πληροφοριών, θα ειδοποιηθείτε μέσω email ή με ειδική γνωστοποίηση που θα αναρτηθεί στις τοποθεσίες web μας για τριάντα (30) ημέρες ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να απαιτείται ή να επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Μαρτυρίες

Μπορούμε να δημοσιεύουμε μαρτυρίες πελατών στους ιστότοπούς μας, οι οποίες μπορεί να περιέχουν προσωπικές πληροφορίες. Για τη διαχείριση αυτής της διαδικασίας, χρησιμοποιούμε τρίτο πάροχο. Αυτός ο πάροχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη της συγκατάθεσής σας, όπως χρειάζεται σε κάθε περίπτωση, για την αφαίρεση περιεχομένου κατόπιν αιτήματός σας και για την παροχή απαντήσεων σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σας.

 Γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης 

Οι διαδικτυακές μας τοποθεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το κουμπί Facebook. Αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να συλλέγουν τη διεύθυνση IP σας και τις σελίδες που επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας και ενδέχεται να ορίσουν ένα cookie με σκοπό τη σωστή λειτουργία τους. Οι λειτουργίες και τα γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης φιλοξενούνται από τρίτο μέρος ή απευθείας στον ιστότοπό μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες διέπονται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας που τις παρέχει. 

Αν χρησιμοποιείτε κάποια από αυτές τις τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης και δεν επιθυμείτε να συλλέγει δεδομένα μέσω της διαδικτυακής μας τοποθεσίας και να τα συνδέει με τα δεδομένα σας ως μέλους, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό χρήστη σας πριν επισκεφθείτε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία και να διαγράψετε τα σχετικά cookies. Μπορείτε επίσης να μπλοκάρετε τις προσθήκες κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία κοινωνικής δικτύωσης για να δείτε τις οδηγίες του πρόσθετού της ή ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα Cookies.