Μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο

Για να μπορούμε να λειτουργούμε και να σας παρέχουμε υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πληροφορίες που μας παρέχετε ή που συλλέγουμε μπορεί να μεταφέρονται ή να προσπελαύνονται από φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι/Καταστήματα που ανήκουν στην εταιρεία: Αν κάνετε μια κράτηση που θα διεκπεραιωθεί από έναν εξουσιοδοτημένο δικαιοδόχο σε άλλη χώρα ή σε ένα κατάστημα που ανήκει στην εταιρεία (π.χ., στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο), θα μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στη συγκεκριμένη χώρα προκειμένου να διευκολύνουμε τη συναλλαγή που ζητήσατε.
  • Παγκόσμια συστήματα πληροφορικής της επιχείρησης στις Ηνωμένες Πολιτείες: Η επιχείρηση διατηρεί τα παγκόσμια συστήματα πληροφορικής της στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Αν μας παράσχετε ή αν συλλέξουμε εμείς οι ίδιοι πληροφορίες σχετικές με εσάς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, οι προσωπικές πληροφορίες σας θα μεταφερθούν και θα διατηρηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όταν μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας και τις επεξεργαζόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κάνουμε σε συμμόρφωση με το Πλαίσιο Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ/ΗΠΑ, το Πλαίσιο Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ελβετίας/ΗΠΑ (το οποίο περιγράφεται παρακάτω) και τα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυπικά συμβατικά άρθρα.

  • Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών: Χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι βρίσκονται εκτός των χωρών στις οποίες διαθέτουμε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, όπως για την υποστήριξη κέντρων τηλεφωνικής επικοινωνίας, διεκπεραίωσης αξιώσεων και παροχής υπηρεσιών IT. Όταν μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, χρησιμοποιούμε τυπικά συμβατικά άρθρα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για να δείτε τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων που ισχύει για τη συναλλαγή σας, επισκεφθείτε τη σελίδα "Επικοινωνήστε μαζί μας".