Μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο

Για να μπορούμε να λειτουργούμε και να σας παρέχουμε υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πληροφορίες που μας παρέχετε ή που συλλέγουμε μπορεί να μεταφέρονται ή να προσπελαύνονται από φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο, στους οποίους περιλαμβάνονται οι εξής:

Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι/πάροχοι υπηρεσιών διεκπεραίωσης/εταιρικά καταστήματα

Αν κάνετε μια κράτηση που θα διεκπεραιωθεί από έναν εξουσιοδοτημένο δικαιοδόχο ή πάροχο υπηρεσιών διεκπεραίωσης σε άλλη χώρα ή σε ένα κατάστημα που ανήκει στην Enterprise (π.χ. στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο), θα μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στον εξουσιοδοτημένο δικαιοδόχο, τον πάροχο υπηρεσιών διεκπεραίωσης ή την τοπική θυγατρική στη συγκεκριμένη χώρα, προκειμένου να διευκολύνουμε τη συναλλαγή που ζητήσατε.

Παγκόσμια συστήματα πληροφορικής της Enterprise στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η Enterprise διατηρεί τα παγκόσμια συστήματα πληροφορικής της στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Εάν μας παράσχετε ή αν συλλέξουμε εμείς οι ίδιοι πληροφορίες σχετικές με εσάς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, οι προσωπικές πληροφορίες σας θα μεταφερθούν και θα διατηρηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όταν μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και τις επεξεργαζόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθούμε τις τυπικές συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ή άλλα παρόμοια πρότυπα που μπορεί να ισχύουν στη χώρα σας) και διατηρούμε την πιστοποίησή μας από το αμερικανικό Πλαίσιο Ασπίδας Απορρήτου (το οποίο περιγράφεται παρακάτω).

Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών

Χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός των χωρών στις οποίες διαθέτουμε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, όπως για τηλεφωνικά κέντρα υποστήριξης, υπηρεσίες διεκπεραίωσης αξιώσεων και πάροχοι υπηρεσιών IT. Όταν μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), χρησιμοποιούμε τυπικά συμβατικά άρθρα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για να δείτε τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων που ισχύει για τη συναλλαγή σας, επισκεφτείτε τη σελίδα Επικοινωνία.