Μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο

Προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς ή το δικαίωμα πρόσβασης από φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως περιγράφεται παρακάτω, στις πληροφορίες που μας παρέχετε ή που συλλέγουμε εμείς οι ίδιοι, ώστε να είμαστε σε θέση να λειτουργούμε και να σας προσφέρουμε υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο

Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι/πάροχοι υπηρεσιών διεκπεραίωσης/εταιρικά καταστήματα

Αν κάνετε μια κράτηση που θα διεκπεραιωθεί από έναν εξουσιοδοτημένο δικαιοδόχο ή πάροχο υπηρεσιών διεκπεραίωσης σε άλλη χώρα ή σε ένα κατάστημα που ανήκει στην Enterprise (π.χ. στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο), θα μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στον εξουσιοδοτημένο δικαιοδόχο, στον πάροχο υπηρεσιών διεκπεραίωσης ή στην τοπική συνεργαζόμενη εταιρεία στη συγκεκριμένη χώρα, προκειμένου να διευκολύνουμε τη συναλλαγή που ζητήσατε.

Παγκόσμια συστήματα πληροφορικής της Enterprise στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η Enterprise διατηρεί τα παγκόσμια συστήματα πληροφορικής της στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Αν μας παράσχετε ή αν συλλέξουμε εμείς οι ίδιοι πληροφορίες σχετικά με εσάς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, οι προσωπικές σας πληροφορίες θα μεταφερθούν και θα διατηρηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

 Για τους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου, του ΕΟΧ και της Ελβετίας, όταν μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και τις επεξεργαζόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενεργούμε σύμφωνα με τις τυπικές συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών

Χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός των χωρών όπου διαθέτουμε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, όπως τηλεφωνικά κέντρα υποστήριξης, υπηρεσίες διεκπεραίωσης αξιώσεων και πάροχοι υπηρεσιών Πληροφορικής. Για μεταφορές δεδομένων εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, του ΕΟΧ και της Ελβετίας, χρησιμοποιούμε τις τυπικές συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για να δείτε τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για τη συναλλαγή σας, επισκεφθείτε τη σελίδα Επικοινωνία.

 

Πλαίσιο Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ/ΗΠΑ και Πλαίσιο Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ελβετίας/ΗΠΑ

Η Enterprise δεν βασίζεται στην Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά εξακολουθεί να τηρεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε όταν πιστοποιήθηκε με την Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Enterprise Holdings, Inc. συμμορφώνεται με το Πλαίσιο ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ/ΗΠΑ και με το Πλαίσιο ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων Ελβετίας/ΗΠΑ, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών πληροφοριών που μεταφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Η Enterprise Holdings, Inc. έχει λάβει πιστοποίηση από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με την τήρηση των αρχών της Ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων.  Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων της παρούσας Πολιτικής απορρήτου και των αρχών της Ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων, υπερισχύουν οι αρχές της Ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων.  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα της Ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων και να δείτε την πιστοποίησή μας, ανατρέξτε στην εξής διεύθυνση: https://www.privacyshield.gov/list.