Μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο

Για να μπορούμε να λειτουργούμε και να σας παρέχουμε υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πληροφορίες που μας παρέχετε ή που συλλέγουμε μπορεί να μεταφέρονται ή να προσπελαύνονται από φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Enterprise διατηρεί τα παγκόσμια συστήματα πληροφορικής της κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν μας παράσχετε ή εάν συλλέξουμε εμείς οι ίδιοι πληροφορίες σχετικά με εσάς εκτός των Η.Π.Α., οι προσωπικές σας πληροφορίες θα μεταφερθούν και θα διατηρηθούν στις Η.Π.Α. Ωστόσο, σε περιορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποθηκεύονται εκτός των Η.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου χρησιμοποιούμε ορισμένους παρόχους υπηρεσιών, όπως υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου, υπηρεσίες διεκπεραίωσης αξιώσεων και παρόχους υπηρεσιών IT.

Κατά περίπτωση, η Enterprise συνάπτει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ή άλλον εγκεκριμένο μηχανισμό για τις διασυνοριακές μεταφορές. Για μεταφορές δεδομένων της Ε.Ε., του Η.Β. και της Ελβετίας στις Η.Π.Α., ανατρέξτε στην αμέσως παρακάτω ενότητα. Ωστόσο, δεν θα βασιστούμε στο Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Ελβετίας-Η.Π.Α. ή στο Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Η.Β.-Η.Π.Α. μέχρι να τεθούν σε ισχύ, αλλά τηρούμε τις απαιτούμενες δεσμεύσεις τους εν αναμονή της εφαρμογής τους.

 

Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε.-Η.Π.Α., Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Η.Β.-Η.Π.Α. και Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Ελβετίας-Η.Π.Α.

Συμμετέχουμε και έχουμε πιστοποιήσει τη συμμόρφωσή μας με το Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε.-Η.Π.Α., το Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Η.Β.-Η.Π.Α. και το Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Ελβετίας-Η.Π.Α. (τα «Πλαίσια»). Έχουμε δεσμευτεί να χειριζόμαστε όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), το Η.Β. και την Ελβετία βάσει αυτών των Πλαισίων και των ισχυουσών αρχών τους.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε.-Η.Π.Α. και για να δείτε την πιστοποίησή μας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α. (https://www.dataprivacyframework.gov/s/). Όσον αφορά τις πληροφορίες που λαμβάνονται ή μεταφέρονται σύμφωνα με το Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε.-Η.Π.Α., υποκείμεθα στις ρυθμιστικές εξουσίες επιβολής του νόμου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των Η.Π.Α. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες κατόπιν νόμιμων αιτημάτων των δημοσίων αρχών των Η.Π.Α., μεταξύ άλλων για την ικανοποίηση των εθνικών απαιτήσεων ασφάλειας ή επιβολής του νόμου.

Η Enterprise Holdings είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει, δυνάμει των Πλαισίων, καθώς και για τη μετέπειτα διαβίβασή τους σε τρίτους που λειτουργούν ως αντιπρόσωποι για λογαριασμό της. Η Enterprise Holdings συμμορφώνεται με τις ισχύουσες αρχές των Πλαισίων για όλες τις περαιτέρω μεταφορές προσωπικών δεδομένων από την Ε.Ε., το Η.Β. και την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί ευθύνης για την περαιτέρω μεταφορά.

Εάν έχετε κάποιον ανεπίλυτο προβληματισμό σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο ή τη χρήση των προσωπικών δεδομένων στον οποίο πιστεύετε ότι δεν έχουμε ανταποκριθεί ικανοποιητικά, επικοινωνήστε (χωρίς χρέωση) με τον εξωτερικό μας συνεργάτη στις ΗΠΑ που είναι υπεύθυνος για την επίλυση διαφορών, στη διεύθυνση https://www.jamsadr.com/DPF-Dispute-Resolution.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικότερα στον ιστότοπο του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α. (https://www.dataprivacyframework.gov/s/), μπορείτε να προσφύγετε σε δεσμευτική διαιτησία, αφού εξαντλήσετε τις άλλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι/πάροχοι υπηρεσιών διεκπεραίωσης/ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Αν κάνετε μια κράτηση που θα διεκπεραιωθεί από έναν εξουσιοδοτημένο δικαιοδόχο ή πάροχο υπηρεσιών διεκπεραίωσης σε άλλη χώρα ή σε ένα κατάστημα που ανήκει στην Enterprise (π.χ. στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο), θα μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στον εξουσιοδοτημένο δικαιοδόχο, στον πάροχο υπηρεσιών διεκπεραίωσης ή στην τοπική συνεργαζόμενη εταιρεία στη συγκεκριμένη χώρα, προκειμένου να διευκολύνουμε τη συναλλαγή που ζητήσατε.

Για να δείτε τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων που ισχύει για τη συναλλαγή σας, επισκεφτείτε τη σελίδα Επικοινωνία.