Τι πληροφορίες συλλέγουμε

Για όλες τις συναλλαγές:

Συλλέγουμε τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, όπως:

 • Όνομα
 • Διεύθυνση
 • Αριθμοί τηλεφώνου
 • Διευθύνσεις email

Κατά την ενοικίαση

Όταν ενοικιάζετε ένα όχημα, προστίθεστε ως εγκεκριμένος επιπλέον οδηγός, πραγματοποιείτε εγγραφή στην Enterprise ή δηλώνετε τη συμμετοχή σας στις υπηρεσίες CarShare ή Car Club, συλλέγουμε στοιχεία που αφορούν τα εξής:

Προσόντα οδήγησης και επαλήθευση ταυτότητας, όπως:

 • Πληροφορίες άδειας οδήγησης, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών που παρέχονται από εσάς ή εικόνες για επαλήθευση
 • Πληροφορίες ασφάλισης
 • Διαβατήριο
 • Αποδεικτικό έγγραφο τόπου κατοικίας
 • Προσωπικές αναφορές

Στοιχεία συναλλαγών, όπως:

 • Πληροφορίες σχετικά με την ενοικίαση οχήματος
 • Τοποθεσίες ενοικίασης και επιστροφής
 • Ημερομηνίες ενοικίασης
 • Είδος ενοικίασης και προτιμήσεις όσον αφορά το όχημα
 • Συμπληρωματικά προϊόντα που έχουν αγοραστεί
 • Αεροπορική εταιρεία και αριθμός πτήσης
 • Φωτογραφίες των αποδείξεων ή/και της κατάστασης του οχήματος που έχετε υποβάλει μέσω της λειτουργίας κάμερας, η οποία διατίθεται σε ορισμένες από τις εφαρμογές για κινητές συσκευές και τους ιστοτόπους μας
 • Στοιχεία τιμολόγησης
 • Χρεώσεις
 • Πληρωμές
 • Στοιχεία πιστωτικής κάρτας

Πληροφορίες προγραμμάτων αφοσίωσης και συνεργασίας, όπως:

 • Ανταμοιβές και πληροφορίες των προγραμμάτων αφοσίωσης της Enterprise, Alamo ή National
 • Ηλεκτρονικά στοιχεία λογαριασμού χρήστη
 • Αριθμοί εταιρικών λογαριασμών
 • Αριθμοί μέλους
 • Στοιχεία εγγραφής σε προγράμματα frequent flyer ή συνεργαζόμενων ταξιδιωτικών πρακτορείων

Πληροφορίες για αξιώσεις

 • Λεπτομερείς πληροφορίες για ατυχήματα που αφορούν τα οχήματά μας αλλά και οχήματα τρίτων, όπως εμπλεκόμενα άτομα, μάρτυρες και αστυνομικές εκθέσεις

Πληροφορίες υγείας, όπως:

 • Πληροφορίες για σχετικά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζετε, οι οποίες μας βοηθούν να σας παρέχουμε προσαρμοζόμενα συστήματα οδήγησης ή πληροφορίες σχετικά με αξιώσεις που αφορούν τραυματισμούς

Προαιρετικές πληροφορίες, όπως:

 • Στοιχεία επικοινωνίας ατόμου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
 • Οποιεσδήποτε προτιμήσεις ή ιδιαίτερες απαιτήσεις που μπορεί να έχετε
 • Προσωπικές πληροφορίες που κοινοποιούνται για τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας επιχειρηματικής σχέσης ή που κοινοποιούνται οικειοθελώς από άτομα

CCTV και άλλες κάμερες

 • Όπου είναι διαθέσιμες, εγγραφές βίντεο CCTV ή/και φωτογραφίες σας στους δημόσιους χώρους των καταστημάτων ενοικίασης 

Ευαίσθητες πληροφορίες

Η Enterprise Holdings συλλέγει πληροφορίες που ορίζονται ως «ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες» σύμφωνα με διάφορους νόμους για την προστασία του απορρήτου.  Αν και οι εν λόγω νόμοι ενδέχεται να παρέχουν την ευκαιρία εξαίρεσης όσον αφορά αυτές τις πληροφορίες, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για σκοπούς που επιτρέπονται από το νόμο και δεν απαιτούν ευκαιρία εξαίρεσης. 

Κατά την αγορά οχήματος

Εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας, επαλήθευσης ταυτότητας και τις πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα οδήγησης που αναγράφονται παραπάνω, όταν αγοράζετε ένα όχημα μέσω της Enterprise Car Sales και υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση, συλλέγουμε επίσης τα εξής:

Πληροφορίες προσωπικής οικονομικής κατάστασης και ιστορικού, όπως:

 • Εισόδημα
 • Ιστορικό πιστοληπτικής ικανότητας
 • Ιστορικό επαγγελματικής απασχόλησης
 • Άλλα προσωπικά στοιχεία που πρέπει να συμπεριλάβετε στην αίτηση πίστωσης

Στοιχεία συναλλαγών για την αγορά οχήματος, όπως:

 • Όχημα αγοράς
 • Τιμή αγοράς
 • Όχημα ανταλλαγής
 • Συμπληρωματικά προϊόντα που έχουν αγοραστεί

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για υπηρεσίες Βοήθειας στη Διαχείριση Ατυχημάτων

Εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας, τα προσόντα οδήγησης και τις πληροφορίες συναλλαγών και υγείας που αναγράφονται παραπάνω, όταν επικοινωνείτε μαζί μας για σκοπούς βοήθειας στη διαχείριση ατυχημάτων (την οποία μπορεί να παράσχουμε εκ μέρους της οντότητας που παραπέμπει τα στοιχεία σας σε εμάς, όπως πχ η ασφαλιστική σας εταιρεία, ο κατασκευαστής, ο εργοδότης, η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, ο πάροχος διαχείρισης στόλου ή ο πάροχος υπηρεσιών αντιμετώπισης βλαβών), συλλέγουμε επίσης:

Πληροφορίες για αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Λεπτομερείς πληροφορίες για ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών τρίτων, όπως εμπλεκόμενα άτομα, μάρτυρες και αστυνομικές εκθέσεις
 • Στοιχεία ασφάλισης
 • Πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα ώστε να καθορίσουμε ποιος φταίει
 • Στοιχεία οχήματος
 • Στοιχεία πιστωτικής κάρτας για την επισκευή
 • Στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες επισκευής του οχήματός σας και τις ανάγκες μετακίνησης που θα έχετε εφεξής

Κατά τη χρήση των ιστοτόπων και των εφαρμογών μας για κινητές συσκευές

Συλλέγουμε τα εξής:

Πληροφορίες περιήγησης, όπως:

 • Αρχεία καταγραφής ιστού
 • Εντοπισμός γεωγραφικής θέσης

Διαδίκτυο ή άλλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Περιήγηση ή αναζήτηση στο ιστορικό 
 • Πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με τους ιστοτόπους, τις εφαρμογές για κινητές συσκευές, τα email ή τις διαφημίσεις μας.

Πληροφορίες συσκευής, όπως:

 • Μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών
 • Διευθύνσεις ΙΡ
 • Λειτουργικό σύστημα
 • Ακριβείς πληροφορίες εντοπισμού γεωγραφικής θέσης

Οι πληροφορίες τοποθεσίας (όταν είναι ενεργοποιημένες και με την άδειά σας) χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς: 

 • Οι διαδικτυακές μας τοποθεσίες χρησιμοποιούν πληροφορίες τοποθεσίας (όπως ταχυδρομικό κώδικα, πόλη, μητροπολιτική ή γεωγραφική περιοχή) από τη συσκευή σας για την παροχή υπηρεσιών, όπως η εύρεση υποκαταστήματος ή τοποθεσίας.  

 • Όταν χρησιμοποιείτε την κινητή συσκευή σας, οι πληροφορίες τοποθεσίας και οι συνδέσεις της συσκευής χρησιμοποιούνται για την παροχή ειδοποιήσεων, προσφορών, πληροφοριών επιβεβαίωσης της κατάστασης ενοικίασης ή άλλων πληροφοριών για τη βελτίωση της εμπειρίας σας. 

 • Όταν είναι διαθέσιμη, η δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών τοποθεσίας μπορεί να σας επιτρέψει να εντοπίσετε το όχημα που σας έχει εκχωρηθεί ή να επισπεύσετε την παραλαβή και τη επιστροφή του, επιτρέποντάς σας την πρόσβαση όταν βρίσκεστε κοντά στο όχημα.  

 

Τα δικαιώματα χρήσης της κάμερας της συσκευής σας επιτρέπουν τη μεταφόρτωση του φωτογραφικού δελτίου ταυτότητας ή/και της κατάστασης του οχήματος για την ταχεία παροχή υπηρεσιών (όπου είναι διαθέσιμες).   

 

Τα δικαιώματα χρήσης των ακριβών πληροφοριών γεωγραφικής θέσης της συσκευής σας, της κάμερας ή της σύνδεσης Bluetooth μπορούν να απενεργοποιηθούν ανά πάσα στιγμή αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή για κινητές συσκευές ή στη συσκευή σας.  Ορισμένες λειτουργίες ή επιλογές υπηρεσιών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όταν αυτά τα στοιχεία είναι απενεργοποιημένα.  

 

Μέσω χρήσης cookie και άλλων τεχνολογιών αυτοματοποιημένης συλλογής δεδομένων

Εκτός αν απαιτείται η συναίνεσή σας από την ισχύουσα νομοθεσία, όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας, χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας για κινητές συσκευές, ανοίγετε ή κάνετε κλικ σε email που σας στέλνουμε, ή αλληλεπιδράτε με τις διαφημίσεις μας, εμείς ή τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookie, beacon ιστού, clear GIF, pixel, διαδικτυακές ετικέτες, αρχεία καταγραφής διακομιστή ιστού και άλλα εργαλεία συλλογής δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies

Κατά τη συμμετοχή σε έρευνες ή προωθητικές ενέργειες

Συλλέγουμε τα εξής:

 • Προτιμήσεις μάρκετινγκ
 • Σχόλια για παρεχόμενες υπηρεσίες

Πληροφορίες που συλλέγουμε από τρίτα μέρη

Ορισμένα τρίτα μέρη παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για εσάς ή την οικογένειά σας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Πηγές παραπομπής, όπως διαδικτυακές τοποθεσίες κρατήσεων τρίτων (οι οποίες μας παρέχουν γενικές πληροφορίες επικοινωνίας και έναν αριθμό επιβεβαίωσης κράτησης για τη διευκόλυνση της ενοικίασης), ο εργοδότης σας (γενικές πληροφορίες επικοινωνίας), συνεταιριστικοί πιστωτικοί οργανισμοί και ο πάροχος ασφάλισής σας (γενικές πληροφορίες ασφαλιστηρίου και επικοινωνίας), οι τοποθεσίες πωλήσεων οχημάτων (οι οποίες μας παρέχουν, κατόπιν αιτήματός σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας όταν ρωτήσετε για ένα συγκεκριμένο όχημα προς πώληση)
 • Όπου ισχύουν, τα προγράμματα Refer-A-Friend ή παρόμοια προγράμματα.
 • Ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες και λέσχες στις οποίες είστε μέλη, που μας παρέχουν γενικά στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες για τις κρατήσεις σας.
 • Τρίτα μέρη τα οποία, για σκοπούς πρόληψης περιστατικών απάτης, μας παρέχουν (ενδεχομένως συναφείς οικονομικές) πληροφορίες επαλήθευσης ταυτότητας και επιβεβαίωσης της εγκυρότητας εγγράφων.
 • Χρηματοδοτικοί και πιστωτικοί συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών αναφοράς πιστώσεων, οι οποίοι διευκολύνουν τη διεκπεραίωση των αιτήσεων πίστωσης κατά τη χρηματοδότηση μιας αγοράς οχήματος ή κατά την αίτηση για έναν επιχειρηματικό λογαριασμό ενοικίασης.
 • Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι και πάροχοι υπηρεσιών διεκπεραίωσης που μας παρέχουν πληροφορίες για τις συναλλαγές ενοικίασής σας.
 • Πάροχοι υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες υποστήριξης πελατών (πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών και έρευνες που έχετε κάνει), υπηρεσίες ασφαλείας (βίντεο που σας αφορούν και προέρχονται από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης που διαθέτουμε) και πάροχοι υπηρεσιών για έρευνες πελατών (απαντήσεις που έχετε δώσει σε έρευνες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών).
 • Πάροχοι υπηρεσιών μάρκετινγκ, οι οποίοι μας παρέχουν πληροφορίες για να μας βοηθήσουν να παρουσιάσουμε καλύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπως υπηρεσίες αποστολής email για αγορές, υπηρεσίες εξυγίανσης δεδομένων, μεσίτες δεδομένων και συνεργάτες και πλατφόρμες για έρευνες αγοράς.
 • Περιεχόμενο μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχετε καταστήσει δημόσιο

Τα οχήματά μας

Δεδομένα συνδεδεμένου αυτοκινήτου και τηλεματικής

Τα οχήματά μας ενδέχεται να είναι εξοπλισμένα με συσκευές τηλεματικής, όπως προεγκατεστημένες συσκευές καταγραφής δεδομένων συμβάντων, συσκευές παγκόσμιου εντοπισμού θέσης, συστήματα OnStar® και άλλα συστήματα επικοινωνιών που μπορεί να είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο ή σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Εμείς (και κατά καιρούς οι κατασκευαστές των οχημάτων και άλλα εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη) ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες από αυτές τις συσκευές τηλεματικής, καθώς και από άλλες υπηρεσίες και τεχνολογίες, και να τις χρησιμοποιούμε και να τις μοιραζόμαστε όπως περιγράφεται παρακάτω ή με όποιον άλλον τρόπο περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται μόνο με τα οχήματα, διατηρούνται ως μη προσωπικά ταυτοποιήσιμα ή ανωνυμοποιημένα δεδομένα και θα συνδέονται μόνο για τους σκοπούς και τις καταστάσεις που περιγράφονται παρακάτω.  Κάθε πληροφορία που συνδέεται με εσάς θα αντιμετωπίζεται ως προσωπική πληροφορία σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.  Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση των επιβατών και άλλων οδηγών ότι τα δεδομένα του οχήματος συλλέγονται και χρησιμοποιούνται όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να αποδεχτείτε ή να αγοράσετε προαιρετικές συσκευές που σας επιτρέπουν να συλλέγετε συγκεκριμένα δεδομένα οχήματος.  Ανατρέξτε στους όρους και τις προϋποθέσεις και στην πολιτική απορρήτου των κατασκευαστών. 

 

Η χρήση συσκευών τηλεματικής και άλλων προεγκατεστημένων υπηρεσιών και τεχνολογιών υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις μας που αφορούν την ενοικίαση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στους όρους και τις προϋποθέσεις και στην πολιτική απορρήτου των κατασκευαστών των οχημάτων ή/και των παρόχων τεχνολογίας.  Για το OnStar, διατίθενται πληροφορίες στην τοποθεσία www.onstar.com.  Για άλλους κατασκευαστές οχημάτων, ανατρέξτε εδώ.  Ορισμένες ή όλες αυτές οι δυνατότητες μπορεί να είναι ενεργοποιημένες ανά πάσα στιγμή, ακόμα και όταν άλλες υπηρεσίες ή μέσα στο όχημα είναι απενεργοποιημένα.  Εάν δεν είστε βέβαιοι αν το ενοικιαζόμενο όχημά σας περιέχει συσκευές ή τεχνολογίες ή συστήματα τηλεματικής, απευθυνθείτε σε ένα μέλος της ομάδας μας στο κατάστημα ενοικίασης.

 

Ανάλογα με τον τύπο της ενοικίασης, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα του οχήματος ως εξής:

 • Πληροφορίες καυσίμων: Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να διευκολύνουμε την καταγραφή και την τιμολόγηση των χρεώσεων καυσίμων.
 • Πληροφορίες σχετικά με το οδόμετρο: Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να διευκολύνουμε την τιμολόγηση των χρεώσεων χιλιομέτρων (όπου ισχύουν) και για τη διαχείριση του στόλου μας. 
 • Πληροφορίες διαγνωστικού ελέγχου και απόδοσης οχήματος: Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να εντοπίσουμε τις ανάγκες συντήρησης των οχημάτων και να διαχειριστούμε τον στόλο των οχημάτων.   
 • Συνδέσεις φορητών συσκευών ή εφαρμογών που θα μας βοηθήσουν να δώσουμε ορισμένες εντολές στο όχημα για να διευκολύνουμε ή να επισπεύσουμε την ενοικίαση ή για να διευκολύνουμε τη συναλλαγή CarShare ή Car Club: Για παράδειγμα, συλλέγουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να ξεκλειδώνουμε ή να κλειδώνουμε τις πόρτες των οχημάτων απομακρυσμένα.
 • Πληροφορίες τοποθεσίας: Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες τοποθεσίας των οχημάτων με σκοπό:
  • Να επιτρέπουμε στους παρόχους οδικής βοήθειας να σας παρέχουν οδική βοήθεια.
  • Να επιτρέπουμε στους παρόχους υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να σας παρέχουν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
  • Να μπορούμε να ανακτήσουμε κάποιο όχημα που εύλογα πιστεύουμε ότι έχει χαθεί, κλαπεί ή εγκαταλειφθεί.
  • Να διευκολύνουμε την ώρα έναρξης και διακοπής για σκοπούς τιμολόγησης των υπηρεσιών CarShare και Car Club.  
 • Συσκευές καταγραφής δεδομένων συμβάντων: Σε ορισμένες περιπτώσεις αξιώσεων, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο ερευνών που αφορούν ατυχήματα και διαδικασιών που σχετίζονται με αξιώσεις. 
 • Νομικά υποχρεωτική αποκάλυψη πληροφοριών και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που αφορούν το όχημα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τοποθεσίας, σε περίπτωση νομικής υποχρέωσης ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.  Επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οχήματά μας πρέπει υποχρεωτικά να είναι εξοπλισμένα με την τεχνολογία eCall, η οποία ενεργοποιείται αν το όχημά σας εμπλακεί σε ατύχημα. Με την τεχνολογία eCall γίνεται αυτόματα κλήση και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα στις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε, θα γνωστοποιήσουμε και θα έχουμε επίσης πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.   

Οι πληροφορίες που αφορούν τα οχήματα διατηρούνται από εμάς βάσει των περιόδων διατήρησης, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής μας και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.  Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και να αποθηκεύσουμε αυτά τα δεδομένα μετά τη λήξη της σύμβασής μας μαζί σας.

Συστήματα πληροφόρησης και ψυχαγωγίας και εφαρμογές κατασκευαστών του οχήματος

Αν πραγματοποιήσετε σύζευξη μιας κινητής συσκευής με τα συστήματα πλοήγησης ή πληροφόρησης και ψυχαγωγίας των οχημάτων μας και επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε OnStar, Apple CarPlay, Android Auto ή άλλο παρόμοιο λογισμικό ή υπηρεσίες τρίτων μερών στο όχημα ή αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε λειτουργίες πλοήγησης στα συστήματα πληροφόρησης και ψυχαγωγίας του οχήματος ή σε άλλη συσκευή, τα προσωπικά σας στοιχεία και άλλα δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε αυτά τα συστήματα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το απόρρητο ή την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών. Θα πρέπει να διαγράψετε όλες αυτές τις προσωπικές πληροφορίες και τα υπόλοιπα δεδομένα από αυτά τα συστήματα ή τις συσκευές προτού επιστρέψετε το όχημα, ώστε να αποφύγετε την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες από τους επόμενους επιβαίνοντες του οχήματος.

Εάν πραγματοποιήσετε λήψη μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές, η οποία διατίθεται από έναν κατασκευαστή οχήματος ή άλλο τρίτο μέρος, και καταχωρίσετε το όχημα σε αυτήν την εφαρμογή, η χρήση της εφαρμογής από μέρους σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την κοινοποίηση δεδομένων τηλεματικής και άλλων πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τοποθεσίας και προσωπικών πληροφοριών) στον κατασκευαστή του οχήματος ή σε άλλο τρίτο μέρος. Η από μέρους σας χρήση αυτών των εφαρμογών διέπεται αποκλειστικά από τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και από τις πολιτικές απορρήτου, των εφαρμογών που ανήκουν στα τρίτα μέρη. Προτού επιστρέψετε το όχημα, πρέπει είτε να αφαιρέσετε την εφαρμογή από την κινητή συσκευή σας είτε να διαγράψετε το όχημα από την εφαρμογή.

 

Προγράμματα αφοσίωσης και ειδοποίηση παροχής οικονομικών κινήτρων

Έχετε την επιλογή να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα προγράμματα αφοσίωσης της εταιρείας μας. Αυτά τα προγράμματα παρέχουν προνόμια όσον αφορά τις συναλλαγές σας με εμάς.

Η συμμετοχή σε κάποιο από αυτά τα προγράμματα δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, ο εργοδότης σας μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα αφοσίωσης για να διευκολύνει το πρόγραμμα μετακινήσεων της εταιρείας του. Εάν εσείς ή η εταιρεία σας επιλέξετε να εγγραφείτε σε κάποιο από αυτά τα προγράμματα, έχετε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σας ανά πάσα στιγμή από την Παγκόσμια Πύλη Απορρήτου που θα βρείτε στη σελίδα "Επικοινωνία". Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε πολλά προγράμματα αφοσίωσης, όπως τα Alamo Insiders, Emerald Club και Enterprise Plus. Η συλλογή μας από συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν, όπως όνομα, διεύθυνση, email, αριθμό τηλεφώνου, πληροφορίες άδειας οδήγησης, ημερομηνία γέννησης, πιστωτική κάρτα ή άλλες πληροφορίες πληρωμής, σχέση με την εταιρεία και πληροφορίες προγράμματος τακτικού επιβάτη (όπου είναι διαθέσιμες) μας επιτρέπει να λειτουργούμε τα προγράμματα αφοσίωσης πελατών και να παρέχουμε στους συμμετέχοντες προνόμια όπως εκπτώσεις, μονάδες ενοικίασης και προνόμια οχημάτων. Μπορεί να έχετε την επιλογή να συνδέσετε ένα λογαριασμό προγράμματος αφοσίωσης της Enterprise με ένα λογαριασμό που έχετε με έναν επιλεγμένο συνεργάτη. Όταν συνδεθούν, η Enterprise και ο συνεργάτης θα μοιράζονται πληροφορίες με τον τρόπο που θα περιγράφεται κατά τη στιγμή της σύνδεσης των λογαριασμών σας.

 

Για να δείτε τα προνόμια και τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα αφοσίωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας λίστας συμμετεχόντων προγραμμάτων και προνομίων, ή για να συμμετάσχετε, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

Αξιοποιήστε τις χαμηλές τιμές ενοικίασης αυτοκινήτων από την Alamo Insiders – Alamo Rent A Car

Προνόμια Emerald Club | National Car Rental

Πληροφορίες για την Enterprise Plus | Enterprise Rent-A-Car

Πρόγραμμα ανταμοιβών συνεργατών | Alamo Rent A Car

Ανταμοιβές συνεργατών | National Car Rental

 Προγράμματα ανταμοιβών συνεργατών Enterprise | Enterprise Rent-A-Car

 

Το ποσό και η φύση αυτών των προνομίων θα καθοριστεί από την έκταση της συμμετοχής σας στα προγράμματα αφοσίωσης πελατών της Enterprise. Ενδέχεται να προσαρμόζουμε κατά καιρούς τους όρους συμμετοχής. Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που κοινοποιούνται για στοχευμένη διαφήμιση

· Στοιχεία επικοινωνίας

· Πληροφορίες συσκευής

· Γεωγραφική θέση (μόνο περιοχή)

· Προτιμήσεις προϊόντων

· Εμπορική σχέση

· Επαγγελματικές πληροφορίες

· Πληροφορίες συναλλαγών

Για τις κατηγορίες τρίτων που ενδέχεται να λάβουν προσωπικές πληροφορίες σε σχέση με τον λογαριασμό αφοσίωσης που διαθέτετε, ανατρέξτε στην παραπάνω ενότητα με τίτλο Σε ποιους κοινοποιούμε τις πληροφορίες.

 

Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τα προγράμματα αφοσίωσης πελατών της Enterprise οποιαδήποτε στιγμή, μέσω της φόρμας αιτήματος: Φόρμα Web για την προστασία απορρήτου (onetrust.com). Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς σε σχέση με τις συναλλαγές σας με την Enterprise. Εάν επιλέξετε να τερματίσετε τη συνδρομή σας ή να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας παρέχουμε όλα τα προνόμια των προγραμμάτων αφοσίωσης της Enterprise ή των σχετικών προγραμμάτων συνεργατών

Οι διαφορές τιμών και υπηρεσιών, όπως οι εκπτώσεις και οι πιστώσεις, που είναι διαθέσιμες σε εσάς μέσω των προγραμμάτων αφοσίωσης της Enterprise, βασίζονται στον εύλογο καθορισμό της αξίας που λαμβάνουμε από τη συλλογή και τη διατήρηση προσωπικών πληροφοριών σχετικά με εσάς σε σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησής μας. Αυτή η εκτιμώμενη αξία λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως επιτρέπεται από τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των εξόδων μας που προκύπτουν από τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών, των εξόδων μας που προκύπτουν κατά την παροχή ανταμοιβών σε εσάς και των εκτιμώμενων εσόδων που μπορεί να αποκομίσουμε από πληροφορίες που σχετίζονται με κάποιον συγκεκριμένο συμμετέχοντα στα προγράμματα αφοσίωσης πελατών της Enterprise.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων παιδιών

Οι ιστότοποί μας και οι διαδικτυακές μας δραστηριότητες μάρκετινγκ δεν απευθύνονται σε παιδιά και η Enterprise Holdings δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών ή κάτω από το όριο ενηλικίωσης που ισχύει στη χώρα σας. Ωστόσο, εάν πιστεύετε ότι το παιδί σας μας έχει δώσει προσωπικές πληροφορίες του και θέλετε να μας ειδοποιήσετε για να τις διαγράψουμε, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.