Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που αφορούν εσάς

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς ή σχετικά με εσάς, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς:

Όπου είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας συμφωνίας που διέπει τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, συμπεριλαμβανομένων των εξής

 •  Για την υποβοήθηση των συναλλαγών που αιτείστε, εσείς ή κάποιος εκ μέρους σας, από εταιρεία ή άλλη οντότητα, όπως κρατήσεις, ενοικιάσεις, αγορές, λίζινγκ, υπηρεσίες διαχείρισης στόλου ή για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ατυχημάτων,
 • Για την κοινοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την κράτηση, την ενοικίαση, τη μίσθωση ή την αγορά ενός οχήματος εκ μέρους σας, εκτός εάν απαιτείται σχετική συναίνεση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Οι εν λόγω πληροφορίες είναι δοσοληπτικής φύσης και θα σας αποστέλλονται μέσω email, SMS ή κλήσεων,
 • Για να σας παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών σε σχέση με την αλληλεπίδρασή σας με εμάς ή για να απαντούμε στις ερωτήσεις σας,
 • Για να σας εγγράψουμε στα προγράμματα αφοσίωσης και να σας στέλνουμε πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαρκή συμμετοχή σας σε αυτά τα προγράμματα,
 • Για να σας εγγράψουμε στις επιχειρηματικές δραστηριότητες CarShare και Car Club και να σας στέλνουμε πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαρκή συμμετοχή σας σε αυτές τις δραστηριότητες.

Όπου χρειάζεται να συμμορφωνόμαστε προς μια νομική υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένων των εξής

 • Για τη χρήση και την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία του οχήματός σας στις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών σε περίπτωση εμπλοκής σας σε οδικό ατύχημα.
 • Για τη χρήση και την κοινοποίηση πληροφοριών σε κρατικές και ρυθμιστικές αρχές, όταν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή προκειμένου να ανταποκριθούμε σε νομικές διαδικασίες, υποχρεώσεις ή αιτήματα, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων στις κατάλληλες λίστες κυρώσεων, ή για τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας.

Όπου χρειάζεται για τα νόμιμα συμφέροντά μας, όπως παρατίθενται στη συνέχεια, καθώς και όπου τα δικά σας δικαιώματα προστασίας δεδομένων δεν προέχουν έναντι των δικών μας συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των εξής

 • Για να σας παρέχουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ενοικίασή σας και άριστη εξυπηρέτηση. Οι εν λόγω πληροφορίες, των οποίων η φύση είναι δοσοληπτική, θα σας αποστέλλονται μέσω email, SMS ή κλήσεων.
 • Για να μας βοηθάτε να παρέχουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες: για παράδειγμα, για την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού μας ή της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που λαμβάνετε και για να μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τους ιστοτόπους, τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες μας.  Ενδέχεται να ζητήσουμε τα σχόλιά σας μέσω email, SMS ή κλήσεων, εκτός εάν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για αυτόν τον σκοπό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και τη δημιουργία αναλύσεων σχετικά με τη χρήση που κάνουν οι πελάτες στους ιστοτόπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο για να παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, καλύτερα προϊόντα, δυνατότητες και λειτουργίες σε εσάς και σε άλλους πελάτες στο μέλλον.
 • Όπου επιτρέπεται, για να δημιουργήσουμε το προφίλ σας και το προφίλ των αλληλεπιδράσεών σας με εμάς, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε προσαρμοσμένες προσφορές, ευκαιρίες και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Για να βελτιώσουμε τη διαφημιστική σας εμπειρία, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης μεταξύ συσκευών. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να συλλέγουμε και να συνδυάζουμε δεδομένα από τις διάφορες συσκευές σας, ώστε να σας δείχνουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. 
 • Για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων μας και τη διαχείριση της ασφάλειας των δικτύων και της ιδιοκτησίας μας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των διαδικτυακών τοποθεσιών μας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία και κατάχρηση. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) για την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεών μας.
 • Για την πρόληψη ζημιών, τηρούμε ένα αρχείο με τα ονόματα προσώπων με τα οποία οι συναλλαγές μας κατά το παρελθόν υποδεικνύουν ότι ενδέχεται να μην πληρώσουν ή ότι αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια ή για απάτη.
 • Για την πρόληψη περιστατικών απάτης, για την επαλήθευση της ταυτότητας και της εγκυρότητας εγγράφων ταυτοποίησης καθώς και πρόσθετων σημείων επαφής για επικοινωνίες σχετικά με την ενοικίαση μέσω προσωπικών αναφορών.
 • Για τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών σας σε τρίτα μέρη, ώστε να μπορούμε να ακολουθούμε τις διαθέσιμες διαδικασίες επίλυσης ή να περιορίζουμε τη ζημία που μπορεί να υποστούμε και για να επιβάλλουμε τους όρους οποιουδήποτε συμφωνητικού ενοικίασης ή τους όρους και τις προϋποθέσεις των ιστοτόπων μας.
 • Για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε συστήματα δεδομένων του οχήματος για τους σκοπούς που αναφέρονται στην ενότητα Δεδομένα οχήματος παραπάνω, όπως βοήθεια για την ανάκτηση ενός οχήματος που ευλόγως πιστεύουμε ότι έχει κλαπεί ή εγκαταλειφθεί, καθώς και για να διευκολύνουμε τη διαδικασία επιστροφής του οχήματος (όπου υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης επιστροφής) και για σκοπούς τιμολόγησης.
 • Εκτός εάν απαιτείται η συναίνεσή σας στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες για σκοπούς μάρκετινγκ και προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης προϊόντων ή/και υπηρεσιών που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη σύνδεση της δραστηριότητάς σας στους ιστοτόπους μας και στις εφαρμογές μας για κινητά.  - .; 
 • Για να συγκεντρώσουμε προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς και να τις χρησιμοποιήσουμε για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό.
 • Για να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο" και
 • Για τη λήψη, τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών σας σε τρίτα μέρη με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά περιστατικών απάτης και την προστασία των επιχειρηματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων, των προσωπικών δεδομένων, της ασφάλειας και των περιουσιακών στοιχείων μας ή για την προστασία επιμέρους προσώπων και του συνόλου. Αυτό το κάνουμε για να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των διωκτικών αρχών, να συλλέγουμε ανεξόφλητους λογαριασμούς, να αποφεύγουμε την ευθύνη για κυρώσεις με τις οποίες επιβαρύνεστε εσείς (π.χ. παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ.) και για σκοπούς επεξεργασίας αξιώσεων.

Στις περιπτώσεις όπου έχετε παράσχει σχετική συγκατάθεση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας της χώρας σας, όπως

 • Για να μας βοηθήσετε να σας παρέχουμε τα πλέον κατάλληλα οχήματα, όπως οχήματα που διαθέτουν προσαρμοζόμενα συστήματα οδήγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα χρειαστεί να εξαγάγουμε ή να συλλέξουμε αναλυτικά στοιχεία για την υγεία ή τη φυσική σας κατάσταση.
 • Για να αποστέλλουμε διακριτικά ασφαλείας μίας χρήσης μέσω SMS.
 • Για να σας ζητάμε, εφόσον ισχύει, τα σχόλιά σας μέσω email, SMS ή κλήσεων, ώστε να μας βοηθάτε να παρέχουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες: για παράδειγμα, για την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού μας ή της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που λαμβάνετε και για να μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τους ιστοτόπους, τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες μας.
 • Για να σας στέλνουμε ή να σας ζητάμε, εφόσον ισχύει, εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε μέσω email ή SMS συγκεκριμένο υλικό προώθησης ή στοχευμένου μάρκετινγκ και πληροφορίες για ευκαιρίες και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Σε αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνονται προσκλήσεις για συμμετοχή στα προγράμματα αφοσίωσης της εταιρείας μας, ανακοινώσεις για αναβαθμίσεις υπηρεσιών, προσφορές και εκπτώσεις, ενημερώσεις σχετικά με ελλιπή στοιχεία σε φόρμες συμμετοχής ή κράτησης στο διαδίκτυο και προσφορές για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχουμε. 
 • Όπου ισχύει, για τη χρήση πληροφοριών που αφορούν το όχημα με σκοπό την παροχή βοήθειας και τη διαχείριση συναλλαγών για τις οποίες έχετε συμφωνήσει, καθώς και για την εκπλήρωση υποχρεώσεων βάσει του συμβολαίου ενοικίασης. 
 • Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, αυτή η ανάκληση δεν θα επηρεάζει τη νομιμότητα των διαδικασιών που πραγματοποιήθηκαν πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών σας

Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για όσο καιρό χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους επιχειρηματικούς σκοπούς μας, όπως περιγράφονται παρακάτω:

Συναλλαγές ενοικίασης

Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα που σχετίζονται με το συμβόλαιο ενοικίασής σας για έως επτά έτη από την ημερομηνία ενοικίασης ή σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής μας ή με οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας. Διατηρούμε αρχεία των πληρωμών που έχετε κάνει για δύο έτη από την ημερομηνία της συναλλαγής (ανάλογα με την τοποθεσία όπου έγινε η ενοικίαση). 

Πωλήσεις αυτοκινήτων

Διατηρούμε τα δεδομένα που σχετίζονται με την πώληση οχήματος για έως δέκα έτη από την ημερομηνία πώλησης, λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας.

Αξιώσεις

Διατηρούμε τα δεδομένα για αξιώσεις που αφορούν τους ενοικιαστές μας ή άλλα άτομα για τη διάρκεια ισχύος της αξίωσης και έως και δέκα έτη από την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών μας, με την επιφύλαξη άλλων νομικών απαιτήσεων.

Ερωτήσεις σχετικές με την εξυπηρέτηση πελατών

Διατηρούμε τις γενικές ερωτήσεις για τρία έτη, εκτός αν υποβάλετε παράπονο, οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, διατηρούμε τις πληροφορίες σχετικά με το παράπονο για έως επτά έτη.

Σκοποί μάρκετινγκ και ανάλυσης

Διατηρούμε τα δεδομένα που σχετίζονται με cookies και άλλα στοιχεία ηλεκτρονικής αναγνώρισης έως τρία έτη. Διατηρούμε άλλες πληροφορίες μάρκετινγκ, όπως τα στοιχεία συνδρομών email ή εγγραφής σε προγράμματα αφοσίωσης για έως επτά έτη μετά από την τελευταία αλληλεπίδρασή σας μαζί μας.

Αντιδικίες και επιβολή του νόμου

Εάν εμπλακούμε σε δικαστικές διαμάχες ή διαδικασίες έρευνας από κρατικούς ή ρυθμιστικούς φορείς, διατηρούμε τα σχετικά δεδομένα για όλη την περίοδο της δικαστικής διαμάχης ή της έρευνας και, στη συνέχεια, για ένα χρονικό διάστημα πέντε ετών. Εάν, σε περίπτωση διακανονισμού, χρειαστεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για την περίοδο που απαιτείται προκειμένου να υλοποιηθεί ο διακανονισμός. Εάν παράσχουμε δεδομένα σε διωκτικές αρχές, διατηρούμε σχετικό αρχείο για ένα έτος μετά το πέρας της διερεύνησης.