Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που αφορούν εσάς

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς ή σχετικά με εσάς προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Όπου χρειάζεται να συνάψουμε συμφωνία μαζί σας και να σας παράσχουμε υπηρεσίες για την περίοδο ισχύος της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των εξής
  • Για να σας βοηθούμε στις συναλλαγές που ζητάτε, όπως η κράτηση, η ενοικίαση, η αγορά ή το λίζινγκ μηχανοκίνητων οχημάτων.
  • Για να σας παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών σε σχέση με την αλληλεπίδρασή σας με εμάς ή για να απαντούμε στις ερωτήσεις σας.
  • Για να σας εγγράψουμε στα προγράμματα αφοσίωσης και να σας στέλνουμε μη προωθητικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαρκή συμμετοχή σας σε αυτά τα προγράμματα.
 • Όπου χρειάζεται να συμμορφωνόμαστε προς μια νομική υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένων των εξής
  • Για κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία του οχήματός σας στις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών σε περίπτωση εμπλοκής σας σε οδικό ατύχημα.
  • Για κοινοποίηση πληροφοριών σε κρατικές και ρυθμιστικές αρχές, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή ως ανταπόκριση σε νομικές διαδικασίες, υποχρεώσεις ή αιτήματα.
 • Όπου χρειάζεται για τα νόμιμα συμφέροντά μας, όπως παρατίθενται στη συνέχεια, καθώς και όπου τα δικά σας δικαιώματα προστασίας δεδομένων δεν προέχουν έναντι των δικών μας συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των εξής
  • Για κοινοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την ενοικίασή σας. Οι εν λόγω πληροφορίες, των οποίων η φύση είναι δοσοληπτική, θα σας αποστέλλονται μέσω email, SMS ή κλήσεων. 
  • Για να μας βοηθάτε να παρέχουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες: για παράδειγμα, για την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού μας ή της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που λαμβάνετε και για να μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τους ιστότοπους, τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες μας.
  • Για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και τη δημιουργία αναλύσεων σχετικά με τη χρήση που κάνουν οι πελάτες στους ιστότοπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο για να μπορούμε να παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, καλύτερα προϊόντα, δυνατότητες και λειτουργίες σε εσάς και στους άλλους πελάτες στο μέλλον.
  • Για να δημιουργήσουμε το προφίλ σας και το προφίλ των αλληλεπιδράσεών σας με εμάς, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε προσαρμοσμένες προσφορές, ευκαιρίες και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
  • Για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων μας και τη διαχείριση της ασφάλειας των δικτύων και της ιδιοκτησίας μας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των διαδικτυακών τοποθεσιών μας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία και κατάχρηση. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) για την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεών μας και τηρούμε λίστες "Να μην γίνεται ενοικίαση" με τους πελάτες που δεν πληρώνουν ή αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια.
  • Για κοινοποίηση των πληροφοριών σας σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη της απάτης και την προστασία των επιχειρηματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων μας, των προσωπικών δεδομένων, της ασφάλειας και των περιουσιακών στοιχείων μας ή για την προστασία του κοινού. Αυτό το κάνουμε για να συλλέγουμε τους μη πληρωμένους λογαριασμούς, για να αποφεύγουμε την ευθύνη για κυρώσεις με τις οποίες επιβαρύνεστε εσείς (π.χ. παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ.) και για σκοπούς επεξεργασίας αξιώσεων.
  • Για κοινοποίηση των πληροφοριών σας σε τρίτους ώστε να μπορούμε να ακολουθούμε τις διαθέσιμες διαδικασίες επίλυσης ή να περιορίζουμε τη ζημία που μπορεί να υποστούμε και για να επιβάλλουμε τους όρους οποιουδήποτε συμφωνητικού ενοικίασης ή τους όρους και τις προϋποθέσεις των ιστότοπών μας. Θα γνωστοποιούμε επίσης τις πληροφορίες σας σε τρίτους, σε περίπτωση που παραβιάζονται τα δικαιώματα κάποιου άλλου ατόμου.
  • Για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα συστήματα δεδομένων του οχήματος για σκοπούς που αναφέρονται στην ενότητα "Δεδομένα οχήματος" παραπάνω.
 • Όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, συμπεριλαμβανομένων των εξής
  • Για να μας βοηθήσετε να σας παρέχουμε τα πλέον κατάλληλα οχήματα, όπως οχήματα που διαθέτουν προσαρμοζόμενα συστήματα οδήγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα χρειαστεί να εξαγάγουμε ή να συλλέξουμε αναλυτικά στοιχεία για την υγεία ή τη φυσική σας κατάσταση.
  • Για να σας αποστέλλουμε συγκεκριμένο υλικό προώθησης ή στοχευμένου μάρκετινγκ και πληροφορίες για ευκαιρίες και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτά περιλαμβάνουν προσκλήσεις συμμετοχής στα προγράμματα αφοσίωσής μας, ανακοινώσεις αναβαθμίσεων, ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία και πληροφόρηση σχετικά με ελλιπώς συμπληρωμένες φόρμες εγγραφής μελών ή κρατήσεις. Ορισμένες από αυτές τις προσφορές θα λαμβάνονται ως διαφημίσεις σε τοποθεσίες που δεν ανήκουν στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  • Για να σας αποστέλλουμε μηνύματα κειμένου για έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τη συναλλαγή σας (π.χ. καθυστερήσεις λόγω κατασκευαστικών εργασιών σε υποκαταστήματα αεροδρομίων), περισσότερες ευκαιρίες ενοικίασης, έρευνες εμπειρίας πελατών, προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ όπως κουπόνια, εκπτώσεις, προσφορές της τελευταίας στιγμής ή πληροφορίες σχετικά με προγράμματα αφοσίωσης και επιβράβευσης.

Διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών σας

Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για όσο καιρό χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους επιχειρηματικούς σκοπούς μας, όπως περιγράφονται παρακάτω:

 • Σκοποί μάρκετινγκ: Διατηρούμε τα δεδομένα που σχετίζονται με τα cookies και άλλα στοιχεία ηλεκτρονικής αναγνώρισης για έως τρία έτη. Διατηρούμε άλλες πληροφορίες μάρκετινγκ, όπως τα στοιχεία συνδρομών email ή εγγραφής σε προγράμματα αφοσίωσης για έως επτά έτη μετά από την τελευταία αλληλεπίδρασή σας μαζί μας.
 • Συναλλαγές ενοικίασης: Διατηρούμε τα δεδομένα που σχετίζονται με το συμφωνητικό ενοικίασής σας για έως επτά έτη από την ημερομηνία ενοικίασης, λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας. Διατηρούμε αρχεία των πληρωμών που έχετε κάνει για δύο έτη από την ημερομηνία της συναλλαγής (ανάλογα με την τοποθεσία όπου έγινε η ενοικίαση).
 • Ερωτήσεις σχετικές με την εξυπηρέτηση πελατών: Διατηρούμε τις γενικές ερωτήσεις για τρία έτη, εκτός αν υποβάλετε παράπονο, οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, διατηρούμε τις πληροφορίες σχετικά με το παράπονο για επτά έτη.

Αντιδικίες και επιβολή του νόμου: Αν εμπλακούμε σε δικαστικούς αγώνες ή σε κρατική ή ρυθμιστική διερεύνηση, διατηρούμε τα σχετικά δεδομένα για όλη την περίοδο του δικαστικού αγώνα ή της διερεύνησης και στη συνέχεια για μια περίοδο πέντε ετών. Αν, σε περίπτωση διακανονισμού, χρειαστεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για την περίοδο που απαιτείται προκειμένου να υλοποιηθεί ο διακανονισμός. Αν παράσχουμε δεδομένα στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, διατηρούμε σχετικό αρχείο για ένα έτος μετά το πέρας της διερεύνησης.