Σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Καλωσορίσατε στο νέο Παγκόσμιο κέντρο προστασίας προσωπικών δεδομένων μας. Το δημιουργήσαμε για να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο σας παρέχουμε πληροφορίες για τις πρακτικές που εφαρμόζουμε σχετικά με τη συλλογή και χρήση δεδομένων. Παρότι οι πρακτικές μας δεν έχουν αλλάξει, διαθέτουμε ενημερωμένες γνωστοποιήσεις για να εξασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με το νέο ευρωπαϊκό Γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (GDPR). 

Στην Enterprise Holdings, Inc., μέσω των ανεξάρτητων τοπικών θυγατρικών μας ("θυγατρικές") που λειτουργούν με τις επωνυμίες Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental, Alamo Rent A Car, και Discount Car and Truck Rental, καθώς και Truck Rental, Car Sales, CarShare, Car Club και Subscribe with Enterprise (συλλογικά "Enterprise Holdings", "εμείς", "μας" ή "εμάς"), σεβόμαστε το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων.  Έχουμε θεσπίσει την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ("Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων") καθώς και την πολιτική μας για τα cookies ("Πολιτική για τα Cookies") προκειμένου να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές που ακολουθούμε όσον αφορά τη συλλογή, τη χρήση, την αποκάλυψη και τη μεταφορά των δεδομένων, καθώς και τα ατομικά δικαιώματα πρόσβασης που ενδεχομένως έχετε κατά τη χρήση των τοποθεσιών και των υπηρεσιών μας.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στις παρακάτω ενότητες.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Διαβάστε για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε.

Διαβάστε για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε.

Η πιο πρόσφατη ενημέρωση της παρούσας πολιτικής έγινε στις 2021.10.28.

Πολιτική για τα cookies

Διαβάστε για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies και τις συναφείς τεχνο...

Διαβάστε για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies και τις συναφείς τεχνολογίες στους ιστότοπούς μας, στις εφαρμογές κινητών συσκευών και στα μηνύματα email που σας στέλνουμε.

Η παρούσα πολιτική ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 2020-07-14.

 

Για όλες τις συναλλαγές:

Συλλέγουμε τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, όπως:

 • Όνομα
 • Διεύθυνση
 • Αριθμοί τηλεφώνου
 • Διευθύνσεις email

Κατά την ενοικίαση

Όταν ενοικιάζετε ένα όχημα, προστίθεστε ως εγκεκριμένος επιπλέον οδηγός, πραγματοποιείτε εγγραφή στην Enterprise ή δηλώνετε τη συμμετοχή σας στις υπηρεσίες CarShare ή Car Club, συλλέγουμε στοιχεία που αφορούν τα εξής:

Προσόντα οδήγησης και επαλήθευση ταυτότητας, όπως:

 • Στοιχεία άδειας οδήγησης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας γέννησης, και φωτογραφίες που υποβάλετε, οι οποίες απεικονίζουν εσάς και την άδεια οδήγησης που διαθέτετε.
 • Πληροφορίες ασφάλισης
 • Διαβατήριο
 • Αποδεικτικό έγγραφο τόπου κατοικίας
 • Προσωπικές αναφορές

Στοιχεία συναλλαγών, όπως:

 • Πληροφορίες σχετικά με την ενοικίαση οχήματος
 • Τοποθεσίες ενοικίασης και επιστροφής
 • Ημερομηνίες ενοικίασης
 • Είδος ενοικίασης και προτιμήσεις όσον αφορά το όχημα
 • Συμπληρωματικά προϊόντα που έχουν αγοραστεί
 • Αεροπορική εταιρεία και αριθμός πτήσης
 • Φωτογραφίες των αποδείξεων που έχετε υποβάλει μέσω των λειτουργιών κάμερας, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε ορισμένες από τις εφαρμογές για κινητές συσκευές και τους ιστοτόπους μας
 • Στοιχεία τιμολόγησης
 • Χρεώσεις
 • Πληρωμές
 • Στοιχεία πιστωτικής κάρτας

Πληροφορίες προγραμμάτων αφοσίωσης και συνεργασίας, όπως:

 • Ανταμοιβές και πληροφορίες των προγραμμάτων αφοσίωσης της Enterprise, Alamo ή National
 • Ηλεκτρονικά στοιχεία λογαριασμού χρήστη
 • Αριθμοί εταιρικών λογαριασμών
 • Αριθμοί μέλους
 • Στοιχεία εγγραφής σε προγράμματα frequent flyer ή συνεργαζόμενων ταξιδιωτικών πρακτορείων

Πληροφορίες για αξιώσεις

 • Λεπτομερείς πληροφορίες για ατυχήματα που αφορούν τα οχήματά μας αλλά και οχήματα τρίτων, όπως εμπλεκόμενα άτομα, μάρτυρες και αστυνομικές εκθέσεις

Πληροφορίες υγείας, όπως:

 • Πληροφορίες για σχετικά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζετε, οι οποίες μας βοηθούν να σας παρέχουμε προσαρμοζόμενα συστήματα οδήγησης ή πληροφορίες σχετικά με αξιώσεις που αφορούν τραυματισμούς

Προαιρετικές πληροφορίες, όπως:

 • Στοιχεία επικοινωνίας ατόμου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
 • Οποιεσδήποτε προτιμήσεις ή ιδιαίτερες απαιτήσεις που μπορεί να έχετε

Κατά την αγορά οχήματος

Εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας, επαλήθευσης ταυτότητας και τις πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα οδήγησης που αναγράφονται παραπάνω, όταν αγοράζετε ένα όχημα μέσω της Enterprise Car Sales και υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση, συλλέγουμε επίσης τα εξής:

Πληροφορίες προσωπικής οικονομικής κατάστασης και ιστορικού, όπως:

 • Εισόδημα
 • Ιστορικό πιστοληπτικής ικανότητας
 • Ιστορικό επαγγελματικής απασχόλησης
 • Άλλα προσωπικά στοιχεία που πρέπει να συμπεριλάβετε στην αίτηση πίστωσης

Στοιχεία συναλλαγών για την αγορά οχήματος, όπως:

 • Όχημα αγοράς
 • Τιμή αγοράς
 • Όχημα ανταλλαγής
 • Συμπληρωματικά προϊόντα που έχουν αγοραστεί

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για υπηρεσίες Βοήθειας στη Διαχείριση Ατυχημάτων

Εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας, τα προσόντα οδήγησης και τις πληροφορίες συναλλαγών και υγείας που αναγράφονται παραπάνω, όταν επικοινωνείτε μαζί μας για σκοπούς βοήθειας στη διαχείριση ατυχημάτων (την οποία μπορεί να παράσχουμε εκ μέρους της οντότητας που παραπέμπει τα στοιχεία σας σε εμάς, όπως πχ η ασφαλιστική σας εταιρεία, ο κατασκευαστής, ο εργοδότης, η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, ο πάροχος διαχείρισης στόλου ή ο πάροχος υπηρεσιών αντιμετώπισης βλαβών), συλλέγουμε επίσης:

Πληροφορίες για αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Λεπτομερείς πληροφορίες για ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών τρίτων, όπως εμπλεκόμενα άτομα, μάρτυρες και αστυνομικές εκθέσεις
 • Στοιχεία ασφάλισης
 • Πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα ώστε να καθορίσουμε ποιος φταίει
 • Στοιχεία οχήματος
 • Στοιχεία πιστωτικής κάρτας για την επισκευή
 • Στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες επισκευής του οχήματός σας και τις ανάγκες μετακίνησης που θα έχετε εφεξής

Κατά τη χρήση των ιστοτόπων και των εφαρμογών μας για κινητές συσκευές

Συλλέγουμε τα εξής:

Πληροφορίες περιήγησης, όπως:

 • Αρχεία καταγραφής ιστού
 • Εντοπισμός γεωγραφικής θέσης

Πληροφορίες συσκευής, όπως:

 • Μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών
 • Διευθύνσεις ΙΡ
 • Λειτουργικό σύστημα
 • Ακριβείς πληροφορίες εντοπισμού γεωγραφικής θέσης

Με τη συγκατάθεσή σας, θα έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες με βάση την τοποθεσία της κινητής σας συσκευής, όπως είναι ο ακριβής εντοπισμός γεωγραφικής θέσης, ο ταχυδρομικός κώδικας, η πόλη, η μητροπολιτική περιοχή ή η γεωγραφική περιοχή. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε ενημερώσεις σχετικά με τα καταστήματά μας, πληροφορίες επιστροφής, τοπικές προσφορές ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να μας βοηθήσουν να σας προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες. Μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες τοποθεσίας μόνο αν επιτρέψετε στις εφαρμογές μας για κινητές συσκευές να προσπελάσουν τις υπηρεσίες τοποθεσίας της συσκευής σας. Οι πληροφορίες τοποθεσίας διατηρούνται για επτά έτη. Αυτά τα δεδομένα φιλοξενούνται από τους παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων της εταιρείας μας.

Με τη συναίνεσή σας, η εφαρμογή μας θα χρησιμοποιεί την κάμερα της συσκευής σας.

Εάν μας είχατε επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες τοποθεσίας σας ή την κάμερα της συσκευής σας κατά το παρελθόν και θέλετε να ανακαλέσετε την άδεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις στη συσκευή.  

 

Cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης

Εμείς (και οι πάροχοι των υπηρεσιών μας) χρησιμοποιούμε cookies και beacons ιστού στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες για τη συλλογή πληροφοριών με στόχο την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη και την προσαρμογή των διαφημίσεων που βλέπετε ώστε να είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές πληροφορίες και πώς να εξαιρεθείτε, δείτε την Πολιτική μας για τα Cookies

Κατά τη συμμετοχή σε έρευνες ή προωθητικές ενέργειες

Συλλέγουμε τα εξής:

 • Προτιμήσεις μάρκετινγκ
 • Σχόλια για παρεχόμενες υπηρεσίες

Πληροφορίες που συλλέγουμε από τρίτα μέρη

Ορισμένα τρίτα μέρη παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για εσάς ή την οικογένειά σας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Πηγές αναφοράς, όπως τοποθεσίες ηλεκτρονικών κρατήσεων τρίτων μερών (που μας παρέχουν γενικά στοιχεία επικοινωνίας και έναν αριθμό επιβεβαίωσης κράτησης για διευκόλυνση της ενοικίασης), ο εργοδότης σας (γενικά στοιχεία επικοινωνίας), πιστωτικές ενώσεις και η ασφαλιστική εταιρεία σας (γενικά στοιχεία επικοινωνίας και ασφαλιστήρια συμβόλαια).
 • Όπου ισχύουν, τα προγράμματα Refer-A-Friend ή παρόμοια προγράμματα.
 • Ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες και λέσχες στις οποίες είστε μέλη, που μας παρέχουν γενικά στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες για τις κρατήσεις σας.
 • Τρίτα μέρη τα οποία, για σκοπούς πρόληψης περιστατικών απάτης, μας παρέχουν πληροφορίες επαλήθευσης ταυτότητας και επιβεβαίωσης της εγκυρότητας εγγράφων.
 • Χρηματοδοτικοί και πιστωτικοί συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών αναφοράς πιστώσεων, οι οποίοι διευκολύνουν τη διεκπεραίωση των αιτήσεων πίστωσης κατά τη χρηματοδότηση μιας αγοράς οχήματος.
 • Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι που μας παρέχουν πληροφορίες για τις συναλλαγές ενοικιάσεών σας.
 • Πάροχοι υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες υποστήριξης πελατών (πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών και έρευνες που έχετε κάνει), υπηρεσίες ασφαλείας (βίντεο που σας αφορούν και προέρχονται από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης που διαθέτουμε) και πάροχοι υπηρεσιών για έρευνες πελατών (απαντήσεις που έχετε δώσει σε έρευνες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών).
 • Πάροχοι υπηρεσιών μάρκετινγκ, οι οποίοι μας παρέχουν πληροφορίες για να μας βοηθήσουν να παρουσιάσουμε καλύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπως υπηρεσίες αποστολής email για αγορές, υπηρεσίες εξυγίανσης δεδομένων, μεσίτες δεδομένων και συνεργάτες και πλατφόρμες για έρευνες αγοράς.
 • Περιεχόμενο μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχετε καταστήσει δημόσιο

Δεδομένα οχήματος

Τα οχήματά μας ενδέχεται να είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία που συλλέγει και μεταδίδει δεδομένα από το όχημα ενοικίασης. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες που συλλέγονται από συσκευές εγγραφής δεδομένων συμβάντων, συσκευές παγκόσμιου εντοπισμού θέσης, συστήματα OnStar® ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια τεχνολογία. Αυτή η τεχνολογία, όταν είναι εγκατεστημένη και όπου επιτρέπεται, μας παρέχει τη δυνατότητα να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε πληροφορίες, όπως:

 • ακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας,
 • πληροφορίες συγκρούσεων και
 • πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του οχήματος, όπως συνθήκες λειτουργίας, χιλιομετρικές αποστάσεις, πίεση ελαστικών και κατάσταση καυσίμων και άλλες πληροφορίες διαγνωστικού ελέγχου και απόδοσης.

Μετά τη συλλογή τους, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να συνδυαστούν με πληροφορίες που μας δώσατε και να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία πληροφοριών ασφάλειας, απόδοσης και άλλων παρόμοιων πληροφοριών, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Η από μέρους μας χρήση των πληροφοριών μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την αποθήκευση αυτών των πληροφοριών μετά τη λήξη του συμφωνητικού ενοικίασης που έχετε συνάψει.  Η ενοικίαση οχήματος δεν μας απαγορεύει τη λήψη και τη χρήση δεδομένων που συλλέγονται από το εκάστοτε όχημα. Η χρήση των Συστημάτων Δεδομένων Οχήματος υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και στην πολιτική απορρήτου, οι οποίες δημοσιεύονται από τον εκάστοτε πάροχο των Συστημάτων Δεδομένων Οχήματος ή/και τον κατασκευαστή του οχήματος (στην περίπτωση του συστήματος OnStar, διατίθενται πληροφορίες στην τοποθεσία www.onstar.com). Αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενδεικτικά περιορισμούς για το σύστημα και την υπηρεσία, εξαιρέσεις από την εγγύηση, περιορισμούς ευθύνης, όρους του παρόχου του ασύρματου δικτύου, πρακτικές απορρήτου, περιγραφές χρήσης και κοινοποίησης πληροφοριών και υποχρεώσεις του χρήστη. Μπορείτε να δείτε μια λίστα κατασκευαστών από τους οποίους προμηθευόμαστε οχήματα στη σελίδα "Κατασκευαστές οχημάτων".

Η χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται από το όχημα ενοικίασης ενδέχεται να περιλαμβάνει την κοινοποίηση πληροφοριών σε τρίτα μέρη, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική. 

Εάν είστε μέλος των υπηρεσιών CarShare ή Car Club, συλλέγουμε επίσης δεδομένα από το όχημα, όπως ώρα έναρξης και λήξης των διαδρομών σας, ακόμα και εάν η διαδρομή δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως, καθώς και επιτυχημένες ή αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου του οχήματος.

Εάν πραγματοποιήσετε σύζευξη της κινητής συσκευής σας με τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης ή ψυχαγωγίας του ενοικιαζόμενου οχήματος, οι προσωπικές πληροφορίες σας ενδέχεται να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε αυτά τα συστήματα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το απόρρητο ή την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών και είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη η διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών σας από αυτά τα συστήματα πριν την επιστροφή του οχήματος.  Διαφορετικά, οι επόμενοι χρήστες του οχήματος θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.

Εάν πραγματοποιήσετε λήψη μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές, η οποία διατίθεται από τον κατασκευαστή του οχήματος, και καταχωρίσετε το ενοικιαζόμενο όχημα σε αυτήν την εφαρμογή, η χρήση της εφαρμογής από εσάς μπορεί να συνεπάγεται την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, πληροφοριών του οχήματος, πληροφοριών τοποθεσίας και οδηγικών χαρακτηριστικών στον κατασκευαστή του οχήματος. Η από μέρους σας χρήση ανάλογων εφαρμογών διέπεται αποκλειστικά από τους όρους και τις προϋποθέσεις αλλά και την πολιτική απορρήτου του αντίστοιχου κατασκευαστή.  Πριν την επιστροφή του ενοικιαζόμενου οχήματος, έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την κατάργηση της εφαρμογής ή τη διαγραφή του ενοικιαζόμενου οχήματος από την εφαρμογή.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οχήματά μας πρέπει υποχρεωτικά να είναι εξοπλισμένα με την τεχνολογία eCall, η οποία ενεργοποιείται εάν το όχημά σας εμπλακεί σε ατύχημα. Με την τεχνολογία eCall γίνεται αυτόματα κλήση και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα στις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε, θα γνωστοποιήσουμε και θα έχουμε επίσης πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.   

Τα Δεδομένα οχήματος κοινοποιούνται σε παρόχους υπηρεσιών επειγόντων περιστατικών, σε άλλους φορείς που βοηθούν στην ανταπόκριση σε περίπτωση ατυχήματος, σε παρόχους υπηρεσιών τηλεματικής ή σε φορείς προς τους οποίους έχουμε νομική ή συμβατική υποχρέωση να παρέχουμε τέτοια δεδομένα.

 

Προγράμματα αφοσίωσης

Έχετε την επιλογή να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα προγράμματα αφοσίωσης της εταιρείας μας.  Αυτά τα προγράμματα παρέχουν προνόμια όσον αφορά τις συναλλαγές σας με εμάς.

Η συμμετοχή σε κάποιο από αυτά τα προγράμματα δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, ο εργοδότης σας μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα αφοσίωσης για να διευκολύνει το πρόγραμμα μετακινήσεων της εταιρείας σας.  Εάν εσείς ή η εταιρεία σας επιλέξετε να εγγραφείτε σε κάποιο από αυτά τα προγράμματα, έχετε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σας ανά πάσα στιγμή από την Παγκόσμια Πύλη Απορρήτου που θα βρείτε στη σελίδα Επικοινωνία.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων παιδιών

Οι ιστότοποί μας και οι διαδικτυακές μας δραστηριότητες μάρκετινγκ δεν απευθύνονται σε παιδιά και η Enterprise Holdings δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών ή κάτω από το όριο ενηλικίωσης που ισχύει στη χώρα σας. Ωστόσο, εάν πιστεύετε ότι το παιδί σας μας έχει δώσει προσωπικές πληροφορίες του και θέλετε να μας ειδοποιήσετε για να τις διαγράψουμε, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.

 

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς ή σχετικά με εσάς, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς:

Όπου είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας συμφωνίας που διέπει τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, συμπεριλαμβανομένων των εξής

 • Για την υποβοήθηση των συναλλαγών που αιτείστε, εσείς ή κάποιος εκ μέρους σας, όπως κρατήσεις, ενοικιάσεις, αγορές, λίζινγκ ή για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ατυχημάτων.
 • Για την κοινοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την κράτηση, την ενοικίαση, τη μίσθωση ή την αγορά ενός οχήματος εκ μέρους σας, εκτός εάν απαιτείται σχετική συναίνεση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Οι εν λόγω πληροφορίες είναι δοσοληπτικής φύσης και θα σας αποστέλλονται μέσω email, SMS ή κλήσεων.
 • Για να σας παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών σε σχέση με την αλληλεπίδρασή σας με εμάς ή για να απαντούμε στις ερωτήσεις σας.
 • Για να σας εγγράψουμε στα προγράμματα αφοσίωσης και να σας στέλνουμε πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαρκή συμμετοχή σας σε αυτά τα προγράμματα.
 • Για να σας εγγράψουμε στις επιχειρηματικές δραστηριότητες CarShare και Car Club και να σας στέλνουμε πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαρκή συμμετοχή σας σε αυτές τις δραστηριότητες.

Όπου χρειάζεται να συμμορφωνόμαστε προς μια νομική υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένων των εξής

 • Για τη χρήση και την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία του οχήματός σας στις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών σε περίπτωση εμπλοκής σας σε οδικό ατύχημα.
 • Για τη χρήση και την κοινοποίηση πληροφοριών σε κρατικές και ρυθμιστικές αρχές, όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο ή προκειμένου να ανταποκριθούμε σε νομικές διαδικασίες, υποχρεώσεις ή αιτήματα, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων στις κατάλληλες λίστες κυρώσεων.

Όπου χρειάζεται για τα νόμιμα συμφέροντά μας, όπως παρατίθενται στη συνέχεια, καθώς και όπου τα δικά σας δικαιώματα προστασίας δεδομένων δεν προέχουν έναντι των δικών μας συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των εξής

 • Για να σας παρέχουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ενοικίασή σας και άριστη εξυπηρέτηση. Οι εν λόγω πληροφορίες, των οποίων η φύση είναι δοσοληπτική, θα σας αποστέλλονται μέσω email, SMS ή κλήσεων.
 • Για να μας βοηθάτε να παρέχουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες: για παράδειγμα, για την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού μας ή της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που λαμβάνετε και για να μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τους ιστοτόπους, τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες μας.  Ενδέχεται να ζητήσουμε τα σχόλιά σας μέσω email, SMS ή κλήσεων, εκτός εάν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για αυτόν τον σκοπό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και τη δημιουργία αναλύσεων σχετικά με τη χρήση που κάνουν οι πελάτες στους ιστοτόπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο για να παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, καλύτερα προϊόντα, δυνατότητες και λειτουργίες σε εσάς και σε άλλους πελάτες στο μέλλον.
 • Όπου επιτρέπεται, για να δημιουργήσουμε το προφίλ σας και το προφίλ των αλληλεπιδράσεών σας με εμάς, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε προσαρμοσμένες προσφορές, ευκαιρίες και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • Για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων μας και τη διαχείριση της ασφάλειας των δικτύων και της ιδιοκτησίας μας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των διαδικτυακών τοποθεσιών μας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία και κατάχρηση. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) για την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεών μας.
 • Για την πρόληψη ζημιών, τηρούμε ένα αρχείο με τα ονόματα προσώπων με τα οποία οι συναλλαγές μας κατά το παρελθόν υποδεικνύουν ότι ενδέχεται να μην πληρώσουν ή ότι αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια.
 • Για τη λήψη, τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών σας σε τρίτα μέρη με σκοπό την πρόληψη περιστατικών απάτης και την προστασία των επιχειρηματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων μας, των προσωπικών δεδομένων, της ασφάλειας και των περιουσιακών στοιχείων μας ή για την προστασία επιμέρους προσώπων και του συνόλου. Αυτό το κάνουμε για να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των διωκτικών αρχών, να συλλέγουμε ανεξόφλητους λογαριασμούς, να αποφεύγουμε την ευθύνη για κυρώσεις με τις οποίες επιβαρύνεστε εσείς (π.χ. παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ.) και για σκοπούς επεξεργασίας αξιώσεων.
 • Για την πρόληψη περιστατικών απάτης, για την επαλήθευση της ταυτότητας και της εγκυρότητας εγγράφων ταυτοποίησης καθώς και πρόσθετων σημείων επαφής για επικοινωνίες σχετικά με την ενοικίαση μέσω προσωπικών αναφορών.
 • Για τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών σας σε τρίτα μέρη, ώστε να μπορούμε να ακολουθούμε τις διαθέσιμες διαδικασίες επίλυσης ή να περιορίζουμε τη ζημία που μπορεί να υποστούμε και για να επιβάλλουμε τους όρους οποιουδήποτε συμφωνητικού ενοικίασης ή τους όρους και τις προϋποθέσεις των ιστοτόπων μας.
 • Για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα συστήματα δεδομένων του οχήματος για σκοπούς που αναφέρονται στην ενότητα "Δεδομένα οχήματος" παραπάνω.
 • Για να σας αποστέλλουμε συγκεκριμένο υλικό προώθησης ή στοχευμένου μάρκετινγκ και πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, εκτός εάν απαιτείται σχετική συγκατάθεση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε αυτά περιλαμβάνονται προσκλήσεις για συμμετοχή στα προγράμματα αφοσίωσης της εταιρείας μας, ανακοινώσεις για αναβαθμίσεις υπηρεσιών, ενημερώσεις σχετικά με ελλιπή στοιχεία σε φόρμες συμμετοχής ή κράτησης στο διαδίκτυο και προσφορές για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχουμε. Ορισμένες από αυτές τις προσφορές θα λαμβάνονται ως διαφημίσεις σε τοποθεσίες που δεν ανήκουν στην Enterprise, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Για να καταστήσουμε προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς μη ταυτοποιήσιμες ή συγκεντρωτικές και να τις χρησιμοποιήσουμε για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό και
 • Για να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο".

Στις περιπτώσεις όπου έχετε παράσχει σχετική συγκατάθεση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας της χώρας σας, όπως

 • Για να μας βοηθήσετε να σας παρέχουμε τα πλέον κατάλληλα οχήματα, όπως οχήματα που διαθέτουν προσαρμοζόμενα συστήματα οδήγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα χρειαστεί να εξαγάγουμε ή να συλλέξουμε αναλυτικά στοιχεία για την υγεία ή τη φυσική σας κατάσταση.
 • Για να αποστέλλουμε διακριτικά ασφαλείας μίας χρήσης μέσω μηνύματος κειμένου.
 • Για να σας ζητάμε, εφόσον ισχύει, τα σχόλιά σας μέσω email, SMS ή κλήσεων, ώστε να μας βοηθάτε να παρέχουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες: για παράδειγμα, για την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού μας ή της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που λαμβάνετε και για να μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τους ιστοτόπους, τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες μας.
 • Για να σας ζητάμε, εφόσον ισχύει, εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε μέσω email ή SMS συγκεκριμένο υλικό προώθησης ή στοχευμένου μάρκετινγκ και πληροφορίες για ευκαιρίες και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Σε αυτά περιλαμβάνονται προσκλήσεις για συμμετοχή στα προγράμματα αφοσίωσης της εταιρείας μας, ανακοινώσεις για αναβαθμίσεις υπηρεσιών, προσφορές και εκπτώσεις, ενημερώσεις σχετικά με ελλιπή στοιχεία σε φόρμες συμμετοχής ή κράτησης στο διαδίκτυο και προσφορές για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχουμε. Ορισμένες από αυτές τις προσφορές θα λαμβάνονται ως διαφημίσεις σε τοποθεσίες που δεν ανήκουν στην Enterprise, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, αυτή η ανάκληση δεν θα επηρεάζει τη νομιμότητα των διαδικασιών που πραγματοποιήθηκαν πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών σας

Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για όσο καιρό χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους επιχειρηματικούς σκοπούς μας, όπως περιγράφονται παρακάτω:

Συναλλαγές ενοικίασης

Διατηρούμε τα δεδομένα που σχετίζονται με το συμφωνητικό ενοικίασής σας για έως επτά έτη από την ημερομηνία ενοικίασης, λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας. Διατηρούμε αρχεία των πληρωμών που έχετε κάνει για δύο έτη από την ημερομηνία της συναλλαγής (ανάλογα με την τοποθεσία όπου έγινε η ενοικίαση).

Πωλήσεις αυτοκινήτων

Διατηρούμε τα δεδομένα που σχετίζονται με την πώληση οχήματος για έως δέκα έτη από την ημερομηνία πώλησης, λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας.

Αξιώσεις

Διατηρούμε τα δεδομένα για αξιώσεις που αφορούν τους ενοικιαστές μας ή άλλα άτομα για τη διάρκεια ισχύος της αξίωσης και έως και δέκα έτη από την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών μας, με την επιφύλαξη άλλων νομικών απαιτήσεων.

Ερωτήσεις σχετικές με την εξυπηρέτηση πελατών

Διατηρούμε τις γενικές ερωτήσεις για τρία έτη, εκτός αν υποβάλετε παράπονο, οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, διατηρούμε τις πληροφορίες σχετικά με το παράπονο για έως επτά έτη.

Σκοποί μάρκετινγκ και ανάλυσης

Διατηρούμε τα δεδομένα που σχετίζονται με cookies και άλλα στοιχεία ηλεκτρονικής αναγνώρισης έως τρία έτη. Διατηρούμε άλλες πληροφορίες μάρκετινγκ, όπως τα στοιχεία συνδρομών email ή εγγραφής σε προγράμματα αφοσίωσης για έως επτά έτη μετά από την τελευταία αλληλεπίδρασή σας μαζί μας.

Αντιδικίες και επιβολή του νόμου

Εάν εμπλακούμε σε δικαστικές διαμάχες ή διαδικασίες έρευνας από κρατικούς ή ρυθμιστικούς φορείς, διατηρούμε τα σχετικά δεδομένα για όλη την περίοδο της δικαστικής διαμάχης ή της έρευνας και, στη συνέχεια, για ένα χρονικό διάστημα πέντε ετών. Εάν, σε περίπτωση διακανονισμού, χρειαστεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για την περίοδο που απαιτείται προκειμένου να υλοποιηθεί ο διακανονισμός. Εάν παράσχουμε δεδομένα σε διωκτικές αρχές, διατηρούμε σχετικό αρχείο για ένα έτος μετά το πέρας της διερεύνησης.


Ως παγκόσμια εταιρεία παροχής λύσεων μεταφοράς, κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας όπως αναφέρεται παρακάτω, με στόχο να παρέχουμε μια απρόσκοπτη εμπειρία συναλλαγών.  

Θυγατρικές

Κοινοποιούμε στις θυγατρικές μας τα στοιχεία επικοινωνίας σας και πληροφορίες σχετικά με προσόντα οδήγησης, συναλλαγές, συμμετοχή σε προγράμματα αφοσίωσης και συνεργασίας, υγεία, προαιρετικές πληροφορίες, αξιώσεις, οικονομική κατάσταση και προσωπικές πληροφορίες για την αγορά οχήματος και πληροφορίες συναλλαγών που σχετίζονται με την αγορά οχήματος, προκειμένου να σας παρέχουμε τις συναλλαγές που έχετε ζητήσει και (εφόσον έχετε δώσει σχετική συγκατάθεση και στις περιπτώσεις όπου ισχύει) για σκοπούς μάρκετινγκ. Για τη σχετική λίστα, δείτε τη σελίδα των θυγατρικών μας.  Η λίστα μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα και θα πρέπει να την ελέγχετε περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Οι εργαζόμενοι στα τμήματα IT, μάρκετινγκ, επιχειρηματικών λειτουργιών και εξυπηρέτησης πελατών των θυγατρικών μας θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτό, αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβάνει την αποστολή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες ή απαντήσεων σε ερωτήσεις σας.

Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι

Λόγω της φύσης της επιχείρησης και των δραστηριοτήτων μας, είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, και εφόσον ισχύει πληροφορίες σχετικά με προσόντα οδήγησης, συναλλαγές, συμμετοχή σε προγράμματα αφοσίωσης και συνεργασίας και (εφόσον ισχύει) για την υγεία σας στους εξουσιοδοτημένους δικαιοδόχους μας ("Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι").  Για τη σχετική λίστα, δείτε τη σελίδα Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι. Η λίστα μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα και θα πρέπει να την ελέγχετε περιοδικά για τυχόν αλλαγές.  Για αυτές τις συναλλαγές, ο Εξουσιοδοτημένος δικαιοδόχος είναι ένας ανεξάρτητος υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων ή έχει ισοδύναμη αρμοδιότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μπορεί να εφαρμόζει τη δική του πολιτική απορρήτου σε σχέση με τα δεδομένα ενοικίασης που παρέχετε εσείς σε αυτόν. Συνιστάται να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου του Εξουσιοδοτημένου δικαιοδόχου που ισχύει για τη συναλλαγή σας.

Για να μάθετε ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή ο σχετικός αρμόδιος βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες σας, ανατρέξτε στα Βασικά στοιχεία για την ενοικίασή σας που παρέχονται με την κράτηση ενοικίασης που πραγματοποιήσατε, τους όρους και τις προϋποθέσεις ενοικίασης ή επισκεφτείτε τη σελίδα Επικοινωνία.

Πάροχοι διεκπεραίωσης

Συναλλαγές ενοικίασης

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε παρόχους διεκπεραίωσης για να εκτελέσουμε τη συναλλαγή ενοικίασής σας. Για παράδειγμα, αν κάνετε κράτηση για ένα αυτοκίνητο και έναν οδηγό σε χώρες που απαιτούν οδηγό, θα στείλουμε τα στοιχεία επικοινωνίας και τις πληροφορίες συναλλαγών σας στον πάροχο διεκπεραίωσης σε αυτές τις χώρες. Στις περιπτώσεις όπου διατίθενται υπηρεσίες αυτοκινήτων και οδηγών για να κάνετε κράτηση, οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από την εταιρεία που παρατίθεται τη στιγμή της κράτησης.  Παρόλο που οι υπηρεσίες τους διατίθενται μέσω των διαδικτυακών εταιρικών τοποθεσιών μας, οι εταιρείες αυτές είναι ανεξάρτητοι πάροχοι.

Συναλλαγές πώλησης αυτοκινήτων

Για να παρέχει μια εκτιμώμενη αξία του οχήματος ανταλλαγής, η Car Sales χρησιμοποιεί τον Αριθμό Ταυτοποίησης Οχήματος (VIN) για να τρέξει το ιστορικό και να υποβάλει μια αναφορά αξίας σχετικά με το όχημά σας.  Αφού προβείτε στην αγορά ενός οχήματος από τις τοποθεσίες της επιχείρησής μας Car Sales και κατόπιν δικού σας αιτήματος, προκειμένου να διευκολύνουμε την επιλογή πρόσθετων χαρακτηριστικών του οχήματος (δερμάτινα καθίσματα, φιμέ τζάμια κ.λπ.), θα κοινοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και (εφόσον ισχύει) πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας για την αγορά οχήματος με τις εταιρείες που παρέχουν ανάλογα προϊόντα ή υπηρεσίες. Για αυτές τις συναλλαγές, ο πάροχος διεκπεραίωσης είναι ένας ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή έχει ισοδύναμη αρμοδιότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μπορεί να εφαρμόζει τη δική του πολιτική απορρήτου σε σχέση με τις πληροφορίες που παρέχετε εσείς στον εν λόγω πάροχο. Συνιστάται να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου του παρόχου που ισχύει για τη συναλλαγή σας.

Οι πάροχοι των υπηρεσιών μας και οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες

Θα κοινοποιούμε τις εξής πληροφορίες σας:

Στοιχεία επικοινωνίας, προσόντα οδήγησης, στοιχεία συναλλαγών, πληροφορίες για αξιώσεις, οικονομικές και προσωπικές πληροφορίες σχετικά με την αγορά οχήματος καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με συναλλαγές για την αγορά οχήματος

 • Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής, διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
 • Αντικαταστάτες ασφάλισης, εταιρικής ενοικίασης ή άλλοι πελάτες και συνεργάτες που διευκολύνουν την επισκευή οχημάτων, τις συναλλαγές ενοικίασης και τα προγράμματα ανταμοιβής των μελών του ομίλου Enterprise Holdings    
 • Συνεργάτες ανάκτησης οχημάτων
 • Πάροχοι υπηρεσιών συλλογής οφειλόμενων ποσών
 • Οργανισμοί αναφοράς πιστώσεων
 • Πάροχοι υπηρεσιών επαλήθευσης στοιχείων ταυτότητας και διευθύνσεων κατοικίας
 • Πάροχοι υπηρεσιών διεκπεραίωσης αξιώσεων
 • Κατασκευαστές οχημάτων και οι πάροχοι επισκευών ή/και οδικής βοήθειας με τους οποίους συνεργάζονται
 • Πάροχοι στόλου
 • Άλλοι πάροχοι υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και αξιολόγησης ζημιών

Πληροφορίες υγείας

 • Πάροχοι υπηρεσιών διεκπεραίωσης αξιώσεων
 • Πάροχοι προσαρμοζόμενων συσκευών

Στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες συναλλαγών

 • Πάροχοι υπηρεσιών διεκπεραίωσης διοδίων και κλήσεων

Στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες συναλλαγών και συμμετοχής σε προγράμματα αφοσίωσης ή συνεργασίας:

 • Για αντικαταστάτες ασφάλισης, εταιρικής ενοικίασης ή άλλους πελάτες και συνεργάτες που διευκολύνουν τις συναλλαγές ενοικίασης και τα προγράμματα ανταμοιβής των μελών του ομίλου Enterprise Holdings.
 • Εταιρείες που διενεργούν έρευνες απόψεων ή ικανοποίησης πελατών για λογαριασμό μας.
 • Πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνίας που σας αποστέλλουν email και άλλο υλικό που σχετίζεται με το μάρκετινγκ και τις υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πάροχος υπηρεσιών επικοινωνίας της εταιρείας μας, Twilio, ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται ορισμένες πληροφορίες που σας αφορούν ως υπεύθυνος επεξεργασίας για την παροχή αυτών των υπηρεσιών.   Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης των δεδομένων, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Twilio, που θα βρείτε εδώ.
 • Πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης πελατών, όπως ο πάροχος της δυνατότητας ζωντανής συνομιλίας, προκειμένου να σας παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών.

Πληροφορίες διαδικτύου και κινητών συσκευών

 • Πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης και τεχνολογίας για υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία και για την ανάλυση, τη βελτίωση και τη διαχείριση των δεδομένων μας με στόχο την παροχή, τη συντήρηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.
 • Οι συνεργάτες επανάληψης περιόδων λειτουργίας διαδικτύου και κινητών συσκευών που μας επιτρέπουν να επαναλάβουμε τις περιόδους σύνδεσης χρήστη για να βελτιώνουμε την εμπειρία περιήγησης και να αντιμετωπίζουμε σφάλματα και

Ανωνυμοποιημένες και μη προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες

 • Συνεργάτες διαφήμισης και μάρκετινγκ και τοποθεσίες πολυμέσων τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες κοινοποιούμε συγκεντρωτικές ή μη προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες για τους πελάτες μας και οι οποίες τους επιτρέπουν να αποστέλλουν στοχευμένα διαφημιστικά μηνύματα για λογαριασμό μας (βάσει των κατάλληλων συμφωνιών εμπιστευτικότητας).

Κρατικές υπηρεσίες

Οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί επίσης να κοινοποιηθούν σε κρατικές υπηρεσίες, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Πώληση, συγχώνευση ή αλλαγή διοίκησης

Οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί επίσης να μεταφερθούν σε άλλη εταιρεία σε περίπτωση μεταβίβασης, αλλαγής κυριότητας, αναδιοργάνωσης ή εκχώρησης του συνόλου ή μέρους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή των περιουσιακών στοιχείων της Enterprise Holdings. Αυτό θα συμβεί εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συνάψει συμφωνία δυνάμει της οποίας η συλλογή, η χρήση και η αποκάλυψη πληροφοριών περιορίζεται στους σκοπούς μιας επιχειρηματικής συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της απόφασής τους για το εάν θα προβούν ή δεν θα προβούν στην επιχειρηματική συναλλαγή. Για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή στον έλεγχο των προσωπικών σας πληροφοριών, θα ειδοποιηθείτε μέσω email ή με ειδική γνωστοποίηση που θα αναρτηθεί στις τοποθεσίες web μας για τριάντα (30) ημέρες ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να απαιτείται ή να επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Μαρτυρίες

Μπορούμε να δημοσιεύουμε μαρτυρίες πελατών στους ιστοτόπους μας, οι οποίες μπορεί να περιέχουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Για τη διαχείριση αυτής της διαδικασίας, χρησιμοποιούμε τρίτο πάροχο. Αυτός ο πάροχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη της συγκατάθεσής σας, όπως χρειάζεται σε κάθε περίπτωση, για την αφαίρεση περιεχομένου κατόπιν αιτήματός σας και για την παροχή απαντήσεων σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σας.

Γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης

Οι διαδικτυακές μας τοποθεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το κουμπί Facebook. Αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να συλλέγουν τη διεύθυνση IP σας και τις σελίδες που επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας και ενδέχεται να ορίσουν ένα cookie με σκοπό τη σωστή λειτουργία τους. Οι λειτουργίες και τα γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης φιλοξενούνται από τρίτο μέρος ή απευθείας στον ιστότοπό μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες διέπονται από την πολιτική απορρήτου της εταιρείας που τις παρέχει.

Εάν χρησιμοποιείτε κάποια από αυτές τις τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης και δεν επιθυμείτε να συλλέγει δεδομένα μέσω της διαδικτυακής μας τοποθεσίας και να τα συνδέει με τα δεδομένα σας ως μέλους, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό χρήστη σας πριν επισκεφτείτε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία και να διαγράψετε τα σχετικά cookies. Μπορείτε επίσης να μπλοκάρετε τις προσθήκες κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία κοινωνικής δικτύωσης για να δείτε τις οδηγίες του πρόσθετού της ή ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα Cookies.

Πώληση των πληροφοριών σας

Η Enterprise δεν θα προβεί στην πώληση προσωπικών πληροφοριών σας σε τρίτα μέρη.  Παρόλο που δεν πραγματοποιούμε πωλήσεις των δεδομένων σας, οι κάτοικοι που υπόκεινται στη νομοθεσία της Νεβάδα μπορούν να υποβάλουν αίτημα σχετικά με τη μη πώληση των δεδομένων τους.  Εάν διαμένετε στη Νεβάδα μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα από την Παγκόσμια Πύλη Απορρήτου που θα βρείτε στη σελίδα Επικοινωνία.

Παρόλο που δεν πραγματοποιούμε πωλήσεις των δεδομένων σας, που αποτελεί μια συνήθη πρακτική των εταιρειών με παρουσία στο διαδίκτυο, ορισμένες από τις διαφημίσεις μας χρησιμοποιούν πληροφορίες που συλλέγονται από επιχειρήσεις από τις ψηφιακές μας ιδιότητες, όπως διευθύνσεις IP, ψηφιακά αναγνωριστικά, πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας στο διαδίκτυο και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τις ιδιότητες και τις διαφημίσεις μας, για την παροχή διαφημίσεων που σας αφορούν στο διαδίκτυο και για άλλους σκοπούς ανάλυσης. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να προβούν στην πώληση τέτοιων πληροφοριών σε άλλες επιχειρήσεις για διαφημιστικούς και άλλους σκοπούς.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών (CCPA) της Καλιφόρνια, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια έχουν το δικαίωμα να εξαιρεθούν από πωλήσεις των προσωπικών πληροφοριών τους.  Οι κάτοικοι της Καλιφόρνια μπορούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα από τη σελίδα www.privacyrights.info, στην οποία μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από πωλήσεις αυτού του τύπου των πληροφοριών από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο εργαλείο εξαίρεσης.

 

Για να μπορούμε να λειτουργούμε και να σας παρέχουμε υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πληροφορίες που μας παρέχετε ή που συλλέγουμε μπορεί να μεταφέρονται ή να προσπελαύνονται από φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο, στους οποίους περιλαμβάνονται οι εξής:

Εξουσιοδοτημένοι δικαιοδόχοι/Καταστήματα που ανήκουν στην εταιρεία

Εάν κάνετε μια κράτηση που θα διεκπεραιωθεί από έναν εξουσιοδοτημένο δικαιοδόχο σε άλλη χώρα ή σε ένα κατάστημα που ανήκει στην Enterprise (π.χ. στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο), θα μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στη συγκεκριμένη χώρα προκειμένου να διευκολύνουμε τη συναλλαγή που ζητήσατε.

Παγκόσμια συστήματα πληροφορικής της Enterprise στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η Enterprise διατηρεί τα παγκόσμια συστήματα πληροφορικής της στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Εάν μας παράσχετε ή αν συλλέξουμε εμείς οι ίδιοι πληροφορίες σχετικές με εσάς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, οι προσωπικές πληροφορίες σας θα μεταφερθούν και θα διατηρηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όταν μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και τις επεξεργαζόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθούμε τις τυπικές συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ή άλλα παρόμοια πρότυπα που μπορεί να ισχύουν στη χώρα σας) και διατηρούμε την πιστοποίησή μας από το αμερικανικό Πλαίσιο Ασπίδας Απορρήτου (το οποίο περιγράφεται παρακάτω).

Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών

Χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός των χωρών στις οποίες διαθέτουμε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, όπως για τηλεφωνικά κέντρα υποστήριξης, υπηρεσίες διεκπεραίωσης αξιώσεων και πάροχοι υπηρεσιών IT. Όταν μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), χρησιμοποιούμε τυπικά συμβατικά άρθρα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για να δείτε τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων που ισχύει για τη συναλλαγή σας, επισκεφτείτε τη σελίδα Επικοινωνία.

 

Η Enterprise Holdings, Inc. συμμετέχει και έχει πιστοποιήσει τη συμμόρφωσή της με το αμερικανικό Πλαίσιο Ασπίδας Απορρήτου. Έχουμε δεσμευτεί να χειριζόμαστε όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία βάσει του αντίστοιχου Πλαισίου Ασπίδας Απορρήτου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρχές του Πλαισίου.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Πλαίσιο Ασπίδας Απορρήτου και να δείτε την πιστοποίησή μας, ανατρέξτε στη Λίστα της Ασπίδας Απορρήτου του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται ή μεταφέρονται σύμφωνα με τα συγκεκριμένα Πλαίσια, η εταιρεία μας υπόκειται στην κανονιστική εξουσία επιβολής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητηθεί από την εταιρεία να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα ανταποκρινόμενη σε νόμιμα αιτήματα από τις δημόσιες αρχές, καθώς και για σκοπούς συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις για ζητήματα εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου. 

Η Enterprise Holdings, Inc. είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει, δυνάμει του αντίστοιχου Πλαισίου Ασπίδας Απορρήτου, καθώς και για τη μετέπειτα διαβίβασή τους σε τρίτους που λειτουργούν ως αντιπρόσωποι για λογαριασμό της. Η Enterprise Holdings, Inc. συμμορφώνεται με τις αρχές της Ασπίδας Απορρήτου για όλες τις περαιτέρω μεταφορές προσωπικών δεδομένων από την Ε.Ε., το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί ευθύνης για την περαιτέρω μεταφορά.

Αν έχετε κάποιον ανεπίλυτο προβληματισμό σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο ή τη χρήση των προσωπικών δεδομένων στον οποίο δεν έχουμε ανταποκριθεί ικανοποιητικά, επικοινωνήστε (χωρίς χρέωση) με τον εξωτερικό μας συνεργάτη στις ΗΠΑ που είναι υπεύθυνος για την επίλυση διαφορών, στη διεύθυνση https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικότερα στον ιστότοπο της Ασπίδας Απορρήτου [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], μπορείτε να προσφύγετε σε δεσμευτική διαιτησία, αφού εξαντλήσετε τις άλλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών. 

 

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ και προστασία δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Εάν η συναλλαγή σας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο υπόκειται στον ΓΚΠΔ ή στους νόμους περί προστασίας των δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Ελβετίας, έχετε το δικαίωμα:

 • να εξαιρεθείτε από κάποια συλλογή ή ορισμένες χρήσεις των προσωπικών πληροφοριών σας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, της χρήσης των προσωπικών πληροφοριών σας για σκοπούς μάρκετινγκ και της ανωνυμοποίησης των προσωπικών πληροφοριών σας για σκοπούς ανάλυσης δεδομένων,
 • να έχετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας, να τις διορθώσετε, να περιορίσετε ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους ή να ζητήσετε τη διαγραφή τους, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ισχύουν βάσει της νομοθεσίας,
 • να λάβετε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει σε εμάς ώστε να τις διαβιβάσουμε σε κάποια άλλη εταιρεία,
 • να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση είχατε παράσχει και
 • να υποβάλλετε καταγγελίες, όπου ισχύει, σε μια αρμόδια εποπτική αρχή.
 • Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας (DPO@ehi.com) ή υποβάλετε καταγγελία για την προστασία προσωπικών δεδομένων συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην Παγκόσμια Πύλη Απορρήτου της εταιρείας μας.

Καλιφόρνια

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών (CCPA) της Καλιφόρνια, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια έχουν ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες που τους αφορούν και τις οποίες συλλέγουμε.  Εάν διαμένετε στην Καλιφόρνια, μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα για τις προσωπικές πληροφορίες σας, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και περιορισμών:

 • το δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς και το δικαίωμα να γνωρίζετε τον τρόπο συλλογής αυτών των πληροφοριών, τον σκοπό για τη συλλογή τους και τους τύπους των τρίτων μερών στα οποία τις κοινοποιούμε,
 • το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει για εσάς,
 • το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από πωλήσεις των προσωπικών πληροφοριών σας, εφόσον ισχύουν, και
 • το δικαίωμα να μην έχετε διακριτική μεταχείριση για την άσκηση των [σχετικών] δικαιωμάτων απορρήτου, τα οποία προβλέπει ο Νόμος CCPA.

Καναδάς

Εάν διαμένετε στον Καναδά, έχετε το δικαίωμα:

 • να έχετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας και να τις διορθώσετε,
 • να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση είχατε παράσχει και
 • να υποβάλλετε καταγγελίες, όπου ισχύει, σε μια αρμόδια εποπτική αρχή.

 

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που έχετε όπως περιγράφονται παραπάνω από την Παγκόσμια Πύλη Απορρήτου που θα βρείτε στη σελίδα Επικοινωνία του ιστοτόπου μας.  Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε καταγγελία σε μια αρμόδια εποπτική αρχή, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την κατάλληλη εποπτική αρχή, εφόσον βρίσκεστε στην Ευρώπη. Στον Καναδά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων του Καναδά στη διεύθυνση https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp ή αποστέλλοντας επιστολή στο γραφείου του Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων του Καναδά, στη διεύθυνση Office of the Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3. 

Ενδέχεται να απαιτήσουμε πρόσθετες πληροφορίες από εσάς για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και την κατοικία σας πριν να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.  Οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει του CCPA, πρέπει να προσκομίσουν την άδεια οδήγησης ή ένα επίσημο αποδεικτικό έγγραφο της πολιτείας ως αποδεικτικό στοιχείο του τόπου διαμονής τους.  Φροντίστε να διαγράψετε τη φωτογραφία σας και όλες τις πληροφορίες αναγνώρισης, εκτός από το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό της άδειας οδήγησής σας.  Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση στις πληροφορίες σας ή τα δικαιώματά σας (π.χ. εάν μια τέτοια αποκάλυψη απαγορεύεται από τον νόμο ή εάν ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώματα άλλου προσώπου).  Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, ακόμα κι αν αποσύρετε τη συναίνεσή σας.

Οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας μπορούν να ορίσουν έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο που θα υποβάλει ένα αίτημα βάσει του Νόμου CCPA για λογαριασμό τους, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας τη σχετική φόρμα που είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Προτιμήσεις μάρκετινγκ

Θα έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τη λήψη υλικού επικοινωνίας άμεσου μάρκετινγκ από την Enterprise Holdings, τις θυγατρικές μας, τις συνεργαζόμενες εταιρείες και τους εξουσιοδοτημένους δικαιοδόχους μας ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν σε κάθε μήνυμα επικοινωνίας.  Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας.

Μπορείτε να ακυρώσετε την προβολή διαφημίσεων σε σελίδες που δεν ανήκουν στην Enterprise κάνοντας κλικ στο εικονίδιο επιλογών διαφημίσεων μέσα στην ίδια τη διαφήμιση ή μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου της τοποθεσίας.

Όταν χρειάζεται, θα ενημερώνουμε την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την Πολιτική για τα Cookies, ώστε να αντικατοπτρίζουν τυχόν αλλαγές στις πρακτικές που ακολουθούμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν κάνουμε σημαντικές αλλαγές, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω email (στη διεύθυνση email που έχετε καθορίσει στο λογαριασμό σας) ή θα αναρτήσουμε γνωστοποίηση σε αυτήν την τοποθεσία ή θα κάνουμε οτιδήποτε άλλο απαιτεί ή επιτρέπει η νομοθεσία πριν από την εφαρμογή της αλλαγής. Σας προτρέπουμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα, για να