Hogyan használjuk fel az Önre vonatkozó információkat?

Az Öntől vagy Önről általunk begyűjtött információkat arra használjuk, hogy az Ön részére szolgáltatásokat nyújtsunk, valamint az alábbi célokra:

Amennyiben az általunk nyújtott szolgáltatások tekintetében irányadó szerződés teljesítéséhez szükséges, ideértve az alábbiakat:

 • Azoknak a tranzakcióknak az elősegítéséhez, amelyeket Ön (vagy az Ön nevében valaki más) igényel, mint például gépjárművek foglalása, bérlése, megvásárlása vagy lízingbevétele, flottakezelési szolgáltatások vagy balesetek kezelésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtása;
 • Az Ön által igényelt gépjármű-foglalással, -bérléssel, -lízingbevétellel vagy -vásárlással kapcsolatos fontos információk közlése, kivéve azon esetekben, amikor ehhez az alkalmazandó jogszabályok előírásainak értelmében az Ön beleegyezése szükséges.  Ezeket a – tranzakciós jellegű – értesítéseket e-mailben vagy szöveges üzenetben küldjük el Önnek, illetve telefonon közöljük Önnel;
 • Ügyfélszolgálat biztosítása a velünk folytatott tevékenységével kapcsolatban vagy kérdéseinek megválaszolására;
 • A hűségprogramjainkhoz való csatlakozása, valamint az ilyen programokban fennálló tagságával kapcsolatos információk küldése;
 • A CarShare és a Car Club programhoz való csatlakozása, valamint az ezen programokban fennálló tagságával kapcsolatos információk küldése.

Amennyiben jogi kötelezettségnek kell megfelelnünk, ideértve az alábbiakat:

 • A járműve tartózkodási helyére vonatkozó információk felhasználása és megosztása a segélyhívó szolgálatokkal, amennyiben Önt közúti baleset éri;
 • Információk felhasználása és megosztása kormányzati és szabályozó hatóságokkal, amennyiben azt a törvények vagy közlekedési szabályozások előírják, illetve jogi eljárás, kötelezettség vagy kérés nyomán szükségessé válik, ideértve a megfelelő szankciós listák ellenőrzését vagy a közbiztonság fenntartását is.

Amennyiben az alábbiakban felsoroltak szerint jogos érdekeinkhez szükséges, és amennyiben az érdekeinket nem írják felül az Ön adatvédelmi jogai, ideértve az alábbiakat:

 • Fontos információk közlése a bérlésével kapcsolatban, valamint kiváló szolgáltatás biztosítása az Ön számára. Ezeket a – tranzakciós jellegű – értesítéseket e-mailben vagy szöveges üzenetben küldjük el Önnek, illetve telefonon közöljük Önnel;
 • Termékeink és szolgáltatásaink tökéletesítése: például, hogy Ön segítsen értékelni személyzetünk munkáját, felmérni a termékek és a kapott szolgáltatások minőségét, illetve továbbfejleszteni webhelyeinket, létesítményeinket és szolgáltatásainkat.  Visszajelzését e-mailben, szöveges üzenetben vagy telefonhívás keretében is kérhetjük, kivéve azon esetekben, amikor ehhez az alkalmazandó jogszabályok előírásainak értelmében az Ön beleegyezése szükséges.
 • A weboldalaink, termékeink és szolgáltatásaink ügyfeleink általi használatát összegző statisztikák és elemzések összeállítása. Ezeket a statisztikákat csak arra használjuk fel, hogy a jövőben jobb ügyfélszolgálatot, termékeket, funkciókat és szolgáltatásokat biztosítsunk az Ön és más ügyfelek számára;
 • Amennyiben engedélyezett, egy Önről és az Ön velünk végrehajtott interakcióiról készült profil összeállítása, hogy személyre szabott ajánlatokat, lehetőségeket és szolgáltatásokat kínálhassunk, amelyek érdekelhetik Önt. A hirdetési élmény javítása érdekében eszközök közötti követést alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy az adatokat több eszközéről is gyűjthetjük és kombinálhatjuk, így az érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket jeleníthetünk meg Önnek;
 • A törvényes jogaink védelme, valamint a hálózataink és tulajdonunk biztonságának kezelése, beleértve weboldalaink kéretlen levelekkel és visszaélésekkel szembeni védelmét is. Például zárt láncú televíziós (CCTV) rendszert használunk a helyszíneink biztonságának garantálása érdekében;
 • A kármegelőzés érdekében nyilvántartást vezetünk azon személyekről, akik a velünk lebonyolított korábbi ügyletek alapján nemfizetési vagy biztonsági kockázatot jelenthetnek;
 • Az Önnel kapcsolatos információk fogadása, felhasználása és megosztása harmadik felekkel a csalás megakadályozása, valamint a mi vagy a köz üzleti érdekeinek és jogainak, adatainak, biztonságának és tulajdonának védelme érdekében. Ezt a bűnüldöző szervek megkereséseinek megválaszolása, a kifizetetlen számlák behajtása, az Önnek kiszabott büntetésekkel (pl. közlekedési bírságok) kapcsolatos felelősség kizárása érdekében, valamint a követelések feldolgozása céljából tesszük;
 • Csalásmegelőzési célokból a személyazonosság ellenőrzése és a személyazonosságot igazoló dokumentumok hitelesítése, valamint további kapcsolattartók személyes referenciákon keresztül történő azonosítása a bérlésre vonatkozó üzeneteket illetően.
 • Az Ön adatainak felhasználása és megosztása harmadik felekkel, hogy lehetőségünk legyen a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek kihasználására vagy az esetlegesen általunk elszenvedett kár korlátozására, és bármely bérleti szerződés vagy a weboldalainkon található használati feltételek érvényesítésére;
 • Annak érdekében, hogy a járműadat-rendszereket a fenti Járműadatok szakaszban foglalt célokra felhasználjuk, például egy olyan jármű visszaszerzéséhez, amelyről úgy véljük, hogy ellopták vagy elhagyták, valamint hogy elősegítsük a járműleadási folyamatot (ahol a távoli leadás szolgáltatás is elérhető) és a számlázást;
 • Amennyiben a vonatkozó jogszabályok nem írnak elő hozzájárulást, a személyes adatokat felhasználhatjuk marketing- és promóciós célokra, hogy a közösségi oldalakon és más weboldalakon az Ön érdeklődésére szabott termékek és/vagy szolgáltatások hirdetéseit jeleníthessük meg Önnek. 
 • Az Önnel kapcsolatos információk fogadásához, felhasználásához és megosztásához harmadik felekkel a csalás megakadályozása, észlelése és jelentése, valamint a mi vagy a köz üzleti érdekeinek és jogainak, adatainak, biztonságának és tulajdonának védelme érdekében. Ezt a bűnüldöző szervek megkereséseinek megválaszolása, a kifizetetlen számlák behajtása, az Önnek kiszabott büntetésekkel (pl. közlekedési bírságok) kapcsolatos felelősség kizárása érdekében, valamint a követelések feldolgozása céljából 
 • Az adatok átadásához a „Nemzetközi adatátadás és adatfeldolgozás” című részben foglaltaknak megfelelően; valamint

 • Az Önnel kapcsolatos információk fogadásához, felhasználásához és megosztásához harmadik felekkel a csalás megakadályozása, észlelése és jelentése, valamint a mi vagy a köz üzleti érdekeinek és jogainak, adatainak, biztonságának és tulajdonának védelme érdekében. Ezt a bűnüldöző szervek megkereséseinek megválaszolása, a kifizetetlen számlák behajtása, az Önre kiszabott büntetésekkel (pl. közlekedési bírságok) kapcsolatos felelősség kizárása érdekében, valamint a követelések feldolgozása céljából tesszük.

Azon esetekben, ahol az országában alkalmazandó jogszabályok előírásainak megfelelően Ön a beleegyezését adta, ideértve az alábbiakat:

 • Támogatás nyújtása számunkra, hogy a lehető legmegfelelőbb járműveket, például adaptív vezetési eszközökkel felszerelt járműveket biztosítsunk az Ön részére. Bizonyos esetekben ez szükségessé teszi, hogy az Ön egészségi és fizikai állapotára vonatkozó információkat következtessünk ki vagy gyűjtsünk kifejezett módon;
 • Egyszer használható biztonsági tokenek küldése szöveges üzenetben
 • Adott esetben az Ön visszajelzésének kérése e-mailben, szöveges üzenetben vagy telefonon termékeink és szolgáltatásaink tökéletesítése érdekében, például, hogy segítsen értékelni személyzetünk munkáját, felmérni a termékek és a kapott szolgáltatások minőségét, illetve fejleszteni webhelyeinket, létesítményeinket és szolgáltatásainkat;
 • Adott esetben az Ön megkérdezése arról, hogy szeretne-e e-mailben vagy szöveges üzenetben promóciós vagy célzott marketingüzeneteket, valamint az Önt esetlegesen érdeklő lehetőségekről és szolgáltatásokról szóló értesítéseket fogadni. Ide tartoznak a hűségprogramjainkban való részvételre történő meghívások, a frissítési bejelentések, az ajánlatok és engedmények, a nem teljesen kitöltött online tagsági űrlapra vagy foglalásra vonatkozó online értesítések, valamint az általunk kínált egyéb szolgáltatásokhoz vagy termékekhez kapcsolódó ajánlatok. A hirdetési élmény javítása érdekében eszközök közötti követést alkalmazunk, hogy az érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek. Ezen ajánlatok némelyike nem vállalati oldalakon található hirdetés formájában kerül elküldésre, beleértve a közösségi oldalakat is;
 • Adott esetben a járműadatok felhasználásához az Ön által elfogadott tranzakciók segítése és kezelése, valamint a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése céljából; 
 • Beleegyezését bármikor visszavonhatja, a beleegyezés ily módon történő visszavonása ugyanakkor nem befolyásolja a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Ön személyes adatainak megőrzése

Személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig az az üzleti céljaink végrehajtása érdekében szükséges, az alábbiak szerint:

Bérlési tranzakciók

Az Ön bérleti szerződéséhez kapcsolódó adatokat a bérlés dátumától számítva legfeljebb hét évig őrizzük meg, vagy az üzleti szükségleteinknek megfelelően, figyelembe véve az egyéb helyi jogi követelményeket is. Az Ön által teljesített kifizetésekre vonatkozó feljegyzéseket a tranzakció dátumától számított két évig őrizzük meg (a bérlés helyszínétől függően). 

Jármű-értékesítés

A járművek értékesítéséhez kapcsolódó adatokat a vásárlás dátumától számítva legfeljebb tíz évig őrizzük meg, figyelembe véve az egyéb helyi jogi követelményeket is.

Követelések

A bérlőinket vagy egyéb személyeket érintő követelésekre vonatkozó adatokat a követelés élettartama alatt, valamint a kötelezettségünk megállapításától számítva legfeljebb tíz évig őrizzük meg, figyelembe véve az egyéb jogi követelményeket is.

Ügyfélszolgálattal kapcsolatos kérdések

Az általános kérdéseket három évig őrizzük meg, kivéve, ha Ön valamilyen panaszt tesz, amely esetben a panaszra vonatkozó adatokat hét évig őrizzük meg.

Marketing- és elemzési célok

A sütikhez és egyéb online azonosítókhoz kapcsolódó adatokat legfeljebb három évig őrizzük meg. Az egyéb marketinginformációkat, például az e-mail-előfizetésekre és hűségprogram-feliratkozásokra vonatkozó adatokat a velünk végrehajtott legutolsó interakciótól számítva legfeljebb hét évig őrizzük meg.

Jogviták és jogérvényesítés

Amennyiben peres eljárásban, illetve kormányzati vagy szabályozói vizsgálatban vagyunk érintettek, az adatokat a peres eljárás vagy vizsgálat teljes időtartama alatt és azt követően öt éven át őrizzük meg. Ha a kérdés rendezése azt jelenti, hogy az adatokat ennél hosszabb ideig kell megőriznünk, akkor az adatokat a rendezés végrehajtásához szükséges ideig őrizzük meg. Ha bűnüldöző szerveknek adunk meg adatokat, akkor az erre vonatkozó feljegyzést a vizsgálat végét követően egy évig őrizzük meg.