Nemzetközi adatátvitel és adatfeldolgozás

Annak érdekében, hogy globálisan működhessünk és biztosíthassunk szolgáltatásokat Önnek, a számunkra az Ön által megadott vagy az általunk begyűjtött adatokat különböző szervezetek világszerte továbbíthatják és elérhetik, ideértve az alábbiakat:

Franchise-tulajdonosok/teljesítési szolgáltató/vállalati tulajdonú helyszínek

Ha foglalást kezdeményez egy másik országban tevékenykedő franchise-tulajdonos által vagy egy az Enterprise vállalat tulajdonában lévő helyszínen (pl. az Egyesült Államokban, Kanadában, Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, Írországban és az Egyesült Királyságban) teljesítendő foglalás esetén továbbítjuk személyes adatait az adott országba, hogy megkönnyítsük az Ön által igényelt tranzakciót.

Enterprise globális informatikai rendszerek az Egyesült Államokban

Az Enterprise a globális informatikai rendszereit az Egyesült Államokban üzemelteti.  Amennyiben Ön személyes adatokat ad meg magáról vagy mi ilyen adatokat gyűjtünk az Egyesült Államokon kívül, személyes adatait továbbítjuk az Egyesült Államokba, és ott tároljuk őket.

 Az Egyesült Királyság, az EGT és Svájc lakosai esetében a személyes adatainak az Egyesült Államokba történő továbbítása és feldolgozása az Egyesült Királyság és az Európai Bizottság által jóváhagyott egységes szerződéses feltételekkel összhangban történik.

Harmadik fél szolgáltatók

Igénybe vesszük olyan harmadik fél szolgáltatók szolgáltatásait, amelyek azon országokon kívül találhatók, ahol vállalati tulajdonú helyszíneink vannak. Ilyen szolgáltatók például a telefonos ügyfélszolgálati támogatást nyújtók, a követeléskezelők és az IT-szolgáltatók. Az adatoknak az Egyesült Királyságból, az EGT-ből és Svájcból történő kivitele esetében az Egyesült Királyság és az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződéses feltételeket alkalmazzuk.

A tranzakciója tekintetében érintett adatkezelőről a Kapcsolat oldalon tájékozódhat.

 

EU – USA Privacy Shield és Svájc – USA Privacy Shield

Az Enterprise nem az Adatvédelmi pajzs keretrendszerét alkalmazza, ugyanakkor továbbra is tartjuk magunkat az Adatvédelmi pajzs elveinek megfelelően tett kötelezettségvállalásainkhoz. Az Enterprise Holdings, Inc. megfelel az EU – USA Adatvédelmi pajzs keretrendszernek, valamint a Svájc – USA Adatvédelmi pajzs keretrendszernek az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által előírtaknak megfelelően az Európai Unióból és Svájcból az Egyesült Államokba továbbított személyes adatok gyűjtését, felhasználását és megőrzését illetően.  Az Enterprise Holdings, Inc. tanúsította az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma számára, hogy betartja az Adatvédelmi pajzs elveit.  Amennyiben a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételek és az Adatvédelmi Pajzs elvei között ellentmondás van, az Adatvédelmi Pajzs elvei az irányadók.  Az „Adatvédelmi pajzs” programmal kapcsolatos további információkért és a tanúsítványunk megtekintéséhez látogasson el a https://www.privacyshield.gov/list oldalra.

Ha olyan adatvédelmi vagy adathasználati aggálya merült fel, amelyre nem kapott kielégítő megoldást, forduljon egyesült államokbeli szolgáltatónkhoz, amely harmadik félként (díjmentesen) rendezi a vitás eseteket: https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

Az Adatvédelmi Pajzs weboldalán [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint] részletesebben bemutatott bizonyos körülmények között Ön kötelező erejű választottbírósági eljárást kérhet, ha az egyéb vitarendezési eljárásokat már végigjárta.

Az Adatvédelmi pajzs keretrendszer értelmében kapott vagy továbbított személyes adatok tekintetében az Enterprise Holdings, Inc. felelős a nevében ügynökként eljáró harmadik felekért (ideértve az Adatvédelmi pajzs elvei közt rögzített, továbbítással kapcsolatos felelősségvállalás rendelkezéseit is), továbbá az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának felügyeleti végrehajtási hatásköre alá tartozik.