Vi er opptatt av personvern

Velkommen til vårt nye globale personvernsenter. Vi har utviklet dette senteret for å forbedre informasjonen om hvordan vi innhenter og bruker dine personlige opplysninger. Praksisen vår er uendret, men vi har oppdatert taushetsavtaler slik at de overholder den nye europeiske personvernforordningen (GDPR). 

Retningslinjer for personvern

Les om vår personvernpraksis.

Les om vår personvernpraksis.

Disse retningslinjene ble sist oppdatert 7. mai 2018.

Retningslinjer for informasjonskapsler

Les om vår bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier på nettstede...

Les om vår bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier på nettstedene våre, i mobilappene og i e-postmeldingene vi sender deg.

Disse retningslinjene ble sist oppdatert 25. mai 2018.

 

Opplysninger vi innhenter om deg

Du kan gi oss bestemte opplysninger i forbindelse med en transaksjon eller gjennom samhandling på nettstedene eller kontorene våre. Vi innhenter følgende typer personlige opplysninger fra deg:

 • navn, kontaktinformasjon, fødselsdato, nummer og utløpsdato for førerkort samt kontaktinformasjon for nødssituasjoner
 • informasjon om kjøretøyet, for eksempel hvor kjøretøyet er leid, dato for utleie, leiebiltype og dine preferanser
 • kredittkortopplysninger, opplysninger om Enterprise-, Alamo- eller National-bonuser, opplysninger om nettbrukerkonto, ID-numre for medlemskap/firma, opplysninger om pass og bonusprogrammer eller reiseselskaper vi samarbeider med
 • opplysninger du angir om markedsføringspreferanser, eller i forbindelse med undersøkelser eller kampanjetilbud
 • bilder av deg du sender inn, og førerkort eller kvitteringene dine via kamerafunksjoner som er tilgjengelige i/på noen av mobilprogrammene og nettstedene våre
 • informasjon om relevante helseforhold, som hjelper oss med å skaffe deg tilpassede kjøreenheter
 • økonomiske opplysninger som kan være nødvendig for å tilrettelegge for kjøpet eller leasingen av et kjøretøy fra en bilselger eller et sted for flåteadministrasjon

Tredjeparter gir oss tilleggsopplysninger om deg, blant annet følgende:

 • henvisningskilder, for eksempel tredjeparts bestillingsnettsteder (som gir oss generelle kontaktopplysninger og et bekreftelsesnummer for bestillingen for å tilrettelegge for leien), arbeidsgiveren din (generelle kontaktopplysninger) og forsikringsselskapet ditt (generelle kontakt- og poliseopplysninger)
 • programmene for henvisning av venner, der disse er aktuelle
 • hotell-, flyselskap- og medlemskapsklubber, som gir oss generelle kontaktopplysninger og bestillingsinformasjon
 • kredittvurderingsbyråer, som av hensyn til forebygging av svindel gir oss ID-relaterte opplysninger
 • franchisetakere, som gir oss informasjon om leietransaksjonene dine
 • tjenesteleverandører, for eksempel kundestøtte (opplysninger relatert til kundeservice og forespørsler fra deg), leverandører av kundeundersøkelser (svarene dine på kundeserviceundersøkelser) og leverandører av markedsføring (opplysninger som hjelper oss med å kommunisere produktene og tjenestene våre bedre)

With your consent, we will access location-based information or collect location markers from your mobile device or based on your IP address. We will use this information to provide you with notifications related to our locations, return information, local offers or other information that we think will be helpful in providing you with better services. We do not use this information to specifically locate you for any reason other than to provide you the service. With your consent, our application will utilize your device's camera. If you have allowed us to utilize your location information or your device's camera in the past and wish to revoke the permissions, please change the settings on your device.

 

Bruk av kjøretøy- og posisjonsdata

Kjøretøyene våre kan være utstyrt med et telematikksystem («telematikksystem»). Noen av eller alle funksjonene i telematikksystemet er aktive under utleieperioder. Telematikksystemer kan gjøre det mulig for oss å bruke, viderebringe eller få tilgang til (1) posisjonsinformasjon, (2) kollisjonsvarsel og relaterte kollisjonsdata, (3) rapporter om driftstilstand, kjørelengde, diagnose og ytelse for kjøretøyet og (4) informasjon om føreratferd («telematikkdata») i henhold til gjeldende lovgivning. 

Bruk av telematikksystemer er underlagt vilkårene og retningslinjene for personvern som er publisert av den aktuelle leverandøren av telematikksystemet og/eller kjøretøyprodusenten (for OnStar er informasjon tilgjengelig på www.onstar.com), og disse kan omfatte system- og tjenestebegrensninger, utelukkelse av garanti, ansvarsbegrensninger, vilkår for leverandøren av trådløse tjenester, personvernpraksiser, beskrivelser av bruk og deling av informasjon samt brukeransvar. Du finner en liste over produsenter vi kjøper kjøretøy fra, på siden Produsenter av kjøretøy.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle data som blir igjen i kjøretøyet som følge av bruken din. Vi kan ikke garantere beskyttelse eller hemmeligholdelse av slik informasjon. Du må selv slette den før du leverer kjøretøyet tilbake til oss.

I EU må kjøretøyene våre være utstyrt med eCall-teknologi, som aktiveres hvis kjøretøyet blir involvert i en ulykke. eCall ringer automatisk til nødetatene og gir informasjon om ulykken. Vi vil også bruke, legge frem og ha tilgang til denne informasjonen.       

Telematikkdata blir delt med nødetatene, andre som hjelper til ved en ulykke, leverandører av telematikktjenesten eller enheter vi har en juridisk eller kontraktsmessig forpliktelse til å gi slike data.

 

Personvern for barn

Nettstedene våre og markedsføringen vår på nettet retter seg ikke mot barn, og Enterprise Holdings innhenter ikke bevisst personlige opplysninger fra barn under 18 år eller myndighetsalderen i ditt land. Hvis du likevel mener at barnet ditt har gitt oss personlige opplysninger og du vil at vi skal slette dem, kan du kontakte oss via koblingen øverst på denne siden.

 

Vi bruker opplysningene vi innhenter fra eller om deg, til å tilby deg tjenestene våre og til følgende formål:

 • Når det er nødvendig for oss å inngå en kontrakt med deg og tilby tjenester til deg så lenge kontrakten varer, inkludert
  • For å hjelpe deg med transaksjoner du ber om, for eksempel bestilling og leie av motorkjøretøy.
  • For å levere kundeservice knyttet til din samhandling med oss eller svare på forespørselen din.
  • For å melde deg inn i lojalitetsprogrammene våre og sende informasjon som ikke er reklame, i forbindelse med ditt medlemskap i disse programmene.
 • Når det er nødvendig for oss å overholde en juridisk forpliktelse, inkludert
  • For å dele informasjon om kjøretøyets plassering med nødetatene hvis du blir involvert i en ulykke.
  • For å dele informasjon med styrings- og tilsynsmyndigheter når loven krever det som svar på en juridisk prosess, forpliktelse eller forespørsel.
 • Når det er nødvendig for våre legitime interesser, som oppført nedenfor, og når våre interesser ikke overstyres av databeskyttelsesrettigheter, inkludert
  • For å kommunisere viktig informasjon om leieavtalen, for eksempel varsler om ankomst og retur. Slik kommunikasjon, som av natur er transaksjoner, sendes til deg via e-post eller SMS.
  • For å hjelpe oss med å levere bedre produkter og tjenester, for eksempel for å evaluere innsatsen til medarbeiderne våre, vurdere kvaliteten på produktene og tjenestene du har mottatt, og hjelpe oss med å forbedre nettstedene, lokalene og tjenestene våre.
  • For å samle statistikk og analyse om kundenes bruk av våre nettsteder, produkter og tjenester. Slik statistikk brukes bare til å tilby bedre kundeservice, produkter, funksjoner og tjenester til deg og andre kunder i fremtiden.
  • For å sette sammen en profil om deg og dine samhandlinger med oss, slik at vi kan tilby skreddersydde tilbud, muligheter og tjenester du kan være interessert i.
  • For å beskytte våre juridiske rettigheter og administrere sikkerheten i nettverkene og på eiendommene våre. Vi bruker for eksempel overvåkingskameraer for å sørge for at lokalene våre er sikre, og vi fører svartelister over kunder som ikke betaler eller er en sikkerhetsrisiko.
  • For å dele opplysningene dine med tredjeparter for å forhindre svindel og beskytte våre forretningsinteresser og rettigheter, personvern, sikkerhet og eiendom, eller offentlighetens rettigheter. Vi gjør dette for å samle inn ubetalte regninger, for å unngå ansvar for gebyrer du pådrar deg (for eksempel trafikkbøter), og av hensyn til behandling av krav.
  • For å dele opplysningene dine med tredjeparter for å gjøre det mulig for oss å forfølge tilgjengelige rettsmidler eller begrense skader vi kan bli utsatt for, og for å håndheve vilkårene i en leieavtale eller vilkårene og betingelsene på nettstedene våre. Vi legger også frem opplysningene dine til tredjeparter hvis rettighetene til en annen person kan være brutt.
  • For å gjøre det mulig å bruke telematikk (for eksempel for å spore kjørelengde og plassering ved tyveri og varsle oss hvis telematikksystemet er fjernet eller endret).
 • Når du har gitt ditt samtykke, inkludert
  • For å hjelpe oss med å tilby deg de best egnede kjøretøyene, for eksempel kjøretøy med tilpassede kjøreenheter. I enkelte tilfeller krever dette at vi deduserer eller eksplisitt innhenter informasjon om din fysiske eller psykiske helse.
  • For å sende deg enkelte meldinger om kampanjer eller målrettet markedsføring, muligheter og tjenester som du kan være interessert i. Dette omfatter invitasjoner til å bli med i lojalitetsprogrammer, kunngjøringer om oppgraderinger, elektroniske nyhetsbrev og kommunikasjon om et ufullstendig medlemskapsskjema eller bestillingsskjema på nettet. Enkelte av disse tilbudene mottas i reklame på nettsteder som ikke tilhører Enterprise, inkludert i sosiale medier.
  • For å sende deg tekstmeldinger med tidssensitiv kommunikasjon i forbindelse med transaksjonen din (for eksempel om forsinkelser på grunn av byggearbeid ved flyplassfilial), utvidede leiemuligheter, spørreundersøkelser om kundeopplevelser, markedsføringskampanjer som kuponger, rabatter, siste-liten-tilbud samt lojalitets- og bonusinformasjon.

 

Oppbevaring av dine personlige opplysninger

Vi beholder dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle forretningsformålene, som angitt her:

 • Markedsføringsformål: Vi beholder data koblet til informasjonskapsler og andre nettidentifikatorer i inntil tre år. Vi beholder annen markedsføringsinformasjon, for eksempel e-postabonnementer og registreringsdata for lojalitetsprogrammer, i inntil sju år etter din siste samhandling med oss.
 • Leietransaksjoner: Vi beholder data som er knyttet til leieavtalen din, i inntil sju år fra leiedatoen, i henhold til andre lokale juridiske krav. Vi beholder arkiver over betalinger du har foretatt, i to år fra transaksjonsdatoen (avhengig av hvor utleien ble foretatt).
 • Forespørsler knyttet til kundeservice: Vi beholder generelle forespørsler i tre år, med mindre du legger inn en klage. I så fall beholder vi klagedataene i sju år.
 • Tvister og rettshåndhevelse: Hvis vi er involvert i en rettstvist eller myndighetsetterforskning, beholder vi data i hele tvist- eller etterforskningsperioden og i fem år etter dette. Hvis et oppgjør innebærer at vi må beholde data lenger, beholder vi dataene i perioden som kreves i henhold til oppgjøret. Hvis vi leverer data til politimyndigheter, beholder vi et arkiv over dette i ett år etter slutten av etterforskningen.


Datterselskaper

Vi deler opplysningene vi innhenter fra og om deg, med våre datterselskaper med det formålet å levere transaksjonene du har bedt om, og til markedsføringsformål (med ditt samtykke). Du finner en liste på siden Datterselskaper.  Listen kan endres fra tid til annen, og du bør se gjennom den regelmessig for å få med deg endringer. Medarbeidere fra datterselskaper i IT-virksomhet, markedsføring, drift og kundeservice bruker opplysningene dine slik det er beskrevet i disse retningslinjene for personvern. Hvis loven tillater det, omfatter dette å sende deg informasjon om produkter og tjenester samt svare på forespørslene dine.

Franchisetakere

Forretningsdriftens art gjør det nødvendig å dele bestillingsinformasjonen din med våre franchisetakere («franchisetakere»). Du finner en liste på siden Franchisetakere. Listen kan endres fra tid til annen, og du bør se gjennom den regelmessig for å få med deg endringer. For disse transaksjonene er franchisetakeren en uavhengig datakontroller eller tilsvarende i henhold til gjeldende lovgivning som har egne retningslinjer for personvern i forbindelse med leieopplysningene du gir til franchisetakeren. Vi anbefaler deg å lese retningslinjene for personvern til den aktuelle franchisetakeren for transaksjonen din.

Gå til siden Kontakt oss hvis du vil vite hvem som er datakontroller eller tilsvarende for dine personlige opplysninger i henhold til gjeldende lovgivning.

Våre tjenesteleverandører og forretningspartnere

Vi deler opplysningene dine med tredjeparter, for eksempel (1) leverandører av støttetjenester for betaling, administrasjon og teknikk, eller forsikringserstatningen, firmaleiebil eller andre kunder eller partnere som bidrar til å tilrettelegge for transaksjonene dine og bonusprogrammene med medlemmer av Enterprise Holdings-gruppen, (2) selskaper som gjennomfører kundeundersøkelser eller henter inn tilbakemeldinger på våre vegne, (3) kommunikasjonsleverandører som sender e-post og annen kommunikasjon knyttet til markedsføring og service, til deg på våre vegne, (4) leverandører av kundestøtte, for eksempel leverandøren av chatfunksjonen vår, slik at vi kan gi deg kundeservice, (5) inkassoselskaper, (6) kravbehandlere og (7) partnerne våre inne reklame og markedsføring samt tredjepartsleverandører av mediefunksjoner, inkludert nettsteder for sosiale medier, som vi deler samlet eller ikke-identifiserbar informasjon om kundene våre med, slik at de kan sende målrettede reklamemeldinger på våre vegne, analysere, forbedre og administrere dataene våre, gjennomføre mobilanalysetjenester samt opprettholde og forbedre tjenestene våre (i henhold til aktuelle avtaler om konfidensialitet).

Styringsmyndigheter

Dine personlige opplysninger kan også bli delt med styringsmyndigheter, som beskrevet ovenfor.

Salg, fusjon eller ledelsesendring

Opplysningene dine kan også overføres til et annet selskap i forbindelse med en overføring, endring av eierskap, omorganisering eller overdragelse av hele eller deler av Enterprise Holdings' virksomheter eller aktiva. Dette vil skje hvis partene har inngått en avtale der innhenting, bruk eller viderebringing av opplysningene er begrenset til disse formålene i forretningstransaksjonen, inkludert en beslutning om hvorvidt du skal fortsette med forretningstransaksjonen. Du blir varslet via e-post eller et tydelig varsel på nettstedene våre tretti (30) dager før en slik endring av eierskap eller kontroll over dine personlige opplysninger, eller slik loven ellers krever eller tillater det.

Anbefalinger

Vi kan legge ut kundeanbefalinger på nettstedene våre som kan inneholde personlige opplysninger. Vi bruker en tredjepartsleverandør til å administrere denne prosessen. Denne leverandøren har ansvaret for å innhente ditt samtykke ved behov, fjerne innhold når du ber om det samt svare på eventuelle spørsmål fra deg.

 

Opplysningene du gir oss eller som vi innhenter, kan bli overført eller lest av enheter rundt omkring i verden, slik at vi kan ha forretningsdrift og tilby deg tjenester globalt. Disse enhetene inkluderer følgende:

 • Franchisetakere / selskapseide steder: Hvis du legger inn en bestilling som skal gjennomføres av en franchisetaker i et annet land eller på et sted som eies av Enterprise-selskapet (for eksempel i USA, Canada, Tyskland, Spania, Frankrike, Irland og Storbritannia), overfører vi dine personlige opplysninger til dette landet for å legge til rette for den forespurte transaksjonen.
 • Globale Enterprise-informasjonssystemer basert i USA: Enterprise opprettholder sine globale informasjonssystemer i USA. Hvis du gir oss eller vi innhenter personlige opplysninger om deg utenfor USA, overfører vi disse personlige opplysningene til USA og opprettholder dem der.

Når vi overfører dine personlige opplysninger og behandler dem i USA, gjør vi det i henhold til rammeverket om beskyttelse av personvern mellom EU og USA (Privacy Shield), rammeverket om beskyttelse av personvern mellom Sveits og USA samt standard kontraktsklausuler som er godkjent av Europakommisjonen. Hvis du vil vite mer om rammeverket for beskyttelse av personvern, og hvis du vil vise sertifiseringen vår, går du til det amerikanske handelsdepartementets Privacy Shield-liste. Når det gjelder opplysninger som mottas eller overføres i samsvar med disse rammeverkene, er vi underlagt håndhevelsesmakten til den amerikanske Federal Trade Commission. I enkelte situasjoner kan vi måtte utlevere personlige opplysninger som svar på juridiske forespørsler fra offentlige myndigheter, blant annet for å oppfylle nasjonale sikkerhetskrav eller krav fra politiet.

Enterprise Holdings er ansvarlig for å behandle de personlige opplysningene vi mottar, i henhold til hvert enkelt rammeverk for beskyttelse av personvern, og deretter overføringer til tredjeparter som handler på våre vegne. Enterprise Holdings overholder Privacy Shield-reglene for all videreformidling av personlige data fra EU og Sveits, inkludert bestemmelsene om ansvar ved videresending.

I enkelte situasjoner, som er mer utfyllende beskrevet på Privacy Shield-nettstedet [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], kan du kreve bindende megling når andre prosedyrer for løsning av tvister ikke har ført frem.

 • Tredjeparts tjenesteleverandører: Vi benytter tredjeparts tjenesteleverandører som befinner seg utenfor landene der vi har selskapseide steder, for eksempel kundestøttesentre, kravbehandlere og IT-leverandører. Når vi overfører dine personlige opplysninger til våre tredjeparts tjenesteleverandører som befinner seg utenfor EØS-området, bruker vi standard kontraktsklausuler som er godkjent av Europakommisjonen.

 

Her er andre rettigheter du kanskje har: 1) be om en kopi av dine personlige opplysninger, 2) for å korrigere dem, 3) for å slette enkelte kategorier eller typer opplysninger, 4) for å begrense enkelte typer behandling, 5) for å innhente opplysningene du har angitt, i et strukturert, maskinlesbart format og 6) for å overføre en del av disse opplysningene til andre organisasjoner.

Du har rett til å protestere på behandling av personlige opplysninger på grunnlag av våre legitime interesser. Når vi må be om ditt samtykke for å behandle opplysninger, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst.

Du kan utøve disse rettighetene ved å gå til vår globale personvernportal på siden Kontakt oss. Vi svarer på forespørselen din i løpet av 30 dager eller i henhold til lokal lovgivning.

Du har rett til å legge inn en klage hos et overvåkingsorgan når det gjelder vår behandling av dine personlige opplysninger og/eller hvordan vi har besvart eller håndtert bekymringer du har kontaktet oss om. Du kan også kontakte vår tredjeparts tvisteløser som er basert i USA (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request I Canada kan du kontakte Privacy Commissioner of Canada ved å gå til https://www.priv.gc.ca/cu-cn/index_e.asp eller på kontoret til Privacy Commissioner of Canada, 30 Victoria Street, Gatineau, Quebec, K1A 1H3, Canada.

Vi forbeholder oss retten til ikke å gi tilgang til opplysningene dine eller til å begrense rettighetene dine (for eksempel hvis slik utlevering er forbudt ved lov, eller hvis rettighetene til en annen person kan bli brutt). I enkelte tilfeller kan dette bety at vi kan beholde dine personlige opplysninger selv om du trekker tilbake samtykket.

Markedsføringspreferanser

Du har rett til å reservere deg mot direkte markedsføring samt profilering vi gjennomfører med tanke på direkte markedsføring. Du kan avstå fra direkte markedsføring fra Enterprise Holdings samt våre datterselskaper, partnere og franchisetakere ved å følge instruksjonene i meldingene du mottar. Du kan også kontakte oss direkte via koblingen øverst på denne siden.

Du kan avstå fra visning av annonser du ser på nettsteder som ikke tilhører Enterprise, ved å klikke på ikonet for reklamevalg i annonsen, eller via personverninnstillingene på nettstedet. 

 

Vi oppdaterer retningslinjene for personvern og retningslinjene for informasjonskapsler ved behov for å gjenspeile endringer i personvernpraksisen. Hvis vi foretar vesentlige endringer, varsler vi deg via e-post (til e-postadressen som er angitt i kontoen din) eller gjennom et varsel på dette nettstedet eller på andre måter som lovgivningen krever eller tillater, før endringen trer i kraft. Vi oppfordrer deg til å se gjennom dette nettstedet jevnlig for å få oppdatert informasjon om personvernpraksisen vår.