Hvilke opplysninger vi innhenter

For alle transaksjoner

samler vi inn

KONTAKTOPPLYSNINGER, herunder

 • navn
 • adresse
 • telefonnumre
 • e-postadresser

Ved leie

Når du leier et kjøretøy, inkludert når du blir lagt til som en autorisert tilleggsfører, abonnerer på Enterprise eller blir medlem av CarShare eller Car Club, kan vi samle inn

førerkvalifikasjoner og ID-kontroll, herunder

 • førerkortinformasjon, inkludert fødselsdato og bilder du sender inn av deg og førerkortet ditt
 • forsikringsinformasjon
 • pass
 • bostedsbevis
 • personlige referanser

transaksjonsinformasjon, herunder

 • kjøretøyleieinformasjon
 • leie- og retursteder
 • leiedatoer
 • type leie og kjøretøypreferanse
 • tilleggsprodukter som er kjøpt
 • Flyselskap og flyvningsnummer
 • bilder av kvitteringer som sendes via kamerafunksjonen på noen av våre mobilapper og nettsteder
 • faktureringsinformasjon
 • gebyrer
 • betalinger
 • kredittkortinformasjon

informasjon om lojalitet og medlemskap, herunder

 • belønnings- og lojalitetsinformasjon for Enterprise, Alamo eller National
 • opplysninger om brukerkonto på nett
 • ID-numre for bedriftskonto
 • medlemsnumre
 • frequent flyer- eller travel partner-medlemskap

kravsinformasjon

 • informasjon om ulykker hvor våre kjøretøy er innblandet, herunder informasjon om eventuelle tredjeparter, f.eks. innblandede personer, vitner og politirapporter

helseinformasjon, herunder

 • informasjon om relevante helsetilstander som vi kan bruke til å skaffe tilpasset utstyr, eller som er knyttet til krav i forbindelse med personskader

valgfri informasjon, herunder

 • nødkontaktopplysninger
 • preferanser eller særlige krav du måtte ha

Ved kjøp av kjøretøy

I tillegg til kontaktinformasjonen, ID-kontroll og informasjon om førerkvalifikasjon angitt ovenfor vil vi, når du kjøper kjøretøy gjennom Enterprise Car Sales og søker om finansiering, også samle inn

informasjon om økonomisk og personlig historikk, herunder

 • inntekt
 • kreditthistorikk
 • ansettelseshistorikk
 • andre personopplysninger som kreves for å fullføre kredittsøknaden

informasjon om transaksjon i forbindelse med kjøretøysalg, herunder

 • kjøretøy som er kjøpt
 • kjøpspris
 • innbytte av kjøretøy
 • tilleggsprodukter som er kjøpt

Når du kontakter oss angående hjelpetjenester for ulykker

Når du kontakter oss for å få hjelp i forbindelse med en ulykke (som vi kan administrere på vegne av enheten som sender dine opplysninger til oss, det være seg forsikringsgiver, produsent, arbeidsgiver, forhandler, leverandør av flåteadministrasjon eller havarileverandør), vil vi i tillegg til kontaktinformasjon, førerkort, transaksjons- og helseinformasjon som er oppført ovenfor, også samle inn:

kravinformasjon, inkludert:

 • informasjon om ulykker, inkludert informasjon om eventuelle tredjeparter, f.eks. innblandede personer, vitner og politirapporter
 • forsikringsopplysninger
 • informasjon om hendelsen for å avgjøre hvem som har skylden
 • opplysninger om bilen
 • kredittreparasjonsopplysninger
 • opplysninger om hvilke reparasjoner kjøretøyet trenger og mobilitetsbehovene dine fremover

Ved bruk av våre nettsteder og mobilapper

samler vi inn

nettleserinformasjon, herunder

 • nettlogger
 • geolokalisering

utstyrsinformasjon, herunder

 • unike utstyrsidentifikatorer
 • IP-adresse
 • operativsystem
 • nøyaktig geolokaliseringsinformasjon

Med ditt samtykke innhenter vi posisjonsbasert informasjon, f.eks. nøyaktig geolokalisering, postnummer, by, fylke eller geografisk område, fra mobilenheten din. Vi bruker disse opplysningene til å gi deg varsler knyttet til kontorene våre, returinformasjon, lokale tilbud og annen informasjon vi mener kan være nyttig for å gi deg bedre tjenester. Vi kan bare identifisere deg ved hjelp av posisjonsbasert informasjon hvis du tillater at mobilprogrammene våre får tilgang til enhetens posisjonstjenester. Posisjonsbasert informasjon lagres i sju år. Disse opplysningene driftes av våre analyseleverandører.

Med ditt samtykke bruker appen vår kameraet på enheten din.

Hvis du har gitt oss tillatelse til å bruke posisjonsinformasjonen din eller kameraet på enheten din tidligere og vil trekke tilbake tillatelsen, endrer du innstillingene på enheten.  

 

Informasjonskapsler og andre sporingsteknologier

Vi (og våre tjenesteleverandører) bruker informasjonskapsler og nettsignaler på nettstedene våre til å samle inn informasjon for å huske preferansene dine, forbedre brukeropplevelsen og skreddersy annonsene du ser, så de er så relevante for deg som mulig.

Hvis du vil ha mer informasjon om innsamling av informasjon på Internett og hvordan du kan melde deg ut, kan du se våre Retningslinjer for informasjonskapsler

Ved deltakelse i undersøkelser eller kampanjetilbud

samler vi inn

 • markedsføringspreferanser
 • tilbakemelding på leverte tjenester

Informasjon vi samler inn fra tredjeparter

Tredjeparter gir oss tilleggsinformasjon om deg og din husholdning, herunder

 • henvisningskilder, f.eks. tredjepartsnettsteder for bestilling (hvor vi får generelle kontaktopplysninger og et bestillingsbekreftelsesnummer for å forberede leien), arbeidsgiveren din (generelle kontaktopplysninger), kredittforeninger og forsikringsselskapet ditt (generelle kontakt- og poliseopplysninger)
 • vårt Refer-A-Friend-program eller lignende, hvis det er relevant
 • hotell-, flyselskap- og medlemskapsklubber som gir oss generelle kontakt- og bestillingsopplysninger
 • Tredjeparter som kontrollerer ID og autentiserer dokumenter (hvis relevant økonomisk) for å forebygge svindel.
 • kreditt- og finansieringspartnere, bl.a. kredittrapporteringsbyråer som håndterer kredittsøknader ved finansiering av kjøretøykjøp
 • Franchisetakere og tjenesteleverandører som gir oss informasjon om leietransaksjonene dine.
 • tjenesteleverandører, f.eks. kundestøtte (kundeservicerelaterte opplysninger og henvendelser fra deg), sikkerhetstjenester (bilder av deg fra vårt kameraovervåkingssystem) og kundeundersøkelsesleverandører (svar som du har gitt på våre kundeserviceundersøkelser)
 • markedsføringsleverandører som gir informasjon som hjelper oss bedre å kommunisere våre produkter og tjenester, bl.a. e-postanskaffelsestjenester, datahygienetjenester, datameklere samt markedsforskningspartnere og -plattformer
 • innhold i sosiale medier du har gjort tilgjengelig for publikum

Bilene våre

Tilkoblede bil- og telematikkdata

Bilene våre kan være utstyrt med telematikkenheter som forhåndsmonterte enheter for hendelsesregistrering, GPS-enheter, OnStar® og andre kommunikasjonssystemer som kan være koblet til Internett eller mobiltjenester. Vi (og til tider bilprodusenten og andre autoriserte tredjeparter) kan samle inn informasjon fra disse telematikkenhetene og andre tjenester og teknologier, og bruke og dele den som beskrevet nedenfor eller som ellers fastsatt i disse retningslinjene for personvern. Denne informasjonen er kun tilknyttet bilen, lagres som avidentifiserte eller anonymiserte data og vil bare bli koblet til for formålene og i situasjonene beskrevet nedenfor.  Informasjon som kobles til deg, behandles som personopplysninger i henhold til disse retningslinjene for personvern.  Du er ansvarlig for å informere passasjerer og andre sjåfører om at kjøretøydata samles inn og brukes som beskrevet i dette avsnittet.

Du kan også velge å godta eller kjøpe tilleggsenheter som gjør deg i stand til å samle inn visse bilopplysninger.  Se produsentens vilkår og retningslinjer for personvern. 

Bruk av telematikkenheter og andre forhåndsinstallerte tjenester og teknologier er underlagt vilkårene våre for bilutleie, og i noen tilfeller bilprodusentens og/eller teknologileverandørens vilkår og retningslinjer for personvern.  For OnStar finner du informasjon på www.onstar.com.  For andre bilprodusenter kan du gå hit.  Noen av eller alle disse funksjonene kan slås på til enhver tid, selv når andre tjenester eller andre medier i bilen er slått av.  Hvis du er usikker på om leiebilen inneholder enheter, teknologier eller systemer for telematikk, spør du en ansatt hos utleiefilialen.

Vi samler inn og bruker følgende bilopplysninger:

 • Drivstoffinformasjon: Vi bruker denne informasjonen til å gjøre det enklere å registrere og fakturere drivstoffkostnader.
 • Informasjon fra kilometerteller: Vi bruker denne informasjonen til å gjøre det enklere å fakturere for kilometeravgift (der dette gjelder) og administrere bilparken. 
 • Bildiagnostikk og ytelsesinformasjon: Vi bruker denne informasjonen til å gjøre det enklere å identifisere bilenes vedlikeholdsbehov og administrere bilparken.   
 • Informasjon for å hjelpe oss til å sende visse kommandoer til bilen for å forenkle CarShare- eller Car Club-transaksjoner: Vi samler for eksempel inn informasjon som lar oss fjernstyre opplåsing eller låsing av bilens dører.
 • Posisjonsinformasjon: Vi samler inn og bruker informasjon om bilens posisjon for å
  • bidra til at leverandører av veihjelp kan rykke ut til deg
  • bidra til at nødetater kan rykke ut til deg
  • bidra til at vi kan få tilbake biler vi med god grunn tror er mistet, stjålet eller forlatt
  • finne start- og stopptid for CarShare- og Car Club-faktureringsformål  
 • Enheter for hendelsesregistrering: I visse situasjoner som gjelder krav, kan vi bruke denne informasjonen i sammenheng med ulykkesundersøkelser og tiltak relatert til krav. 
 • Juridisk pålagt fremlegging og nødstilfeller: Vi kan dele bilopplysninger, inkludert informasjon om bilens posisjon, der det er juridisk pålagt, eller i nødstilfeller.  I Storbritannia og EU må bilene våre i tillegg være utstyrt med eCall-teknologi, som aktiveres hvis bilen blir involvert i en ulykke. eCall ringer automatisk til nødetatene og gir informasjon om ulykken. Vi vil også bruke, legge frem og ha tilgang til denne informasjonen.   

Vi beholder bilopplysninger basert på oppbevaringsperioder i henhold til forretningsbehov og juridiske krav.  Vi kan bruke og lagre disse opplysningene etter utløp av kontrakten med deg.

Infotainment-systemer og bilprodusentenes apper

Hvis du parer en mobilenhet med våre bilers navigasjons- eller infotainment-systemer og velger å bruke OnStar, Apple CarPlay, Android Auto eller andre lignende tredjeparts programmer eller tjenester i bilen, kan personopplysninger og annen informasjon bli overført fra mobilenheten og lagret i disse systemene. Vi kan ikke garantere at denne informasjonen behandles konfidensielt. Du bør slette alle slike personopplysninger og annen informasjon fra disse systemene før bilen leveres, slik at senere brukere av bilen ikke får tilgang til denne informasjonen.

Hvis du laster ned en mobilapp som en bilprodusent eller andre tredjeparter har gjort tilgjengelig, og du registrerer bilen i den appen, kan bruken din av appen føre til deling av telematikkdata og annen informasjon (som posisjonsinformasjon og personopplysninger) med bilprodusenten eller andre tredjeparter. Din bruk av disse appene er strengt regulert av vilkårene og retningslinjene for personvern som gjelder for mobilapper fra tredjepart. Før bilen leveres, bør du enten fjerne appen fra mobilenheten eller slette bilen fra appen.

 

Lojalitetsprogrammer

Du kan registrere deg i ett av vår lojalitetsprogrammer.  Disse programmene tilbyr fordeler knyttet til dine transaksjoner med oss.

Det er ingen plikt til å registrere seg i noen av disse programmene, men arbeidsgiveren din kan velge å bruke vårt lojalitetsprogram for å gjøre det enklere å bruke selskapets reiseprogram.  Hvis du eller selskapet velger å bli med i et av disse programmene, kan dere når som helst avbryte medlemskapet ved å gå til Global personvernportal på siden Kontakt oss.

 

Personvern for barn

Nettstedene våre og markedsføringen vår på nettet retter seg ikke mot barn, og Enterprise Holdings innhenter ikke bevisst personlige opplysninger fra barn under 18 år eller myndighetsalderen i ditt land. Hvis du likevel mener at barnet ditt har gitt oss personopplysninger og du vil at vi skal slette dem, kan du kontakte oss via koblingen øverst på denne siden.