Global dataoverføring og -behandling

Opplysningene du gir oss eller som vi innhenter, kan bli overført eller lest av enheter rundt omkring i verden, slik at vi kan ha forretningsdrift og tilby deg tjenester globalt. Enterprise har sine globale informasjonssystemer primært i USA. Hvis du gir oss eller vi innhenter personopplysninger om deg utenfor USA, overfører vi disse personopplysningene til USA og har dem der. I begrensede omstendigheter kan personopplysningene dine imidlertid oppbevares utenfor USA, inkludert der vi kan bruke visse tjenestetilbydere som kundestøttesentre, kravsbehandlere og IT-leverandører.

Der det er aktuelt bruker Enterprise standardavtalevilkår eller andre godkjente mekanismer for overføringer på tvers av grenser. Ved dataoverføring fra EU, Storbritannia og Sveits til USA, kan du se delen rett nedenfor. Vi vil imidlertid ikke være avhengige av avtalen om datapersonvern mellom Sveits og USA eller avtalen om datapersonvern mellom Storbritannia og USA før de trer i kraft, men vi overholder de påkrevde forpliktelsene frem til de gjør det.

 

Avtalen om datapersonvern mellom EU og USA, mellom Storbritannia og USA og mellom Sveits og USA

Vi deltar i og har fått sertifisert vår overholdelse av avtalen om datapersonvern mellom EU og USA, mellom Storbritannia og USA og mellom Sveits og USA. Vi forplikter oss til å behandle alle personopplysninger som mottas fra EU-medlemsland, Storbritannia og Sveits, i henhold til disse avtalene og relevante prinsipper.

Hvis du vil lese mer om avtalen om datapersonvern mellom EU og USA, og for å se sertifiseringen vår, kan du gå til nettsiden til USAs Department of Commerce (https://www.dataprivacyframework.gov/s/). Når det gjelder opplysninger som mottas eller overføres i samsvar med avtalen om datapersonvern mellom EU og USA, er vi underlagt håndhevelsesmakten til USAs Federal Trade Commission. I enkelte situasjoner kan vi måtte utlevere personlige opplysninger som svar på juridiske forespørsler fra amerikanske offentlige myndigheter, blant annet for å oppfylle nasjonale sikkerhetskrav eller krav fra politiet.

Enterprise Holdings er ansvarlig for å behandle de personlige opplysningene vi mottar, i henhold til hver enkelt avtale, og deretter overføringer til tredjeparter som handler på våre vegne. Enterprise Holdings overholder avtalenes prinsipper for all videreformidling av personopplysninger fra EU, Storbritannia og Sveits, inkludert bestemmelsene om ansvar ved videreformidling.

Hvis du har et spørsmål vedrørende personvern eller personopplysninger som du mener vi ikke har dekket grundig nok, kan du kontakte vår USA-baserte tredjepartsleverandør av tvisteløsning (kostnadsfritt) på https://www.jamsadr.com/DPF-Dispute-Resolution.

I enkelte situasjoner, som er mer utfyllende beskrevet på nettsiden til USAs Department of Commerce (https://www.dataprivacyframework.gov/s/), kan du be om bindende mekling når alle andre prosedyrer for disputtløsning er forsøkt.

Franchisetakere / tjenesteleverandør / selskapseide steder

Hvis du legger inn en bestilling som skal gjennomføres av en franchisetaker eller tjenesteleverandør i et annet land eller på et sted som eies av Enterprise-selskapet (f.eks. i USA, Canada, Tyskland, Spania, Frankrike, Irland og Storbritannia), overfører vi personopplysningene dine til franchisetakeren, tjenesteleverandøren eller den lokale samarbeidspartneren vår i dette landet for å legge til rette for den forespurte transaksjonen.

Gå til siden Kontakt oss for den behandlingsansvarlige som gjelder for transaksjonen din.