Global dataoverføring og -behandling

 

Opplysningene du gir oss eller som vi innhenter, kan bli overført eller lest av enheter rundt omkring i verden, slik at vi kan ha forretningsdrift og tilby deg tjenester globalt. Disse enhetene inkluderer følgende:

  • Franchisetakere / selskapseide steder: Hvis du legger inn en bestilling som skal gjennomføres av en franchisetaker i et annet land eller på et sted som eies av Enterprise-selskapet (for eksempel i USA, Canada, Tyskland, Spania, Frankrike, Irland og Storbritannia), overfører vi dine personlige opplysninger til dette landet for å legge til rette for den forespurte transaksjonen.
  • Globale Enterprise-informasjonssystemer basert i USA: Enterprise opprettholder sine globale informasjonssystemer i USA. Hvis du gir oss eller vi innhenter personlige opplysninger om deg utenfor USA, overfører vi disse personlige opplysningene til USA og opprettholder dem der.

Når vi overfører dine personlige opplysninger og behandler dem i USA, gjør vi det i henhold til rammeverket om beskyttelse av personvern mellom EU og USA (Privacy Shield), rammeverket om beskyttelse av personvern mellom Sveits og USA samt standard kontraktsklausuler som er godkjent av Europakommisjonen. Hvis du vil vite mer om rammeverket for beskyttelse av personvern, og hvis du vil vise sertifiseringen vår, går du til det amerikanske handelsdepartementets Privacy Shield-liste. Når det gjelder opplysninger som mottas eller overføres i samsvar med disse rammeverkene, er vi underlagt håndhevelsesmakten til den amerikanske Federal Trade Commission. I enkelte situasjoner kan vi måtte utlevere personlige opplysninger som svar på juridiske forespørsler fra offentlige myndigheter, blant annet for å oppfylle nasjonale sikkerhetskrav eller krav fra politiet.

Enterprise Holdings er ansvarlig for å behandle de personlige opplysningene vi mottar, i henhold til hvert enkelt rammeverk for beskyttelse av personvern, og deretter overføringer til tredjeparter som handler på våre vegne. Enterprise Holdings overholder Privacy Shield-reglene for all videreformidling av personlige data fra EU og Sveits, inkludert bestemmelsene om ansvar ved videresending.

I enkelte situasjoner, som er mer utfyllende beskrevet på Privacy Shield-nettstedet [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], kan du kreve bindende megling når andre prosedyrer for løsning av tvister ikke har ført frem.

  • Tredjeparts tjenesteleverandører: Vi benytter tredjeparts tjenesteleverandører som befinner seg utenfor landene der vi har selskapseide steder, for eksempel kundestøttesentre, kravbehandlere og IT-leverandører. Når vi overfører dine personlige opplysninger til våre tredjeparts tjenesteleverandører som befinner seg utenfor EØS-området, bruker vi standard kontraktsklausuler som er godkjent av Europakommisjonen.